Links to vaccine information

More links to information of vaccines – I haven’t checked all of them yet, there’s so many of them, just saving them for later…

https://idsent.wordpress.com/category/vaccines/page/3/

They call them “boosters” in La La Land

Vaccination is not the equivalent of immunization. The only way you can have immunity to an infectious disease is by actually getting the disease itself.

Once upon a time, there was this measles vaccine…

The MMR (measles, mumps, rubella) vaccine is a live attenuated virus measles vaccine. That means that it contains a live measles virus that has been weakened.

The mainstream vaccine paradigm is horridly wrong

The mainstream vaccine science paradigm is a house of cards. It is built on flawed recollections of history and flawed science which, in turn, have produced…

Andrew Wakefield et al. (Yeah, it was a “team” of researchers)

Most people are unaware that the so-called “debunked Wakefield study” supposedly (but inaccurately) alleging that vaccines (specifically the MMR vaccine) cause autism was a team effort.…

That’s Right, We Anti-Vaxxers are Well-Organized and Media-Savvy.

I read the following excerpted comments in a Slate article by Renee DiResta titled “This Dramatic Graph Shows How the Pro-Vaccine Movement Can Win” this morning: The…

Ah, It Was the Measles in the Gastric Mucosa!

Dr. Andrew Wakefield was trained as a gastroenterologist. The basis for his now “debunked” (not true, by the way) clinical research paper in 1998 pointing to…

and many many more – click on the link at the top to find out more!

Artikel om vaccin – EU-dom 2017 fastställer vaccin orsakade MS

http://2op.se/2017/09/04/eu-dom-2017-faststaller-vaccin-orsakade-multipel-skleros-ms/

EU-dom 2017 fastställer – vaccin orsakade multipel skleros (MS)

Posted by  on måndag, september 4, 2017

En fransk man som vaccinerade sig mot hepatit B 1998 och 1999, utvecklade ett år senare multipel skleros (MS). Mannen anmälde vaccintillverkaren Sanofi Pasteur för att få ersättning för sjukdomen, som han menade hade koppling till vaccinet. Efter en lägre domstolsprocess i Frankrike vände han sig till EU-domstolen. Frågan gällde om det trots avsaknad av vetenskaplig enighet kring orsakssambandet är möjligt för en domstol att ”med stöd av kvalificerade, precisa och samstämmiga indicier fastställa att ett vaccin är felaktigt och att det finns ett orsakssamband mellan vaccinet och sjukdomen.”
EU-domstolens svar blev: JA!

EU-domstolen gav därmed rätt till att uppkomsten av MS kunde kopplas till vaccineringen mot hepatit B. Domstolen menar att om en sjukdom uppkommer tidsmässigt i nära anslutning till vaccination, om personen dessförinnan var frisk och om det inte finns någon familjehistorik av en sjukdom, så kan det anses vara bevis nog för att sjukdomen beror på vaccinet. Dessutom ansåg domstolen att om ett ”signifikant” antal sjukdomsfall rapporterats i anslutning till samma vaccin, kan vaccinet anses vara orsaken.

Källa:
http://www.lakemedelsvarlden.se/eu-dom-ger-vaccin-skulden-for-sjukdom/

Och här är artikeln från Läkemedelsvärlden:

EU-dom ger vaccin skulden för sjukdom

Även utan vetenskapligt bekräftad koppling kan vaccin anses orsaka sjukdom. Det är resultatet efter en dom i EU-domstolen, som menar att indicier räcker för bevis.

22 juni 2017, av Ingrid Helander

I går onsdag fattade EU-domstolen beslut i ett mål som innebär att sjukdom som uppkommit nära i tiden efter en vaccination kan anses beror på vaccinationen. Detta även om det saknas vetenskapliga belägg för en sådan koppling.

I domstolens beslut anges att om sjukdomen uppkommit tidsmässigt i nära anslutning till vaccination, om personen dessförinnan var frisk, om det inte finns någon familjehistorik av sjukdomen och om ett ”signifikant” antal sjukdomsfall rapporterats i anslutning till samma vaccin, kan det anses vara bevis nog för att sjukdomen beror på vaccinet.

EU-domstolens beslut kommer som svar på en förfrågan från Högsta domstolen i Frankrike. Där pågår ett mål rörande en fransk man, benämnd som J.W., som 1998 och 1999 fick vaccin mot hepatit B och som ett år senare utvecklade multipel skleros. Mannen avled 2011 men hade fem år dessförinnan väckt talan mot läkemedelsbolaget Sanofi Pasteur, som tillverkade hepatit B-vaccinet, för att få ersättning för den skada han upplevde sig fått.

Efter avslag och överklagande i en lägre domstolsinstans i Frankrike vände sig Högsta domstolen till EU-domstolen. Frågan man ville ha hjälp att besvara var om det trots avsaknad av vetenskaplig enighet kring orsakssambandet är möjligt för en domstol att ”med stöd av kvalificerade, precisa och samstämmiga indicier fastställa att ett vaccin är felaktigt och att det finns ett orsakssamband mellan vaccinet och sjukdomen.” EU-domstolens svar är: ja.

I fallet med J.W. var de tre första indicierna uppfyllda, det vill säga att sjukdomen debuterade strax efter vaccination, att han var frisk innan och att sjukdomen inte fanns i släkten. Det sista indiciet, att fler personer oberoende av varandra ska ha insjuknad i samma sjukdom efter samma vaccin, var dock inte uppfyllt.

EU-domen är inte avgörande för fallet med J.W. och hepatit B-vaccinet, det avgörs i Högsta domstolen i Frankrike. Inte heller är domen tvingande för de nationella lagstiftarna i EU, men kan användas som vägledning för nationella domstolar i liknande fall.

Article about toxic tattoo ink, by Martha Henriques

I have posted several times about tattoos before, here’s another article about that…
I just learned recently that they find tattoo colors in the lymph nodes at many breast cancer patients – since the lymph system is trying to get rid of the color, this article is what I’ve heard from breast cancer nurses…

http://www.ibtimes.co.uk/toxic-tattoo-ink-nanoparticles-pose-long-term-health-risk-by-clogging-lymph-nodes-1639020

Toxic tattoo ink nanoparticles pose long-term health risk by clogging lymph nodes

Lymph nodes deep below the skin turn the colour of tattoos.

By 

Toxic nanoparticles in tattoo ink don’t stay put in the skin; they travel around the body and build up in the lymph nodes, scientists have found.

The nodes are part of the lymphatic system, which helps clear out toxins and transport white blood cells around the body. The nodes act as filters for pathogens and harmful substances. A build-up of toxic nanoparticles from tattoos could lead to lifelong chronic stress on the lymphatic system.

An X-ray fluorescence investigation has now allowed scientists at the European Synchrotron Radiation Facility to map where toxic compounds from tattoo ink travel to in the skin and the lymphatic system. The results are published in the journal Scientific Reports.

“When someone wants to get a tattoo, they are often very careful in choosing a parlour where they use sterile needles that haven’t been used previously,” said study author Hiram Castillo.

“No one checks the chemical composition of the colours, but our study shows that maybe they should.”

The body tries to ‘clean’ the site of the tattoo, removing nanoparticles of the ink via the immune system. These particles build up in the lymph nodes, which act as hubs for the immune cells.

“The lymph nodes become tinted with the colour of the tattoo,” said Bernhard Hesse, also a study author. “What we didn’t know is that they do it in a nano form, which implies that they may not have the same behaviour as the particles at a micro level.”

This is a problem, the scientists say, because the properties and reactivity of many of these nanoparticles is very poorly understood. As such, the health risks that come with having large quantities of these particles in the body are still unknown.

The main ingredient in most tattoos is carbon black, followed by titanium dioxide, which has a white colour used for shading. White tattoos and those including large quantities of titanium dioxide tend to heal more slowly as titanium dioxide irritates the wound. Tattoo ink often also contains traces of nickel, chromium, manganese and cobalt.

Next the scientists plan to find out how the pigments and heavy metals travel to more distant internal organs and tissues.

Artikel om fluor, av Emma V Larsson, från Kurera

Jag har postat en del artiklar/länkar om fluor förut, här är en i raden av dessa, från kurera.se, av Emma V Larsson. 

https://kurera.se/fluor-giftigt-eller-bra/

Fluor – giftigt eller bra?

18 mars, 2014

Fluor. Det är ett omdiskuterat ämne. Ena sidan rasar och menar att det är nyttigt för våra tänder. Andra laget pekar ut det som ett gift. Näringsexperten Zarah Öberg däremot tycker inte att det handlar om vem som har rätt eller vem som har fel, utan om att ifrågasätta ämnet en gång för alla.

Näringsterapeuten Zarah Öberg menar på att ingenting är särskilt svart eller vitt när det gäller fluor. Det finns inte två solklara sidor. Hon beskriver ämnet som oerhört reaktivt, eftersom det räknas som det mest reaktiva och elektronegativa av alla våra grundämnen. Detta gör fluorgas mycket farligt och gasen förekommer aldrig i fri form i naturen, utan är alltid kemiskt bunden till mineraler. I bunden form är det oftast i form av fluorid.
– Det är stor skillnad på bundet fluor och fluor i gasform, vilket kanske är det viktigaste i denna diskussion, även om det är vida känt att fluor är ett nervgift och starkt enzymgift, säger hon.

Vad används fluor till?
– Fluor i bunden form används inom många olika användningsområden, exempelvis i tandkräm, plackbehandlingar, vid pensling av emalj och dylikt. Det förekommer även i läkemedel, och då har det som uppgift att förhindra läkemedlets metabolism och förlänga dess livslängd. I tandkräm förekommer fluor vanligtvis i oorganiska former såsom natriumfluorid (NaF) eller monofluoridfosfat (MFP), samt i vissa fall även som aminfluorid och tennfluorid. I dessa fall är alltså fluor bundet till mineraler, och förekommer således inte i fri form, det vill säga i gasform. Fluor benämns ofta som farligt och det finns mycket som tyder på att det inverkar negativt på människan, främst på vår energiproduktion och på vår enzymproduktion. Det kan vara viktigt att känna till att fluor förekommer i olika former och är nödvändigt för tillväxt, så man kan inte generalisera så starkt som många gör. Det mesta av det fluor vi får i oss lagras in i skelett och tänder, i form av fluorapatit. Men vi människor har sällan, eller aldrig, en brist på fluor, vilket till stor del beror på att vårt dricksvatten och våra tandkrämer, är fulla av fluor. Att det således skulle behöva tillföras kroppen är inte särskilt sannolikt.

Är fluor farligt?
– Det finns en hel del studier som stödjer teorier om att fluor kan göra oss slöare, att det kan ge oss långsammare hjärna, bidra till demens och att fluor är ett starkt enzymgift. Senare tids studier visar även på koppling mellan fluor och barns utveckling i hjärnan. Fluor bidrar även till hämmad sköldkörtelproduktion då det, liksom klor, tar över platsen från jod i våra sköldkörtelhormon. Det finns även studier som visar att fluor är oerhört oxidativt, alltså nedbrytande, att det hämmar bildning av antikroppar och att det på så vis skapar autoimmuna reaktioner.

Varför används fluor mycket inom tandvården?
– En teori om detta är att fluor från början har marknadsförts mot konsument, eftersom man inte visste hur man skulle hantera avfallet från industrin, då fluor är en slaggprodukt från just aluminiumproduktion. Det tycks som att man diskuterade detta av och till, och att de som satte igång hela PR-kampanjen även var ägare i ett stort företag med just aluminiumproduktion, och således var jäviga i frågan om avfallshanteringen av fluor. En del tror också att fluor användes som nervgift under andra världskriget, framförallt för att göra människor dämpade och medgörliga. Om dessa konspirationsteorier stämmer är nog inget som vi ens kan finna svar på idag. Men att det, per faktum, är inarbetat inom tandvården, är sannolikt samma sak som vissa läkemedel inom sjukvården och viss mat inom matindustrin. Med andra ord, vi tror att allt det som säljs i butikerna är bra och ifrågasätter sällan det som presenteras till oss.

Vad tycker du bör göras?
– Kanske vore det lämpligt för tandvården och myndigheterna att se över alla de studier som visar att fluor inte gör någon skillnad och att det är giftigt. På så vis kan de göra en ny bedömning om huruvida nyttan överväger negativ påverkan. Det är lätt att bli styrd i denna form av frågor, då man presenteras olika lösningar redan under sin utbildning och på vis inte är kritisk på samma vis som man kanske borde inför sina rekommendationer. Att ifrågasätta fluor, är lika viktigt som att ifrågasätta vissa medicinska behandlingar som vi vet bryter ned och förstör, samt att ifrågasätta alla de kemikalier och tillsatser som finns i livsmedelsindustrin. Här kan jag tycka att det inte handlar om vem som har rätt eller fel, utan att det kan vara lämpligt att se över allt igen och omvärdera. Kanske blir beslut om fortsatt användning detsamma som idag, men då finns det en mer nyanserad grund till det beslutet.

Sist men inte minst, är fluor bra för tänderna?
– Många studier visar att fluor har en stärkande effekt, men många studier visar också det motsatta. Och att vi inte heller behöver fluor eftersom vi har så mycket i dricksvatten redan som det är. Jag skulle hellre se att man tog tag i själva problemen, så som att människor äter för dåligt, har dålig tarm som påverkar tandhälsan, att de har felaktiga pH-värden i kroppen, att de behöver minska ner på sockerintaget, på alla söta drycker och på snabbmat och helfabrikat. Att fokusera på att utbilda tandläkare inom hälsa och hur till exempel tarmhälsan påverkar tandhälsan, vore ett bra mycket bättre alternativ. Fluor kanske har en stärkande effekt, men det är ju som att sätta plåster på ett sår som aldrig läker. Liksom inom de flesta fysiologiska problem, så är det ingen idé att tillföra saker som bara minskar symtom, utan mycket mer framgångsrikt att se över orsaken till besvären och på så vis balansera upp det som skapar problematiken från start.

 

Av Emma V Larsson

Två vaccinartiklar igen, från Torbjörn Sassersson och SVT

Och ett par till artiklar om vaccin – från Torbjörn Sassersson, och en artikel från SVT

https://nyadagbladet.se/debatt/tvangsvaccinering-infors-trots-att-riskerna-med-vacciner-inte-utretts/

Publicerad 23 augusti 2017

Torbjörn Sassersson: “Tvångsvaccinering införs trots att riskerna med vacciner inte utretts”

Medan man är snabb att införa nya vacciner i vaccinationsprogrammen och samtidigt lobbar för tvångsvaccinering är det viktigt att dra i bromsen och ta de allt mer utbredda riskerna på allvar innan vi vet mer. Det skriver Torbjörn Sassersson, analytiker och hälsodebattör.

Italien är det senaste i raden av länder som gör vaccinationer mot smittsamma sjukdomar obligatoriska – och inför höga böter för de familjer som vägrar. Det meddelar Sveriges Radio. Den lobbystyrda pro-vaccinationsrörelsen i världen växer i styrka.

Barn som kommer till skolan i Italien måste ha med sig vaccinationshäften från och med september 2017. Om föräldrarna inte vaccinerar sina barn får de höga böter.

Antivaccinationsrörelsen i Italien har vuxit snabbt och landet har de senaste åren haft flera stora utbrott av just mässling, skriver SR, men mässling ansågs bara för några decennier sedan vara en fullt normal och ofarlig barnsjukdom. De minns alla de som är äldre än 30 år. De som är yngre likriktas till uppfattningen att mässling är en dödlig barnsjukdom.

Risker med vacciner
Personer som redan är vaccinerade mot mässling riskerar att drabbas av atypisk mässling vilken kan vara mycket farlig, uppges på Vaccin.me en sajt som varnar för riskerna med vaccin.

Hälsoprofiler uppger att det bästa skyddet mot barnsjukdomar är en god grundhälsa och ett starkt immunförsvar. Vacciner kan endast i bästa fall rendera svaga antikroppar som måste förnyas med nya återkommande vaccininjektioner.

Myndigheter i de länder som inför vaccinationstvång har ännu inte visat något intresse för att minska riskerna med skadliga tillsatser i vacciner, skadliga restprodukter i vacciner, ojämna och höga halter av starka ingredienser i vissa vaccinförsändelser (batcher) eller varför vissa känsliga grupper i samhället drabbas av t.ex. narkolepsi och andra hjärnskador.

Dessa problem måste utredas och lösas, anser den sk “antivaccinationsrörelsen”. Även politikers kopplingar till läkemedelsindustrin måste göras transparent. Den stora frågan är varför ansvariga myndighetspersoner och politiker inte vill granska just vacciner medan andra läkemedel kan förbjudas efter att riskerna med dessa upptäckts.

Enligt världshälsoorganisationen WHO dör 400 barn om dagen i mässling, men dessa fall sker främst i länder med fattigdom, krig, dåliga boendeförhållanden och undernäring. I dessa områden kan alla infektionssjukdomar leda till döden, tex vanlig säsongsinfluensa.

Torbjörn Sassersson

Denna artikel refuserades av SVT Opinion, DN Åsikt, DN Debatt och Nyheter24.

Och en artikel om influensavaccinet

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hard-kritik-mot-nya-beslutet-om-vaccin-drabbade-blir-forbannade?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160906%3Ahard-kritik-mot-nya-beslutet-om-vaccin-drabbade-blir-forbannade%3Anyh

Hård kritik mot nya beslutet om vaccin: Drabbade blir förbannade

En opinionsundersökning som SVT Nyheter beställt av Novus visar att över hälften av svenskarna inte skulle vaccinera sig om leverantören av pandemivaccinet är detsamma som förra gången. Bara 2 av 10 svarar att de skulle ta vaccinet.
– Jag tror att de som är drabbade av narkolepsi själva kommer att bli både ledsna och förbannade, säger Marie Olsson, vice ordförande i Narkolepsiföreningen.

Trots att hundratals personer drabbades av den obotliga sjukdomen narkolepsi under massvaccinationerna i samband med svininfluensan 2009, har Folkhälsomyndigheten nu tecknat ett avtal för exakt samma pandemivaccin igen, alltså den prototyp som man avtalade om förra gången. Detta trots kännedom om vaccinets risker.

Samtidigt visar en opinionsundersökning som SVT Nyheter beställt att bara 21 procent av svenskarna skulle ta vaccinet om leverantören blir densamma som förra gången.

Riskerar bli ett slöseri

Upphandlingen risker alltså att bli ett stort slöseri med skattepengar om folk inte vågar vaccinera sig.

Göran Stiernstedt var en av de centrala experterna under den förra vaccinationskampanjen, en kampanj han i dag ångrar. Han är kritisk till Folkhälsomyndighetens beslut att satsa på samma vaccin igen.

– Jag tror att det riskerar att leda till att färre vaccinerar sig och då får vi en sämre vaccinationstäckning och ett sämre skydd, säger han till SVT Nyheter.

– Jag tycker det här vaccinet har diskvalificerat sig från användning med hänsyn på att det har orsakat en av de största medicinska katastrofer som vi har haft i modern tid, säger den före detta avdelningschefen för vård och omsorg på SKL.

Nödvändigt med köp

Anders Tegnell statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten menar däremot att det är nödvändigt att köpa in vaccinet.

– Vi behöver ha åtminstone två vacciner tillgängliga. Annars kan vi stå där utan vaccin överhuvudtaget. Det finns i dag två vacciner på marknaden som kan levereras till Sverige och som har gått igenom de procedurer som finns för att säkerheten ska kunna följas upp.

– Det är de två vaccinerna vi nu har tillgängliga och de får vi nu använda på ett sådant sätt till de grupperna där vi vet från tidigare erfarenheter att de inte medför någon risk, säger Tegnell till SVT Nyheter.

”En klump i magen”

Enligt Charlotta Bergquist, klinisk utredare på Läkemedelsverket, kan man inte ge några sådana garantier.

– Man kan inte säga säkert, eller jag kan inte lämna en sådan garanti, att ingen kommer att drabbas av en allvarlig biverkan därför att det går inte att förutse med de här pandemivaccinerna som är så speciella och så annorlunda från alla andra vacciner vi använder.

Marie Olsson, mamma till en drabbad och vice ordförande Narkolepsiföreningen, blir mycket illa berörd av nyheten att Folkhälsomyndigheten beslutat att köpa in samma vaccin som tidigare.

– Jag har en klump i magen, det känns inte som om man har förstått hur pass illa drabbade de är som har fått narkolepsi. Jag tror att de som är drabbade själva kommer att bli både ledsna och förbannade, säger hon till SVT Nyheter.

 

Jin Shin Jyutsu class in Carrickmacross, Ireland, with Nathalie Max, 28 Oct – 1 Nov 2017

I got an email from Norrie Dooley:

Dear Jin Shin Jyutsu student,

Thank you to all those who have already submitted enrolment forms, and to those who have replied informing us that they can’t make it this year; we look forward to meeting another time.

The class is filling up well and we have a few places still free. This e-mail is a reminder to all those who plan on attending the course but have
not got round to filling in the enrolment form yet. We would like to get our numbers together and would appreciate if you could let us know as soon as possible if you wish to attend.

The 5 day seminar takes place in The Carrickmacross Workhouse, Shercock Road, Carrickmacross, Co. Monaghan, presented by Nathalie Max.

http://www.carrickmacrossworkhouse. com

The seminar runs from Saturday 28th October to Wednesday 1st November 2017.

It is approximately 1 hour drive north of Dublin airport and can be reached easily by public transport. Detailed travel information is available on request.

Carrickmacross is a picturesque town which is nestled in the drumlin hills of County Monaghan, made famous by the poet, Patrick Kavanagh.

There are a number of hotels and B&Bs in the area (please see attached list). Accommodation charges vary from Approx Eur 35 to Eur 40 for B&B to Eur 75 to Eur 90 for 4 Star Hotel for a single room per night including breakfast. There is no accommodation at the venue, however some of the accommodation listed in the attachment is within walking distance of the venue. Also, some of the B&B’s will offer transport to the venue each morning. Please book accommodation directly and we advise to book early.

Please find brochure and enrolment form attached which you can fill in and return to me.

The enrolment form is a ‘text document’ that can be edited with Notepad for Windows and with TextEdit (or Textmate) for Mac.
Please detach the file from your e-mail, edit it and return to me at norriejsj@gmail.com or print it out, fill it in, scan it and then e-mail it or send it by post (snail mail).

Early booking would be greatly appreciated !

If you require any further information, please don’t hesitate to contact us.

We look forward to meeting you in October.
Norrie and Tom.

Norrie Dooley, Organiser, +353 87 6717742

Tom Larney, Co-Organiser, +353 87 6174735

4 Attachments:

1. * Brochure

2. * Enrolment form

3. * Accommodation List

4. * Accommodation Map

Jin Shin Jyutsu ® Seminar Ireland 28th Oct to 1st Nov 2017 – Enrolment Form

Name:
————————————————————–

Address:
————————————————————–

————————————————————–

Home Phone: Mobile phone:
———————— ——————————
e-mail address:
————————————————————–

(Mark ‘x’ in box(es) as appropriate)

New Student: Part I: Euro 420 [ ] Sat 28, Sun 29, Mon 30 Oct
Part II: Euro 280 [ ] Tue 31 Oct, Wed 1 Nov
Total 700

Review Student: Part I: Euro 300 [ ] Sat 28, Sun 29, Mon 30 Oct
Part II: Euro 200 [ ] Tue 31 Oct, Wed 1 Nov
Total 500

As a review student I have attended the following number of ‘5 day’ classes:
One [ ] Two [ ] Three or more – please note number attended [ ]

I can bring a massage table [ ] I can bring linen [ ]

Payment methods:

Euro cash at registration or Euro cheque, Bank Draft or Electronic Bank Transfer
in advance. Please send a booking deposit of €100 made payable to
Norrie Dooley, fully-refundable until 1st Oct 2017.

If possible full payment would be greatly appreciated two weeks
prior to seminar i.e. by the 14th Oct 2017.

Credit Card:
Note: The total Course Fee will be taken from your credit card account
at registration on the first morning of the course.
The deposit is only taken from the credit card account in the event
of a cancellation after 1st Feb 2016.
Credit cards are processed by JSJ Scottsdale, USA in US Dollars
equivalent, which will produce a variance from the above rates due
to exchange rate fluctuations and differences. Credit card details
will be faxed to JSJ Scottsdale.
DO NOT SEND CREDIT CARD INFORMATION BY E-MAIL (NOT SAFE), Please
print out this form and post it to Norrie at the address below.

Card Type: (VISA, AMEX etc.)
————————-
Name on Credit Card:
————————-
Expiry Date:
————————-
Credit Card number:
————————-

Organiser: Norrie Dooley, Co-Organiser: Tom Larney
Postal address: Coolderry,Inniskeen,Dundalk, Mobile: +353 87 6174735
Co. Louth, Ireland.
E-mail: norriejsj@gmail.com
Mobile: +353 87 6717742

Artikel om mjölk, av Bertil Wosk (Holistic AB)

Jag har postat mycket om gluten och mjölk – här är ytterligare en artikel om mjölk, av Bertil Wosk, som är VD för Holistic AB

http://holistic.se/blogg/2963

Mjölk kan orsaka sjukdom

Postat den 

Det finns många samverkande orsaker till varför dagens mjölk inte är bra.

  • En vanlig svensk ko gav på 1500-talet i genomsnitt 400 kg mjölk per år.
  • Runt år 1800 mjölkade en ko i södra Sverige i snitt cirka 600 kg mjölk per år
  • Vid 1800-talets slut var motsvarande siffra cirka 1 000 kg mjölk per år
  • År 2007 var det drygt 9 000 kg mjölk per år.

Ref: Anna Dahlström (2006) Betesmarker, djurantal och betestryck 1620–1850: Naturvårdsaspekter på historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige. Ref: CBM:s skriftserie nr 13. Avhandling vid Institutionen för ekonomi, avdelningen för agrarhistoria, Sveriges lantbruksuniversitet. ISBN 978-91-89232-21-1.

För att få en sådan utveckling av mjölkproduktionen har man naturligtvis bedrivit hård avel men även ändrat fodret. Djuren får ofta juverinflammationer eftersom deras juver är mycket tyngre än de är konstruerade för. Då får de antibiotika.

Att pastörisera mjölken förändrar den också till en annan produkt som inte är lika hälsosam. Men man kan ju bli sjuk av bakterier i mjölken? Ja, men det har inte varit ett stort problem historiskt sett. Det är mest myndigheters iver att göra vår miljö så steril som möjligt. Opastöriserad mjölk innehåller en mängd antibakteriella ämnen som förstörs vid pastöriseringen. Många proteiner förändras också på ett negativt sätt. Men myndigheterna tittar inte på detaljerna utan bara på totala mängden proteiner fett etc. och då har ingenting negativt hänt. Att sedan homogenisera mjölken gör den ytterligare sämre.

Allt detta har lett till att mjölk idag inte är samma livsmedel som det var för 100 år sedan. I Indien där korna inte har avlats på detta sätt och inte heller mjölkar lika mycket så finns i stort sett ingen mjölkallergi.

Skyddar mjölk mot benskörhet? Nej, det är känt sedan länge att i Sverige och Finland, där man dricker mer mjölk än i alla andra länder i världen, har högre frekvens av benskörhet än andra länder. Djur med kraftig benstomme tex kor och hästar dricker inte mjölk, de äter gräs. Mjölk innehåller visserligen mycket kalcium men är en dålig kalcium källa eftersom människor vid cirka 7 års ålder tappar det enzym som kan utvinna kalcium ur kalciumfosfat i mjölken. Det är inte heller brist på kalcium som är orsaken till benskörhet, utan brist på vitamin K2vitamin D3magnesium och en del andra mineraler. Samt ett överskott av östrogen. Intressant nog så har vi sedan mitten på 1900 talet matats med propaganda från mjölkindustrin om att vi behöver minst ½ liter mjölk per dag. Brödindustrin har sagt att vi behöver 6-8 skivor bröd per dag och läkemedelsindustrin har sagt att kvinnor behöver syntetiskt östrogen. Allt detta har visat sig vara fel och har bidragit till att benskörhet och även andra sjukdomar har skenat.

Behöver människan dricka mjölk? Nej, kalcium finns rikligt och lättupptagligt i bl.a. gröna bladgrönsaker, nässla, groddade linser, mandel, paranötter, sesamfrön, solrosfrön plus olika alger som arame, dulse, hijiki, kelp och wakame. I sesamfrön finns betydligt mer kalcium än i mjölk. Ekologiska livsmedel är en självklarhet.

Dagens mjölk är inte nyttig. Den har definitivt spelat ut sin roll. Folk kommer att leva friskare och längre om de undviker mjölk. Förr i tiden när det inte fanns mycket grönsaker i Sverige och då mjölken var mer naturlig och opastöriserad fyllde den ett behov.

Själv dricker jag inte mjölk sedan cirka 40 år. Vad bör man dricka istället? Vatten är den bästa drycken. Även barn klarar sig bra utan mjölk. Mjölk är ett väldigt koncentrerat livsmedel som är till för kalvar precis som bröstmjölk är till för spädbarn. När man inte längre är spädbarn behövs inte mjölk. Inget annat djur diar (dricker mjölk) som vuxna och särskilt inte andra arters mjölk. Det finns ingen näringsmässig anledning att dricka mjölk. Ät bra mat, särskilt mycket grönsaker och alger så blir allt bra. Normalt sett behövs heller inga tillskott med kalcium eftersom det finns rikligt i grönsaker. Behöver du tillskott så är det viktigt att det är organiska kalciumföreningar som t.ex. kalciumcitrat, kalciumlaktat och kalciummalat. Undvik oorganiska föreningar som kalciumkarbonat och kalciumhydroxid som inte tas upp särskilt bra. En del rekommenderar nermalt skelett (hydroxyapatit) men det tas inte heller upp bra.

Många rekommenderar tillskott med kalcium särskilt vid benskörhet Och att man ska ta dubbelt så mycket kalcium som magnesium. Men 30 års studier visar att det inte har någon som helst effekt. Det hjälper inte men det ökar risken för hjärt-kärlproblem och död, enligt studier. Det är inte brist på kalcium i kroppen som är orsaken till benskörhet utan att kalcium vandrar ut och lägger sig i mjukdelar särskilt i blodkärlsväggen. Mer kalcium skapar bara mer problem. För att få överskottet av kalcium att vandra från blodkärlen till skelettet behövs framför allt vitamin K2 men också vitamin D3, magnesium och vissa andra mineraler. Vitamin D3s funktion här är inte att öka upptaget av kalcium i tarmen, vilket det i och för sig gör, utan att få överskottet av kalcium att binda till benmatrisen och bilda skelett. Det finns redan för mycket kalcium i kroppen så det är bäst att inte ta mer.

*Observera att överskottet av kalcium inte syns vid vanliga blodprover på vårdcentralen.

/Bertil Wosk, VD Holistic AB

Jin Shin Jyutsu self help class with Trisha Mulholland, in Cairo, Egypt, 14-15 Nov 2017

Dreamweavers Energywork – Trisha Mulholland

Jin Shin Jyutsu Self Help Class
Books 1 and 2
with Trisha Mulholland

When : 14th-15th November 2017
Where: The Swiss Centre, Cairo, Egypt

https://www.facebook.com/events/928793907262022/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

https://www.facebook.com/Dreamweavers-Energywork-Trisha-Mulholland-203949959724714/

Artikel om hur kolloidalt silver kan hjälpa mot borrelia

Det är många som har långvariga problem med borrelia, och det är svårt att hitta adekvat hjälp, här är en artikel om hur man kan hjälpa med t ex kolloidalt silver, och hur den här informationen tyvärr “mörkas”…

http://2op.se/2017/07/05/sydsvenska-dagbladet-morkade-positiva-effekten-av-kolloidalt-silver-mot-roberts-borrelia/

Sydsvenska Dagbladet mörkade positiva effekten av Kolloidalt Silver mot Roberts borrelia

Posted by  on onsdag, juli 5, 2017 ·

Robert Carlberg var mycket svårt sjuk i borrelia. Det var så pass illa att han övervägde att ta sitt eget liv. Ingen inom svensk sjukvård kunde hjälpa honom att bli bättre och han gick på antidepressiva medel. Allt vände när han själv började läsa på och hittade kolloidalt silver. Han började dricka silver och livet kom tillbaka.
– Kolloidalt silver räddade mitt liv, säger Robert Carlberg till Canal 2nd Opinion.

Sydsvenska Dagbladet ville skriva en artikel om borrelia och TBE. De sökte i sociala mediegrupper och hittade fram till Robert Carlberg. Han har haft både borrelia och TBE och ställde upp för en intervju. Han kunde då inte ana att tidningen skulle välja bort de allra viktigaste delarna i hans berättelse.

Början på Sydsvenskans artikel stämmer bra:
”Det började en dag i maj för sex år sedan. Robert Carlberg, som bor i Södra Sandby, visste inte då att han hade blivit biten av en fästing. Men han har i efterhand insett att det som den dagen kliade i ena knävecket antagligen var en fästing som skulle göra honom sjuk i flera år.”

Då, för sex år sedan, efter flera vändor på vårdcentralen, hamnade Robert till slut i en ambulans efter att ha hittats avsvimmad i hemmet av sin sambo. I ambulansen fick de rådet att testa mot borrelia, vilket visade sig stämma. Efter en antibiotikakur kände sig Robert bättre, men efter några månader kom symptomen tillbaka.
Det var då han gick in i en djup depression och fick antidepressiva medel. Vården hävdade att han var frisk, men allt tydde på att han inte vara det. Symptomen på borrelia var tillbaka och vid det här laget var Robert påläst och kunde själv agera. Han började med kolloidalt silver och livslusten kom tillbaka.

Det är här som det väsentliga i Sydsvenska Dagbladets artikel skiljer sig från verkligheten. Robert berättade för journalisten att han skaffat egen kunskap och blivit hjälpt av kolloidalt silver, MSM och flera andra naturliga preparat. Men all denna information kokades i artikeln ihop till denna meningen:
”Han har använt alternativ medicin eftersom han tycker att det gör att han mår bättre.”

 

Sydsvenska Dagbladets drev mot kolloidalt silver.

Under 2014 började Helsingborgs Dagblad (som numera ägs av Sydsvenska Dagbladet) skriva om kolloidalt silver (vidare kallat KS). Artikelförfattaren från 2014 infiltrerade sig anonymt i den stora facebook-gruppen Kolloidalt Silver 2.0 för att fiska uttalanden från Anders Sultan, ägaren av Ion Silver som producerar KS. En fullt laglig vattenreningsprodukt. Utan att förhöra sig om hälsoeffekten av KS hos de tiotusentals användarna i gruppen publicerades istället uttalanden från Anders Sultan som fick det att verka som att han som företagare olovligen marknadsförde ett läkemedel. Men detta stämmer inte då Anders Sultans medverkan i gruppen var i form av privatperson och kunnig forskare med 17 års erfarenhet av kolloidalt silver.
Artikelserien fick stort genomslag och Anders Sultan hängdes ut som en kriminell kvacksalvare. Denna bild är felaktig och har aldrig kunnat styrkas. Kvacksalveri är felaktigt då silver varit registrerat som medicin över hela världen, i Sverige fram till 1947. Anders Sultan har aldrig varit varken misstänkt eller dömd för något brott. Istället kan detta mediedrev tolkas som en ren personförföljelse. Det hela slutade i en rättegång, där Anders Sultan stämde Helsingborgs Dagblad för grovt förtal. Tingsrätten friade dock ansvarig utgivare. Detta trots att kammaråklagaren granskat ärendet och konstaterat att det inte finns något brottsligt med att diskutera hälsofrågor i en sluten grupp på Internet.

Den senare journalisten från Sydsvenskan som i juni 2017 besökte Robert Carlberg för att skriva om borrelia och TBE, var troligtvis helt ovetande om att de skulle träffa en person som blivit hjälpt av just KS. När det hela kom på tal motiverade Sydsvenskan den uteslutna informationen om bl. a. KS som ”faktafel i artikeln”. Det skulle troligen inte se bra ut för tidningen som skapat ett så stort drev mot just KS om man nu omskrev produkten som livräddare för en borreliapatient.
Men precis så är det, vilket nu istället Canal 2nd Opinion rapporterar om med Robert Carlbergs medgivande. Hans ambition är nämligen att sprida sin kunskap för att kunna hjälpa andra med liknande sjukdomar. Personer som Robert Carlberg, som själva skaffar kunskap utanför vårdens gränser och förbättrar sin egen hälsa med hjälp av produkter och metoder som inte bjuds inom traditionell sjukvård blir allt fler. Dessa personer är ju de som borde lyftas fram, de som lyckas med sin hälsa. Men idag är det precis tvärtom. Deras verkliga berättelser rapporteras inte, som i detta fall med Sydsvenska Dagbladet.

 

Fick instruera läkare på infektionskliniken.

När Robert till slut diagnostiserats för andra gången, hade han blivit något av en expert på borrelia och fästingburna sjukdomar. Efter att ha fått tillbaka orken besökte han läkarna på infektionskliniken i Lund. De, liksom många andra, negligerade tecken på ny borreliainfektion men fick nu mothugg från en påläst Robert. Efter långa samtal om hur borreliabakterien beter sig inne i kroppen och annan viktig kunskap, läste han lusen av läkarna som till slut gav med sig och ordinerade nya provtagningar. Robert fick själv instruera vilka prover som skulle tas och t.o.m. vart de skulle skickas. Resultatet bekräftade sjukdomsbilden som nu fick en ny dimension. Förutom borrelia fann man även TBE och anaplasma.

 

Roberts bästa råd – avstå TBE-vaccin.

De nya provsvaren var en märklig upptäckt eftersom Robert Carlberg vid smittotillfället var fullt vaccinerad mot just TBE. Nu i efterhand misstänker han att TBE-infektionen kan ha förvärrats av vaccinet eller kanske t.o.m. orsakat den. Han avråder numera alla från att ta TBE-vaccinet, vilket han också tydligt påtalade för journalisten på Sydsvenskan. Hon bad om att få Roberts tre bästa råd. Hans absolut första och största råd var att avstå helt från TBE vaccin. Men inte heller denna information kom fram i artikeln.

Hemma hos Robert finns numera ett helt eget naturligt apotek med bl. a. KS, MSM (Metyl Sulfonyl Metan), oreganoolja, timjan, Pao D Arco och Artemisia Annua. Inte sällan händer det att vänner och bekanta som blir sjuka rådfrågar Robert, innan de besöker läkare. Robert är även flitig på sociala medier, där han delar med sig av sin kunskap. Han söker även själv hela tiden efter ny information om medel och behandlingar som kan användas för att kunna hålla sig frisk.

På frågan om Robert är helt återställd idag, svarar han:
– Inte helt. Men jag mår mycket bättre nu än jag gjort på väldigt länge. Han hyllar sin sambo som gett honom stöd genom alla åren, något som visat sig vara en viktig pusselbit i sammanhanget.

Till skillnad från Sydsvenska Dagbladets censurerade version kommer här till slut Robert Carlbergs råd och viktiga kunskap gällande borrelia och TBE.

Rådens topp tre:
1. Avstå helt från TBE vaccin.
2. Kolla igenom alla husdjur noga varje dag.
3. Kolla alltid noga igenom hela kroppen efter fästingar när man varit ute i skog eller högt gräs.

Övrig viktig kunskap :
– Ta aldrig någon olja eller liknande på fästingen. Den kräks då upp sitt innehåll vilket kan orsaka onödig spridning.
– Det är inte alla som får en synlig ring runt fästingbettet. Får man värk, feber, dimsyn m.m. efter ett fästingbett ska man direkt åka in för att få en behandling.
– Många med långvarig borrelia feldiagnostiseras ofta. Patienter som fått diagnoser såsom MS, fibromyalgi, reumatisk värk och andra kroniska inflammationer bör undersöka om de har borrelia.
– Den främsta antibiotikan mot borrelia är doxycyklin. Kontrollera så att du får rätt om du är drabbad.

Bild från  Roberts hemma-apotek:
650 apoteket

 

Article by Brooke Scheller: The Crazy Side Effect Of Getting Tattoos That No One Knows About

Another article about the dangers with tattoos – posted 11 October 2016, by Brooke Scheller

http://www.mindbodygreen.com/0-26866/the-crazy-side-effect-of-getting-tattoos-that-no-one-knows-about.html

You’re almost never in a room with someone who doesn’t have a tattoo …

Having tattoos has become more common than being bare-skinned. I myself have several tattoos including a three-quarter sleeve on my left arm. I got my first tattoo when I turned 18 and really only stopped a few years ago. So, why did I stop when getting tattoos is so fun?

My wake-up call:

After becoming trained in functional medicine, a means of seeking the root cause of a client’s symptoms or chronic conditions through extensive analysis, I decided to get a full workup done. This included a stool analysis and routine blood work to learn more about my health. I wasn’t expecting to see anything alarming, but when I received the results of my blood tests, I cried. I thought I was living a healthy lifestyle, but my blood work revealed liver enzymes that were that of someone in liver failure. I was terrified.

What scared me even more was that generally I felt pretty good. Aside from having some moderate hiving on my skin (not just in the areas of my tattoos) and a history of anxiety, I had never had any major health concerns.

Heavy metal — in my liver:

When uncovering more details through a hair analysis for heavy metals, we found that my body’s toxic load was through the roof. Because I had written off toxic personal products and processed foods years ago, I decided to stop getting tattoos and go through a heavy-duty detox process. This included swearing off alcohol, using herbal chelation, and incorporating liver support herbs like milk thistle and dandelion to support removal of the heavy metals in my system. My liver enzymes returned to normal after only a few months.

In the following months and years, in my practice we saw many others who, like me, shared an extremely overburdened liver in correlation to their number of tattoos. Unfortunately metals like mercury, iron, arsenic, lead, and cadmium help to give tattoo ink its color and permanency factor. Carbon black and polycyclic aromatic hydrocarbons, a sootlike product and a known pollutant, are often the main ingredients in black ink.

Toxic tattoos—what to avoid:

Exposure to these metals and toxins can place an extreme burden on the liver and the other detox organs. Studies show that the polycyclic aromatic hydrocarbons have been found stored in the lymph nodes of tattooed people causing them to actually turn black. Many of the heavy metals, like lead and mercury, are also considered to be neurotoxins that can affect cognitive function and cause brain fog, fatigue, and many other symptoms. While the damage of these toxins individually to our health is well-studied, the research on the long-term effects of tattoos is still in its infancy.

If you choose to get tattoos, speak to your tattoo artist about the safest, most nontoxic products available. Some color inks use vegetable-based pigment from spices like turmeric instead of a high dose of heavy metal. While these products do exist, your artist may have to special-order them.

If you suspect that you’ve been exposed to high levels of toxins or heavy metals, seek the professional help of a functional medicine practitioner to help you safely detox. Our skin is our body’s largest organ. Just like clean eating, what we put on our skin is equally important. It goes straight to our bloodstream and throughout our entire body — it’s easy to block or forget about this, but it’ll affect your health just as much as what you eat.

Related reads:

Previous Older Entries

September 2017
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930