Jin Shin Jyutsu classes in Uppsala, Sweden with Mona Harris, october 2017 and april/may 2018

JIN SHIN JYUTSU

Physio-Philosophy

Study group 28-29 October, 2017

With Mona Harris

In Uppsala, Sweden

Dear Jin Shin Jyutsu practitioners, students and friends,

It is with great pleasure and anticipation that I invite you to a study group with one of the very experienced faculty members of Jin Shin Jyutsu Inc., Mona Harris.

Mona was the first teacher to bring Jin Shin Jyutsu to Uppsala, Sweden in 2013. First she presented a 3 day self help class based on Mary Burmeister’s Book 1, followed by a

5 day Jin Shin Jyutsu seminar 6 months later. Mona later led a 3 day study group for all students. In her study group we had time for questions and time also for new insights to unfold. The journey continues.

The study group provides a space for us to deepen our awareness, understanding, and practice of the art of Jin Shin Jyutsu.  We will have ample time for hands on application, both as self-help and on each other. We learn through receiving and giving.

You are encouraged to write to Mona with your specific topic of interest, and or any questions you may have regarding Jin Shin Jyutsu philosophy and practice. monaharrisjsj@gmail.com

AN EXTRA OFFERING : on Friday 27th October, the day before class Mona will offer Jin Shin Jyutsu sessions. Book soon as there is limited time.

Warm welcome !

Claire Boelhouwers

claire_jsj@hotmail.com

Please email me as soon as you decide you want to participate. Feel free to ask for more information as needed. You can read more about Mona at   http://www.monaharris.de

Venue: Lilla Ålbo 19, Vänge 740 20  (25 min. med bus från Uppsala central station)

Presenteras av Mona Harris

April 29-Maj 3 2015

Kära Jin Shin Jyutsu student/praktiker

Det är med stor glädje och förväntan som jag bjuder in dig till vår femte 5 dagars grundläggande Jin Shin Jyutsu seminarium I Uppsala. Välkommen!

Seminariet kommer att omfatta följande:

Dag 1-3  Del 1

Grunden: Introducerar de dynamiska egenskaperna hos de 26 Säkerhetsenergi Lås, Treenighetens Flöden, begreppet Djup i kroppen och den fysio-filosofi av Jin Shin Jyutsu. Föreläsningar varvas med gott om tid till praktiskt tillämpning.

Dag 4-5  Del 2

Introducerar de 12 Organ Flöden, Lyssna på Pulsen, Särskilda Kroppsliga Flödena och hur dessa bidrar till att harmonisera kropp, själ och ande. Föreläsningen varvas med gott om tid till praktiskt tillämpning.

Tider:                                                          PLATS:  Win Win Yoga

29 april 8.30 -17.30                                                Svartbäcksgatan 23 (inne gård), Uppsala

30 april 9.00 -17.30

1  maj    9.00 -17.30

2  maj    9.00 -17.30

3  maj    9.00- 15.30

För att anmäla dig skriv till Claire Boelhouwers    claire_jsj@hotmail.com så snart som möjligt och sätt in en delbetalning, eller helbetalning om ni önskar.

Varmt Välkommen!

Claire Boelhouwers

Kostnad:

Nya studenter:- Del 1  3900,-SEK    Del 2  2600,-SEK  Text Böcker inkluderas i kostnaden.

Ni som nya student får delta i bara Del 1, däremot Del 1 är en förutsättning för att delta i Del 2.

Återkommande studenter:- Del 1 2520,-SEK    Del 2  1680,-SEK

Som en återkommande student få ni ta bara Del 1 eller Del 2.

En delbetalning av 1000,-SEK ska betalas omgående. Återbetalning av avgift ges upp till 29 Mars 2015.

Handelsbanken Uppsala City;  Claire Boelhouwers

Clearing number: 6501

Swift bic: HANDSES

Account number; 668 804 882

NB; SKRIV DITT NAMN MED BETALNING

Jin Shin Jyutsu study group with Mona Harris, 28-29 October 2017 in Uppsala, Sweden

It was a great 5 day class with Anita Willoughby last week, now we are looking forward to meet Mona Harris in October – here’s Claire’s email about Mona’s study group class:
 
Hello all !
 
I am filled with gratitude for the class we shared together. I still feel the enthusiasm for Jin Shin Jyutsu.
 
In the next mail I will send you an invitation to our next study group being held in Uppsala by another faculty teacher, Mona Harris. Many of you know her. Those who don’t can read her website. http://www.monaharris.de
Everyone is welcome saturday and sunday 28th and 29th October 2017.
On the friday 27th October Mona will be offering Jin Shin Jyutsu sessions. Book soon. Two places have already been taken. 4 left.
 
As you practice and study futher, write down questions you have, or areas of interest you would like to grow in awareness of. This you can send to Mona so she can begin to build a study group including topics we are more interested in now.
 
Take care of yourselves with your wonderful, powerful, hands joined to THE LIGHT,
Claire

Kristin Ellingsen – nycertifierad JSJ behandlare, Spånga/Stockholm

Kristin Ellingsen är en nycertifierad Jin Shin Jyutsu behandlare i Stockholmsområdet (Spånga) – här är info om henne:

Jag heter Kristin Ellingsen och jag är certifierad Jin Shin Jyutsu behandlare. Jag har alltid försökt hjälpa människor när jag har sett att de behöver det. Det knådas i nacken, då är jag där på en gång och masserar.

I 2014 gick jag Friskvårdsmassagekurs på Axelssons. Jag tyckte om att massera, men ville hjälpa mer. 
I mars 2015 hittade jag Jin Shin Jyutsu, blev alldeles lyrisk och gjorde min första kurs april 2015 i Uppsala. Instruktör Natalie Max.
I februari 2016 gjorde jag min andra kurs i Strasbourg i Frankrike med instruktör Jed Schwartz.
Efter min tredje kurs i Amsterdam i Nederländerna i augusti 2016 (instruktör Susan Schwartz) blev jag certifierad. 

Jag är tacksam över att Anita Westö (som har 12 års erfarenhet med Jin Shin Jyutsu) tog mig under sina vingar. Vi har bytt behandling sedan april 2016. Sedan augusti 2016 har även Helene Iliste (som har 25 års erfarenhet) förbarmat sig över mig. Det är guld att ha såna erfarna och mänskliga mentorer.

Mitt företag, mysliv Sverige, har nu knutit an till Bokadirekt.se
Du är mycket välkommen att boka tid via

https://www.bokadirekt.se/places/mysliv-sverige-16563

eller du kan nå mig via www.mysliv.se Tryck ”Boka tid” knappen, den är länkat till Bokadirekt.se

Jag ser fram emot att hjälpa just dig att leva ditt mysliv med balanserade energier!

Varma hälsningar
Kristin Ellingsen
Mysliv Sverige

kristin

Jin Shin Jyutsu class with Sadaki Kato, Boulder, Colorado, 26-30 July 2017

Now is the information out there about Sadaki Kato’s class in Boulder, Colorado, in July 2017:
Course Title: Jin Shin Jyutsu 5-Day Kato Text Training (In Japanese with English translation) Start Date: July 26, 2017 (Wednesday)
End Date: July 30, 2017 (Sunday)
 
Location: Boulder, CO
Description: Organized by Marcelo Bernardes
Phone: (303) 828-0153
Email: marcelo@JSJinCO.com
Co-Organizer: Elia Brandao
Email: elia@JSJinCO.com
 
Don’t miss the class – I’ve been taking two classes with him already and intend to come to this class too, I can really recommend his classes!

Artikel av Bertil Wosk: Livsmedelsverkets förbud äventyrar människors hälsa!

Det här är skrivet 12 mars 2015, men tyvärr fortfarande alldeles för aktuellt…

http://kurera.se/livsmedelsverkets-forbud-aventyrar-manniskors-halsa/

Att förbjuda kosttillskott baserat på hypotetiska och medicinskt felaktiga resonemang kommer att leda till allt fler hälsoproblem i Sverige.
Myndigheter begår övertramp – och det är dags att någon reagerar. Det menar hälsoprofilen Bertil Wosk.
– Livsmedelsverket överskrider sina befogenheter och bryter mot gällande lagstiftning. Myndighetsutövandet sker dessutom godtyckligt och förfarandet äventyrar allvarligt vissa medborgares hälsa, skriver han på Kurera debatt – och framför samtidigt tre krav.

Många svenskars hälsa äventyras allvarligt på grund av Livsmedelsverkets försäljningsförbud av vissa vitaminer och mineraler. I varje kiosk och livsmedelsaffär säljs tobak med varningstexten ”Rökning dödar”, men något förbud finns inte. Drogen Spice kan enkelt beställas på internet.
− Sverige silar mygg och sväljer kameler, kommenterar den ansedde forskaren Mats Humble.

2006 och 2012 tog Europeiska Livsmedelsverket, EFSA, fram icke tvingande rekommendationer rörande en övre gräns för dagligt intag av vitaminer och mineraler i kosttillskott, Tolerable Upper Intake Limits eller förkortat UL.

 

2006 och 2012 tog Europeiska Livsmedelsverket, EFSA, fram icke tvingande direktiv och icke tvingande rekommendationer rörande en övre gräns för dagligt intag av vitaminer och mineraler i kosttillskott, så kallade Tolerable Upper Intake Limits (förkortas UL). Om värdet överskrids menar man att biverkningar kan uppkomma. Enklare uttryckt: Medborgare rekommenderas att inte inta för höga doser av vitaminer och mineraler eftersom det kan vara skadligt.

Intentionen är god men i praktiken uppstår en rad problem. Här följer några:

● Tanken var att EU-kommissionen skulle anta dessa UL-värden. Projektet lades dock på is på grund av svårigheten att tillämpa det i praktiken. Inom EU-länderna finns avsevärt olika behov. Medborgare i Grekland och Spanien har inte samma behov av D-vitamin via kosttillskott i jämförelse med oss nordbor. I Sverige påvisar forskningsstudier uttalade D-vitaminbrister hos befolkningen.

I nuläget finns ingen global konsensus om var den övre gränsen för vitaminer och mineraler bör ligga. Forskningsresultaten går isär. EFSAs tolkning är dock både föråldrad och onödigt konservativ. Färskare forskningsrön finns inte med i EFSAs rapport (se nedan). Ändå väljer Livsmedelsverket att hålla fast vid denna inaktuella rapport trots att den tydligt erkänner sina egna brister: ”The views or positions expressed in this report do not represent in legal terms the official position neither of the European Food Safety Authority or the European Commission. The European Food Safety Authority assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear.”
(EFSAs rapport: Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals, 2006, sid 2.)

Myndigheterna vill alltså stoppa kosttillskott av skäl som inte har stöd i den vetenskapliga världen. Förfarandet är unikt.

● Allvarligare är ändå det faktum att Livsmedelsverket överskrider sina befogenheter och bryter mot gällande lagstiftning. Myndigheten tolkar rekommendationer som tvingande lag, vilket är ett brott mot gällande EU-lag som Sverige har förbundit sig att följa. Sveriges riksdag har inte heller stiftat en egen lag inom området, vilket vore önskvärt med tanke på de särskilda behov som föreligger för en stor del av Sveriges befolkning (se nedan).

Det faktum att Livsmedelsverket bryter mot lagen är oacceptabelt. I ett rättssamhälle måste alla medborgare veta vilka lagar som gäller för att kunna följa dem. I nuläget kan hälsokostaffärer och företag som producerar säkra kosttillskott utan förvarning få reda på att vissa produkter har belagts med saluförbud.

● Myndighetsutövandet sker dessutom godtyckligt. Ansvaret för övervakning av kosttillskott har delegerats från Livsmedelsverket till Miljö- och hälsoinspektörerna i respektive kommun. Sedan många år utövar kommunerna professionell livsmedelskontroll; däremot har de inte tillräcklig kunskap om kosttillskott för att kunna göra pålitliga utvärderingar. Dessutom kan en produkt förbjudas i en kommun medan grannkommunen gör en helt annan tolkning. Invånare i en kommun tvingas då göra dyra inköpsresor till en annan kommun för att få tag på ett viktigt kosttillskott.

Ett exempel är Västerås kommun där en företagare och en hälsobutik nyligen fick säljförbud för vitaminerna B6, D, E och mineralet zink som vid föreskriven daglig dos innehåller mängder som överstiger eller tangerar EFSA:s UL-värden. Anledningen till säljförbudet var att produkterna inte är ”tillräckligt säkra för att säljas till och konsumeras av allmänheten utan medicinsk övervakning och uppföljning”. Förfarandet äventyrar allvarligt vissa medborgares hälsa.

Detta gäller:

För vitamin B6 är UL 25 mg per dagsdos. En intressant konsekvens är följande. Läkemedelsverket har godkänt vitamin B6 som receptfritt läkemedel i dosering upp till 240 mg/dag. Läkemedlet tillverkas av Meda/Recip under läkemedelsnamnet Pyridoxin Recip. I produktresumén och bipacksedeln finns angivet att det inte finns några rapporterade biverkningar för doseringarna 40-240 mg/dag. Denna produkt kan köpas fritt på apotek och i handel utanför apotek. Det framstår som ett mycket märkligt agerande från kommunens sida att hävda att ett kosttillskott överstigande 25 mg/dag inte skulle vara säkert när Läkemedelsverket har godkänt en receptfri dosering som är nästan tio gånger högre.

När det gäller D-vitamin är UL 100 mikrogram per dagsdos. Men om du solar när solen står högt på himlen en solig sommardag så bildas i huden 250 mikrogram D-vitamin på 20-30 minuter, alltså 2,5 gånger så mycket som UL. Människor som bor närmare ekvatorn har under århundraden inte drabbats av biverkningar av för höga doser D-vitamin. Ansedda forskare anser, baserat på studier, att det inte finns någon risk för överdosering av D-vitamin förrän vid dagliga doser som överstiger 1 000 mikrogram/dag. Alltså tio gånger högre dos än UL.

Man vet att vi i Norden behöver mer D-vitamin än på sydligare breddgrader. I synnerhet mörkhyade medborgare, liksom de som har heltäckande klädsel behöver högre doser. Nyare forskning visar dock att D-vitaminbrist är betydligt vanligare och allvarligare än vad man tidigare anat.
Professor Stig Bengmark skriver i en nyligen publicerad artikel att brist på detta vitamin (som också är ett hormon) kan ha en avgörande betydelse för uppkomsten av mer än 30 allvarliga sjukdomar, däribland cancer, Alzheimer, depressioner, diabetes 1 och 2, lungsjukdomar (inklusive KOL), epilepsi och Parkinson.
Enligt Stig Bengmark har ”mer än 80% av barn och ungdomar i övre Norrland och mer än 60% i södra Sverige (Göteborg) dokumenterad D-vitaminbrist”.

Mats Humble, en av Sveriges främsta forskare på området, framhåller att även mild D-vitaminbrist kan ge upphov till allvarlig ohälsa, till exempel benskörhet och neuropsykiatriska sjukdomstillstånd.
Han skriver: Att i klinisk rutin upptäcka och behandla D-vitaminbrist skulle kunna ha oanade folkhälsoeffekter (Läkartidningen nr 11 2007 volym 104 853).

Det är synnerligen viktigt att dessa forskningsrön beaktas. Livsmedelsverkets förfarande äventyrar folkhälsan.

Stig Bengmark framhåller att frekvensen av en rad sjukdomar skulle minska radikalt om alla invånare i Europa alltid hade normala D-vitaminnivåer. Dessutom skulle samhället spara häpnadsväckande summor varje år.

Ett amerikanskt-europeiskt forskningsprojekt (Gant WB et al Prog Biophys Mol Biol 2009;99:104-113) använde metoder som tagits fram av hälso-ekonomiprofessorn Bengt Jönsson på Handelshögskolan i Stockholm för att kartlägga effekterna för såväl hälsa som ekonomi om alla innevånare i EU alltid hade normalt D-vitamin i blodet. Resultatet borde få samtliga politiker att vakna upp.

Gränsen för D-vitaminbrist sattes till en mycket låg nivå (40 ng/mL) och idag är nästan alla forskare och även myndigheterna i en del länder överens att det bör ligga nästan dubbelt så högt (70 ng/mL). Kostnaden för information och blodtester med mera, beräknas till 10 miljoner euro per år (cirka 95 miljoner svenska kronor). Å andra sidan beräknas vinsten (minskad kostnad för sjuklighet/vårdbudget) bli inte mindre än 187 miljarder euro/år (cirka 1,765 miljarder svenska kronor). Det motsvarar 36 procent av sjukvårdens indirekta kostnader i EU och 28 procent av de direkta kostnaderna.

Stig Bengmark hoppas ”att våra politiker en dag ska inse vilka besparingar som kan göras.”

Vi instämmer i denna förhoppning och förordar att svenska myndigheter skyndsamt gör en självständig översyn av relevanta UL-värden – inte enbart för D-vitamin utan för samtliga hälsosamma kosttillskott.

En viktig fråga i sammanhanget är: Varför befolkningen blir allt sjukare?

En av de främsta orsakerna är näringsbrister som orsakar symtom och så småningom sjukdomar. Då förväntas vi ta läkemedel. Men läkemedel tar i bästa fall bara hand om symtomen – och bidrar oftast med mer eller mindre allvarliga biverkningar. Den underliggande orsaken – näringsbristen – är inte något som läkemedel råder bot på.

Enda lösningen är att ändra livsstil, det vill säga äta bra kost och ta kosttillskott vid behov, samt stressa mindre och motionera mer. De allra flesta kosttillskott är hälsosamma och fungerar som ett utmärkt komplement till kosten. Att förbjuda kosttillskott baserat på hypotetiska och medicinskt felaktiga resonemang kommer att leda till allt fler hälsoproblem i Sverige.
Om Livsmedelsverket och kommunerna verkligen vill hjälpa svenska folket till bättre hälsa måste de snarast tänka om och uppdatera sina rekommendationer utifrån relevant vetenskaplig forskning.

Vi kräver att:

1. Berörda kommuner omedelbart drar tillbaka sina krav på saluförbud av kosttillskott som överstiger UL.
2. Livsmedelsverket och kommunerna skyndsamt uppdaterar sina rekommendationer utifrån relevant vetenskaplig forskning. EFSAs rapport är förlegad och kan inte fungera som vägledning för kommunernas kontroller av hälsobutiker och nutritionsföretag.
3. Livsmedelsverket följer gällande lagstiftning. I nuläget missbrukar myndigheten sin makt, överskrider sina befogenheter och bryter mot lagen. Utövandet äventyrar alla människors rätt till frihet och ett hälsosamt liv.

Av Bertil Wosk, grundare av kosttillskottsföretaget Holistic

Kurera debatt är en debattsida för friskvård och naturlig hälsa. 
Här ges möjligheten att ventilera sin åsikt, ge replik eller kort och gott skapa debatt.
Sidans debattartiklar och skribenter är fristående från Kurera och behöver alltså inte vara åsikter Kurera delar.
Vill du skriva ett inlägg på Kurera debatt kontaktar du redaktionen på webbredaktor@kurera.se.

 

Jin Shin Jyutsu self help class in London with Cheli Mula, 10 Sept, 2016

A message from Cheli Mula:
Dear ALL
the next Jin Shin Jyutsu Selfhelp class in central London is hopefully going to happen soon – planned the next one on
the 10 th SEptember 2016 10- 5pm
costs £65 includes the Selfhelp Studybook from MaryBurmeister
location Health in the City, room 57
65 London Wall, EC2M 5TU
its going to be the class of SElfhelpbook 3
ALL about Fingers and Toes, How Diagonal energy flow moves around the body, and the relation of fingers and toes.and much more
anyway its great , and relaxing and harmonizing to practice Jin Shin Jyutsu Selfhelp – i can promise.
would be great if you can come
please email or call Cheli for more info or bookings
Cheli Mula is going to teach this SElfhelpclass, she is a Jin Shin Jyutsu practitioner since 2006 and teaching SElfhelp since 2010 in Germany and now in UK.Inspired and taught by Carlos Gutterres,Cynthia Broshi, Waldtraud Riegger Krause, Wayne Hackett, Carlyse Smyth,Mathias Roth , Jill Holden
chelimula@hotmail.com or 07789567612
many thanks
big hug
cheli

Jin Shin Jyutsu classes with Chus Arias 2016/2017

There will probably be some more classes added on later for 2017, I just wanted to post about this now, so I can remind myself about where I want to go and take classes 🙂 I haven’t been able to participate in a class with Chus yet, but I have met her several times, she is a very nice person, it’s on my list to participate in a class with her!
I have been to classes in Ireland three times already, and twice in Carrickmacross (once in Naas), I wouldn’t mind going to Carrickmacross again – charming little village, and Norrie Dooley is a really good organizer.

Here are some words about her:
https://www.jsjinc.net/bio.php?id=123

Chus Arias is a Medical Practitioner, Acupuncturist and Kinesiologist. She has also studied Anthroposophical Medicine.  As a student and practitioner of non-conventional medicine she has spent the last 32 years training and evolving to practice medicine in a way consistent with an integrated vision of the human being.

She completed her degree in Medicine in 1983 and she moved to South Africa where she worked and studied for 15 years.   Always looking for a different understanding of the healing process she deepens into the relationship between self-knowledge and healing.   Finding Jin Shin Jyutsu in 1996  is the answer to that search.

Since then she has integrated Jin Shin Jyutsu into her medical practice and she has taught self-help.  In  2013 she completed her training as an instructor and she joined the Jin Shin Jyutsu Faculty.  She lives and works in Madrid.

And here’s the link to her classes:
https://www.jsjinc.net/instructor-courses.php?id=123

Course Title: 5-Day Basic Seminar (in English with German translation)
Start Date: August 24, 2016 (Wednesday) End Date: August 28, 2016 (Sunday)
Location: WALZENHAUSEN, SWITZERLAND
Organized by Christine Hug Kellenberger
Phone: (011) +41-71-886514 Fax: (011) +41-71-886-5101
Email: jsj.ch.ost@gmx.ch
Platz 234, CH-9428 Walzenhausen, Switzerland
Co-Organizer: Maria Anna Zündt
Phone: (011) +43-5522-44306

Course Title: 5-Day Basic Seminar (in Portuguese)
Start Date: September 07, 2016 (Wednesday) End Date: September 11, 2016 (Sunday)
Location: PORTO ALEGRE, RS, BRAZIL
(Wed.-Sun.)
Organized by Jandaira Telles
Phone: (011) +55-51-9644-2024, 51-30362029
Email: jandaira@terra.com.br
Rua Carlos Barbosa, 62, Novo Hamburgo – RS, 93520-020 Brazil
Co-Organizer: Micheline Donay
Phone: (011) +55-51-9121-1896, Email: michedonay@yahoo.com.br

Course Title: Living The Art (in Portuguese)
Start Date: September 16, 2016 (Friday) End Date: September 18, 2016 (Sunday)
Location: MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO, BRAZIL
Organized by Cristiane Yonezaki
Phone: (011) +55-11-4791-1988, Email: jsjconsultorio@gmail.com
Rua: Monsenhor Nuno de Faria paiva, 80-Mogi das Cruzes- Sao Paulo-Brasil

Course Title: 5-Day Basic Seminar (In Spanish)
Start Date: October 28, 2016 (Friday) End Date: November 06, 2016 (Sunday)
Location: COLLADO VILLALBA, MADRID, SPAIN
Organizer: Marce Hernanz Sanz
Phone: (011) +34-630-764-750
Email: marce.jsj@gmail.com
Urb. Prados del Oeste, 16 Collado Villalba, E-28400 Madrid, Spain
Co-Organized by Juanjo Juanas Baragaño
Phone: +34 (0)608 506465
Notes: October 2016, 28th 29th and 30th and November 2016, 5th and 6th

Course Title: Special Topic Class (in Spanish) “The Language of the Body and 12 Organ Function Energy. Anatomy and Physiology in the Light of Traditional Chinese Medicine and Applied to the Art of Jin Shin Jyutsu”
Start Date: February 25, 2017 (Saturday) End Date: February 26, 2017 (Sunday)
Location: MADRID, SPAIN
Organized by Marce Hernanz
Phone: 34 630 764 750
Email: marce.jsj@gmail.com
Urb. Prados del Oeste, 16 Collado Villalba, E-28400 Madrid, Spain
Co-Organizer: Juanjo Juanas
Phone: 34 608 506 465

Course Title: 5-Day Basic Seminar (In Spanish)
Start Date: May 24, 2017 (Wednesday) End Date: May 28, 2017 (Sunday)
Location: Buenos Aires, Argentina
Class Organizer: Susana Jofre
Address: Guemes 3241 3rd Floor Apt. C Buenos Aires, 1425 Argentina
Phones: (+5411) 4822-1502
Cell: (+5411) 1552 610191
Fax: +541148221502
Email: Susana_jofre@yahoo.com

Course Title: Special Topic Class (in Spanish) “Body Reading And Pulses And Everything You Need To Go From The Theory To The Practical Application Of Jin Shin Jyutsu”
Start Date: July 01, 2017 (Saturday) End Date: July 02, 2017 (Sunday)
Location: BARCELONA, SPAIN
Organized by Pere Puigdomènech Mas
Phone: (011) +34-6390-55825
Email: pere@osonanet.com
Rectoria de St. Jaume de Viladrover, El Brull, Barcelona, 08599, Catalunya Spain
Co-Organizer: Toni Puigdomènech Mas
Phone: (011) +34-6338-0800
Email: holatoni@gmail.com
Notes: Vic/Barcelona/Caralunya/Spain

Course Title: Special Topic Class (in English) “SEL 3 and the Immune System. The Door to Understanding Psychoneuroimmunology and Autoimmune projects. A Jin Shin Jyutsu perspective”
Start Date: November 18, 2017 (Saturday) End Date: November 20, 2017 (Monday)
Location: CARRICKMACROSS, CO. MONAGHAN, IRELAND
Organized by Norrie Dooley
Phone: (011) +353-87-6717742, Email: norriejsj@gmail.com
Coolderry, Inniskeen, Co. Louth, Ireland
Co-Organizer: Tom Larney
Phone: (011) +353-87-6174735

Course Title: 5-Day Basic Seminar (In English with French Translation)
Start Date: November 22, 2017 (Wednesday) End Date: November 26, 2017 (Sunday)
Location: PARIS, FRANCE
Organized by Catherine Roudeix
Email: organisation@jsj.fr.
Phone: (011) +33-1-46-42-42-64
6 rue Lamartine, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France
Co-Organizer: Eliane Bakary

 

 

 

Jin Shin Jyutsu self help class in London, book 2, 13 Aug 2016

I got an email from Cheli in London:
dear all
just a gentle reminder about the SElfhelp workshop Book 2 this sat 13th Aug. , 10 am – 5pm in central London with Cheli, in her room
Health in the City, EC2M 5TU, near Liverpoolstreet, costs £65 includes the book from Mary Burmeister. we will have an hour lunch inbetween
please contact for bookings 07789567612 or email chelimula@Hotmail.com
there are still places available
thanks
————————————————————
Health in the City
65 London Wall,
room 57
London, EC2M 5TU
for information please call 079 4608 4848 / 07789567612.

Jin Shin Jyutsu: Astrid Kauffmann – Self help exercises for repetitive strain injuries

Astrid Kauffmann has a really good Jin Shin Jyutsu website – I advice you to check out her website thoroughly. Here’s an example about what it could look like:

http://www.flowsforlife.com/self-help-exercises-for-repetitive-strain-injury-rsi/

I have recently received emails with questions about how to alleviate the discomfort of Repetitive Strain Injury.

Many occupations are a health hazard to our hands. Massage therapists, secretaries, carers, chefs, hairdressers, piano players, IT professionals…you name it, are required to perform repetitive activities, putting strain on our hands and wrists. Over time, these repetitive actions can result in shooting pains, numbness, and a ‘pins and needles’ sensation in the hand, which often can become unbearable at night.

It is very important to give the hands a break if possible, and to keep the energy moving through the arm, wrist and fingers.

When my hands act up, I also make a blend of Aloe Vera gel and Lavender essential oil (Lavandula Angustifolia), or if you can purchase essential oils from a reputable source, then Roman Chamomile (Anthemis Nobilis) is a good helper as an analgesic and anti-inflammatory. These two oils are very safe, so unless you have a skin condition, mix a tablespoon of Aloe Vera Gel with 10 drops of the essential oil and massage into the hands, wrists and arms (elbows). (If you do have any skin issues, then do a skin test first! I know someone who is not able to put Aloe Vera on her skin, but can use Almond Oil as a base).

Here are a couple of self help exercises that I have found very useful over the years to ease strain, pain and RSI in the hands and wrists:

For the right arm/hand
Step 1 (see image)
Put your left hand over your right shoulder
Put your right fingers on the base of the right thumb (palm side)
Hold for a few minutes, then

Step 2
Left hand stays over right shoulder
With the right thumb, make a circle with the right index finger
Place your right thumb over the right index finger nail (as shown in the image)

After a few minutes, do the same with the thumb and middle finger, then the ring finger, then the little finger.

Do each step for a few minutes.

If you can, do the left side as well by putting your right hand over your left shoulder while doing the finger positions with your left hand.

Another finger image, from exquisite healing.com

http://www.exquisitehealing.com/finger-qualities.html

 

Previous Older Entries

August 2017
M T W T F S S
« Jul    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031