Inbjudan till Jin Shin Jyutsu 5 dagars klass med Carlyse Smyth 4-8 maj 2016, Uppsala, Sverige

JIN SHIN JYUTSU® fysio-filosofi

5 dagars seminarium i Uppsala, Sverige

Presenteras av Carlyse Smyth

Maj 4–8 2016

Kära Jin Shin Jyutsu student/praktiker

Det är med stor glädje och förväntan som jag bjuder in dig till vår fjärde 5 dagars grundläggande Jin Shin Jyutsu seminarium i Uppsala. Välkommen!

Seminariet kommer att omfatta följande:

Dag 1-3 Del 1

Grunden: Introducerar de dynamiska egenskaperna hos de 26 Säkerhetsenergi Lås, Treenighetens Flöden, begreppet Djup i kroppen och den fysio-filosofi av Jin Shin Jyutsu. Föreläsningar varvas med gott om tid till praktiskt tillämpning.

Dag 4-5 Del 2

Introducerar de 12 Organ Flödena, Lyssna på Pulsen, Särskilda Kroppsliga Flödena och hur dessa bidrar till att harmonisera kropp, själ och ande. Föreläsningen varvas med gott om tid till praktiskt tillämpning.

För att anmäla dig skriv till Claire Boelhouwers claire_jsj@hotmail.com så snart som möjlig och sätt i din 1000,- SEK delbetalning. Skriv gärna också din gatuadress och telefon nummer. TackJ Hela betalningen betalas senast 2 veckor innan kursen börjar, dvs 20 April.

Varmt Välkommen!

Claire Boelhouwers

Kostnad:

Nya studenter:- Del 1 3900,-SEK Del 2 2600,-SEK Text Böcker inkluderas i kostnaden.

Ni som är nya studenter får delta i bara Del 1, däremot Del 1 är en förutsättning för att delta i Del 2.

Återkommande studenter:- Del 1 2535,-SEK Del 2 1690,-SEK

Som en återkommande student få ni ta bara Del 1 eller Del 2.

Återkommande studenter kan delta i 1 dag för 1105,-SEK, om så önskas.

Återkommande studenter räknas som ni som har tagit en 5 dagars kurs med en Jin Shin Jyutsu instruktör auktoriserade genom Jin Shin Jyutsu Inc. Scottsdale, Arizona.

En delbetalning av 1000,-SEK ska betalas omgående för att behålla din plats. Återbetalning av avgiften ges upp till 3 April 2016.

Det underlättar min planering om ni anmäla dig så snart ni har bestämt er. Förra gången hade vi lite för trångt i Win Win Lokalen, så att jag vill boka en plats som har mycket utrymme

Om ni har frågor eller funderingar gärna ring eller mejla mig.

Om ni har en behandlings bänk som ni kan tar med dig, eller som jag kan hämta från dig, är jag jätte tacksam för det !

Handelsbanken Uppsala City; Claire Boelhouwers

Clearing number: 6501

Swift bic: HANDSES

Account number; 668 804 882

NB; Kom ihåg att SKRIVA DITT NAMN MED BETALNINGEN

INSTRUCTOR BIO – CARLYSE SMYTH

Carlyse Smyth is a Jin Shin Jyutsu 5-day class instructor. In answering the question – “How long have you studied Jin Shin Jyutsu?” -the reply most often heard is simply “Jin Shin Jyutsu has been a part of my everyday life since 1980.”

As a student and practitioner of Jin Shin Jyutsu in the UK, she has been fully engaged in sharing awareness of the Art through talks, self-help classes and study groups. All are seen as opportunities to express the joy of life, movement, energy and a deep desire to live the philosophy and art of Jin Shin Jyutsu.

Born in Venezuela, she has followed her love of travel throughout her life, living in Venezuela, Texas, France, New York, London and Tokyo. After University, she worked in various industries for 30 years, integrating and expanding her awareness of Jin Shin Jyutsu into all facets of her life.

She lives and practices in London, England.

Invitation to Jin Shin Jyutsu 5 day class 4 to 8 May 2016 Uppsala, Sweden
JIN SHIN JYUTSU® physio-philosophy
5 day seminar in Uppsala, Sweden
Presented by Carlyse Smyth
4 to 8 May 2016
Dear Jin Shin Jyutsu student / practitioners
It is with great pleasure and anticipation that I invite you to our fourth 5-day basic Jin Shin Jyutsu seminar in Uppsala. Welcome!
The seminar will cover the following:
Day 1-3 Part 1
The basis: Introduces the dynamic characteristics of the 26 Safety Energy Locks, the Trinity Flows, the concept of depth in the body, and the Physio-Philosophy of Jin Shin Jyutsu. Lectures are interspersed with plenty of time to practical application.
Day 4-5 Part 2
Introduces the 12 organ flows, listening to Pulse, Special Bodily flows and how these contribute to harmonizing body, mind and spirit. The lecture interspersed with plenty of time to practical application.
To register, please write to Claire Boelhouwers claire_jsj@hotmail.com as soon as possible and put in your 1000, – SEK installment. Please write also your street address and phone number. TackJ Full payment is payable no later than two weeks before the course begins, ie 20 April.
Warm welcome!
Claire Boelhouwers
Cost:
New students: – Part 1 3900, -SEK Part 2 2600, -SEK Textbooks are included in the cost.
Those of you who are new students may attend only Part 1, however, Part 1 is a prerequisite for participating in Part 2.
Returning students: – Part 1 2535, -SEK Part 2 1690 -SEK
As a returning student, you get to take only Part 1 or Part 2.
Returning students can participate in one day of 1105, -SEK, if desired.
Returning students are counted like you who have taken a 5 day course with a Jin Shin Jyutsu instructor authorized by Jin Shin Jyutsu, Inc. Scottsdale, Arizona.
An installment of 1000, -SEK be paid immediately to keep your place. Reimbursement of the fee given up April 3 in 2016.
It makes my planning if you sign up as soon as you have decided. Last time we were a bit too crowded in Win Win venue, so I want to book a place that has a lot of space
If you have questions or concerns, please call or email me.
If you have a treatment bench that you can take with you, or that I can download from you, I’m very grateful for that!
Handelsbanken Uppsala City; Claire Boelhouwers
Clearing number: 6501
SWIFT BIC: HANDSES
Account number; 668 804 882
NB; Remember to write your name with the payment

February 2016
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29