Artikel av Ulla Gabay: Artificiell mat – ett inre miljöhot mot Folkhälsan

Jag köper så mycket ekologisk mat som jag bara kan, köper t ex älg och ren – dom är i alla fall inte uppfödda i fabriker… har slutat köpa odlad lax (tyvärr svårt att hitta vildfångad, och jag vet inte heller om jag litar på märkningen..) Och så lagar jag mat från grunden, så vet jag vilka tillsatser jag har stoppat i maten, försöker ha koll så gott det går… här är en artikel av Ulla Gabay:

http://newsvoice.se/2015/12/10/gabay-artificiell-mat-ett-inre-miljohot-mot-folkhälsan/

Det som driver på utvecklingen av en alltmer artificiell kost är klimathot, befolkningstillväxt och köttindustrins ohållbara produkter. Men priset kan bli högt: vår mänskliga hälsa. Därför är det av högsta vikt att även det inre miljöhotet kommer upp på den globala agendan.

Maten har länge manipulerats för att möta livsmedelsindustrins behov av lönsamhet. Jordbrukens stordrift har fått grödorna att tappa i näringsvärde på grund av ett lägre odlingsdjup. Och miljögifterna som sprutas över fälten, för att skydda växterna mot ”angrepp utifrån”, har ökat.

Djuren har götts upp onaturligt för att växa snabbt och ge mer kött. Fisken går nu samma väg i odlingskassar, där de matas med för dem främmande foder. Till exempel har den odlade laxen därigenom tappat 50 procent av Omega 3.

Grönsaker, frukt och bär har hybridiserats i syfte att bli jämna och stora, samt för att klara längre transporter och lagringstid. Vilket resulterat i ”attraktiva” produkter, med minskad näring och ett ökat innehåll av vatten, sockerhalt och cellulosa (ett kolhydrat människan inte kan bryta ner).

Till detta ska läggas alla berikningar, färg- och smakämnen, raffinerat mjöl, socker och salt, samt onyttiga fetter som måste tillsättas maten för att göra den attraktiv och ätbar. Alla dessa processer som den moderna kosten utsätts för drabbar med tiden vår kropp och hälsa. Något som epigentiken och ny forskning på 2000-talet tydligt visar.
Otillräcklig vetenskaplig evidens

Nu backas argumenten för framtidens alltmer syntetiska och biotekniska kost upp av klimathot, befolkningsökning och en ohållbar hantering av dagens matdjur. Det här är ingen lätt fråga att ta sig an. För det första är produkterna ännu inte ute på marknaden (med undantag för en del GMO-produkter, främst i USA). För det andra är bevekelsegrunderna lätta att ta till sig. Och hur många hot orkar man hantera på en gång?

Bioteknik är en tvärvetenskap som alltmer används av traditionella kemi- och läkemedelsföretag. Av de 6 stora multinationella agrokemiska bolag som dominerar jordbrukssektorn (”Big 6”) har de flesta huvudkontor i USA:

 • BASF (Tyskland),
 • Bayer AG (USA),
 • Dow (USA),
 • Du Pont (USA),
 • Monsanto (USA) och
 • Syngenta (Schweiz).

De framställer sig gärna som världens frälsare och att de står i mänsklighetens tjänst, typ: ”Moving The World Forward” (Dow) och ”Science For A Better Life” (Bayer). Men verkligheten ser något annorlunda ut.

Kontrollen av den biotekniska maten är helt baserad på industrins egna forskningsunderlag som ”värderas” av ansvarig myndighet före godkännandet. Patent på agrokemins genmodifierade livsmedelsprodukter omöjliggör i sammanhanget oberoende forskningsstudier. Den vetenskapliga evidensen är därför klart otillräcklig.

Vad den alltmer syntetiska jordbruks- och kostutvecklingen kommer att betyda för den mänskliga hälsan krävs i stället flera generationer för att kunna säkerställa (en generation räknas i cirka 25 år). Vilket går stick i stäv mot den snabba utvecklingen på det här området. I stället går ekonomiska intressen även här före; både statliga och globala. Vi blir alla därför, utan vårt godkännande, industrins levande försöksråttor.

Vårt inre miljöhot måste upp på agendan

De flesta av oss är idag medvetna om klimathotet och klart positiva till allt som kan göras för att motverka det. Och ingen vill givetvis att våra matdjur ska fara illa.

Problemet är att det inre miljöhot den moderna kosten utgör för oss människor sopas under mattan. Av styrandes kortsiktiga och egna intressen. Och med hjälp av stora summor från industrin som används till att lobba för deras produkter och svartmålning av de vetenskapsmän och andra som varnar för hälsoeffekterna. Samt av vår egen förnekelse, vare sig den kommer av okunskap eller grundar sig i bekvämlighet.

Forskningen runt epigenetiken, yttre miljöpåverkan (ex toxiner, stress och mat) som fungerar like en strömbrytare för svaga gener, är på väg att totalt ändra uppfattningen om sjukdomars uppkomst. Och från att maten traditionellt har betraktats som en del av den yttre miljön, fäster nu vetenskapen allt mer uppmärksamhet på dess betydelse för människans inre miljö.

Nya studier inom området ”nutritional epigenetics” visar på kostens betydelse för vår inre miljö. Inte minst för den snabba utvecklingen (även bland barn) av kroniska sjukdomar som:

 • inflammatoriska tillstånd,matintoleranser,
 • tarmsjukdomar,
 • diabetes,
 • fetma,
 • cancer,
 • hjärt-kärlsjukdomar,
 • Altzheimers och
 • vissa mentala tillstånd.

Att det här även är ett reellt hot mot framtida generationer, den allmänna sjukvården och vår gemensamma statskassa, verkar inte passa in i politikernas kortsiktiga vardag.

Sunda förnuftet säger att det inte kan vara någon större skillnad på hur den yttre naturmiljön och vår inre kroppsmiljö (inklusive djurens) försuras och förstörs av alla miljögifter och syntetiska industrikemikalier.

Naturen har redan sagt sitt, nu är det på tiden att vi lyssnar till kroppens rop på hjälp!

Text och foto: Ulla Gabay, journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

February 2016
M T W T F S S
« Jan   Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
%d bloggers like this: