Enligt en forskarrapport som i mars 2014 publicerades i The Lancet, världens ledande medicinska tidsskrift, klassificeras nu fluor som ett utvecklingshämmade nervgift och har placerats i samma grupp som bly, arsenik och metylkvicksilver.

Fluor anses nu tillsammans med 10 stycken andra kemikalier inneha utvecklingshämmade egenskaper som bidrar till den enorma ökningen av autism, ADHD, dyslexi och andra kognitiva nedsättningar som har skett de senaste årtiondena.

Detta är viktigt eftersom fluor ingår i de flesta tandvårdsprodukter samt tillsätts i dricksvattnet på flera håll i välden, i båda fallen med argumentet att det skulle vara bra för tänderna. Klassificeringen i The Lancet är förhoppningsvis ett steg på vägen mot en framtid helt utan tillsatt fluor i produkter som är avsedda för människor.

Helt säkert är att det inte behövs något fluor för en bra tandhälsa.

Ett argument är att det är så lite fluor i tandvårdsprodukter att det inte gör något om man inte sväljer. Detta argument är falskt och det finns numera bevis som styrker det.

Det spelar ingen roll hur försiktig du är när du borstar eller hur lite fluortandkräm du använder. Fluor tas upp av slemhinnorna väldigt snabbt och transporteras sedan vidare ut i kroppen via blodet.

Men fluor har vi väl alltid haft i tandkrämen, och tandläkaren säger ju att det är bra för tänderna?!

Jo, och som barn här i Sverige så fick vi under några år fluor-skölj i skolan också, och då var det tvång. Tyvärr innebär inte detta att fluor är ett bra medel. Det gör bara sveket och lögnen större mot oss här i Sverige samt resten av världen.

Enligt den undersökande journalisten Christopher Bryson, författare till The Fluoride Deception, var det ett trick av PR-folket som sponsrades av industrin att tillföra stora mängder natriumfluorid i vatten- och livsmedelsystemen för att lätta på bördan av att bli av med giftigt avfall. Fluor var nämligen nödvändigt för bearbetning av anrikat uran.

Pro-fluor-propagandan började under Manhattanprojektet för att skapa den första atombomben under 40-talet. Det gällde att övertyga arbetarna och ortsbefolkningen där det största kärnkraftverket låg i Tennessee, att fluor inte bara var säkert utan att det även var bra för barnens tandhälsa.

I början på 50-talet fortsatte Edward Bernays, fadern till reklamen, att lägga fluor i vattenförsörjningen som ett experiment för att skapa ett mänskligt samtycke. Sedan plockade AMA upp detta och godkände natriumfluorid för tandhälsan som ett tillägg i vattnet. De få avvikande hälsostudierna och rapporterna blev vanligen krossade. De få rösterna avfärdades som kvacksalvare oavsett deras meriter. Sedan fanns det garanterat massa ”bevis” i form av påhittade studier och annat för att stärka lögnen och hålla oss borta från sanningen. När sedan fluoret blev godkänt av samma korrupta folkgrupp som framställer skiten, så vips så användes fluor i allt från tandkräm till mat och kastruller och godis m.m.

Det är svårt att undvika fluor idag, men det går.

Vi som ett samhälle har blivit överflödat av fluor produkter, som jag går in på lite mer i detta länkade inlägget, och om man inte tar reda på lite egen information och gräver runt lite, så kommer man aldrig få veta hur vida utsträckt denna lögn egentligen är. Vi har blivit gigantiskt grundlurade, och ju mer fluorprodukter vi intar desto svårare kommer vi ha med att förstå det.

Fluor har även den otäcka förmågan att förkalka vår älskade tallkottkörtel, något som är förödande för vår kropp och som jag skrivit mer ingående om i inlägget: Tallkottkörtelns superfunktion. Till råga på allt så har det även bevisats att fluor sänker ditt IQ, vilket definitivt borde höja en dels ögonbryn lite ..

För att kunna fortsätta expandera som en mänsklighet så är det nog otroligt viktigt att göra oss av med detta IQ-sänkande och cancerframkallande nervgift.

Vi blir dummare och dummare av fluor. Vi tänker mindre och mindre, både som enskilda individer och som samhället i stort. Enkelt förklarat så gör fluor oss dummare samtidigt som det minskar vår förmåga att fungera optimalt som människor, och tillsammans med detta så minskar det drastiskt vår förmåga att få kontakt med vårt inre jag, och slutligen med Gud. Allt detta leder till allt annat än ett harmoniskt liv, vilket är hur vi alla i grund och botten faktiskt vill leva livet.

Det värsta med detta kan jag tycka, och det är väl precis som alla så kallade konspirationsteoretiker har sagt, är att allt detta har varit planerat, förmodligen in i minsta detalj och med något specifikt ändamål i sikte. Ett ändamål som inte har ett smack att göra med ”friskare tänder”. Kikar man runt lite kring detta ämne, exempelvis via google, då kommer man se att dom negativa effekterna av fluor har varit kända sedan länge. Redan så tidigt som 1943 visste man om hur fluor påverkar kroppen negativt, att det inte har några som helst positiva effekter på tänderna och att det skapar cancer i våra kroppar. Trots detta så börjar det användas ändå.

Varför? Varför säljer man lögnen så hårt och varför vill man att en hel värld ska inta fluor i så stor skala? Varför vill man orsaka så mycket skada till så många?

Det är väl här alla teorier börjar hopa sig. En del skriker att det är illuminati, eller new world order som planerar att minska ned på mänskligheten. Har även hört teorier om att det är för att göra oss till fogliga små slavar som inte tänker fritt, är lugna och lydiga och låter ”eliten” göra det dom vill.

Personligen vet jag inte vad jag ska tro, men det känns lite som att detta inte bara är planerat av människor som enbart är ute efter att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det känns för ondskefullt på något sätt, som att det ligger något större och lurar bakom. Sen vet jag inte varför jag känner som jag gör, och jag säger inte till dig vad du ska tro heller.

Jag lämnar detta inlägg med lite citat och några filmer:

There are so many scientific studies showing the direct, toxic effects of fluorideon your body, it’s truly remarkable that it’s NOT considered a scientific consensus by now. Despite the evidence against it, fluoride is still added to 70 percent of U.S. public drinking water supplies.

It amazes me that the medical (and dental) communities are so stubbornly resistant to connect the dots when it comes to the skyrocketing increase of cognitive decline in adults, and behavioral issues in children (ADD, ADHD, depression and learning disabilities of all kinds). In fact, there have been over 23 human studies and 100 animal studies linking fluoride to brain damage.3Fluoride can also increase manganese absorption, compounding problems since manganese in drinking water has also been linked to lower IQ in children.

”Yiamouyiannis’ book, ”Fluoride, The Aging Factor,” documents the cumulative effect of tissue damage by fluoride, commonly seen as aging (collagen damage), skin rashes and acne, gastrointestinal disorders, and many other conditions, including osteoporosis. The U.S. Center for Disease Control and the Safe Water Foundation reported that 30,000 to 50,000 excess deaths occur in the United States each year in areas in which the water contains only one ppm fluoride.

… Fluoride suppresses the immune system: Fluoride inhibits the movement of white blood cells by 70%, thereby decreasing their ability to reach their target. Yiamouyiannis cites 15 references in his pamphlet, Lifesavers Guide to Fluoridation, that document immunosuppressive effects of as little as 10% of the amount of fluoride used in fluoridated water… Immunosuppressive effects run the gamut, from a cold that won’t go away to increased risk of cancer and other infectious diseases.”


Publicerades den 8 apr. 2013
Attorney Michael Connett summarizes 10 basic facts about fluoride that should be considered in any discussion about whether to fluoridate water.


Publicerades den 8 mars 2013
Abby Martin takes with a look at the 50 year long practice of water fluoridation in America, outlining adverse health effects and breaking the myth that it helps prevent tooth decay.
LIKE Breaking the Set @ http://fb.me/BreakingTheSet
FOLLOW Abby Martin @ http://twitter.com/AbbyMartin


Dr. Dean Burk co-authored one of the most frequently cited papers in the history of biochemistry, “The Determination of Enzyme Dissociation Constants,” published in the Journal of the American Chemical Society in 1934.
In 1937, Dean became a co-founder of the US National Cancer Institute (NCI), and headed its Cytochemistry department for over three decades.


Laddades upp den 23 feb. 2010
Mainstream news articles even tell you how bad Fluoride really is for you. Its put in your drinking water, which you bathe in everyday day too, and they put it in toothpaste as well. If after seeing this video you still think Fluoride is good for you, then you are a blind, close-minded sheep.


Publicerades den 28 nov. 2012
“A Brood Mare will drink 30 gallons of water when it’s nursing and her brood mares were the ones who became poisoned first, because they were drinking fluoridated tap water. It also poisoned her dogs.”
Quote from Video.
Video Clip From documentary “Poisoned Horses”
Courtesy of Dr. David Kennedy


If you thought that Fluoride was safe and effective, then you’ve no doubt been following the mainline medicine and government line. Unfortunately the truth is that they lied, committed fraud and covered up evidence in order to facilitate water fluoridation. The following is an in depth presentation by Dr. Paul Connett, the world’s leading authority on fluoride toxicity at the UNCENSORED conference in the grey lynn community hall in New Zealand.