10 Signs You Should Stop Eating Gluten Immediately

http://www.healthylifetricks.com/10-signs-you-should-stop-eating-gluten-immediately/

Gluten is a protein found in wheat, rye and barley and more than 50 diseases have been related to it by now. It is estimated that 99% of people that are gluten intolerant are never diagnosed. Another estimate states that 15% of US population is gluten intolerant.

The symptoms below point to gluten intolerance. Check if you might be in that 15%.

stop eating glutem immediately

1. Issues in digestive system like gas, bloating, diarrhea and also constipation. The constipation is common in kids after eating gluten.

2. Keratosis Pilaris (“chicken skin” on the back of the arms). It’s a result of lack of fatty acid and vitamin A secondary to fat-malabsorption in the guts caused by gluten.

3. Feeling tired, brain fog or exhaustion after eating gluten food.

4. Having autoimmune disease like Hashimoto’s thyroiditis, Rheumatoid arthritis, Ulcerative colitis, Lupus, Psoriasis, Scleroderma or Multiple sclerosis.

5. Feeling misbalance, dizziness and other neurologic symptoms.

6. Hormone disparities like PMS, PCOS or unexplained sterility

7. Reoccurring headaches or migraines.

8. Having chronic weakness or fibromyalgia. These diagnose are predicted by your doctor, and he cannot find the reason for pain or fatigue.

9. Irritation swelling or pain in your fingers, hips or knees.

10. Problems with your mood like depression, anxiety, mood swings and ADD

How to test for gluten intolerance?

There is a great way to control the gluten intolerance. Have an elimination diet and take gluten out of your diet in the next 2-3 weeks. Then again bring it back. It can take months or years to clear your body from gluten because it is a large protein. So it’s better to eliminate gluten from your meals as long as you can.

Sources:

http://theheartysoul.com/stop-eating-gluten/?t=TSOE

http://www.mindbodygreen.com/0-7482/10-signs-youre-gluten-intolerant.html

Jin Shin Jyutsu självhjälpskurser i Stockholm hösten 2015 (Sensus)

Nu är datumen bestämda för självhjälps/egenvårdskurserna i Sensus regi – jag (Helene Iliste) kommer att ha kurserna i samarbete med Sensus, i deras lokaler vid Medborgarplatsen i Stockholm.

Det kommer att vara en introduktionskurs på tre gånger, tre torsdagar med början torsdag 17/9, 17.30-20.00. Kostnaden för den kursen är 900:-
Här är en länk för anmälan:
http://sensus.se/kurser/akupressur-enligt-jin-shin-jyutsu—steg-1-135394/ 

Om man vill fortsätta efter dessa tre gånger finns det en fortsättningskurs på onsdagar, fem gånger med början 7/10, också 17.30-20.00. Kostnad för denna kurs är 1500:-
Och här är länken för anmälan:
http://sensus.se/Kurser/akupressur-enligt-jin-shin-jyutsu—steg-2-135395/

Att hålla i sina fingrar är ett enkelt sätt man kan börja med Jin Shin Jyutsu, sen har Mary Burmeister tre stycken självhjälpsböcker, vilka jag också kommer att använda – här finns mer information om böckerna:
https://www.jsjinc.net/proddetail.php?prod=1
https://www.jsjinc.net/proddetail.php?prod=2
https://www.jsjinc.net/proddetail.php?prod=3
Böckerna är på lättförståelig engelska, och jag har översatt dom till svenska, så jag kommer att förklara de begrepp som man kanske inte förstår vid en första anblick – det är inte så svårt!
Välkomna till kurserna!

energy-balance-fingers

Jin Shin Jyutsu self-help group in London 15 Aug 2015

I got an email from Cheli:


Dear All
 
this Saturday 15.8.15 is a Jin Shin Jyutsu Selfhelpclass in Health in the City, city of London from 3 – 5pm
cost £15
 
we will be holding only fingers this time and explore the second project of Selfhelpbook 1 from Mary Burmeister
 
Discover this ancient Japanese Healing art to harmonize bodies energy flow from within
Learn to KNOW to HELP MYSELF
 
for bookings and more information please call me on  07789567612
 
all best
many thanks
 
cheli
 
————————————————————
Health in the City
65 London Wall,
room 57
London, EC2M 5TU
for information please call 079 4608 4848 / 07789567612.

Inflammationdrivande mat kopplas till depression

Det är intressant att se att det kommer mer och mer såna här studier – det verkar ju som om alla är i stort sett överens om att dom “vita gifterna” är värst när det gäller att skapa inflammation (mjölk, socker, mjöl). Sen är det ju förstås individuellt vad man måste utesluta mer, och vad man borde lägga till mer av, men man kommer nog ganska långt på att ta bort mjölk, socker och mjöl…

http://www.svd.se/inflammationsdrivande-mat-kopplas-till-depression

Inflammationsdrivande mat kopplas till depression

En ny stor Harvard-studie kopplar samman risken för depression med inflammationsdrivande mat som sockrade drycker, vitt mjöl och margarin. En diet med bland annat vin, kaffe, olivolja och gröna bladgrönsaker tycks däremot skydda mot inflammation.

En ständigt pågående och låggradig inflammation i kroppen har på senare år lyfts fram som en viktig orsak till hjärtsjukdomar, diabetes, stroke, cancer och demens.

Nu har forskare vid Harvard school of public health för första gången i en stor försöksstudie lyckats visa att den västerländska matens inflammatoriska verkan också tycks ha ett samband med vår allt sämre psykiska hälsa.

De kvinnor som konsumerade mycket sockrade drycker, vitt mjöl, rött kött och margarin löpte 29 till 41 procent större risk att drabbas av depression än de som åt mat som var mindre inflammationsdrivande.

Skyddande mot inflammation var bland annat vin i måttliga mängder, kaffe, olivolja och gröna bladgrönsaker.

Sambandet var tydligast för den femtedel som åt mest eller minst av dieter som orsakar eller skyddar mot inflammation.

Forskarna betonar att inget enskilt livsmedel ensamt kan orsaka en depression. Det handlar om den samlade effekten av hela dieter och de lyfter särskilt fram nyttan av en traditionell medelhavskost.

Bakom studien, som publicerats i tidskriften Brain, behaviour and immunity, står flera av världens mest kända forskare på nutritionsområdet, däribland Harvardprofessorerna Walter Willett och Frank Hu.

– Det är viktigt att se på hela kostens relation till sjukdomar och inte bara på isolerade näringsämnen och livsmedel, förklarar huvudförfattaren och Harvardforskaren Michel Lucas i ett mejl till SvD.

Han betonar att resultaten sammanfaller med andra fynd kring relationen mellan mat och hälsa och att det ur ett folkhälsoperspektiv känns lugnande att det som är bra för kroppen också är bra för sinnet.

Studien är gjord inom ramen för Nurses’ Health Study som är en av världens största kostundersökningar.

Forskarna har i tolv år med start 1996 följt 43 685 kvinnor i åldern 50–77 år. Alla som behandlats för depression eller haft en sådan diagnos uteslöts vid studiens början för att lättare fastställa orsak och verkan. Därefter kartlades ätvanorna vid sex tillfällen samtidigt som blodprover togs för att spåra tecken på kronisk inflammation.

Under studien fick 2 594 kvinnor diagnosen depression och behandlades samtidigt med antidepressiva medel. När en bredare definition användes, med antingen diagnos eller behandling, steg antalet till 6 446.

Fetma är sedan tidigare kopplat till depression, men i den nya studien är effekten av inflammationsdrivande mat oberoende av kroppsvikt.

Intresset för låggradig kronisk inflammation väcktes på 1990-talet av Harvardprofessorn Paul Ridker. Insikten kom av att mindre än hälften av hans hjärtpatienter hade högt kolesterol och han såg i inflammation en alternativ förklaring till skador på blodkärl.

I dag bektraktas låggradig kronisk inflammation som en etablerad och viktig orsak både till hjärtsjukdomar och andra vanliga västerländska sjukdomar.

Det finns tidigare forskning som talar för en koppling mellan matvanor och depression, liksom mellan inflammation i kroppen och depression.

– Men det här är den första studien som samtidigt väger in matens inflammationsdrivande effekt, säger Bo H Jonsson, medicine doktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och överläkare inom Norra Stockholms psykiatri.

– Jag ser att det finns ett samband mellan kost och depression. Jag har varit psykiater i 30 år och pratat med mina patienter om kosten de senaste tio åren. Min egen kliniska erfarenhet är att maten är viktig, åtminstone för en del patienter. Det finns en tydlig koppling till socker men även, tror jag, till typen av fett. Dessutom finns det forskning som tyder på att olika mineral- och vitaminbrister ibland har betydelse.

Bo Jonsson pekar på att det kommit flera stora epidemiologiska studier de senaste fyra åren. De har publicerats i ansedda tidskrifter och kopplingar har även setts till bipolär sjukdom och schizofreni liksom till adhd och, om än något mer kontroversiellt, till autism.

– Det finns förstås även svagheter i den aktuella studien. Forskarna pekar på ett orsakssamband, men det kan också, åtminstone till en del, gå i motsatt riktning, alltså att deprimerade tenderar att få ökad inflammation. Det är dessutom alltid svårt att kategorisera in människor inom ramen för ett fåtal dieter. I verkligheten är vi olika individer som dessutom har lite olika genetiska anlag, säger Bo Jonsson.

 7 jan, 2014

Barn med ADHD bör undvika bröd och mjölk

Det här är en artikel som först publicerades i DN – artikeln delades väldigt mycket på Facebook och andra sociala medier, men det tog bara några timmar innan artikeln togs bort från DNs sida, antagligen för kontroversiellt… men här är artikeln igen, för den som vill läsa, och jag tänker inte ta bort den från min sida i alla fall 🙂

http://www.smartadiabetiker.com/wp/okategoriserade/professor-barn-med-adhd-bor-undvika-brod-och-mjolk-dn-se/

Professor: Barn med adhd bör undvika bröd och mjölk – DN.SE

Uppmärksammad och omdebatterad artikel om mjölk, bröd, autism och ADHD från DN.se 20150808 Vi återger den i oförändrat skick.

originalBarn med autism eller adhd bör undvika bröd och mjölk för att lindra sina symtom. Livsmedlen innehåller beroendeframkallande ämnen som påverkar hjärnans belöningssystem. Det menar måltidsprofessor Charlotte Erlansson-Albertsson som stöder sig på flera internationella vetenskapliga studier. – Det är ny kunskap som inte har kommit ut till allmän kännedom. Men det är viktigt att föräldrar och myndigheter verkligen prövar om detta är en orsak och att man kan hjälpa barnet med ändrade kostvanor, säger Erlansson-Albertsson som forskar om sambandet mellan kost och psykiska sjukdomar vid Lunds universitet.

Drygt fem procent av barnen i skolåldern har diagnosen adhd, enligt Socialstyrelsen. Huvudsymtomen är koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet och många har kvar symtomen i vuxen ålder. Orsaken till autism och adhd är inte helt kända men till stor del är det ärftliga och biologiska faktorer, men inte specifikt kopplade till kost. Något som Charlotte Erlansson-Albertsson menar att det finns belägg för.

Flera studier i Norge, Danmark och England visar att bröd- och mjölkprodukter kan påverka barn med autism/adhd och förstärka deras symtom. Orsaken är proteinerna gluten (bröd) och kasein (mjölk). När man äter det bildas ”opioida peptider”, som påverkar vårt belöningscentra i hjärnan och skapar en sorts beroende. Barn med adhd och autism har ofta besvär med mag-tarmkanalen och
har svårt att smälta maten. Det leder i sin tur till att de två proteinerna finns kvar väldigt länge och kan bli allergent. Ämnena som frigörs beger sig till hjärnan och kan framkalla fenomen som social isolering och svårigheter att kommunicera, allt som karaktäriserar dessa barn, säger Charlotte Erlansson-Albertsson.

– Opiaterna är även smärtlindrande och kan få barnen att göra väldigt vilda saker. Peptiderna kan även påverka den psykomotoriska utvecklingen.Genom att utesluta bröd och mjölk ur kosten
hos barn med autism/adhd kan de bli bättre på bara några månader, menar Charlotte Erlansson-Albertsson –Redan efter tre månader är det en märkbar skillnad för de kriterier man har satt upp för autism.

I Sverige är det dock fortfarande kontroversiellt att föreslå en mjölk- och glutenfri diet och många föräldrar till de här barnen som vill gå vidare med dieten i skolan stöter på patrull, enligt Erlansson-Albertsson. Orsaken är att det då krävs läkarintyg och terapin är inte godkänd i Sverige. Även vuxna kan bli hjälpta av en kostomläggning. Men där visar sig ett gluten- och kaseinberoende oftast genom depressioner. Varför har myndigheter som Socialstyrelsen inte tagit till sig detta? – De tycker att det är så mycket annat som kan påverka och att vi måste ha fler studier. Det är olyckligt och ren okunskap för det finns redan studier gjorda och tiden går, så varför inte utgå från de studier som finns och ta till sig det som står i dessa artiklar. Att lägga om kosten behöver heller inte vara en jätteuppoffring för familjerna eftersom det i dag finns många bra alternativ för att hålla en gluten- och mjölkfri diet, menar Erlansson-Albertsson.
Men ett matberoende på grund av ”opioida peptider” i bröd och mjölk kan alla människor drabbas av. Hur vet man om man är matberoende? -Man märker det genom att man har svårt att sluta äta något livsmedel, till exempel pizza. Man kan testa hos sig själv hur svårt det är avstå någon särskild mat eller fundera över vad det är man saknar när man åker utomlands.Många vet inte om detta utan äter som vanligt och det behöver inte visa sig i att man blir överviktig.

Borde man lyfta fram matberoende mer? – Absolut. Det talas mycket om stress som orsak till vår ohälsa, men det är mycket kosten som gör att folk mår dåligt. Det finns inga negativa effekter av att avstå från bröd och mjölk utan det är verkligen värt att testa. Och för de här barnen behöver det komma upp på dagordningen, ju tidigare man går på sin ändring desto bättre resultat, säger Charlotte Erlansson-Albertsson.

Socialstyrelsen ändrade nyligen sina rekommendationer om behandling för barn med adhd och autism, men utan att införa rådet om bröd- och mjölkfri kost. – Vi känner till forskningen men har inte tyckt att det har funnits tillräcklig evidens för att införa den än.
Men det är en pågående dialog och mycket möjligt att det kan komma ett beslut så småningom. Man ska prova alla saker som går och det här är inte något farligt, säger Astrid Lindstrand, medicinskt sakkunnig inom psykiatrin på Socialstyrelsen. När terapimetoden skulle kunna godkännas av Socialstyrelsen kan Astrid Lindstrand inte uppge, möjligen inom något år.

7 Simple Ways to Unclog Your Arteries Naturally

http://www.greenmedinfo.com/blog/7-simple-ways-unclog-your-arteries-naturally

We all want to live a long life, but did you know eating these simple foods has been proven scientifically to prevent and in some cases reverse the #1 cause of death in the modern world?

Statistically, atherosclerosis (the progressive clogging of the arteries) is the #1 killer on the planet.  A complex process, involving autoimmunity, infection, dietary incompatibilities, and many known and unknown factors, it is – despite conventional medical opinion – entirely preventable, and in some cases reversible.

Here is the peer-reviewed, published research proving the fact:

  • B Vitamins – yes, something as simple as adding a source of B-complex to your regimen can prevent the juggernaut of heart disease from taking your life prematurely. A doubled-blind, randomized study, published in 2005, in the journal Atherosclerosis found that a simple intervention using 2.5 mg folic acid, 25 mg Vitamin B6, and 0.5mg Vitamin B12 for 1 year, resulted in significant reductions in arterial thickness (as measured by intima media thickeness).[1] Even niacin[2][3]or folic acid[4][5] alone has been show to have this effect in patients. [Note: Always opt for natural sources of the B-group vitamins, including probiotic supplementation (which produce the entire complement for you), or a whole food extract, versus synthetic or semi-synthetic vitamins which, sadly, predominate on the market today].
  • Garlic – as we have documented extensively previously, garlic can save your life. It has been found to regress plaque buildup in the arteries, among many other potentially life-saving health benefits.[6]
  • Pomegranate – this super healing fruit has been found to regress plaque buildup in the arteries,[7][8] as well as being demonstrated to provide dozens of validated health benefits, including replacing the function of the mammalian ovary!
  • Fermented Cabbage – Kimchi, a Korean recipe, which includes fermented cabbage, hot pepper, and various other ingredients, including fermented fish, appears to stall the atherosclerotic process in the animal model.[9] Additionally, strains of good bacteria in kimchi have been found capable of degrading toxic chemicals that can additional bodily harm.
  • L-Arginine: This amino acid is capable of preventing arterial thickening – up to 24% reduction! — in the animal model.[10][11]We have done an extensive literature review on arginine supplementation and have found that in over 30 studies demonstrating this fact addition to 150 known health benefits, it is capable of addressing the underlying dysfunction associated with cardiovascular disease: endothelial dysfunction, with no less than 20 studies proving this fact.
  • Turmeric (curcumin): the primary polyphenol in the Indian spice turmeric known as curcumin has been found to be an excellent cardioprotective, with over 30 studies demonstrating this fact. One study found that curcumin prevented damage to the arteries associated with blockage (neointima formation).[12]
  • Sesame Seed: probably one of the most underappreciated super foods on the planet, sesame seed, which we have shown is as effective as Tylenol for arthritic pain, may be an excellent cardioprotective substance, ideally suited for preventing the progression of atherosclerosis. One animal study found it was capable of preventing atherosclerosis lesion formation.[13]

This is a small sample of evidence-based natural interventions for cardiovascular disease prevention and/or regression. We have a much larger set of studies on over 200 natural substances capable of reducing the risk of heart attack and related heart disease related conditions.

Remember, heart disease is not a natural process, that we must accept as inevitable based on family history of an outdated gene-based model of human disease risk. Our daily decisions, especially regarding what we decide we are going to eat or do not eat, are first and foremost. We can use food as medicine, sloughing off the pharmaceutical industry meme that we need statins to stave off the ‘inevitable.’ Take back control of your health with nutrition, and realize that food is the only medicine that will both nourish us and heal our bodies in a way that will produce lasting health.

Video – Hormontanten Lotten Odh om xenoöstrogen

Här är en video från Lotten Odh, hon förklarar varför det är viktigt att se till att vår lever och tarm fungerar optimalt, och vad det är som kan störa:

Ny ekobutik (Paradiset) på Brännkyrkagatan i Stockholm

Jag har inte hunnit pröva den här affären än, men det verkar ju lovande, ska definitivt stötta ett sånt initiativ! Har hört att inte allt är ekologiskt i affären, men det kanske ändrar sig så småningom? Som det står i artikeln, att det är 80% i alla fall…

http://elledecoration.se/i-dag-oppnar-skandinaviens-storsta-ekobutik-i-stockholm/

Nu öppnar Skandinaviens största ekobutik

Allt fler väljer ekologiskt! Johannes Cullberg är en av de som tidigt såg efterfrågan men inte kände att utbudet på matvarubutikerna var bra nog.

– Coop hade förra året ett ekoutbud på cirka 8 procent och världens största ekokedja har ett sortiment bestående av cirka 30 procent ekologiska varor. Vi är stolta över att kunna erbjuda nära 80 procent ekologiska varor.

Nu öppnar han därför Skandinaviens största ekobutik, Paradiset i Stockholm. Med en yta på 1600 kvm och ett produktutbud som omfattar allt ifrån färskvaror till hygienartiklar blir butiken en av de största i Europa.

Unknown-21-700x1049

Johannes Cullberg

– Många konsumenter har idag krav på att veta vad de stoppar i sig, var produkterna kommer ifrån och hur de tagits fram med hänsyn till djur, människa, natur och miljö. Vi vill ta ansvar och erbjuda dessa konsumenter medvetna produkter oavsett om det gäller kött, fisk, bröd eller hygienartiklar. Alla skall kunna äta med gott samvete säger Johannes Cullberg, grundare och initiativtagare till butiken.

Paradiset-1

Paradiset-3

Med Paradiset får Stockholm sin första fullsortimentsbutik med ekologiska, småskaliga och naturliga livsmedel, med över 4500 produkter fördelat på mejeri, torrvaror, deli, frys, hälsa & skönhet och barnavdelning.

paradiset1-700x471

Paradiset foodcourt består av Smakkultur, Delibruket, Saltå Kvarn Bageri, Rawgott och StikkiNikki samt en bar med närproducerat öl, ekologiskt vin och champagne.

Butiken öppnar den 4 juni på Brännkyrkagatan 62, vid Mariatorget i Stockholm.

Jennifer Bradley – post about Nathan Garrett

A post from Jennifer Bradley (from Facebook) about Nathan Garrett:
https://www.facebook.com/pages/Harmony-Jin-Shin-Jyutsu-Practitioner/197735648411?fref=photo

This is Nathan Garrett – He just received his Doctorate in Nursing at UK. His dissertation was on energy therapies, in particular, Jin Shin Jyutsu and it’s use for patients at Markey. He did a research project evaluating my 2012 data and found JSJ to be statistically significant in first sessions for assistance with pain, stress and nausea for patients who reported such – The probability (p) of receiving improvement is p = < .0001 . He’s hoping to publish his findings!

We’re now talking about looking at patients on pain pumps and the changes of their usage after JSJ sessions. Thank you Dr. Garrett!

Harmony - Jin Shin Jyutsu Practitioner's photo.

Video: Food is the Best Medicine – Dr Natasha Campbell-McBride

Interesting video with Dr Natasha Campbell-McBride:

Previous Older Entries Next Newer Entries

August 2015
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31