Artikel om piercingar, från kurera.se

Här är viktig info om piercingar, hur dom kan påverka oss – folk i allmänhet är inte så medvetna om de energisystem som finns i våra kroppar, och hur vi kan påverka systemen på olika sätt – jag brukar tjata om att man inte ska ha piercingar, eftersom de stör – här är en artikel från kurera.se som förklarar det på ett bra sätt:

http://kurera.se/mias-mat-och-bakblogg/2013/03/14/piercing-har-ingenting-med-mat-att-gora-men-ar-anmarkningsvart-tankvart/

Piercing har ingenting med mat att göra, men är anmärkningsvärt tänkvärt!!

14 mars 2013

Jag tänker alltid när jag ser någon med piercing: Undrar om han/hon vet att en piercing kan störa hela det kroppsliga systemet!? T ex de som har hela öronen fulla med små pärlor, eller de som har i ögonbryn, näsan, i tungan eller kanske i naveln.

Jag tror att jag skulle bli betraktad som knäpp om jag påpekade det!

Jag är uppvuxen i ett hem där min mamma började arbeta på 70-talet med zonterapi. Hon gjorde stor revolution på den tiden, då hon var bland dem första, (eller kanske hon var den första?), zonterapeuterna i Sverige.Tidningar och människor ringde som galningar för att få en intervju  eller en tid behandling.  Det var helt sanslöst! Vi kunde inte ringa ut på flera veckor kommer jag ihåg. Telefonen gick varm av ingående samtal.
Med tiden har min mor också utbildat sig i kinesisk akupunktur och homeopati och dessutom skrivit flera böcker i ämnet zonterapi, homeopati och akupunktur. Min mamma är min guru!, och det är från en av hennes böcker, Homeopati & Healing som  jag har hämtat denna information.

Min systrar har gått i mammas fotspår, men jag gick min egen väg. Mina intressen har alltid legat för det konstnärliga och min största passion; sången och musiken.. Ändå hamnar jag inom detta med hälsa på livets väg, så småningom. Man blir verkligen präglad av sin barndom och uppväxt.

Vi har meridianer i kroppen, och påverkas negativt av att hela tiden ha ett främmande föremål sittandes på en plats. När jag har påpekat det för mina döttrar som ett exempel, har de sagt: Men mamma! Då får jag ju akupunktur hela tiden! Det måste ju vara bra! Det är bara det att när man ger akupunktur, gör man det med jättetunna nålar och nålen får sitta 30-45 minuter. Nålarna leder ökand energi till kroppens olika meridianer, till det organ respektive kroppsdel, punkten man sätter nålen i, är avsedd för. Sätter man en piercing i en akupunkturpunkt blockerar man istället för att öppna energiflödet, just för att föremålet sitter kvar.

Öronen har många punkter enligt akupunktur. Punkter som påverkar meridianderna i kroppen. Det kan ställa till det ordentligt. Barnlöshet, eksem, allergier värk och så vidare.

Tittar man på öronmusslan liknar det ett  foster som ligger med huvudet upp och ner.

I ytterörat finns 106 mycket kraftfulla akupunkturpunkter som har direktkontakt med olika kroppsdelar och inre organ. När man piercar örat kommer man åt många av dessa olika punkter, och kan på så sätt blockera energiflödet till olika delar i kroppen. Följden kan bli värk och sämre funktion hos organet i fråga.

Hela ytterkanten i örat där man ofta placerar ringar är kopplat till rörelseapparaten, rygg, höfter armar, ben och skuldror. På örsnibben finns punkter för ögon, örat och gomen. Meridianer för stora kroppspulsådern löper i fåran på örats baksida.

Om man piercar naveln kan det orsaka fertilitetsproblem.

De starkaste  punkter vi har, är de som sitter i näsvingar, ögonbryn och läppar.

Akupunktur i  yttre ögonbrynet används för behandlingar för synproblem, depressioner och värk i ögonen. Har man piercing där,  blockera man energiflödet till huvudet så att man kan få värk. Mitt på ögonbrynet finns en kraftfull akupunkturpunkt som är kopplad till pupiller och synnerven. Piercing här kan få negativa konsekvenser för syn och ögon.

Näsvingarna är kopplade till bihålor, näsans slemhinnor, tjocktarm och lungor. Med akupunktur behandlar man denna punkt just för störningar i dessa organ. Har man piercing i näsvingen kan man få besvär med andningsorganen.

Det var bara det jag ville förmedla denna gång!

Ha det gott! / Mia

Ny sändning med Jin Shin Jyutsu självhjälpsböcker

Jag har fått ett paket med böcker från Jin Shin Jyutsu institutet i Scottsdale, Arizona – för er som tycker det är besvärligt att beställa böcker från USA kan ni köpa av mig, för självkostnadspris. Kontakta mig här:
helene_iliste@hotmail.com
Jag har Mary Burmeister bok 1, 2 och 3, Happy Hands och “djurboken” + en laminerad “karta” över var alla Safety Energy Locks finns på kroppen.
Här kan man läsa mer om dom olika produkterna, det finns även en del annat smått och gott, andra böcker, DVDs, CDs osv:
https://www.jsjinc.net/store.php

Article from Jennifer Bradley: Jin Shin Jyutsu Touch Therapy Relieves Pain and Stress

http://www.bottomlinepublications.com/component/mtree/article/natural-remedies/jin-shin-jyutsu-touch-therapy-relieves-pain-and-stress

Appeared originally as “Hold a Toe, Ease a Pain? Yes!”

It hurts so much to know that someone you love is ill and in pain and yet you are powerless to help. That’s why I was so pleased to learn about a unique hands-on technique that can bring significant comfort to patients—and to caregivers, too.

Called Jin Shin Jyutsu© (pronounced jin shin jit-su), it’s an ancient form of touch therapy that is simple and safe…often provides immediate relief…and can be performed at a basic level by people with no formal training. It’s completely natural and noninvasive, involving only your hands—no pills, potions, side effects or equipment.

Jin Shin Jyutsu is an energy healing technique that utilizes the same principles of Eastern medicine as acupressure, except that little or no pressure is applied. It is based on the premise that energy flows through our bodies along certain pathways, and when that energy is blocked, we experience disharmony, including pain. Like jumper cables for a car, Jin Shin Jyutsu sparks the flow of energy to help restore proper functioning.

Exciting new research: A recent pilot study involved 159 cancer patients who ranked their pain, nausea and stress on a scale of zero (no symptoms) to 10 (extremely severe symptoms) before and after receiving Jin Shin Jyutsu therapy. Results: Participants reported an average two-point reduction in pain and nausea and three-point reduction in stress after their first and subsequent Jin Shin Jyutsu sessions. Benefits typically lasted for many hours or days, depending on the individual.

Though this was a preliminary study and has not been published in a peer-reviewed journal, I was intrigued enough to contact study leader Jennifer Bradley, the Jin Shin Jyutsu integrative practitioner at the University of Kentucky Markey Cancer Center in Lexington. She told me that she became interested in Jin Shin Jyutsu when she saw the profound relief it brought to her sister, a breast cancer survivor, while she was receiving chemotherapy. Bradley also used the technique to ease the suffering of her mother-in-law. “I was taught a simple toe hold that helped alleviate the breakthrough pain from a brain tumor up until the very end of her life,” she said.

Bradley’s study focused exclusively on cancer patients, but she said that the principles of Jin Shin Jyutsu can promote balance and healing in everyone, including people who are basically healthy but feel depleted. In fact, Jin Shin Jyutsu is something we all practice unconsciously. For instance, babies suck their thumbs because it’s soothing…people put their hands behind their heads to relax themselves. Jin Shin Jyutsu is simply a way of doing such actions with intention to promote certain beneficial responses.

The technique also provides a means of maintaining a deep connection at the end of life, when a person is no longer able to communicate verbally. Bradley said, “Family members can be taught some simple Jin Shin Jyutsu holds, so they can bond with their loved ones in a profound way during what can often be a difficult transition for everyone.”

What a Professional Practitioner Does. Jin Shin Jyutsu uses 52 energetic points, or safety energy locks, on the body (similar to acupressure points). These energy locks can be thought of as small breaker boxes that keep the energy system in check, like the fuse box in a home, Bradley explained. These points are stimulated in predetermined orders called flows. The specific hand and finger positions the practitioner uses are called holds, though this word applies only in the most passive sense because there is no gripping, grasping or manipulation at all—instead, a very light touch is used.

During the session, the patient lies comfortably on a padded surface, fully clothed except for shoes…watches and jewelry also may be removed from the wrist. First the practitioner places her hands on the patient’s wrists in a technique called pulse listening, to sense the energetic pulse and determine which procedures are needed to promote balance. Then she works her way through various safety energy locks, moving from one to the next as she senses that harmony is being restored.

A session with a professional typically lasts about an hour. The cost is similar the charge for a massage, depending on the location, practitioner and years of experience. Sometimes the service is provided without charge—for instance, the Jin Shin Jyutsu program at Markey Cancer Center is offered free to patients through a grant from the Lexington Cancer Foundation. To find a practitioner near you, click here.

Techniques You Can Do for a Loved One. Here are some basic holds Bradley suggested that anyone can do to ease a loved one’s suffering. You can do any or all of them, in any order. Use whichever holds feel good to your loved one—these are what will offer assistance, Bradley said.

The patient may sit in a chair or couch with feet propped up or may lie in bed, whatever is comfortable for her or him. For techniques that involve the toes, the patient’s feet can be bare or in socks. In each case, maintain a gentle hold without squeezing or rubbing for several minutes per position or until you feel a gentle rhythmic pulsation. If possible, do the holds once or more daily—there is no limit on the amount of time or number of times the techniques can be performed. What to do…

To reduce fatigue: Wrap the fingers of your right hand around the patient’s right thumb and the fingers of your left hand around his/her left thumb…hold…then reverse your hands and repeat.

To lessen anxiety: Place one hand under the back of the head just above the neck area. This can be done underneath the pillow if necessary. At the same time, gently wrap the fingers of your other hand around the patient’s fingers, one by one. If it is not possible to hold the back of the head, gently hold the patient’s palm with one of your hands while using your other hand to hold each finger individually. Then repeat for the patient’s other hand.

To ease back pain and trauma (including spinal paralysis) or to relax the body overall: You will use one hand to hold each of the patient’s fingers (one after the other) while at the same time using the other hand to hold each of his/her toes. Going in the following order, hold the patient’s…

• Right pinkie at the same time as the left big toe

• Right ring finger at the same time as the left second toe

• Right middle finger at the same time as the left middle toe

• Right index finger at the same time as the left fourth toe

• Right thumb at the same time as the left pinkie toe.

When finished, repeat the same sequence, holding each left finger at the same time as each right toe. It is also fine to begin with the left fingers/right toes sequence first, followed by the right fingers/left toes sequence.

To help clear anesthesia from the body after surgery: Stand at the end of the bed or sit at either side of the bed. With your palms facing up, place your left palm under the patient’s right calf and your right palm under his/her left calf, gently cradling the legs…hold…then reverse so your right palm cradles the right calf and your left palm cradles the left calf.

To soothe radiation treatment side effects (burning pain, skin sensitivity, skin damage): This can be done any time after treatment. Place the palm of your left hand on or just above the irradiated area, then place your right hand atop the left…hold for 20 minutes, repeating as much as requested.

Easing Your Own Emotional Pain. A basic tenet of Jin Shin Jyutsu is that each finger corresponds to a specific emotion or attitude. So when you feel upset—whether about a loved one’s condition or for any other reason—you can soothe yourself simply by holding the appropriate finger with the opposite hand for several minutes. (You can also teach your loved one to do this for himself.)

First, use your left hand to lightly hold a finger on your right hand, then switch hands. If you feel…

• Worried—hold your thumb.

• Fearful—hold your index finger.

• Angry—hold your middle finger.

• Sad—hold your ring finger

• Insecure or overwhelmed—hold your pinky finger.

Intrigued? For more information, watch Bradley’s video here. Jin Shin Jyutsu is not a substitute for appropriate medical care, good nutrition and rest, Bradley noted. Rather, it is an integrative therapy that can help optimize quality of life for patients and caregivers, whatever the health challenges they face.

Source: Jennifer M. Bradley is the Jin Shin Jyutsu integrative practitioner at the University of Kentucky Markey Cancer Center in Lexington. She has completed more than 475 hours of classroom training in Jin Shin Jyutsu. She also teaches Jin Shin Jyutsu self-help classes and maintains a private practice, Harmony, in Lexington. www.JSJHarmony.com

Jin Shin Jyutsu self-help class in London with Cheli Mula 16th April 2016

Dear all Jin shin Jyutsu friends
the next selfhelpclass is going to come
Selfhelpbook 1  the  16th April  10 – 5pm  costs £65, includes the selfhelpbook
in my room Health in the City in the city of London
please contact me for further information or bookings by email or 07789567612
i hope you can make it
Jin shin Jyutsu is an ancient japanese healing art to harminize the bodies energies from within.
by applying with awareness the hands on designated point of the bodiy we can harmonize the flow of energy. discover this Art in this 1 day workshop. We will go through the selfhelpbook from Mary Burmeister and there is a lot of opportunity to practice throughout the day. 
all best
regards and many thanks
cheli mula
please pass it on to people who might be interested to come along . thanks
————————————————————
Health in the City
65 London Wall,
room 57
London, EC2M 5TU
for information please call 079 4608 4848 / 07789567612.

Artikel om koständring för barn med ADHD – Catharina Lavebratt

Kosten är ju en så stor och viktig del för hur vi mår, så det skulle inte förvåna mig om det ligger något i det här de har kommit fram till här – och det skadar ju inte att försöka, jag tror att vi alla skulle må bättre på en massa olika sätt om vi försökte äta så bra som möjligt…
Stig Bengmark är ju en doktor som har haft koll på det här länge, och det är bra att det kommer lite forskning på sånt här nu!

http://foodpharmacy.se/2015/05/docent-catharina-lavebratt-barn-med-adhd-har-ofta-mag-och-tarmproblem/

Publicerat den: 18 maj, 2015

Docent Catharina Lavebratt: Barn och ungdomar med ADHD och ASD har ofta förhöjda markörer för inflammation i blodet.

Förra veckan fick vi möjlighet att prata lite med Catharina Lavebratt, docent i medicinsk genetik vid KI, som leder studien om sambandet mellan tarmfloran och ADHD som sätter igång på på KI i höst. Ett mycket intressant samtal, och extra kul var det förstås att höra varför de har valt ut just Stigs synbiotika (probiotika+fibrer) som preparat till studien.

– Så, vem är du och vad har du för professionell erfarenhet av ADHD?

– Jag är docent i medicinsk genetik vid KI sedan 13 år, och har de senaste sju åren försökt bidra till kunskapen om miljömässiga och ärftliga faktorer bakom psykisk ohälsa hos vuxna. Min professionella erfarenhet av ADHD är minimal. Erfarenheten om ADHD bidrar andra i projektet med, framförallt MaiBritt Giacobini som i egenskap av specialistläkare i barnpsykiatri möter många barn och ungdomar med ADHD.

– Kan du kort berätta om studien ni drar igång i höst?

– Barn och ungdomar med ADHD och/eller autismspektrumstörning (ASD) har ofta mag/tarm-problem och förhöjda inflammatoriska markörer i blodet. Mag/tarm-symptom förvärrar ofta de psykiska symptomen. Tarmens bakterieflora, mikrobiotan, är viktigt för balansen i tarmen. En dåligt fungerande tarmflora kan ge upphov till inflammation. Syftet med denna studie är att undersöka 1) om antibiotikabehandling första åren efter födseln (då tarmen är omogen och mer påverkbar) påverkar risken för psykisk sjukdom i barndomen, 2) om tarmfloran är inflammatorisk och bakterieprodukter finns i blodet hos barn och ungdomar med ADHD och 3) om psykiska symptom och mag/tarm-problem hos barn och ungdomar med ADHD förbättras av behandling med probiotika känt för att ha antiinflammatoriska effekter.

– Vanligtvis när man läser om ADHD handlar det om huruvida föräldrar ska ge starka mediciner som  Ritalin till sina barn eller inte. När det nu ska forskas i samband mellan tarmbakterier och ADHD känns det lite väl enkelt eftersom dåliga tarmbakterier till stor del kan regleras med kost. Kan det vara så enkelt att dåliga tarmbakterier kan vara en av orsakerna ADHD?

– Det finns flera samverkande orsaker till ADHD och deras betydelse varierar sannolikt mellan individer. Det biologiska arvet (generna) är en känd bidragande faktor till ADHD. Det kom dock nyligen ut en finsk studie där nyfödda som behandlats med probiotika under de första 6 månaderna uppvisade minskad förekomst av ADHD upp till åldern 13 år (Pärtty A et al). Det kan vara så att tarmfloran kan vara skyddande även vid genetisk sårbarhet för ADHD. För de som utvecklar ADHD kan problem med magen förvärra de psykiska symptomen. Det vore jättebra om kost/probiotika skulle kunna användas som en tilläggsbehandling till andra läkemedel.

– Varför valde ni just Stig Bengmarks synbiotika som preparat för forskningen?

– Pga dess goda antiinflammatoriska egenskaper.

– Är det något annat du tycker skulle vara intressant att berätta i anslutning till ovan och som du tror att gemene man inte känner till?

– Lite extra bakgrund: Tarmen, och även bakterierna i sig, kommunicerar med det centrala nervsystemet och påverkar därigenom kroppslig stress och beteende. Unga, och speciellt små barn, är extra känsliga för påfrestningar på tarmfloran, av t.ex. antibiotika. En dåligt fungerande mikrobiota, som ofta har många gram-negativa bakterier, orsakar inflammation i tarmen, vilket kan resultera i läckage av bakterieprodukter till blodet, vilket i sin tur ger upphov till inflammation. Flera egenskaper hos mikrobiotan bidrar till inflammation.  Till exempel kan de gram-negativa bakterierna endotoxin (LPS) som starkt aktiverar immunsystemet, och en dålig mikrobiota ge förändring i gallsyra-omsättningen vilket bidrar till inflammation. Dessutom kan jäsningsprodukten propionat från tarmen via blodet passera till hjärnan och vid höga nivåer bidra till inflammation i hjärnan.

Video with Matthias Roth about “To feel” – a theme for a Jin Shin Jyutsu class

I have met Matthias Roth several times, but haven’t been able to participate in one of his classes yet, I’m looking forward to that, when I can go  – he has great knowledge about Jin Shin Jyutsu, and a sharp mind, so I can really recommend you to participate in a class with him – you won’t regret it 🙂
Here’s a short video about one of his themes for a special topic 2 day class:

And here are the words from youtube about the video:

Publicerades den 22 sep. 2015

With the “To Feel”-class – which was to be the first in a series of such workshops – Matthias Roth began years ago to turn the central focus of his work in the Art of Jin Shin Jyutsu to mindfulness in touch and the presence of the practitioner in his/her work.
The video offers a peek at what this class offers and contains, and why some consider it indispensable for anyone wanting to delve deeply into practicing the Art on others…

and here is a list of his classes:
https://www.jsjinc.net/instructor-courses.php?id=35

And here is his website, you can find other classes with him listed there as well:
http://matthiasjsj.de

Jin Shin Jyutsu kurser i Sverige under våren 2016

Det börjar röra på sig lite med kursverksamheten, jag (Helene Iliste) ska ha en självhjälpskurs i Järna (söder om Stockholm) lördag 23 april, och är inbjuden till Malmö för att hålla en kurs där söndag 1 maj – båda kurserna är hela dagen, och vi kommer att koncentrera oss på Mary Burmeisters självhjälpsbok 1. Här finns mer info om den boken:
https://www.jsjinc.net/proddetail.php?prod=1

Till dom kurserna anmäler man sig genom att skicka ett mail till mig:
helene_iliste@hotmail.com

Sen kommer vi ha en 5 dagars kurs i Uppsala, där vi har bjudit in Carlyse Smyth (från England), datumen för den kursen är onsdag 4 maj till söndag 8 maj. Till den kursen anmäler man sig till Claire Boelhouwers
Info om alla dessa kurser hittar man här:
https://jinshinjyutsuheleneiliste.wordpress.com/kurserevents/
och ni hittar också andra kurser i Europa och andra delar av världen via den länken – jag kan rekommendera att vara med på kurser med olika lärare, man lär sig alltid något nytt, även om man går samma kurs flera gånger, alla lärare har sin egen lilla “touch” på hur dom lär ut. Och så är det ett kul sätt att resa, se andra länder/städer och träffa trevliga människor på samma gång.
Jag kommer att åka på kurs själv, i mitten på maj ska jag vara med på en Now Know Myself klass i Lousiville, Kentucky, med Wayne Hackett, Carlos Gutterres och Jill Pasquinelli, och sen kommer Sadaki Kato till Irland i slutet på juni, där har jag också tänkt att vara med. Jag kommer förstås att skriva om dessa klasser här, när jag väl är där 🙂

Low carbs for kids – How to Raise Children on Real Low-Carb Food

I try to eat as few carbs as I can, and if I eat carbs they are mostly from carrots, beets, and similar food groups. I believe that it’s good for children too to eat like that, to help them to get a good start in life foodwise, with a lot of healthy fat and protein – here’s a blog post from Libby Jenkinson about that theme

http://www.dietdoctor.com/low-carb-kids
February 9 by Libby Jenkinson in Food for kids

Childhood obesity is a huge problem today. Lots of parents are wondering – how do you raise kids without feeding them excessive carbs?

This is a guest post from Libby Jenkinson, a registered pharmacist, mother of 3 children, and the founder of ditchthecarbs.com, the leading low carb website in New Zealand and Australia.

Low Carb Kids

The importance of whole food nutrition in children’s health and development cannot be stressed enough. All children will benefit from lowering their sugar and carbohydrate intake, especially from processed and junk foods.

For Low Carb Kids the emphasis should be on feeding them tasty nutrient dense meals. Children shouldn’t be relying on sugars, grains and high carb snacks. Low carb is all about going back to basics – meat, vegetables, low sugar fruit, seeds, nuts and healthy fats. Real food is simple food.

Many critics think we advocate no carb, but we are low carb. The biggest sources of carbs should be vegetables, nuts, dairy and berries, rich with vitamins, minerals, fibre and antioxidants.

Children need to receive all the nutrients required for their growing bodies but can easily do without the sugars and carbs of the modern diet. By removing processed junk food from their diet, children become low carb almost by default.

By reducing processed food and high carb foods from children’s meals you reduce their risk of obesity, type 2 diabetes, tooth decay and other diseases of metabolic dysfunction. You improve their nutrition, concentration, mood, immunity, energy, and develop their appreciation for real food over processed foods.

One of the most valuable lessons we can teach children is the importance of real food, cooking, nutrition and health. What we feed our children will have an impact on their growing bodies now and will have an impact on their health in the future. Chronic diseases don’t happen overnight, but over a period of time with extended periods of exposure to high sugars, high carbs, unhealthy oils and inflammatory foods.

Why lower the carbs? When children eat low carb nutritious meals they avoid the high/low blood sugar roller coaster, they avoid energy slumps and more importantly, they avoid all the inflammatory elements of our modern diet. Children do not need the volume of carbs they consume. Many parents are unaware of how much sugar is hidden in everyday foods. 77% of processed food has added sugar. Take a look at the 2 lunchboxes and compare their carb values.

The rapidly absorbed carbs, which spike blood glucose, also crowd out nutrition. For example, the nutritious element in a chicken salad sandwich is the filling, the bread is just a bulking agent that adds almost nothing nutritionally to the meal. In fact any vitamins the packaging may claim have probably added during the manufacturing process. By removing bread/pasta/rice from a meal, your children will fill up on fresh vegetables, good quality protein and healthy fats instead.

What about fat? – Healthy fats are essential for hormone production, healthy brain function, tissue development, appetite control and absorption of fat-soluble vitamins (A, D, E and K). Children especially need Omega 3 fatty acids for healthy eye and brain development. Avoid the low fat products as they generally have added sugar to improve the flavour and texture. Choose healthy fats such as olive oil, butter, coconut oil, oily fish, nuts, seeds, eggs and meat. Stop using seed oils which are inflammatory and incredibly processed.

Fruit and vegetables? These should be the biggest source of carbs for children. They are also a valuable source of fibre, vitamins, minerals, antioxidants and phytochemicals. Fruit and vegetables should not be seen as equal. Fruit is incredibly high in fructose so choose low sugar fruits such as berries and limit them to once or twice a day. Cut back on tropical fruit such as melons and pineapple and avoid dried fruit completely. Fruit juice can contain as much sugar as some sodas. A glass of juice is not the equivalent of eating 6 oranges, it is equivalent to the sugar in 6 oranges. Eating whole fruit is self-limiting due to the fibre, drinking juice is not. Many “fruit juices” are actually sugared water with fruit flavours.

Why grain free? Don’t be fooled by the healthy wholegrain message. Modern wheat is not the same as what our ancestors ate. Wheat and grains are now found in almost all processed foods and so many people are now consuming grains at every meal and every snack, crowding out nutrition and increasing inflammation with high blood sugars. Grains are used to fatten animals before slaughter and force-fed to geese to produce fatty livers (foie gras). Eating more vegetables by far compensates for any loss of fibre and vitamins from a wholegrain roll. Grains are high carb and rapidly absorbed, leading to sugar and insulin spike.

So instead, let’s crowd out the junk. Encourage your children to eat more vegetables, meat, nuts, seeds, and healthy fats. Encourage and teach your children to cook. Encourage them to choose new things from the vegetable aisle. Praise them each time they try something new. Help them develop a taste for real food and enjoyment of cooking. Cook and prepare food together. Have fun.

With encouragement and guidance you too can help your children eat real food.

Top Tips

 1. One meal at a time – if you have a fussy eater, your household will not be a happy one if you go straight in and change everything overnight. Change or remove only one element at a time. Remove (or reduce) the most obvious place sugar lurks such as sweets, cakes and ice cream, then cut back on bread, pasta and other high carb foods. Be proud of any changes you make, and strive for improvement not perfection.
 2. Be organized – plan your meals and have plenty of fresh food at hand. Have some boiled eggs in the fridge, leftovers in the freezer, fresh vegetable pre cut in containers, tins of tuna in the pantry. Prepare extra vegetables each night, ready for the next day’s snacks or lunch box.
 3. Make double dinners – leftovers are king and are such an easy way to prepare for school lunches. Cooked sausages, roast meat, quiche, meatballs or eggs any way are always popular options. Fill your freezer with leftovers. Learn to love your freezer!
 4. Reduce the bread – try bread free lunches once or twice a week, increasing until you are bread free. Try thin wraps or open sandwiches to cut back for really reluctant children.
 5. Involve your children – give them a limited choice of healthy foods to choose from so they feel they have some control.
 6. Choices – allow them to leave one vegetable on their plate. This is the trick that really turned my 8 year old around. He felt he had the final control of his dinner, unbeknownst to him I give him more of everything to begin with.
 7. Plan meals – allow them go through LCHF recipe websites and cookbooks to choose meals and recipes. Let them collate their own special cookbook.
 8. Picky eaters – all children love picking at food and eating small platters. I often put out a selection of vegetables, cold meats and cheeses for their afternoon tea. Buy a lunchbox with small compartments and serve them a buffet.
 9. Healthy fats – at meal times encourage your children to eat their vegetables by putting healthy fats on the dinner table such as butter, grated/shredded cheese, salad dressings and healthy oils. Not only will the flavour be enhanced, it helps them absorb the fat-soluble vitamins from their meal. Pack dips, salsa and sauces to dip their vegetables in at school.
 10. Drinks – start serving water only. Stop allowing them to drink juice or soda. These can be the biggest contributor of sugar in their meal.
 11. Beware – read the labels of foods traditionally given to children such as raisins, muesli bars, fruit yoghurt and cereals. These are often the worst culprits. Find or make your own low sugar alternatives. You will know exactly what goes in them.
 12. Feed them a rainbow – a colourful meal is so more attractive packed with a variety of colour and nutrients.
 13. Stop buying kids meals – most kid’s meals are highly processed junk food packed with inflammatory seed oils, grains and carbs. Pizza, nuggets, pasta, toast and spaghetti with sauce. Start ordering half an adult meal, or split and adult meal between siblings.
 14. Try and try again – moving children onto real food can really be a challenge. It won’t happen overnight but it will happen. Continue to introduce new foods and remove others.

Don’t be daunted at the start. You can do this. It’s getting back to basics and ditching the processed junk. Here is a month of my children’s school lunches for inspiration (insert link). Have fun preparing meals together and discovering new recipes. So many families have commented that they are cooking for the first time, learning to appreciate real food and excited at the prospect of a healthier lifestyle.

Don’t think you are depriving your child of junk food, you are teaching them how to eat healthy and remain healthy. You are feeding them the healthy fats and good sources of protein their bodies truly need.

Top Real Food And Lunchbox Ideas

 • Roll ups – use slices of cold meat, nori sheets or lettuce as a wrap and fill with cheese, salad or dips
 • Vegetables – cut in different shapes with a variety of dips
 • Low carb baking – make your old favorites but using sugar and grain free recipes
 • Nut butters
 • Smoothies – with plenty of healthy fats and flavours, it’s amazing what you can hide in a smoothie
 • Tins of tuna
 • Boiled eggs
 • Mini quiches – add their favourite vegetables and meats
 • A variety of nuts
 • Cheese sticks/cubes/slices
 • Billtong/beef jerky
 • Avocados

We are all busy parents and we do the best we can with what we have. Don’t think this is an impossible task. We are simply feeding our children real nutritious foods. Meals don’t have to be complicated, fussy or difficult, to the contrary, they are generally simple, colourful and fresh.

Action plan

 1. Stop buying sugary sweets, drinks and baked goods
 2. Start buying real unprocessed whole foods. Shop the perimeter of the supermarket for the fresh produce
 3. Avoid all seed oils and trans fats
 4. Eat nutrient dense foods
 5. Increase your omega 3 from oily fish, avocado, grass fed meat and nuts
 6. Cook at home, eat together

Remember – we are LOW carb, not NO carb. The emphasis is on the real whole food approach, healthy fats, fresh vegetables and good quality proteins.

More From Libby

One Month of My Children’s Lunch Boxes

The Ultimate Guide to Low-Carb Lunches

Healthy Sugar-Free After School Snacks

30 Healthy School Lunch Ideas

Reklamvideo om smör (1977)

Det var mycket länge sen jag använde margarin 🙂

Publicerades den 3 dec. 2013

Det fanns väldigt mycket reklam för margarin. Smöret blev hånat och förtalat. Och till sist måste det ha kokat över hos smörproducenterna, som svarade med en reklamfilm man kan undra om man ens får göra. Här kommer en hel lastbil med äckliga margarinkokare och observera att varumärkena till och med finns med på overallerna.

Previous Older Entries