About gen modification (in Swedish)

http://kostkunskap.blogg.se/category/gmo.html

“Bäste Eskil!

Som gammal biokemist som har arbetat som molekylärbiolog med genmodifiering i form av att producera HIVs höljprotein i slutet på 1980-talet finner jag alltmer konkreta data.

Redan 1969, när jag läste mikrobiologi vid Stockholms Universitet, gjorde vi på kursen försök med överföring av DNA från en bakterieart till en annan. Det gick alldeles utmärkt att överföra en antibiotikaresistensgen från en bakterieart (E. coli, vanlig tarmbakterie) till en anna bakterieart (salmonella, en annan och sjukdomsframkallande tarmbakterie).

Redan detta försök visade på att bakterier inte bara delade sig (vertikal spridning av genetiskt material) utan även att bakterier har möjlighet att sprida sintt genetiska material från en art till en annan (horisontell spridning)

När kor äter genetiskt modifierad gröda kan växternas resistensfaktorer tas upp av kons bakterier som då kan börja producera resistensfaktorn. Denna resistensfaktor kan tas upp av kons matsmältningsapparat och sedan via blodet spridas till hela kon.

När man som köttätare äter kons kött får man i sig dessa resistensfaktorer som kan tas upp även av vår matsmältningsapparat. Man riskerar att få alltmer ökande mängder av resistensfaktorn i kroppen.

Säkerheten har aldrig kontrollerats.

Jag finner det något störande att Sverige synes sakna ett aktivt motstånd mot GMO. Detta GMO som riskerar att utplåna mänskligheter samtidigt som vi får alltmer resistenta ogräs och skadeinsekter.

Jag begär att Sverige i samarbete med Polen och Ungern förbjuder import av genmodifierad föda för både djur och människor.

Vänligen
Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende vetenskapsman i näringslära”

Naturvetarnas Duellen

Tidningen Naturvetarna hade en duell på nätet om GMOhttp://www.naturvetarna.se/Om-oss/Medlemsartiklar/DUELLEN-Gar-GMO-och-ekologisk-mat-att-forena–/

och ett inlägg till från Björn Hammarskjöld:
Här kommer mina svar till Naturvetarna
1. Är GMO lösningen för det ekologiska lantbruket?
Svar: Nej.2. Vilka är miljöfördelarna med GMO?

Svar: GMO saknar helt miljöfördelar eftersom GMO-gröda måste hållas under armarna med hjälp av resistensfaktorer. Utan resistens tar vildtypen över, visat i många försök.3. Finns det några risker?

Svar: GMO sprider sina gener inklusive resistensfaktorer horisonellt till andra, friska grödor inklusive ogräs. GMO sprider sina gener inklusive resistensfaktorer horisonellt till andra arter som bakterier som sprider vidare till djuren som kan sprida vidare till människa. Horisontella spridningsförsök gjorde jag på kursen i Mikrobiologi 1968 och det gick utmärkt.
Monsanto har redan själva visat på horisontell spridning eftersom Monsanto anklagar grannar till GMO-åkrar för att ha odlat GMO utan att ha köpt utsäde då man finner att 10 % av grannåkern har GMO-gröda. Det beror på att Monsanto saknar pli på sina pollenkorn, de kan driva långa sträckor med vinden om man inte innesluter GMO-åkrarna i ett undertryckshus med slussar, sträng hygien med dusch av all personal och allt som transporteras ut från undertryckshuset måste rökbehandlas för att inga pollenkorn ska slippa ut.Insektsresistenta grödor som kräver pollinering dödar sina pollinerare. Så då finns det snart inga pollinerare kvar så GMO-grödan ger inom några år inga skördar alls.

4. Varför är forskningen inriktad på herbicidresistenta grödor när man vill bort från kemikalierna?
Svar: Samma logik (kortsiktig ekonomisk vinning) som att ta fram insektsresistenta GMO.

5. Sverige satsa på forskning som utvecklar nya grödor som klarar sig utan kemikalier?
Svar: Detta synes vara den enda framkomliga vägen! Glöm inte att naturen har utvecklat arterna under årmiljoner och skoningslöst selekterat fram arter som passar just där grödan växer.
Nu kommer människan med sin hybris och tror att hon kan göra jobbet bättre än naturens tålmodiga arbete.

Björn Hammarskjöld
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi
Molekylärbiolog som har arbetat med GMO inom HIV-forskningen

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

April 2014
M T W T F S S
« Mar   May »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
%d bloggers like this: