Another article about the vaccine Gardasil, whistleblower Dr Peter Rost

I’ve posted a lot about vaccines recently, and the vaccine Gardasil is one of the absolute worst vaccines – don’t let anybody give you (or your teenage daughters) that shot!

http://yournewswire.com/pfizer-gardasil-vaccine/

Pfizer Vice President Blows Whistle On Gardasil: “The Vaccine Is Deadly”

September 23, 2017 Sean Adl-Tabatabai

Former vice President of Pfizer, Dr. Peter Rost, has blown the whistle on the dangers of the Gardasil vaccine –  and claims that Big Pharma aims to keep people unhealthy. 

Below is a clip taken from the “One More Girl” documentary – a film featuring Dr. Rost in which he reveals how vaccines and Big Pharma drugs are designed to keep people in a state of dis-ease.

Healingoracle.ch reports:  He is the author of “The Whistleblower, Confessions of a Healthcare Hitman.” Considering his work experience, it would be an understatement to say that he is an insider expert on big pharma marketing.

Below are a couple of quotes from both a former and a current editor-in-chief of the two largest, and what are considered to be the most credible, medical journals in the world. It’s only fitting to include them into the article as they are directly related to what Dr. Rost hints at in the video.

“It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of the New England Journal of Medicine.” – Dr. Marcia Angell, a physician and longtime editor-in-chief of the New England Medical Journal (NEMJ) (source)

“The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.” – Dr. Richard Horton, the current editor-in-chief of the Lancet – considered to be one of the most well respected peer-reviewed medical journals in the world. (source)

It’s Time To Re-Think Current Medical Research & See The Bigger Picture

In 2005 Dr. John P.A. Ioannidis, currently a professor in disease prevention at Stanford University, published the most widely accessed article in the history of the Public Library of Science (PLoS) entitled Why Most Published Research Findings Are False.

In the report he states:

“There is increasing concern that most current published research findings are false.”

We now have a large amount of evidence, and statements from experts that come directly from the field, which paint a very concerning picture. The science used to educate doctors and develop medicine is flawed. We are only ever exposed to studies that have been sponsored by big pharmaceutical companies, but these studies are not designed to take the long view. They are not designed to detect problems that can occur years or even decades after a treatment, or examine the risks of taking a drug for long periods of time. Nobody ever seems to mention or acknowledge the many studies which clearly show significant risk associated with many of the products that pharmaceutical companies are manufacturing to help fight disease.

What is even more concerning is the general population’s lack of awareness when it comes to these facts. This issue is definitely not going to be addressed in the mainstream news, and despite plenty of evidence to support it, some people will refuse to even look at or acknowledge that it exists. This is a big problem, our world is changing and we must keep an open mind and be open to new possibilities regarding the nature of our world. It’s 2015, and as we keep moving forward there will be more information coming out that challenges the deeply held, engrained belief systems of many. It’s okay to look at information that goes against what you believe, in fact, it’s needed if we are going to move forward and create a better world for ourselves.

You would think the statements above the video, from longtime editors of such major, peer-reviewed scientific journals (apparently, the best in the world) would at least get some mainstream attention.

When Dr. Rost was still working for Pfizer he had a couple of appearances in the mainstream media. Here is an example of him speaking with the Wall Street Journal almost 10 years ago, before he blew the whistle.

Artikel: Big Pharmas strypgrepp på svensk sjukvård hårdnar

Det har varit mycket prat om Vidarklinikens vara eller inte vara under en längre tid nu, helt otroligt att det finns ett sånt oförstånd bland de som bestämmer (politiker) så att dom kan bestämma om att lägga ner verksamheten… lyckligtvis har Vidarkliniken fått en frist på 5 år nu, i sista minuten, så jag hoppas att politikerna hinner ta sitt förnuft till fånga, och att det kommer någon som faktiskt fattar grejen med den här typen av sjukvård, som kan rädda verksamheten…

Big Pharmas strypgrepp på svensk sjukvård hårdnar

2 juli, 2016 

Svensk sjukvård domineras totalt av den skolmedicin med rötterna i USA som under snart hundra år styrts av läkemedelsindustrins intressen. Genom förment filantropisk verksamhet har den angloamerikanska oligarki som är storägare inom pillerindustrin skaffat sig ett avgörande inflytande över läkarutbildningen i västvärlden. Dagens skolmedicin går ut på att sjukdomar i första hand skall mötas med livslång behandling med symptomdämpande patenterade piller och i andra hand med kirurgi. Den gamla traditionen inom läkekonsten som förlitar sig mer på bot av sjukdomar med naturmedel och kost i Hippokrates anda har under 1900-talet trängts undan inom vår västerländska sjukvård.

Det kanske viktigaste andningshålet av ytterst få för bot av sjukdomar med naturliga metoder, är antroposofernas Vidarklinik i Järna. Häromdagen gav regeringen besked om att den dispens som Vidarkliniken haft för att använda antroposofiska preparat och metoder, kommer att försvinna inom fem år. Den av Big Pharma styrda skolmedicinen har nu lyckats med hjälp av obildade politiker, sätta en rejäl käpp i hjulet för naturmedicinen i landet. Det hela tiden ökande intresset hos allmänheten för alternativa naturpreparat, har inte gett industrin en lugn stund. Ett viktigt mål har således varit att eliminera en hotfull konkurrens mot industrins obscent vinstgivande piller. Världens mest sålda piller – Lipitor (en helt meningslös statin) har sålt för över 1.000 miljarder kr. 800.000 svenskar står på kolesterolsänkande statiner som sannolikt är mest till skada för dem, högt kolesterol har ju visat sig snarast förlänga livet.

En dominerande kader av forskare och läkare inom skolmedicinen som går i industrins sold har bedrivit en massiv kampanj mot naturläkemedel och andra naturmetoder i decennier. Man menar att naturmedel inte har någon vetenskapligt bevisad effekt, vilket man stödjer på att de inte genomgått de vetenskapliga tester som måste genomföras för att få lansera ett syntetiskt patenterat piller. Medlen saknar vetenskaplig evidens som man pompöst påstår. Detta gör man i den trygga förvissningen om att naturmedlen aldrig kan mobilisera de ekonomiska resurser som krävs för en sådan verifiering. Eftersom de inte kan patenteras, kan man heller aldrig tjäna igen kostnaderna för att skaffa sig den fina evidensen.

Det medicinska etablissemangets argumentation är givetvis nonsens. I sin bok Dödlig medicin och organiserad brottslighet avslöjar Cochrane-professorn Peter Götzsche fuskandet och korruptionen bakom en lång rad av dagens storsäljande piller. Detsamma gör vännen docent Ralf Sundberg i sin bok Forskningsfusket!.De visar hur pillren som skolmedicinen som i hundra år styrts av industrin, prånglar på de sjuka utvecklats till den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Den evidens man skryter med är mycket ofta baserad på rent forskningsfusk och ytterst kvalificerad manipulation av forskningsdata.

Skolmedicinen saknar i stort sett all kunskap om hur deras piller interagerar med varandra och med kosten. Anekdoter om döende gamla som stått på ett dussin olika piller som blivit fullt friska när läkarna satt ut pillren (med påstådd vetenskaplig evidens) inför den väntande hädanfärden, är väldigt många. Det finns överhuvudtaget ingen säker evidens om hur olika piller påverkar varandra och hur de påverkas av patientens kost. Så när någon förnumstig skolmedicinare börjar prata om evidens, var ytterst misstänksam. För det mesta vet han inte vad han pratar om.

Mitt intresse för skolmedicinens tillkortakommande bygger på egen erfarenhet av ett antal hälsoproblem och ett nioårigt engagemang i Cancerfonden och dess forskningsnämnd.

Jag drabbades för 26 år sedan av en besvärlig cancer och blev behandlad av skolsjukvården. Resultatet blev att jag fick ett antal ytterst besvärliga sviter av min behandling. Jag fick mycket högt blodtryck, jag blev pre-diabetiker, jag drabbades av en tilltagande gikt, jag fick upprepade njurbäckeninfektioner, jag fick njursten, jag led av regelbundna tarmvred m.m.. Ja, mitt liv blev ganska eländigt och det blev omöjligt för mig att sköta ett ordnat jobb, varför jag tvangs till en tidig förtidspensionering.

Under 25 år har jag sprungit som en tätting hos olika läkare, varav många välmenande och engagerade, för att få hjälp men jag har sakta men säkert bara blivit allt sämre för varje piller man ordinerat. Som mest stod jag på nio olika piller utan att ha en aning om hur de påverkade varandra.

Den som räddade mig från min pre-diabetes var hjälteläkaren Annika Dahlqvistsom för några år sedan lanserade den s.k. LCHF-dieten i Hippokrates anda. Det var han som myntade begreppet Låt maten bli din medicin och medicinen din mat. Dahlqvist var nära att få sin legitimation indragen för tilltaget att visa på en bot för diabetes utan piller och sprutor. LCHF går ut på att ersätta större delen av kolhydraterna i kosten med mer fet mat. Övergången till LCHF löste mina problem med blodsockersvängningar och gjorde att jag fick normalt blodsocker och blodtryck. Fördelen med LCHF är att dieten är mycket lätt att hålla, maten är godare och hungersuget försvinner.

Kostomställningen var dock inte tillräcklig, flera av mina problem tilltog och begränsade mitt liv på olika sätt. Jag sprang hos den ena läkaren efter den andra och fick olika behandlingar som bara gjorde mig sjukare. För över två år sedan fick jag hjärtproblem av mina mediciner, mitt blodtryck steg igen och jag började utveckla en nära nog kronisk gikt. När jag blev beroende av regelbundna kortisoninjektioner för att inte bli helt invalidiserad, insåg jag att skolmedicinen saknade nödvändig kompetens för att hjälpa mig.

Mitt vetenskapliga intresse gjorde att jag började studera allt som skrevs om olika naturmedel, det som många av skolmedicinarna kallar kvacksalveri på sitt vanliga arroganta sätt. Jag konsulterade vänner inom sjukvården och den medicinska vetenskapen med hög integritet (det finns faktiskt flera kvar även om deras inflytande är litet) som gav mig ovärderliga råd.

Mina efterforskningar ledde till att jag satte in ett batteri av åtgärder i form av kosthållning och naturpreparat samtidigt som jag fasade ut alla receptbelagda piller. Efter en ganska kort tid var jag frisk och en växande benign hudtumör som jag haft i över tio år skrumpnade bort. De naturmedel som gjorde mig frisk saknar givetvis den vetenskapliga evidens som man nu tänker strypa naturmedicinen vid Vidarkliniken med. Jag vet idag att en rad av de receptbelagda piller (med påstådd vetenskaplig evidens) som jag ordinerats var fullständigt verkningslösa och några av dem gjorde mig bara sjukare och var livsfarliga.

Regeringens beslut om Vidarkliniken är ett skandalöst angrepp på en naturlig vård som vi behöver mer av – inte mindre. Att svensk sjukvårdspolitik dansar efter storindustrins pipa är sorgligt och kommer att orsaka hundratusentals för tidiga dödsfall och ett oerhört onödigt lidande hos människor som saknar förmåga att själva ta itu med sina problem. Detta är ett allvarligt klassproblem i det svenska samhället.

Ett råd till er som inte tycker att ni får en adekvat hjälp av skolsjukvårdens medicinmän när ni får olika krämpor, är att kosta på er en konsultation i något tyskspråkigt land. I de länderna är det fortfarande tillåtet för läkare att ägna sig åt naturmedicin, utan att riskera att få sin läkarlegitimation indragen av sjukvårdsetablissemanget.

July 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031