Artikel om vaccinet Gardasil, från Ann-Charlotte Stewart + en video om aluminium i vaccin

Det märks på mina poster att jag har tittat en del på vaccininformation – det är viktigt att få ut den här informationen, då det är mycket som är fel och “mörkas” – det är många som dör eller får allvarliga permanenta kroppsskador…

https://kurera.se/fore-detta-cancerforskare-om-vaccinet-gardasil-vi-experimenterar-med-en-hel-generation/

Före detta cancerforskare kritisk till vaccinet Gardasil

HÄLSA 18 december, 2012

Vaccinet Gardasil ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och sägs minska risken för livmoderhalscancer med 70 procent.
Men den före detta cancerforskaren Ann-Charlotte Stewart menar att forskningen om vaccinet är bristfällig och kallar massvaccinationen för en tidsinställd bomb.
–Vi experimenterar med en hel generation, säger hon.

Ann-Charlotte Stewart är doktor i medicinsk genetik. På 1990-talet forskade hon vid The Cancer Center i New Mexico, USA. Hennes forskning var förstadiet till det som senare skulle utvecklas till HPV-vaccinet Gardasil.
Hon är kritisk till massvaccineringen med vaccinet.
– De amerikanska myndigheterna rapporterar över 23 000 biverkningar till följd av Gardasil. 118 av dem är dödsfall. Nu vaccinerar vi en hel generation tjejer med ett vaccin vi inte vet konsekvenserna av, säger hon.

Minskar kroppens resurser
Idag har Ann-Charlotte Stewart lämnat cancerforskningen och är aktiv debattör mot vaccinationer överlag.
– Jag anser att vaccin är gift som gör kroppen svagare. Immunförsvaret är ett intelligent system som fungerar bäst när det får jobba ostört, förklarar Ann-Charlotte.
– Vacciner skapar ett starkt försvar mot det virus man sprutar in, vilket gör att kroppen inte har lika mycket resurser att försvara sig mot andra kroppsfrämmande ämnen.

”Aluminium kan orsaka latent kronisk inflammation”
I Gardasil och många andra vacciner ingår aluminium i det som kallas för adjuvansen. Adjuvansen gör vaccinet effektivt genom att trigga en stark respons från immunförsvaret.
– Aluminium finns i vaccin för att det har en inflammatorisk effekt. Men ämnet är svårt att få ut ur kroppen och kan orsaka en latent kronisk inflammation. Det kan orsaka både autoimmuna sjukdomar, inlärningssvårigheter och autism, säger Ann-Charlotte Stewart.

En okänd kombinationseffekt
Läkemedelsverket menar att man inte kunnat se några negativa effekter av varken aluminium eller polysorbat 80 (som också har kritiserats), ämnen som har använts länge i många olika läkemedel. Man menar också att det rör sig om så små doser att de är helt ofarliga.
– Visst är det små doser. Men ska du ta alla sprutor i det allmänna vaccinationsprogrammet blir det ju många små doser som läggs ihop. Vad den sammanlagda effekten av vaccinerna blir vet man inte. Läkemedelsföretagen gör inte den typen av studier eftersom deras affärsidé är att sälja vaccin.

Men läkare menar att Gardasil inte ger några allvarliga biverkningar?
– Alla biverkningar presenteras inte tydligt för allmänheten. Det är dessutom mycket svårt att bevisa samband mellan vaccin och biverkningar med 100 procent säkerhet. Bara för att man inte kunnat bevisa ett samband mellan vaccin och en biverkning med 100 procent säkerhet betyder det inte att det finns en risk för att sambandet existerar.

Vilket är det främsta skälet till att du är emot Gardasil?
– Jag tycker Gardasil är onödigt. Det finns så många bra sätt att stärka sitt immunförsvar utan att spruta in gifter i kroppen. Se till att få solljus, rör på dig, drick ordentligt med rent vatten och se till andas ordentligt. Syre är ett av våra viktigaste näringsämnen.

Kan du förstå dem som ställer sig frågande till att djupandning förhindrar cancer? Myndigheterna hävdar dessutom att Gardasil är ett mycket säkert vaccin.
– Det finns idag inte en enda studie visar att Gardasil har förhindrat cancer. Det har bara använts i tio år. Vi vaccinerar flickor och unga kvinnor nu och medelåldern för att drabbas är 55 år. Vi experimenterar på en hel generation med ett vaccin som vi inte vet något om!
– Man ska inte glömma att Gardasil är ett vaccin mot HPV och inte ett vaccin mot cancer.

Finns mycket kritik
Ann-Charlotte Stewart påpekar också att mycket kritik riktats mot forskningen som hittills gjorts om Gardasil.
– Många studier av Gardasil är i undermåliga eftersom det inte finns några ”rena” kontroller. Man har i många fall gett adjuvansen som placebo. Därför är det kanske inte så konstigt att grupperna fått liknande biverkningar. Alla personer i undersökningarna har ju fått inflammationstriggare.

HPV-vaccinet är infört i över 15 länders barnvaccinationsprogram. Vad har vi för anledning att tro att alla dessa länders myndigheter skulle ha annat än befolkningens bästa som högsta prioritet?
– Jag tänker till exempel på hur svenska myndigheter agerade i samband med svininfluensan. Man gick ut och vaccinerade hela befolkningen med ett närmast otestat vaccin. Idag har 200 personer drabbats av narkolepsi som de kommer lida av resten av sitt liv.
– Jag tror givetvis att de allra flesta, både läkare och politiker, vill människors bästa. Men man ska också komma ihåg att det finns enorma ekonomiska intressen inom läkemedelsindustrin.

Varför brinner du så för vaccinfrågan?
– Hela sjukvården bygger på en filosofi om att ta piller mot allt. Tron på läkemedel är som en religion. Eftersom jag är en av de få som öppet vågar ifrågasätta kommer människor till mig. Jag möter många människor som har blivit skadade av vacciner. Många har fått men för livet och får höra av sjukvården att det inte finns något att göra. Det är så tragiskt.

Av Maja Sönnerbo

Och här är en video som handlar om reaktioner på aluminium i vaccin

http://www.thevaccinereaction.org/2017/08/injecting-aluminum/#.WaEw0dgvBN8.facebook

Advertisements

Article: Acupuncture Plus Herbs Beats Acid Reflux Drug

Interesting acupuncture study – every natural thing that can help us from having to use medicine is good! I will study those acupuncture “points” a little closer!

http://www.healthcmi.com/Acupuncture-Continuing-Education-News/1776-acupuncture-plus-herbs-beats-acid-reflux-drug

Acupuncture plus herbal medicine outperforms omeprazole (Prilosec, Zegerid) for the treatment of acid reflux. Often referred to as gastroesophageal reflux disease, GERD, or reflux esophagitis, acid reflux occurs when stomach acid reverses direction and enters the esophagus, causing inflammation, heartburn (burning pain), regurgitation of acid into the throat or mouth, nausea, or bloating. Acupuncture plus herbs was more effective than drug therapy in both the short and long-term. In addition, acupuncture plus herbal medicine had a lower relapse rate.

In research conducted at the Hebei Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine, acupuncture plus herbs produced an 89.7% total effective rate, using only herbal medicine produced an 82.1% total effective rate, and drug therapy using omeprazole (a proton pump inhibitor) produced an 82.8% total effective rate. The results were measured with gastroscopy (esophagogastroduodenoscopy) and Reflux Disease Questionnaire (RDQ) scoring at the completion of all medical treatments.

Another set of measurements were made in a 6 month follow-up for all patients in the study. The results indicate that acupuncture plus herbs has a lower relapse rate than drug therapy. Acupuncture plus herbs had a 21.7% relapse rate, using only herbs produced a 35.0% relapse rate, and omeprazole drug therapy had a 45.5% relapse rate. The data indicates that acupuncture and herbal medicine have significantly longer lasting results than drug therapy for the treatment of acid reflux.

Chinese Medicine Theory
The results are attributable, according to Traditional Chinese Medicine (TCM) theory, to the basic principles involved in the acupuncture point prescription and herbal formula selection. Both selections treat the root cause of the disorder and the symptom. A basic approach to TCM therapy, a percentage of each therapy focuses on symptomatic relief and another percentage treats the underlying root cause of the disease. In this research review, we will take a look at the acupuncture point selection and herbal medicine prescription responsible for obtaining the high positive patient outcome rates.

TCM principles specify that reflux esophagitis is often due to dysfunction of the stomach, liver, and spleen. TCM principles also notate that emotional swings or dietary irregularities weaken the liver’s ability to govern the free coursing of qi, impairs the spleen’s ability to transport and transform water and grain, and damages the stomach’s ability to maintain the balance of upward and downward bearing qi. Water and grain (i.e., food) in the stomach fail to be transformed into essence and instead turn into toxic masses. If the downward flow of qi in the stomach is disturbed, it pathologically ascends. As a result, the stomach contents backflow into the esophagus. Reflux esophagitis in TCM focuses on transforming turbidity, harmonizing the stomach, and restoring the downward bearing of stomach qi to prevent counterflow. This focus restores normal functioning of the lower esophageal sphincter (LES), enhances gastric motility, and improves gastric emptying.

Dietary Instructions
All three groups (i.e., acupuncture plus herbs, herbs only, drugs only) received treatment for 8 consecutive weeks. All groups received identical instructions prior to beginning the clinical trial. Patients were advised to adhere to a bland diet and to avoid spicy, rich, and high-fat foods. They were asked not to lie down right after eating and not to eat 2–3 hours before bedtime. Patients were also advised to raise the height of their pillows by 10–20 cm. Objective and subjective assessments were made after completion of therapy and in a 6 month follow-up examination.

Patient Breakdown
A total of 86 patients with reflux esophagitis were treated and evaluated in this study. The patients were diagnosed with reflux esophagitis between January 2014 and June 2015. They were randomly divided into an acupuncture plus herbs group, an herbal medicine group, and a drug group with 29, 28, and 29 patients in each group respectively. The acupuncture plus herbs and herbs only group received identical herbal medicines (Huazhuo Jiedu Jiangni Tang). For the drug group patients, two 20 mg omeprazole sustained release capsules were given to the patients daily, one after breakfast and one after dinner.

The statistical breakdown for each randomized group was as follows. The average age in the acupuncture plus herb group was 25 (±3) years. The average course of disease in the acupuncture plus herb group was 3.6 (±1.5) years. The average age in the herb group was 22 (±3) years. The average course of disease in the herb group was 3.6 (±1.6) years. The average age in the drug group was 23 (±3) years. The average course of disease in the drug group was 3.6 (±1.5) years. There were no significant statistical differences in terms of age, gender, and course of disease relevant to patient outcome measures.

Acupuncture Sessions
Peer review by Healthcare Medicine Institute licensed acupuncturists finds the acupuncture treatment protocol selected by the researchers consistent with standard TCM primary acupuncture point prescriptions. No use of proprietary or off channel acupuncture points were added to the acupuncture point prescription. The main difference between the acupuncture points received by all patients in the study versus those received by patients in a standard acupuncture clinical session is that the acupoint prescription was identical for all patients and not based on differential diagnostic considerations. All patients received administration of the following acupoints:

• PC6 (Neiguan)
• ST36 (Zusanli)
• CV12 (Zhongwan)
• BL18 (Ganshu)
• BL19 (Danshu)
• LV3 (Taichong)
Acupuncture treatments commenced with patients in a lateral position on the right side. After disinfection of the acupoint sites, a 0.35 mm x 50 mm disposable filiform needle was inserted into each acupoint with a high needle entry speed. For Ganshu and Danshu, the needles were inserted perpendicular-obliquely towards the direction of the spine, up to a depth of 15 mm. For Neiguan, Zusanli, Zhongwan, and Taichong, the needles were inserted perpendicularly, to a depth of 10–30 mm. For all acupoints, a deqi sensation was obtained and the needles were manually stimulated with the Ping Bu Ping Xie (attenuating and tonifying) manipulation techniques every 10 minutes during the 30 minute needle retention times. Acupuncture sessions were administered once per day.

Acupuncture point Zusanli was selected to promote spleen and stomach health and to benefit the functioning of the lower esophageal sphincter (LES), enhance the frequency of gastric motility, and improve gastric emptying. Zhongwan was chosen to accelerate qi and blood circulation and to promote the transformation of turbidity. Zhongwan enhances fluid and blood flow at the fundus of the stomach, inhibits acid secretion, and benefits gastric mucosa. Taichong, Ganshu, and Danshu regulate the liver and bladder and relieve stomach distention and qi counterflow. Neiguan regulates qi flow and alleviates vomiting. The herbal formiula used in this study (Huazhuo Jiedu Jiangni Tang) contains the following ingredients:

• Shi Chang Pu 15 grams
• Zi Dou Kou 6 g
• Huo Xiang 12 g
• Sha Ren 9 g
• Pu Gong Ying 15 g
• Lian Qiao 20 g
• Dong Ling Cao 15 g
• Huang Qin 9 g
• Huang Lian 9 g
• Sheng Mu Li 30 g
• Qing Ban Xia 9 g
• Mu Xiang 6 g
• Chai Hu 12 g
• Zhi Shi 15 g
• Hou Pu 12 g
• Fu Ling 20 g
The researchers note that the ingredients help the body to transform turbidity, remove toxicity, and promote the downward movement of qi and prevent counterflow rebellious qi. The herbal formula was decocted and brewed once per day. Patients consumed 300 ml of the decoction, twice per day, 2 hours after breakfast and dinner. After treatment completion for patients in all three study groups, the treatment efficacy for each patient was categorized into 1 of 4 tiers:

• Recovery: Absence of symptoms. 
• Significantly effective: Significant absence of symptoms. 
• Effective: Symptoms showed improvement.
• Not effective: Symptoms showed no visible improvement.  
Patients were evaluated before and after the treatment course. Both subjective and objective instruments were used to measure patient outcomes. All patients took the Reflux Disease Questionnaire (RDQ) before and after their treatments. RDQ is an instrument that measures treatment responses for reflux esophagitis patients. Next, gastroscopy was conducted and the condition of the esophageal mucosa was scored according to the Consensus on the Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease in China with Both Traditional Chinese Medicine and Western Medicine (2010). All three groups demonstrated significant improvements in RDQ scores and gastroscopy examination scores. Compared with the herbs group and the drug group, the acupuncture plus herbs group produced better RDQ scores. Statistical analyses of outcomes demonstrates that the acupuncture plus herbs group had the greatest rate of positive patient outcomes.

The researchers conducted follow-up examinations 6 months after treatment completion. They found that the recurrence rate of reflux esophagitis in the acupuncture plus herbs group was 21.7%. The recurrence rate of reflux esophagitis in the herbs treatment group was 35.0%. The recurrence rate of reflux esophagitis in the drug group was 45.5%.

The results indicate that acupuncture with herbs is more effective than herbs as a standalone therapy or administration of the proton pump inhibitor drug. The study mentioned in this report demonstrates that acupuncture is safe and effective for the treatment of reflux esophagitis. Important features of TCM protocols is that they produce a high total effective rate, low relapse rate, and no significant adverse effects.

Reference:
Zhang W, Li BL, Sun JH, Wang ZK, Zhang NN, Shi F, Pei L. Therapeutic Effects of The Integrated Acupuncture and Chinese Herbal Medicine on Reflux Esophagitis [J]. Chinese Acupuncture and Moxibustion, 2017, Vol37, No.7.

 

Podcast by Mike Adams: How to naturally detox from mandatory vaccine injections

I’ve posted a lot about vaccines, it could be good to know how to reverse the impact  – here’s a podcast by Mike Adams (Natural News) about how to naturally detox from mandatory vaccine injections – the text is from the link above, and you will find the podcast by clicking the link.

http://healthrangerreport.com/how-to-naturally-detox-from-mandatory-vaccine-injections

If you’re being forced to take a vaccine against your will (by a totalitarian medical regime like California), are there things you can do to protect yourself from vaccine toxins?

YOU BET THERE ARE!

Vaccines contain mercury, aluminum, MSG, formaldehyde and other adjuvants such as squalene. These are all neurotoxic substances that can cause permanent brain damage, autism, seizures, comas and even death.

The key to surviving this assault on your body is to eliminate these chemicals quickly. In this lab video, I reveal nutritional strategies for accelerating your body’s natural detox so that you can safely survive a vaccine assault that’s forced upon you.

The fact that we now live in a medical totalitarian regime that can force toxic, deadly substances to be injected into you and your children is a shocking subject all by itself. It just demonstrates the complete abandonment of medical ethics by the vaccine industry (and its mafia of child murderers and poison pushers).

Stay informed at http://Vaccines.news and http://NaturalNews.com
Read more at http://healthrangerreport.com/how-to-naturally-detox-from-mandatory-vaccine-injections#xWoQOcH9K6EcOp6f.99

 

I’ve shared Dr John Bergman video lectures here before, here’s another one, the subject for this lecture is “Healthy parents, healthy kids” – he talks a lot of vaccines, and this is the text from Youtube about the lecture:

If you’re planning on having children, you must take certain steps to ensure that your children will be healthy because parents pass on the following to their children:
-DNA (Genetics)
-Immune System (Cellular Memory)
-Microflora (Bacteria, Viruses, Fungi)
-Toxins (Usually during Pregnancy)
-Lifestyle and Eating Habits

Dr. Bergman’s Website https://drjohnbergman.com/
Dr. Bergman’s Facebook page: https://www.facebook.com/drjohnbergman/
Dr. Bergman’s Clinic: http://bergmanchiropractic.com 714-962-5891

 

 

Vaccintext från Ann-Charlotte Stewart

Och ytterligare ett bidrag i vaccinflödet – här från Ann-Charlotte Stewart – vet ni att en ingrediens i vaccin kan vara human diploid cell cultures, dvs celler från aborterade foster? 

Dr Ann-Charlotte Stewart säger:

“Den som kallar sig vegan (eller vegetarian som värnar om djur) och samtidigt vaccinerar sig lever en stor och fet lögn.

Du behöver inte läsa så långt i listan i länken för att hitta vacciningredienser från både djur och människa.

Vet du, till exempel, vad bovint fetalt kalvserum är? Det är en biprodukt från mjölkindustrin. Kossor tvångsinsemineras för att bli dräktiga så att de producerar mjölk. Man tar kalvfoster från dessa kor och utvinner serum ur dem innan de dödas.

Serumet i sin tur används som näringsmedium för att odla cellinjer som i många fall är från aborterade mänskliga foster. Det kan också vara celler från mus, kyckling, apa, hund, marsvin och andra försöksdjur.

Listan i länken nedan är från de amerikanska hälsomyndigheterna i USA och visar innehållet i de vacciner som idag används där och även hos oss här i Sverige.

Här följer några av de vacciningredienser som tagits från djur och människa: “fetal bovine serum, a continuous
line of monkey kidney cells, calf serum and lactalbumin hydrolysate, MRC-5 human diploid cells, DNA, egg proteins, Canine Kidney (MDCK) cell protein, protein other than HA, MDCK cell DNA, host cell DNA, chick embryo cell culture, WI-38 human diploid lung fibroblasts, African Green Monkey kidney (Vero) cells, modified Mueller-Miller casamino acid medium
without beef heart infusion, human embryonic lung cell cultures, guinea pig cell cultures, human diploid cell cultures (WI-38)…”

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf

Vaccine Excipient & Media Summary

Excipients Included in U.S. Vaccines, by Vaccine

In addition to weakened or killed disease antigens (viruses or bacteria), vaccines contain very small amounts of other ingredients – excipients or media.

Some excipients are added to a vaccine for a specific purpose. These include:
Preservatives, to prevent contamination. For example, thimerosal.
Adjuvants, to help stimulate a stronger immune response. For example, aluminum salts.
Stabilizers, to keep the vaccine potent during transportation and storage. For example, sugars or gelatin.

Others are residual trace amounts of materials that were used during the manufacturing process and removed. These include: Cell culture materials, used to grow the vaccine antigens. For example, egg protein, various culture media.
Inactivating ingredients, used to kill viruses or inactivate toxins. For example, formaldehyde.
Antibiotics, used to prevent contamination by bacteria. For example, neomycin.

The following table lists all components, other than antigens, shown in the manufacturers’ package insert (PI) for each vaccine. Each of these PIs, which can be found on the FDA’s website (see below) contains a description of that vaccine’s manufacturing process, including the amount and purpose of each substance. In most PIs, this information is found in Section 11: “Description.”

All information was extracted from manufacturers’ package inserts, current as of January 6, 2017.

If in doubt about whether a PI has been updated since then, check the FDA’s website at:

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm093833.htm

Vaccine

Contains

Adenovirus

human-diploid fibroblast cell cultures (strain WI-38), Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium, fetal bovine serum, sodium bicarbonate, monosodium glutamate, sucrose, D-mannose, D- fructose, dextrose, human serum albumin, potassium phosphate, plasdone C, anhydrous lactose, microcrystalline cellulose, polacrilin potassium, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, cellulose acetate phthalate, alcohol, acetone, castor oil, FD&C Yellow #6 aluminum lake dye

Anthrax (Biothrax)

amino acids, vitamins, inorganic salts, sugars, aluminum hydroxide, sodium chloride, benzethonium chloride, formaldehyde

BCG (Tice)

glycerin, asparagine, citric acid, potassium phosphate, magnesium sulfate, iron ammonium citrate, lactose

Cholera (Vaxchora)

casamino acids, yeast extract, mineral salts, anti-foaming agent, ascorbic acid, hydrolyzed casein, sodium chloride, sucrose, dried lactose, sodium bicarbonate, sodium carbonate

DT (Sanofi)

aluminum phosphate, isotonic sodium chloride, formaldehyde, casein, cystine, maltose, uracil, inorganic salts, vitamins, dextrose

DTaP (Daptacel)

aluminum phosphate, formaldehyde, glutaraldehyde, 2-phenoxyethanol, Stainer-Scholte medium, casamino acids, dimethyl-beta-cyclodextrin, Mueller’s growth medium, ammonium sulfate, modified Mueller-Miller casamino acid medium without beef heart infusion, 2-phenoxyethanol

DTaP (Infanrix)

Fenton medium containing a bovine extract, modified Latham medium derived from bovine casein, formaldehyde, modified Stainer-Scholte liquid medium, glutaraldehyde, aluminum hydroxide, sodium chloride, polysorbate 80 (Tween 80)

DTaP-IPV (Kinrix)

Fenton medium containing a bovine extract, modified Latham medium derived from bovine casein, formaldehyde, modified Stainer-Scholte liquid medium, glutaraldehyde, aluminum hydroxide, VERO cells, a continuous line of monkey kidney cells, Calf serum, lactalbumin hydrolysate, sodium chloride, polysorbate 80 (Tween 80), neomycin sulfate, polymyxin B

DTaP-IPV (Quadracel)

modified Mueller’s growth medium, ammonium sulfate, modified Mueller-Miller casamino acid medium without beef heart infusion, formaldehyde, ammonium sulfate aluminum phosphate, Stainer-Scholte medium, casamino acids, dimethyl-beta-cyclodextrin, MRC-5 cells, normal human diploid cells, CMRL 1969 medium supplemented with calf serum, Medium 199 without calf serum, 2-phenoxyethanol, polysorbate 80, glutaraldehyde, neomycin, polymyxin B sulfate

Vaccine

Contains

DTaP-HepB-IPV (Pediarix)

Fenton medium containing a bovine extract, modified Latham medium derived from bovine casein, formaldehyde, modified Stainer-Scholte liquid medium, VERO cells, a continuous line of monkey kidney cells, calf serum and lactalbumin hydrolysate, aluminum hydroxide, aluminum phosphate, aluminum salts, sodium chloride, polysorbate 80 (Tween 80), neomycin sulfate, polymyxin B, yeast protein.

DTaP-IPV/Hib (Pentacel)

aluminum phosphate, polysorbate 80, sucrose, formaldehyde, glutaraldehyde, bovine serum albumin, 2-phenoxyethanol, neomycin, polymyxin B sulfate, modified Mueller’s growth medium, ammonium sulfate, modified Mueller-Miller casamino acid medium without beef heart infusion, Stainer-Scholte medium, casamino acids, dimethyl-beta-cyclodextrin. glutaraldehyde, MRC-5 cells (a line of normal human diploid cells), CMRL 1969 medium supplemented with calf serum, Medium 199 without calf serum, modified Mueller and Miller medium

Hib (ActHIB)

sodium chloride, modified Mueller and Miller medium (the culture medium contains milk- derived raw materials [casein derivatives]), formaldehyde, sucrose

Hib (Hiberix)

saline, synthetic medium, formaldehyde, sodium chloride, lactose

Hib (PedvaxHIB)

complex fermentation media, amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate, sodium chloride

Hib/Mening. CY (MenHibrix)

saline, semi-synthetic media, formaldehyde, sucrose, tris (trometamol)-HCl

Hep A (Havrix)

MRC-5 human diploid cells, formalin, aluminum hydroxide, amino acid supplement, phosphate-buffered saline solution, polysorbate 20, neomycin sulfate, aminoglycoside antibiotic

Hep A (Vaqta)

MRC-5 diploid fibroblasts, amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate, non-viral protein, DNA, bovine albumin, formaldehyde, neomycin, sodium borate, sodium chloride

Hep B (Engerix-B)

aluminum hydroxide, yeast protein, sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate

Hep B (Recombivax)

soy peptone, dextrose, amino acids, mineral salts, phosphate buffer, formaldehyde, potassium aluminum sulfate, amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate, yeast protein

Hep A/Hep B (Twinrix)

MRC-5 human diploid cells, formalin, aluminum phosphate, aluminum hydroxide, amino acids, sodium chloride, phosphate buffer, polysorbate 20, neomycin sulfate, yeast protein

Human Papillomavirus (HPV) (Gardasil)

vitamins, amino acids, mineral salts, carbohydrates, amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate, sodium chloride, L-histidine, polysorbate 80, sodium borate, yeast protein

Human Papillomavirus (HPV) (Gardasil 9)

vitamins, amino acids, mineral salts, carbohydrates, amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate, sodium chloride, L-histidine, polysorbate 80, sodium borate, yeast protein

Influenza (Afluria) Trivalent & Quadrivalent

sodium chloride, monobasic sodium phosphate, dibasic sodium phosphate, monobasic potassium phosphate, potassium chloride, calcium chloride, sodium taurodeoxycholate, ovalbumin, sucrose, neomycin sulfate, polymyxin B, beta-propiolactone, thimerosal (multi- dose vials)

Influenza (Fluad)

squalene, polysorbate 80, sorbitan trioleate, sodium citrate dehydrate, citric acid monohydrate, neomycin, kanamycin, barium, egg proteins, CTAB (cetyltrimethylammonium bromide), formaldehyde

Influenza (Fluarix) Trivalent & Quadrivalent

octoxynol-10 (TRITON X-100), α-tocopheryl hydrogen succinate, polysorbate 80 (Tween 80), hydrocortisone, gentamicin sulfate, ovalbumin, formaldehyde, sodium deoxycholate, sodium phosphate-buffered isotonic sodium chloride

Influenza (Flublok) Trivalent & Quadrivalent

sodium chloride, monobasic sodium phosphate, dibasic sodium phosphate, polysorbate 20 (Tween 20), baculovirus and Spodoptera frugiperda cell proteins, baculovirus and cellular DNA, Triton X-100, lipids, vitamins, amino acids, mineral salts

Influenza (Flucelvax) Trivalent & Quadrivalent

Madin Darby Canine Kidney (MDCK) cell protein, protein other than HA, MDCK cell DNA, polysorbate 80, cetyltrimethlyammonium bromide, and β-propiolactone

Influenza (Flulaval) Trivalent & Quadrivalent

ovalbumin, formaldehyde, sodium deoxycholate, α-tocopheryl hydrogen succinate, polysorbate 80, thimerosal (multi-dose vials)

Influenza (Fluvirin)

ovalbumin, polymyxin, neomycin, betapropiolactone, nonylphenol ethoxylate, thimerosal

Influenza (Fluzone) Quadrivalent

egg protein, octylphenol ethoxylate (Triton X-100), sodium phosphate-buffered isotonic sodium chloride solution, thimerosal (multi-dose vials), sucrose

Vaccine

Contains

Influenza (Fluzone) High Dose

egg protein, octylphenol ethoxylate (Triton X-100), sodium phosphate-buffered isotonic sodium chloride solution, formaldehyde, sucrose

Influenza (Fluzone) Intradermal

egg protein, octylphenol ethoxylate (Triton X-100), sodium phosphate-buffered isotonic sodium chloride solution, sucrose

Influenza (FluMist) Quadrivalent

monosodium glutamate, hydrolyzed porcine gelatin, arginine, sucrose, dibasic potassium phosphate, monobasic potassium phosphate, ovalbumin, gentamicin sulfate, ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)

Japanese Encephalitis (Ixiaro)

aluminum hydroxide, protamine sulfate, formaldehyde, bovine serum albumin, host cell DNA, sodium metabisulphite, host cell protein

Meningococcal (MenACWY-Menactra)

Watson Scherp media containing casamino acid, modified culture medium containing hydrolyzed casein, ammonium sulfate, sodium phosphate, formaldehyde, sodium chloride

Meningococcal (MenACWY-Menveo)

formaldehyde, amino acids, yeast extract, Franz complete medium, CY medium

Meningococcal (MPSV4-Menomune)

Mueller Hinton casein agar, Watson Scherp casamino acid media, thimerosal (multi-dose vials), lactose

Meningococcal (MenB – Bexsero)

aluminum hydroxide, E. coli, histidine, sucrose, deoxycholate, kanamycin

Meningococcal (MenB – Trumenba)

defined fermentation growth media, polysorbate 80, histidine buffered saline.

MMR (MMR-II)

chick embryo cell culture, WI-38 human diploid lung fibroblasts, vitamins, amino acids, fetal bovine serum, sucrose, glutamate, recombinant human albumin, neomycin, sorbitol, hydrolyzed gelatin, sodium phosphate, sodium chloride

MMRV (ProQuad) (Frozen)

chick embryo cell culture, WI-38 human diploid lung fibroblasts MRC-5 cells, sucrose, hydrolyzed gelatin, sodium chloride, sorbitol, monosodium L-glutamate, sodium phosphate dibasic, human albumin, sodium bicarbonate, potassium phosphate monobasic, potassium chloride; potassium phosphate dibasic, neomycin, bovine calf serum

MMRV (ProQuad) (Refrigerator Stable)

chick embryo cell culture, WI-38 human diploid lung fibroblasts, MRC-5 cells, sucrose, hydrolyzed gelatin, urea, sodium chloride, sorbitol, monosodium L-glutamate, sodium phosphate, recombinant human albumin, sodium bicarbonate, potassium phosphate potassium chloride, neomycin, bovine serum albumin

Pneumococcal (PCV13 – Prevnar 13)

soy peptone broth, casamino acids and yeast extract-based medium, CRM197 carrier protein, polysorbate 80, succinate buffer, aluminum phosphate

Pneumococcal (PPSV-23 – Pneumovax)

phenol

Polio (IPV – Ipol)

Eagle MEM modified medium, calf bovine serum, M-199 without calf bovine serum, vero cells (a continuous line of monkey kidney cells),
phenoxyethanol, formaldehyde, neomycin, streptomycin, polymyxin B

Rabies (Imovax)

human albumin, neomycin sulfate, phenol red indicator, MRC-5 human diploid cells, beta- propriolactone

Rabies (RabAvert)

chicken fibroblasts, β-propiolactone, polygeline (processed bovine gelatin), human serum albumin, bovine serum, potassium glutamate, sodium EDTA, ovalbumin neomycin, chlortetracycline, amphotericin B

Rotavirus (RotaTeq)

sucrose, sodium citrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, sodium hydroxide, polysorbate 80, cell culture media, fetal bovine serum, vero cells [DNA from porcine circoviruses (PCV) 1 and 2 has been detected in RotaTeq. PCV-1 and PCV-2 are not known to cause disease in humans.]

Rotavirus (Rotarix)

amino acids, dextran, Dulbecco’s Modified Eagle Medium (sodium chloride, potassium chloride, magnesium sulfate, ferric (III) nitrate, sodium phosphate, sodium pyruvate, D- glucose, concentrated vitamin solution, L-cystine, L-tyrosine, amino acids solution, L-250 glutamine, calcium chloride, sodium hydrogenocarbonate, and phenol red), sorbitol, sucrose, calcium carbonate, sterile water, xanthan [Porcine circovirus type 1 (PCV-1) is present in Rotarix. PCV-1 is not known to cause disease in humans.]

Smallpox
(Vaccinia – ACAM2000)

African Green Monkey kidney (Vero) cells, HEPES, human serum albumin, sodium chloride, neomycin, polymyxin B, Glycerin, phenol

Vaccine

Contains

Td (Tenivac)

aluminum phosphate, formaldehyde, modified Mueller-Miller casamino acid medium without beef heart infusion, ammonium sulfate

Td (Mass Biologics)

aluminum phosphate, formaldehyde, thimerosal, modified Mueller’s media which contains bovine extracts, ammonium sulfate

Tdap (Adacel)

aluminum phosphate, formaldehyde, 2-phenoxyethanol, Stainer-Scholte medium, casamino acids, dimethyl-beta-cyclodextrin, glutaraldehyde, modified Mueller-Miller casamino acid medium without beef heart infusion, ammonium sulfate, modified Mueller’s growth medium

Tdap (Boostrix)

modified Latham medium derived from bovine casein, Fenton medium containing a bovine extract, formaldehyde, modified Stainer-Scholte liquid medium, glutaraldehyde, aluminum hydroxide, sodium chloride, polysorbate 80

Typhoid
(inactivated – Typhim Vi)

hexadecyltrimethylammonium bromide, formaldehyde, phenol, polydimethylsiloxane, disodium phosphate, monosodium phosphate, semi-synthetic medium

Typhoid (Vivotif Ty21a)

yeast extract, casein, dextrose, galactose, sucrose, ascorbic acid, amino acids, lactose, magnesium stearate. gelatin

Varicella (Varivax)

Frozen

human embryonic lung cell cultures, guinea pig cell cultures, human diploid cell cultures (WI-38), human diploid cell cultures (MRC-5), sucrose, hydrolyzed gelatin, sodium chloride, monosodium L-glutamate, sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic, potassium chloride, EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid), neomycin, fetal bovine serum

Varicella (Varivax)

Refrigerator Stable

human embryonic lung cell cultures, guinea pig cell cultures, human diploid cell cultures (WI-38), human diploid cell cultures (MRC-5), sucrose, hydrolyzed gelatin, urea, sodium chloride, monosodium L-glutamate, sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic, potassium chloride, neomycin, bovine calf serum

Yellow Fever (YF-Vax)

sorbitol, gelatin, sodium chloride, egg protein

Zoster
(Shingles – Zostavax) Frozen

sucrose, hydrolyzed porcine gelatin, sodium chloride, monosodium L-glutamate, sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic, potassium chloride; MRC-5 cells, neomycin, bovine calf serum

Zoster
(Shingles – Zostavax) Refrigerator Stable

sucrose, hydrolyzed porcine gelatin, urea, sodium chloride, monosodium L-glutamate, sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic, potassium chloride, MRC-5 cells, neomycin, bovine calf serum

A table listing vaccine excipients and media by excipient can be found in:

Grabenstein JD. ImmunoFacts: Vaccines and Immunologic Drugs – 2013 (38th revision). St Louis, MO: Wolters Kluwer Health, 2012.

Links to vaccine information

More links to information of vaccines – I haven’t checked all of them yet, there’s so many of them, just saving them for later…

https://idsent.wordpress.com/category/vaccines/page/3/

They call them “boosters” in La La Land

Vaccination is not the equivalent of immunization. The only way you can have immunity to an infectious disease is by actually getting the disease itself.

Once upon a time, there was this measles vaccine…

The MMR (measles, mumps, rubella) vaccine is a live attenuated virus measles vaccine. That means that it contains a live measles virus that has been weakened.

The mainstream vaccine paradigm is horridly wrong

The mainstream vaccine science paradigm is a house of cards. It is built on flawed recollections of history and flawed science which, in turn, have produced…

Andrew Wakefield et al. (Yeah, it was a “team” of researchers)

Most people are unaware that the so-called “debunked Wakefield study” supposedly (but inaccurately) alleging that vaccines (specifically the MMR vaccine) cause autism was a team effort.…

That’s Right, We Anti-Vaxxers are Well-Organized and Media-Savvy.

I read the following excerpted comments in a Slate article by Renee DiResta titled “This Dramatic Graph Shows How the Pro-Vaccine Movement Can Win” this morning: The…

Ah, It Was the Measles in the Gastric Mucosa!

Dr. Andrew Wakefield was trained as a gastroenterologist. The basis for his now “debunked” (not true, by the way) clinical research paper in 1998 pointing to…

and many many more – click on the link at the top to find out more!

Artikel om vaccin – EU-dom 2017 fastställer vaccin orsakade MS

http://2op.se/2017/09/04/eu-dom-2017-faststaller-vaccin-orsakade-multipel-skleros-ms/

EU-dom 2017 fastställer – vaccin orsakade multipel skleros (MS)

Posted by  on måndag, september 4, 2017

En fransk man som vaccinerade sig mot hepatit B 1998 och 1999, utvecklade ett år senare multipel skleros (MS). Mannen anmälde vaccintillverkaren Sanofi Pasteur för att få ersättning för sjukdomen, som han menade hade koppling till vaccinet. Efter en lägre domstolsprocess i Frankrike vände han sig till EU-domstolen. Frågan gällde om det trots avsaknad av vetenskaplig enighet kring orsakssambandet är möjligt för en domstol att ”med stöd av kvalificerade, precisa och samstämmiga indicier fastställa att ett vaccin är felaktigt och att det finns ett orsakssamband mellan vaccinet och sjukdomen.”
EU-domstolens svar blev: JA!

EU-domstolen gav därmed rätt till att uppkomsten av MS kunde kopplas till vaccineringen mot hepatit B. Domstolen menar att om en sjukdom uppkommer tidsmässigt i nära anslutning till vaccination, om personen dessförinnan var frisk och om det inte finns någon familjehistorik av en sjukdom, så kan det anses vara bevis nog för att sjukdomen beror på vaccinet. Dessutom ansåg domstolen att om ett ”signifikant” antal sjukdomsfall rapporterats i anslutning till samma vaccin, kan vaccinet anses vara orsaken.

Källa:
http://www.lakemedelsvarlden.se/eu-dom-ger-vaccin-skulden-for-sjukdom/

Och här är artikeln från Läkemedelsvärlden:

EU-dom ger vaccin skulden för sjukdom

Även utan vetenskapligt bekräftad koppling kan vaccin anses orsaka sjukdom. Det är resultatet efter en dom i EU-domstolen, som menar att indicier räcker för bevis.

22 juni 2017, av Ingrid Helander

I går onsdag fattade EU-domstolen beslut i ett mål som innebär att sjukdom som uppkommit nära i tiden efter en vaccination kan anses beror på vaccinationen. Detta även om det saknas vetenskapliga belägg för en sådan koppling.

I domstolens beslut anges att om sjukdomen uppkommit tidsmässigt i nära anslutning till vaccination, om personen dessförinnan var frisk, om det inte finns någon familjehistorik av sjukdomen och om ett ”signifikant” antal sjukdomsfall rapporterats i anslutning till samma vaccin, kan det anses vara bevis nog för att sjukdomen beror på vaccinet.

EU-domstolens beslut kommer som svar på en förfrågan från Högsta domstolen i Frankrike. Där pågår ett mål rörande en fransk man, benämnd som J.W., som 1998 och 1999 fick vaccin mot hepatit B och som ett år senare utvecklade multipel skleros. Mannen avled 2011 men hade fem år dessförinnan väckt talan mot läkemedelsbolaget Sanofi Pasteur, som tillverkade hepatit B-vaccinet, för att få ersättning för den skada han upplevde sig fått.

Efter avslag och överklagande i en lägre domstolsinstans i Frankrike vände sig Högsta domstolen till EU-domstolen. Frågan man ville ha hjälp att besvara var om det trots avsaknad av vetenskaplig enighet kring orsakssambandet är möjligt för en domstol att ”med stöd av kvalificerade, precisa och samstämmiga indicier fastställa att ett vaccin är felaktigt och att det finns ett orsakssamband mellan vaccinet och sjukdomen.” EU-domstolens svar är: ja.

I fallet med J.W. var de tre första indicierna uppfyllda, det vill säga att sjukdomen debuterade strax efter vaccination, att han var frisk innan och att sjukdomen inte fanns i släkten. Det sista indiciet, att fler personer oberoende av varandra ska ha insjuknad i samma sjukdom efter samma vaccin, var dock inte uppfyllt.

EU-domen är inte avgörande för fallet med J.W. och hepatit B-vaccinet, det avgörs i Högsta domstolen i Frankrike. Inte heller är domen tvingande för de nationella lagstiftarna i EU, men kan användas som vägledning för nationella domstolar i liknande fall.

Article about toxic tattoo ink, by Martha Henriques

I have posted several times about tattoos before, here’s another article about that…
I just learned recently that they find tattoo colors in the lymph nodes at many breast cancer patients – since the lymph system is trying to get rid of the color, this article is what I’ve heard from breast cancer nurses…

http://www.ibtimes.co.uk/toxic-tattoo-ink-nanoparticles-pose-long-term-health-risk-by-clogging-lymph-nodes-1639020

Toxic tattoo ink nanoparticles pose long-term health risk by clogging lymph nodes

Lymph nodes deep below the skin turn the colour of tattoos.

By 

Toxic nanoparticles in tattoo ink don’t stay put in the skin; they travel around the body and build up in the lymph nodes, scientists have found.

The nodes are part of the lymphatic system, which helps clear out toxins and transport white blood cells around the body. The nodes act as filters for pathogens and harmful substances. A build-up of toxic nanoparticles from tattoos could lead to lifelong chronic stress on the lymphatic system.

An X-ray fluorescence investigation has now allowed scientists at the European Synchrotron Radiation Facility to map where toxic compounds from tattoo ink travel to in the skin and the lymphatic system. The results are published in the journal Scientific Reports.

“When someone wants to get a tattoo, they are often very careful in choosing a parlour where they use sterile needles that haven’t been used previously,” said study author Hiram Castillo.

“No one checks the chemical composition of the colours, but our study shows that maybe they should.”

The body tries to ‘clean’ the site of the tattoo, removing nanoparticles of the ink via the immune system. These particles build up in the lymph nodes, which act as hubs for the immune cells.

“The lymph nodes become tinted with the colour of the tattoo,” said Bernhard Hesse, also a study author. “What we didn’t know is that they do it in a nano form, which implies that they may not have the same behaviour as the particles at a micro level.”

This is a problem, the scientists say, because the properties and reactivity of many of these nanoparticles is very poorly understood. As such, the health risks that come with having large quantities of these particles in the body are still unknown.

The main ingredient in most tattoos is carbon black, followed by titanium dioxide, which has a white colour used for shading. White tattoos and those including large quantities of titanium dioxide tend to heal more slowly as titanium dioxide irritates the wound. Tattoo ink often also contains traces of nickel, chromium, manganese and cobalt.

Next the scientists plan to find out how the pigments and heavy metals travel to more distant internal organs and tissues.

Artikel om fluor, av Emma V Larsson, från Kurera

Jag har postat en del artiklar/länkar om fluor förut, här är en i raden av dessa, från kurera.se, av Emma V Larsson. 

https://kurera.se/fluor-giftigt-eller-bra/

Fluor – giftigt eller bra?

18 mars, 2014

Fluor. Det är ett omdiskuterat ämne. Ena sidan rasar och menar att det är nyttigt för våra tänder. Andra laget pekar ut det som ett gift. Näringsexperten Zarah Öberg däremot tycker inte att det handlar om vem som har rätt eller vem som har fel, utan om att ifrågasätta ämnet en gång för alla.

Näringsterapeuten Zarah Öberg menar på att ingenting är särskilt svart eller vitt när det gäller fluor. Det finns inte två solklara sidor. Hon beskriver ämnet som oerhört reaktivt, eftersom det räknas som det mest reaktiva och elektronegativa av alla våra grundämnen. Detta gör fluorgas mycket farligt och gasen förekommer aldrig i fri form i naturen, utan är alltid kemiskt bunden till mineraler. I bunden form är det oftast i form av fluorid.
– Det är stor skillnad på bundet fluor och fluor i gasform, vilket kanske är det viktigaste i denna diskussion, även om det är vida känt att fluor är ett nervgift och starkt enzymgift, säger hon.

Vad används fluor till?
– Fluor i bunden form används inom många olika användningsområden, exempelvis i tandkräm, plackbehandlingar, vid pensling av emalj och dylikt. Det förekommer även i läkemedel, och då har det som uppgift att förhindra läkemedlets metabolism och förlänga dess livslängd. I tandkräm förekommer fluor vanligtvis i oorganiska former såsom natriumfluorid (NaF) eller monofluoridfosfat (MFP), samt i vissa fall även som aminfluorid och tennfluorid. I dessa fall är alltså fluor bundet till mineraler, och förekommer således inte i fri form, det vill säga i gasform. Fluor benämns ofta som farligt och det finns mycket som tyder på att det inverkar negativt på människan, främst på vår energiproduktion och på vår enzymproduktion. Det kan vara viktigt att känna till att fluor förekommer i olika former och är nödvändigt för tillväxt, så man kan inte generalisera så starkt som många gör. Det mesta av det fluor vi får i oss lagras in i skelett och tänder, i form av fluorapatit. Men vi människor har sällan, eller aldrig, en brist på fluor, vilket till stor del beror på att vårt dricksvatten och våra tandkrämer, är fulla av fluor. Att det således skulle behöva tillföras kroppen är inte särskilt sannolikt.

Är fluor farligt?
– Det finns en hel del studier som stödjer teorier om att fluor kan göra oss slöare, att det kan ge oss långsammare hjärna, bidra till demens och att fluor är ett starkt enzymgift. Senare tids studier visar även på koppling mellan fluor och barns utveckling i hjärnan. Fluor bidrar även till hämmad sköldkörtelproduktion då det, liksom klor, tar över platsen från jod i våra sköldkörtelhormon. Det finns även studier som visar att fluor är oerhört oxidativt, alltså nedbrytande, att det hämmar bildning av antikroppar och att det på så vis skapar autoimmuna reaktioner.

Varför används fluor mycket inom tandvården?
– En teori om detta är att fluor från början har marknadsförts mot konsument, eftersom man inte visste hur man skulle hantera avfallet från industrin, då fluor är en slaggprodukt från just aluminiumproduktion. Det tycks som att man diskuterade detta av och till, och att de som satte igång hela PR-kampanjen även var ägare i ett stort företag med just aluminiumproduktion, och således var jäviga i frågan om avfallshanteringen av fluor. En del tror också att fluor användes som nervgift under andra världskriget, framförallt för att göra människor dämpade och medgörliga. Om dessa konspirationsteorier stämmer är nog inget som vi ens kan finna svar på idag. Men att det, per faktum, är inarbetat inom tandvården, är sannolikt samma sak som vissa läkemedel inom sjukvården och viss mat inom matindustrin. Med andra ord, vi tror att allt det som säljs i butikerna är bra och ifrågasätter sällan det som presenteras till oss.

Vad tycker du bör göras?
– Kanske vore det lämpligt för tandvården och myndigheterna att se över alla de studier som visar att fluor inte gör någon skillnad och att det är giftigt. På så vis kan de göra en ny bedömning om huruvida nyttan överväger negativ påverkan. Det är lätt att bli styrd i denna form av frågor, då man presenteras olika lösningar redan under sin utbildning och på vis inte är kritisk på samma vis som man kanske borde inför sina rekommendationer. Att ifrågasätta fluor, är lika viktigt som att ifrågasätta vissa medicinska behandlingar som vi vet bryter ned och förstör, samt att ifrågasätta alla de kemikalier och tillsatser som finns i livsmedelsindustrin. Här kan jag tycka att det inte handlar om vem som har rätt eller fel, utan att det kan vara lämpligt att se över allt igen och omvärdera. Kanske blir beslut om fortsatt användning detsamma som idag, men då finns det en mer nyanserad grund till det beslutet.

Sist men inte minst, är fluor bra för tänderna?
– Många studier visar att fluor har en stärkande effekt, men många studier visar också det motsatta. Och att vi inte heller behöver fluor eftersom vi har så mycket i dricksvatten redan som det är. Jag skulle hellre se att man tog tag i själva problemen, så som att människor äter för dåligt, har dålig tarm som påverkar tandhälsan, att de har felaktiga pH-värden i kroppen, att de behöver minska ner på sockerintaget, på alla söta drycker och på snabbmat och helfabrikat. Att fokusera på att utbilda tandläkare inom hälsa och hur till exempel tarmhälsan påverkar tandhälsan, vore ett bra mycket bättre alternativ. Fluor kanske har en stärkande effekt, men det är ju som att sätta plåster på ett sår som aldrig läker. Liksom inom de flesta fysiologiska problem, så är det ingen idé att tillföra saker som bara minskar symtom, utan mycket mer framgångsrikt att se över orsaken till besvären och på så vis balansera upp det som skapar problematiken från start.

 

Av Emma V Larsson

Två vaccinartiklar igen, från Torbjörn Sassersson och SVT

Och ett par till artiklar om vaccin – från Torbjörn Sassersson, och en artikel från SVT

https://nyadagbladet.se/debatt/tvangsvaccinering-infors-trots-att-riskerna-med-vacciner-inte-utretts/

Publicerad 23 augusti 2017

Torbjörn Sassersson: “Tvångsvaccinering införs trots att riskerna med vacciner inte utretts”

Medan man är snabb att införa nya vacciner i vaccinationsprogrammen och samtidigt lobbar för tvångsvaccinering är det viktigt att dra i bromsen och ta de allt mer utbredda riskerna på allvar innan vi vet mer. Det skriver Torbjörn Sassersson, analytiker och hälsodebattör.

Italien är det senaste i raden av länder som gör vaccinationer mot smittsamma sjukdomar obligatoriska – och inför höga böter för de familjer som vägrar. Det meddelar Sveriges Radio. Den lobbystyrda pro-vaccinationsrörelsen i världen växer i styrka.

Barn som kommer till skolan i Italien måste ha med sig vaccinationshäften från och med september 2017. Om föräldrarna inte vaccinerar sina barn får de höga böter.

Antivaccinationsrörelsen i Italien har vuxit snabbt och landet har de senaste åren haft flera stora utbrott av just mässling, skriver SR, men mässling ansågs bara för några decennier sedan vara en fullt normal och ofarlig barnsjukdom. De minns alla de som är äldre än 30 år. De som är yngre likriktas till uppfattningen att mässling är en dödlig barnsjukdom.

Risker med vacciner
Personer som redan är vaccinerade mot mässling riskerar att drabbas av atypisk mässling vilken kan vara mycket farlig, uppges på Vaccin.me en sajt som varnar för riskerna med vaccin.

Hälsoprofiler uppger att det bästa skyddet mot barnsjukdomar är en god grundhälsa och ett starkt immunförsvar. Vacciner kan endast i bästa fall rendera svaga antikroppar som måste förnyas med nya återkommande vaccininjektioner.

Myndigheter i de länder som inför vaccinationstvång har ännu inte visat något intresse för att minska riskerna med skadliga tillsatser i vacciner, skadliga restprodukter i vacciner, ojämna och höga halter av starka ingredienser i vissa vaccinförsändelser (batcher) eller varför vissa känsliga grupper i samhället drabbas av t.ex. narkolepsi och andra hjärnskador.

Dessa problem måste utredas och lösas, anser den sk “antivaccinationsrörelsen”. Även politikers kopplingar till läkemedelsindustrin måste göras transparent. Den stora frågan är varför ansvariga myndighetspersoner och politiker inte vill granska just vacciner medan andra läkemedel kan förbjudas efter att riskerna med dessa upptäckts.

Enligt världshälsoorganisationen WHO dör 400 barn om dagen i mässling, men dessa fall sker främst i länder med fattigdom, krig, dåliga boendeförhållanden och undernäring. I dessa områden kan alla infektionssjukdomar leda till döden, tex vanlig säsongsinfluensa.

Torbjörn Sassersson

Denna artikel refuserades av SVT Opinion, DN Åsikt, DN Debatt och Nyheter24.

Och en artikel om influensavaccinet

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hard-kritik-mot-nya-beslutet-om-vaccin-drabbade-blir-forbannade?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160906%3Ahard-kritik-mot-nya-beslutet-om-vaccin-drabbade-blir-forbannade%3Anyh

Hård kritik mot nya beslutet om vaccin: Drabbade blir förbannade

En opinionsundersökning som SVT Nyheter beställt av Novus visar att över hälften av svenskarna inte skulle vaccinera sig om leverantören av pandemivaccinet är detsamma som förra gången. Bara 2 av 10 svarar att de skulle ta vaccinet.
– Jag tror att de som är drabbade av narkolepsi själva kommer att bli både ledsna och förbannade, säger Marie Olsson, vice ordförande i Narkolepsiföreningen.

Trots att hundratals personer drabbades av den obotliga sjukdomen narkolepsi under massvaccinationerna i samband med svininfluensan 2009, har Folkhälsomyndigheten nu tecknat ett avtal för exakt samma pandemivaccin igen, alltså den prototyp som man avtalade om förra gången. Detta trots kännedom om vaccinets risker.

Samtidigt visar en opinionsundersökning som SVT Nyheter beställt att bara 21 procent av svenskarna skulle ta vaccinet om leverantören blir densamma som förra gången.

Riskerar bli ett slöseri

Upphandlingen risker alltså att bli ett stort slöseri med skattepengar om folk inte vågar vaccinera sig.

Göran Stiernstedt var en av de centrala experterna under den förra vaccinationskampanjen, en kampanj han i dag ångrar. Han är kritisk till Folkhälsomyndighetens beslut att satsa på samma vaccin igen.

– Jag tror att det riskerar att leda till att färre vaccinerar sig och då får vi en sämre vaccinationstäckning och ett sämre skydd, säger han till SVT Nyheter.

– Jag tycker det här vaccinet har diskvalificerat sig från användning med hänsyn på att det har orsakat en av de största medicinska katastrofer som vi har haft i modern tid, säger den före detta avdelningschefen för vård och omsorg på SKL.

Nödvändigt med köp

Anders Tegnell statsepidemiolog Folkhälsomyndigheten menar däremot att det är nödvändigt att köpa in vaccinet.

– Vi behöver ha åtminstone två vacciner tillgängliga. Annars kan vi stå där utan vaccin överhuvudtaget. Det finns i dag två vacciner på marknaden som kan levereras till Sverige och som har gått igenom de procedurer som finns för att säkerheten ska kunna följas upp.

– Det är de två vaccinerna vi nu har tillgängliga och de får vi nu använda på ett sådant sätt till de grupperna där vi vet från tidigare erfarenheter att de inte medför någon risk, säger Tegnell till SVT Nyheter.

”En klump i magen”

Enligt Charlotta Bergquist, klinisk utredare på Läkemedelsverket, kan man inte ge några sådana garantier.

– Man kan inte säga säkert, eller jag kan inte lämna en sådan garanti, att ingen kommer att drabbas av en allvarlig biverkan därför att det går inte att förutse med de här pandemivaccinerna som är så speciella och så annorlunda från alla andra vacciner vi använder.

Marie Olsson, mamma till en drabbad och vice ordförande Narkolepsiföreningen, blir mycket illa berörd av nyheten att Folkhälsomyndigheten beslutat att köpa in samma vaccin som tidigare.

– Jag har en klump i magen, det känns inte som om man har förstått hur pass illa drabbade de är som har fått narkolepsi. Jag tror att de som är drabbade själva kommer att bli både ledsna och förbannade, säger hon till SVT Nyheter.

 

Previous Older Entries

October 2017
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031