Artikel om D-vitaminbrist, av Mats Humble och Susanne Bejerot (SvD 18/1 2015)

Brist på D-vitamin måste tas på allvar

Låga D-vitaminnivåer utgör en förbisedd och allvarlig riskfaktor för en lång rad kroniska sjukdomar. Trots upprepade påstötningar om vikten av uppdaterade riktlinjer i området agerar inte ansvariga myndigheter, skriver forskarna Susanne Bejerot och Mats Humble.

Lika självklart som att solskyddsmedel rekommenderas vid resa söderöver bör D-vitamintillskott erbjudas riskgrupper i Sverige i preventivt syfte.
Susanne Bejerot och Mats Humble

Personer med invandrarbakgrund, låg inkomst och låg utbildning har en förhöjd risk för psykisk och fysisk ohälsa. Marginalisering, traumatiska erfarenheter och ohälsosamt leverne brukar anföras som sannolika orsaker. Forskningen visar nu att möjligen är kronisk D-vitaminbrist en bidragande faktor, något som borde vara betydligt enklare att komma till rätta med än att ändra folks livsstil och levnadsförhållanden. Lika självklart som att solskyddsmedel rekommenderas vid resa söderöver bör D-vitamintillskott erbjudas riskgrupper i Sverige i preventivt syfte. I dag förskrivs inte D-vitamin ens till gravida kvinnor som är mörkhyade eller har täckande klädsel; i stället rekommenderas de att själva köpa D-vitamin i doser motsvarande en bråkdel av vad de egentligen behöver.

**Vad D-vitaminbrist **innebär diskuteras fortfarande, men enligt internationell konsensus representeras “insufficiens” av blodnivåer under 50 nanomol per liter, och “brist” av värden under 30 nanomol per liter. Flera svenska forskargrupper har genom åren undersökt D-vitaminnivåer utifrån olika perspektiv. I vår befolkning har D-vitaminnivåerna sjunkit över tid, på 70-talet hade 14 procent av norrlänningarna nivåer över 75 nanomol per liter men 2005 uppnådde inte ens 2 procent dessa nivåer. Den D-vitaminberikning av vissa mejeriprodukter som görs i Sverige är uppenbarligen otillräcklig, eftersom vart fjärde ljushyllt förskolebarn och hälften av barnen med mörk hy boende i Umeå har insufficienta nivåer vintertid.

I en Göteborgsstudie av gravida ljushyllta kvinnor uppvisade var fjärde D-vitaminnivåer motsvarande ett bristtillstånd vintertid och hela 85 procent hade insufficiens. Att tro att D-vitaminrika födoämnen som fisk och kantareller kan råda bot på detta är naivt.

**Solstrålningen under **sommarmånaderna när solen står som högst utgör själva förutsättningen för att vi ska kunna producera D-vitamin i huden. Vid andra årstider nås vi inte av den nödvändiga UVB-strålningen, även om solen skiner, varför D-vitaminnivåerna gradvis sjunker under vinterhalvåret. Mörk hud hämmar bildningen av D-vitamin avsevärt; ljus hud är i själva verket en evolutionär anpassning för att effektivisera D-vitaminproduktion på våra breddgrader. Det innebär att mörk hud, täckande klädsel, innesittande sommartid och solundvikande utgör betydande riskfaktorer för D-vitaminbrist. Därför är det knappast förvånande att svår brist har uppmätts hos över 90 procent av Somaliafödda gravida kvinnor i Dalarna. Majoriteten av dessa var också så pass muskelförsvagade att de inte kunde resa sig från huksittande, något som sannolikt beror på just D-vitaminbrist.

Somaliafödda kvinnor i Sverige har dessutom en tre- till fyrfaldigt ökad risk för att föda ett barn med svår autism kombinerat med psykisk utvecklingsstörning och hyperaktivitet. Förutom den tragedi detta är för varje enskild familj har det medfört att många avstår från att låta vaccinera sina barn, då själva vaccinationen uppfattas orsaka tillståndet.

Eftersom D-vitamin krävs för en normal hjärnutveckling finns anledning att tro att D-vitaminbrist under graviditet kan bidra till en autismutveckling hos barnet. En färsk studie, publicerad i den ansedda tidskriften Molecular Autism, visar att i ett syskonpar där det ena barnet senare erhöll diagnosen autism hade just det barnet lägre D-vitaminnivåer än sitt friska syskon redan vid födelsen. D-vitaminnivåerna hos barnen följde deras etniska ursprung, med lägsta nivåer hos dem med rötter i Afrika och Mellanöstern, i likhet med tidigare forskningsrapporter från en rad europeiska länder.

Att D-vitamin är nödvändigt för ett välfungerande immunförsvar och att D-vitaminbrist ger upphov till värk, muskelsvaghet och kognitiva nedsättningar är väl känt. Möjligen är det mindre känt att D-vitaminbrist också är överrepresenterat vid ms, Alzheimerdemens, Parkinsons sjukdom, barndiabetes, tjocktarmscancer, schizofreni, fetma, autism, utvecklingsstörning och depression.

D-vitamin kan antas bidra till att förebygga uppkomsten av åtminstone några av dessa sjukdomar, men för att den preventiva effekten ska kunna bevisas krävs mycket stora studier under lång tid. Inga sådana är oss veterligen på gång i Sverige, men en omfattande amerikansk studie på gravida har visat att doser upp till 100 mikrogram per dygn under graviditet är ofarligt och minskar antalet graviditetskomplikationer.

**Låga D-vitaminnivåer **utgör en förbisedd och allvarlig riskfaktor för en lång rad kroniska sjukdomar. Provtagningen kostar bara ett par hundralappar, motsvarande några timmars institutionsboende för en person med svår autism. För närvarande är det upp till varje enskild läkare om de vill förskriva D-vitamin och belasta klinikens läkemedelsbudget med en dyr och inte självklart sjukvårdande behandling. D-vitaminberikad oljelösning, framtagen för vitaminberikning av mjölkprodukter, kostar dock knappt en hundradel av receptförskrivet D-vitamin och kan enkelt doseras en gång per vecka. D-vitamin är med andra ord mycket billigt.

Trots upprepade påstötningar om vikten av uppdaterade riktlinjer i området (se till exempel Jonatan Salzers och Peter Sundströms inlägg om sambandet mellan ms och D-vitaminbrist på Brännpunkt den 20 november 2012) agerar inte ansvariga myndigheter. Fortfarande är D-vitaminfrågan “ingens bord”. Man kan fråga sig hur många sjukdomar som måste kopplas till låga D-vitaminnivåer för att något ska hända. Ansvar kommer förr eller senare att utkrävas. Vad har vår nya sjukvårdsminister att anföra i frågan?

SUSANNE BEJEROT

psykiater och docent, Karolinska institutet

MATS HUMBLE

psykiater och forskare, Örebro universitet

Advertisements

Artikel om kolesterol, Uffe Ravnskov, Ralf Sundberg, Björn Hammarskjöld, Tore Scherstén (hd.se)

Ett bidrag till i artikelsamlingen om kolesterol, från Uffe Ravnskov, Ralf Sundberg, Björn Hammarskjöld, Tore Scherstén

Debattinlägg: “‘Ont’ kolesterol är i själva verket gott.”

Fyra forskare ifrågasätter att man ska sänka kolesterolnivåerna i blodet.

I ett debattinlägg publicerat på Världshjärtdagen (Aktuella frågor 30/9) påstod Inger Ros, Gunnar Karlsson och Mats Eriksson att de flesta är ovetande om kolesterolets roll.

Detta känns som ett eko från 1980-talet när statliga myndigheter i USA samarbetade med läkemedelsindustrin i kolesterolkampanjen. Know your numbers hette det då. Artikelförfattarna hävdar helt korrekt att Sverige är bland de länder som har de högsta kolesterolvärdena enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Men enligt WHO lever invånarna längst i de länder som har högst kolesterol.
Att de flesta är ovetande om risken att dö i förtid är korrekt, men det gäller även debattinläggets författare. Det finns till exempel inga bevis på ett starkt samband mellan åderförkalkning och höga kolesterolvärden i blodet, som de påstår. Redan på 1930-talet visade amerikanska forskare att människor med lågt kolesterol blir lika åderförkalkade som människor med högt kolesterol och åtskilliga forskare har senare bekräftat detta.
Föreställningen att högt kolesterol skulle vara orsak till hjärtkärlsjukdom är sedan gammalt djupt rotad i läkarkåren. När vi för tio år sedan på SvD Brännpunkt tillsammans med den nu framlidne hjärtprofessorn Lars Werkö påpekade, att en studie på närmare 140 000 infarktpatienter i USA visade att deras ”onda” LDL-kolesterol var lägre än normalt blev vi knappast trodda av våra kollegor.
Men för drygt två år sedan publicerade vi i samarbete med 13 internationella experter en artikel i British Medical Journal där vi pekade på 19 studier som visade att människor över 60 år med högt ”ont” LDL-kolesterol lever längst. Vår artikel omtalades med förvåning i mer än 100 tidningar över hela världen, men ingen har hittills kunnat peka på en studie som visade det motsatta.
Mer än 95 procent av dem som dör av en hjärtinfarkt är äldre än 60 år så orsaken måste vara något annat än högt LDL-kolesterol. Danska forskare har till exempel visat att kolesterolsänkning med statiner endast kan förlänga livet med några få dagar, och inget experiment har lyckats förlänga livet för kvinnor eller friska människor.
I de statinexperiment, som är finansierade av läkemedelsindustrin, drabbas enligt rapporterna mindre än 1 procent av allvarliga biverkningar. Oberoende forskare har emellertid funnit att mer än 20 procent drabbas av diabetes, starr, leverskada, nedsatt hörsel, minnesförlust, alzheimer, demens, parkinson, depression, nervskador, njursvikt eller cancer. Den vanligaste biverkan är muskelskador. I ett experiment utfört av oberoende forskare fick nästan 40 procent av kvinnorna svaga och smärtfulla muskler. Detta är ingen oskyldig biverkan därför att den bästa metoden till att förebygga hjärtinfarkt är motion.

Att högt ”ont” LDL-kolesterol är en fördel beror på att LDL, den molekylära ubåten som transporterar kolesterolet i blodet, även deltar i immunförsvaret genom att inaktivera de flesta mikroorganismer. I god överensstämmelse har amerikanska forskare visat att friska, unga människor med lågt LDL-kolesterol har en större risk att drabbas av infektionssjukdomar senare i livet.
Hittills har nästan en miljon svenskar ordinerats statinbehandling. Med tanke på dess många allvarliga biverkningar tror vi att kolesterolkampanjen kan vara en av förklaringarna till den pågående krisen inom sjukvården. Varför sänka kolesterolet om högt ”ont” LDL-kolesterol i själva verket är gott?
https://www.hd.se/2018-10-06/ont-kolesterol-ar-i-sjalva-verket-gott

Jin Shin Jyutsu video – Health is in your hand – Power Flow 1

Here are the words at Youtube about the video:

How can you take health and wellness literally into your own hands? This video introduces you to Jin Shin Jyutsu, the effortless art of self-healing. It demonstrates the “Power Flow,” a self-help routine that boosts the immune system, alleviates back and hip problems, strengthens the reproductive system and eases foot and leg pain. Simply follow the instructions and learn how to alleviate discomfort and pain by placing your hands on specific points of your body. Experience the difference it will make! Jin Shin Jyutsu self-help is extremely effective, easy to learn and accessible to all. Info & Workshops: http://www.health-is-in-your-hands.com/ Kathrin Stengel

Jin Shin Jyutsu video from Health is in your hands – Immune Booster

The words about the video from Youtube:

Health is in your hands: Immune Booster – effortless self-healing with Jin Shin Jyutsu
(Tom Culkin, Kathrin Stengal)

How can you take health and wellness literally into your own hands? This video introduces you to Jin Shin Jyutsu, the effortless art of self-healing. It demonstrates the “Immune Booster,” a self-help routine that supports the immune system and literally comes in ‘handy’ when practiced at the onset of a cold or the flu. Simply follow the instructions and learn how to alleviate discomfort and pain by placing your hands on specific points of your body. Experience the difference it will make! Jin Shin Jyutsu self-help is extremely effective, easy to learn and accessible to all. Info & Workshops: http://www.health-is-in-your-hands.com/

 

Jin Shin Jyutsu 5 day class, Waltraud Riegger-Krause, 14 to 18 Nov 2018, Ireland

I got an email from Norrie Dooley:

Dear Jin Shin Jyutsu student,

We would like to invite you to our next 5 day seminar, presented by Waltraud Riegger-Krause.

The seminar runs from Wednesday 14th to Sunday 18th November 2018.
The venue is The Carrickmacross Workhouse, Shercock Road, Carrickmacross, Co. Monaghan.

www.carrickmacrossworkhouse.com

It is approximately 1 hour drive north of Dublin airport and can be reached easily by public transport. Detailed travel information is available on request.
Carrickmacross is a picturesque town which is nestled in the drumlin hills of County Monaghan, made famous by the poet, Patrick Kavanagh.

There are a number of hotels and B&Bs in the area (please see attached list). Accommodation charges vary from Approx Eur 35 to Eur 40 for B&B to Eur 75 to Eur 90 for 4 Star Hotel for a single room per night including breakfast. There is no accommodation at the venue, however some of the accommodation listed in the attachment is within walking distance of the venue. Also, some of the B&B’s will offer transport to the venue each morning. Please book accommodation directly and we advise to book early.

Please find brochure and enrolment form attached which you can fill in and return to me.

The enrolment form is a ‘text document’ that can be edited with Notepad for Windows and with TextEdit (or Textmate) for Mac.
Please detach the file from your e-mail, edit it and return to me at norriejsj@gmail.com or print it out, fill it in, scan it and then e-mail it or send it by post (snail mail).

Early booking would be greatly appreciated !
If you require any further information, please don’t hesitate to contact us.
We look forward to meeting you in November.
Norrie and Tom.

Norrie Dooley, Organiser,  +353 87 6717742

Tom Larney, Co-Organiser,  +353 87 6174735

Attachments:

  1.    *   Brochure
  2.   *    Enrolment form
  3.   *    Accommodation List
  4.   *    Accommodation Map

Jin Shin Jyutsu ® Seminar Ireland 14th to 18th Nov 2018 – Enrolment Form

Name:
————————————————————–

Address:
————————————————————–

————————————————————–

Home Phone: Mobile phone:
———————— ——————————

e-mail address:
————————————————————–

(Mark ‘x’ in box(es) as appropriate)

New Student:  Part I:   Euro  420 [   ]  Wed 14, Thurs 15, Fri 16 Nov
Part II:  Euro  280 [   ]    Sat 17, Sun 18 Nov
Total 700

Review Student: Part I:   Euro  300 [   ]    Wed 14, Thurs 15, Fri 16 Nov
Part II:  Euro  200 [   ]    Sat 17, Sun 18 Nov
Total 500

As a review student I have attended the following number of ‘5 day’ classes:
One [   ]     Two [   ]    Three or more – please note number attended [   ]

I can bring a massage table [   ]       I can bring linen [   ]

Payment methods:

Euro cash at registration or Euro cheque, Bank Draft or Electronic Bank Transfer
in advance. Please send a booking deposit of €100 made payable to
Norrie Dooley, fully-refundable until 1st Nov 2018.

If possible full payment would be greatly appreciated two weeks
prior to seminar i.e. by the 1st Nov 2018.

Credit Card:
Note: The total Course Fee will be taken from your credit card account
at registration on the first morning of the course.
The deposit is only taken from the credit card account in the event
of a cancellation after 1st Nov 2018.
Credit cards are processed by JSJ Scottsdale, USA in US Dollars
equivalent, which will produce a variance from the above rates due
to exchange rate fluctuations and differences. Credit card details
will be faxed to JSJ Scottsdale.
DO NOT SEND CREDIT CARD INFORMATION BY E-MAIL (NOT SAFE), Please
print out this form and post it to Norrie at the address below.

Card Type: (VISA, AMEX etc.)
————————-
Name on Credit Card:
————————-
Expiry Date:
————————-
Credit Card number:
————————-

Organiser:      Norrie Dooley,                       Co-Organiser: Tom Larney
Postal address: Coolderry,Inniskeen,Dundalk,         Mobile: +353 87 6174735
Co. Louth, Ireland.
E-mail:          norriejsj@gmail.com
Mobile:         +353 87 6717742

Photos from the Now Know Myself class in Austin, Texas, July 2018

Gallery

Now Know Myself class in Austin, Texas, July 2018

I just got back to Sweden after spending some time in the US – among other things I participated in the awesome Now Know Myself class in Austin, with Wayne Hackett, Muriel Carlton and Carlos Gutterres – the NKM-class is always different, depending who is in it, and who the instructors are, so as always in classes, there will be some aha-moments  

Next chance for a NKM-class will be in Münich, Germany 31 oct – 4 nov, with Anita Willoughby and Waltraud Riegger-Krause
And next chance in the US will be in Green Bay, WI, 10-14 april 2019, with Jill Marie Pasquinelli and Cynthia Broshi
And also Boston, MA 6-10 nov 2019, with Wayne Hackett Carlos Gutterres and Sara Harper.

You can find more information about the classes here:
https://www.jsjinc.net/cs.php?id=nowknow

Anslutning till Boka Direkt (Helene Iliste)

Bara en upplysning om att jag (Helene Iliste) har anslutit mig till Boka Direkt – jag har inga tider upplagda just nu då det är semestertider, men jag kan kontaktas via den sidan ändå, om det skulle vara någon som vill ha en behandling så här i sommar.
http://jinshinjyutsuheleneiliste.bokadirekt.se

Cancelled class Sadaki Kato in San Francisco July 2018

Sorry to have to say that the class in San Francisco with Sadaki Kato is cancelled, due to not enough participants – I was looking forward to the class very much..
Next chance for a class translated into english is in Belgium, may 2019

Course Title: KatoText Seminar (in Japanese with English translation)

Start Date: May 15, 2019 (Wednesday)

End Date: May 19, 2019 (Sunday)

Location: HOEPERTINGEN, BELGIUM

Description: Organized by Maurice Weltens
Phone: (011) +32-11651715, Cell: +32(0)496843902
Email: maurice.roberte@scarlet.be
Steenhovenstraat 57 B-3530 Houthalen/Belgium
Co-Organizer: Robert Nivelle
Phone: +32(0)11651715, Email: maurice.roberte@scarlet.be

There are other classes translated into other languages:
ISNY, GERMANY 4-8 July 2018 (in German)

MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO, BRAZIL 12-16 October 2017 (in Portuguese)

INNSBRUCK, AUSTRIA 8-12 May 2019 (in German)

PARIS, FRANCE 20-24 November 2019 (in French)

Here’s the information about all his classes

https://www.jsjinc.net/instructor-courses.php?id=130

 

Cancelled class, Mona Harris in Uppsala, Sweden 27 Apr-1 May 2018

I share Claire Boelhouwers trembling and heavy heart, sharing Claire’s news about Mona Harris class:
 
Dear Jin Shin Jyutsu students and practitioners,
 
It is with a trembling and heavy heart that I tell you that our Jin Shin Jyutsu class is cancelled.
It seems the time is not for it to be right now.
 
If you would nevertheless like to go to a class given in English somewhere nearish by, there are quite a few on offer!
 
Those soon: May 30 – June 3 presented by Sara Harper in Den Haag, Netherlands
mail Marna about it : mschauten@hotmail.com
June 20-24 presented by Jennifer Holmes in Luzern, Switzerland
Mail : mail@sonjamueller.ch
AND the closest in Copenhagen presented by Jill Marie Pasquinelli Nov.28-Dec. 2
Mail: kariunkola@yahoo.it
 
These are by no means the only classes available.
Please see the website http://www.jsj.net for more classes, and to read about the teachers extensive knowledge , love and commitment to the Art of Jin Shin Jyutsu. You will also find links to Youtube videos and much more.
 
I trust your path with Jin Shin Jyutsu, and getting to Know Myself, will continue.
 
Warm regards,
Claire Boelhouwers

Previous Older Entries

November 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930