SVT:s Plus vilseleder tittarna om kosttillskott

Här är ett inlägg till i kalabaliken om hälsokostaffärer, gurkmeja, kokosolja osv…

http://www.nordicnutritioncouncil.com/svts-plus-vilseleder-tittarna-om-kosttillskott/

SVT:s Plus vilseleder tittarna om kosttillskott

SVT:s konsumentprogram Plus påstår felaktigt att kosttillskott som innehåller B6-vitamin i doser som överstiger EFSA:s rekommenderade gränsvärde är olagliga.

En dom i Falu förvaltningsrätt fastställde nyligen att kosttillskott som innehåller doser i den storlek som programmet hänvisar till är säkra, och att det inte finns någon svensk lag som styr halten av vitaminer eller mineraler i kosttillskott. Det är tillverkarens och leverantörens ansvar att se till att produkterna är säkra, inte kommunens miljö- och hälsoinspektörer.

Dessutom särskiljer varken Plus eller övriga media mellan kosttillskott och andra hälsokostprodukter. Det är exempelvis felaktigt att påstå att de pulverprodukter där man hittat amfetaminliknande ämnen är kosttillskott. Pulverprodukter som tas i större dosräknas som livsmedel, inte kosttillskott.

Publicerad 23 oktober, 2016 av Helene Sandström

Och nedan skrivet av Pekka Nylund, det är ok att dela

“Just nu rasar en medial tvekamp mellan oss inom komplementär/alternativmedicinen och representanter för konventionen (skolmedicinen och den multinationella läkemedelsindustrin). Ett dilemma för oss är att den multinationella läkemedelsindustrin (förkortat MNLI) dominerar dominerar det som numera kallas för gammelmedia, tack vare sina enorma finansiella resurser. Däremot verkar det som att vi har ett starkare fotfäste i sociala medier. På senare tid har media dominerats av olika attacker mot aktörer i alternativmedicinen. Jag är helt övertygad om att detta sker p.g.a att den MNLI:s frontaktörer (Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och kommunernas kontrollinstanset) har lidit ett antal svidande nederlag i en rad juridiska instanser. Men vi måste vara på vår vakt. Alla vi som anser att vi måste försvara våra grundläggande mänskliga fri- och rättigheter (rätten till egenvård) måste engagera sig i frågan. Gör allt vad ni kan. Skriv till berörda myndigheter. Skriv till media. Om inte annat så dela så mycket ni kan i sociala medier. Låt dom få veta att vi är många som vill värna rätten till fri egenvård!”

TAGE DANIELSSON OM MYNDIGHETERNAS ÖRTSKRÄCK
Du ädla ros och förgyllande skrin!
Du hör väl på våra förbryllande skrin
som tolkar vår skräck för all örtmedicin?

Vårbacken är full av förrädiska gifter!
Örtläkarnas böcker är hädiska skrifter!
När våren, den giftigt bedrövliga, blommar
utfärdar vi därför behövliga domar.

En enhällig styrelses ärliga önskan
att göra oss kvitt den förfärliga grönskan
är mycket stark för att den hotas av texter
om folk som bevisligen botas av växter.

Med motvilja ser de bestörta vårdarna
på folk som blir friska i örtagårdarna
För om man blir frisk när man käkar våren
så tar man ju jobbet från läkarkåren…

Lås in i din köksträdgårds krukhus fröerna
och gå och ställ in dej i sjukhusköerna
Du ädla ros! Se hur majsolen skiner
på våra centralstyrda sjukhusrutiner!
Det är för naturligt med örtmediciner!
(Tage Danielsson om Socialstyrelsen)

Ett par blogginlägg av Sven-Erik Nordin, angående t ex cancer, gurkmeja, kokosolja osv

Det har ju varit kalabalik på diverse sociala medier och SVT ett tag nu, efter “avslöjandet” att hälsokostaffärer säljer gurkmeja och kokosolja, som SVT uttryckte det, “under olagliga förespeglingar” osv…
Här är ett par blogginlägg av Sven-Erik Nordin som ger lite nyans till debatten…

http://www.svaradoktorn.se/427029039/4251564/posting/en-förfärande-brottslighet

En förfärande brottslighet!

Den fullkomligt sanslösa debatten om hälsokostprodukter fortsatte i kväll (24/10) i Aktuellt. Självklart skall personal i hälsokostbutiker ge korrekt information om sina produkter. Strängt taget borde också våra läkare ha samma krav på sig, när de skriver ut mediciner eller t.ex. föreslår kirurgiska ingrepp. Nu spelade man åter upp de ”olagligheter” man filmat med dold kamera, då personal i flera hälsokostbutiker sagt att kokosolja och gurkmeja skulle kunna vara bra mot Alzheimer. Föregående kväll hade man bjudit in professor Lennart Minthon som ”expert” – och han visade sig totalt okunnig åtminstone om gurkmeja. Nu hade man bjudit in enhetschef Susanne Zakrisson från Läkemedelsverket, och hon tycktes inte veta mer om ämnet.

Men nu gällde det uppenbarligen inte frågan om huruvida dessa produkter var effektiva mot Alzheimer eller inte – utan i stället att personal i hälsokostbutikerna hade påstått det, och därigenom begått ett lagbrott. Man skulle annars kunna tänka sig, att det åtminstone vore en förmildrande omständighet, om gurkmeja och kokosolja nu faktiskt påverkade hälsan i positiv riktning – vilket dessa produkter bevisligen gör, även om det än kanske saknas riktigt hållbara bevis för att de kan bota Alzheimer.

Men ingen försökte ens visa, att någon som köpt och konsumerat kokosolja eller gurkmeja skulle ha skadats på något sätt, eller att någon som köpt produkterna därmed skulle ha undandragit sig effektiv läkarvård (som i detta fall inte finns). Det kanske mest uppseendeväckande var det klipp från föregående kvälls inslag, där professor Lennart Minthon påstod att den Alzheimerpatient som använder gurkmeja ”dör fortare”! Jag skulle vilja se de bevis han kan åberopa för detta fullständigt sanslösa påstående! Jag tror inte man kan hitta någon enda person som skadats av gurkmeja eller kokosolja. Däremot dör människor dagligen i andra sammanhang av de ”godkända läkemedel” som läkarna skriver ut recept på!

Nu är säkert många okunniga svenskar upprörda över detta ”fusk” inom hälsovårdsbranschen. Men innan man blir alltför upprörd borde man begrunda följande:

Kan läkarna bota Alzheimer? Svar: Nej!

Kan gurkmeja bota Alzheimer? Vi vet inte – men modern forskning visar att det mycket väl kan vara så.

Har läkarnas bromsmediciner mot Alzheimer några biverkningar? Ja, många och delvis svåra!

Har gurkmeja och kokosolja några biverkningar? Nej, inte mer än att alltför stort intag av båda möjligen kan innebära att man blir en smula ”lös i magen”!

Är läkarnas Alzheimermediciner dyra? Ja, tusentals kronor i månaden! Den totala kostnaden för landets ca 160 000 demenssjuka beräknades här om året till drygt 60 miljarder kronor (d.v.s. ca 400 000 kr per person och år), varav medicinerna utgör en betydande del.

Är gurkmeja och kokosolja dyra produkter? Nej – och patienten betalar själv, varför kostnaden för kommuner och landsting blir 0 kr!

Till saken hör sedan också, att bristen på läkare som bekant är minst sagt betydande, och varför man då nödvändigtvis skall belasta läkarkåren ytterligare genom att slussa alla Alzheimerpatienter via läkare – som dessutom inte kan erbjuda någon bot – borde för de flesta anses helt obegripligt!

Nu talade man om hur viktigt det var med INFORMATION! Javisst! Men då skall det vara korrekt och saklig information, som berättar att läkarna än inte har något botemedel mot Alzheimer, att bromsmedicinerna är svindyra och har avsevärda och plågsamma biverkningar – samt att gurkmeja och kokosolja är generellt hälsobefrämjande, sannolikt lindrar verkningarna av de flesta neurodegenerativa sjukdomar som t.ex. Alzheimer och inte har några allvarliga biverkningar!

När får vi höra den informationen?

Och här är ett till blogginlägg:
http://www.svaradoktorn.se/427029039/4230367/posting/varför-förebyggs-och-botas-inte-cancer

“På förekommen anledning lägger jag ut denna långa text:

Varför förebyggs och botas inte cancer?

Som de flesta vet har förekomsten av cancer ökat dramatiskt de senaste decennierna – trots att ett oändligt antal miljarder under denna tid satsats på cancerforskning. Förutom att cancer är en enorm inkomstkälla för de stora läkemedelsbolagen, varför deras intresse av att ”lösa cancerns gåta” är obefintligt, så kan man också identifiera några andra orsaker till misslyckandet.

För det första satsas nästan inte något på att förhindra cancerns uppkomst – utom möjligen att man försöker minska rökning, att man lyckats avskaffa hanteringen av asbest och några andra klart cancerframkallande produkter. Men direkt inom den medicinska professionen har inte mycket hänt. Där tycks man enbart vara inställd på att försöka BOTA (hittills med klent resultat) och inte alls ägna sig åt att FÖREBYGGA. Detta gäller för övrigt inte bara cancer, utan också andra allvarliga sjukdomar.

För det andra tycks man i hög grad vara inställda på att hitta GENETISKA lösningar på cancer. Detta måste anses vara mycket märkligt, eftersom våra gener är desamma nu som de var innan förekomsten av cancer började öka! Dessutom har ju disciplinen epigenetik på senare tid dramatiskt ändrat kunskapen om våra geners betydelse och visat att miljöfaktorer i hög grad kan förändra våra geners konkreta uttryck. Med tanke på att vår livsmiljö och vår kost under den aktuella tidsrymden däremot förändrats drastiskt, så hade en inriktning av forskningen mot sådana orsaker varit den självklara. Några föregångsmän finns det dock. Så har t.ex. den amerikanske läkaren Thomas Seyfried i sin forskning klart visat, att den genetiska mutationen vid cancer inte är den initiala orsaken, utan kommer i efterhand. Men hans resultat verkar inte beaktas!

För det tredje tycks dagens läkare mer eller mindre omedvetna om upptäckten som gjorde att den tyske professorn Otto Warburg fick Nobelpriset i medicin 1931. Han visade i sin forskning, att cancerceller har en avvikande metabolism, jämfört med vanliga celler. Förenklat kan man beskriva det som att deras mitokondrier (de små enheter i cellerna, där energi skapas) är defekta och använder sig av ineffektiv fermentering (jäsning) av glukos i stället för förbränning med hjälp av syre. Detta innebär bl.a. att de behöver 20 – 30 ggr mer glukos (socker) än vanliga celler. Dessutom kan de ENDAST använda glukos för sin energiförsörjning, medan de flesta av kroppens övriga celler kan använda det alternativa bränslet ketoner (förenklat en nedbrytningsprodukt av fett). Denna fatala kunskapsbrist hos läkarna gör, att de ofta bidrar till att optimera möjligheterna för cancerceller att utvecklas – genom att t.ex. uppmana cancerpatienter att äta en kolhydratrik föda! Upprörande!

För övrigt tycks Warburg under senare delen av sitt liv blivit övertygad om, att orsaken till att celler övergick till att bli cancerceller var förgiftning – av t.ex. giftiga kemikalier eller olika former av strålning. Ingen kan förneka, att vi i dag i hög grad utsätts för just dessa faktorer i vår livsmiljö!

För det fjärde verkar de flesta läkare helt omedvetna om, att det finns naturliga produkter som effektivt och skonsamt motverkar cancer (t.ex. gurkmeja, ingefära, aroniabär, kolloidalt silver), samt att cancerpatienter nästan alltid har brist på viktiga mineraler som jod, magnesium, selen och zink, samt vitaminer som C- och D-vitamin och några fler.
För det femte tycks läkarna vara helt främmande för tanken att vårt immunförsvar, om det fungerar optimalt, också skyddar oss mot cancer – precis som det skyddar oss mot bakterier, virus och andra skadliga mikrober. En kost som innehåller alla nödvändiga vitaminer, mineraler och spårämnen för att vår kropp (inkl. immunförsvaret) skall fungera på bästa sätt torde vara en av de effektivaste metoderna för att förhindra uppkomsten av cancer.

Detta verkar inte läkarna ha förstått, och man kan t.o.m. få höra, att ”kosten inte har någon betydelse för cancer”. Kosten är tvärt om en avgörande faktor för vår hälsa – vilket redan Hippokrates för omkring 2400 år sedan påpekade. I dag tycks läkekonsten ha tappat den självklara insikten!”

Varför man ska äta gurkmeja och kokosolja

Det kom ett “avslöjande” reportage från SVT – reportern hade gått in med dold kamera i hälsokostaffärer för att få bevis på att säljarna där rekommenderade gurkmeja och kokosolja för t ex alzheimers, reportern ville bevisa att säljarna i hälsokostaffärerna bröt mot lagen – hela FB har kokat idag på alla hälsogrupper och SVTs FBsida också..
Det är intressant att det finns olika avdelningar på SVT, som inte verkar ha någon kontakt med varann, den här avdelningen gör det här “avslöjandet”, en annan avdelning på SVT är precis tvärtom och postar artiklar om forskning om hur bra gurkmeja är…

Tänkte jag skulle spara några länkar här till sånt som har kommit upp under dagen – de länkar som visar på att gurkmeja är bra har en tendens att försvinna på de mer offentliga sidorna, där VOF regerar..

Här är länken till den videon som startade hela kalabaliken:
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/halsobutiker-bryter-mot-lagen

Och här är en artikel från SVT om att gurkmeja kan hjälpa alzheimers…
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/gurkmeja-gav-effekt-mot-alzheimers

En länk från Sveriges Radio – “Forskare i Luleå kan ha hittat orsaken till Alzheimers” (i artikeln nämns gurkmeja):
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6029275

Här är en artikel från Aftonbladet “Gurkmeja stoppar inflammationer” – cancer och alzheimers nämns i artikeln:
http://www.aftonbladet.se/halsa/cancer/article10753100.ab

Och så en länk på engelska “Curcumin, the golden nutraceutical multitargeting for multiple chronic diseases”:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27638428

En till på engelska “Safety and anti-inflammatory activity of curcumin: a component of tumeric (Curcuma longa).”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/12676044/

 

 

Dr Olle Haglund – om kostens betydelse

Jag har varit på en mycket intressant föreläsning för en vecka sen med Dr Olle Haglund, han har forskat om det där med kostens betydelse för hur vi mår, och det har han hållit på med i ganska så många år… dom kostråden jag brukar prata om (bort med vete/gluten, mjölk/ost, socker, lägg till gurkmeja, nypon, ingefära, omega 3 osv) – allt det där har han forskat på i många år, och hade väldigt bra underbyggda teser om varför man ska äta enligt dom råden…
Det jag inte visste, och inte har rekommenderat än är lingon – enligt honom är det ett av de bästa livsmedel man kan äta, utan socker förstås. Ett par matskedar färska lingon per dag, eller man kan dricka det som juice (utan socker!) och/eller som pulver.
http://www.x-lingon.se/wp-cont…/uploads/…/11/lingon_olle.pdf
Tyvärr har han ingen hemsida som det verkar just nu som jag kunde hitta i alla fall, synd, eftersom han har väldigt mycket bra info att dela med sig av. Men ni kan läsa om lingonen i alla fall…
Och har ni en chans att höra på ett av hans föredrag kan jag rekommendera det – det var mycket intressant och givande info han kom med!

Här är en länk till en av hans böcker, Omega 3 revolutionen:
http://5101.shop.textalk.se/group-108649/article-14696451

En bok om probiotika:
http://5101.shop.textalk.se/group-108616/article-13849691

En bok om mäns specialproblem:
http://5101.shop.textalk.se/group-108183/article-17538443

En artikel om läckande tarmar:
http://naringscenter.se/larare/olle-haglund/lackande-tarm-inspelat/

En artikel om överkänslighet för gluten:
http://www.doktorn.com/artikel/överkänslighet-mot-gluten

Och här är en länk där man hittar några av hans kurser:
https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/459600/?public_key=09e5846aa4fd2bd9c1468c21ab4b5835

 

7 Simple Ways to Unclog Your Arteries Naturally

http://www.greenmedinfo.com/blog/7-simple-ways-unclog-your-arteries-naturally

We all want to live a long life, but did you know eating these simple foods has been proven scientifically to prevent and in some cases reverse the #1 cause of death in the modern world?

Statistically, atherosclerosis (the progressive clogging of the arteries) is the #1 killer on the planet.  A complex process, involving autoimmunity, infection, dietary incompatibilities, and many known and unknown factors, it is – despite conventional medical opinion – entirely preventable, and in some cases reversible.

Here is the peer-reviewed, published research proving the fact:

  • B Vitamins – yes, something as simple as adding a source of B-complex to your regimen can prevent the juggernaut of heart disease from taking your life prematurely. A doubled-blind, randomized study, published in 2005, in the journal Atherosclerosis found that a simple intervention using 2.5 mg folic acid, 25 mg Vitamin B6, and 0.5mg Vitamin B12 for 1 year, resulted in significant reductions in arterial thickness (as measured by intima media thickeness).[1] Even niacin[2][3]or folic acid[4][5] alone has been show to have this effect in patients. [Note: Always opt for natural sources of the B-group vitamins, including probiotic supplementation (which produce the entire complement for you), or a whole food extract, versus synthetic or semi-synthetic vitamins which, sadly, predominate on the market today].
  • Garlic – as we have documented extensively previously, garlic can save your life. It has been found to regress plaque buildup in the arteries, among many other potentially life-saving health benefits.[6]
  • Pomegranate – this super healing fruit has been found to regress plaque buildup in the arteries,[7][8] as well as being demonstrated to provide dozens of validated health benefits, including replacing the function of the mammalian ovary!
  • Fermented Cabbage – Kimchi, a Korean recipe, which includes fermented cabbage, hot pepper, and various other ingredients, including fermented fish, appears to stall the atherosclerotic process in the animal model.[9] Additionally, strains of good bacteria in kimchi have been found capable of degrading toxic chemicals that can additional bodily harm.
  • L-Arginine: This amino acid is capable of preventing arterial thickening – up to 24% reduction! — in the animal model.[10][11]We have done an extensive literature review on arginine supplementation and have found that in over 30 studies demonstrating this fact addition to 150 known health benefits, it is capable of addressing the underlying dysfunction associated with cardiovascular disease: endothelial dysfunction, with no less than 20 studies proving this fact.
  • Turmeric (curcumin): the primary polyphenol in the Indian spice turmeric known as curcumin has been found to be an excellent cardioprotective, with over 30 studies demonstrating this fact. One study found that curcumin prevented damage to the arteries associated with blockage (neointima formation).[12]
  • Sesame Seed: probably one of the most underappreciated super foods on the planet, sesame seed, which we have shown is as effective as Tylenol for arthritic pain, may be an excellent cardioprotective substance, ideally suited for preventing the progression of atherosclerosis. One animal study found it was capable of preventing atherosclerosis lesion formation.[13]

This is a small sample of evidence-based natural interventions for cardiovascular disease prevention and/or regression. We have a much larger set of studies on over 200 natural substances capable of reducing the risk of heart attack and related heart disease related conditions.

Remember, heart disease is not a natural process, that we must accept as inevitable based on family history of an outdated gene-based model of human disease risk. Our daily decisions, especially regarding what we decide we are going to eat or do not eat, are first and foremost. We can use food as medicine, sloughing off the pharmaceutical industry meme that we need statins to stave off the ‘inevitable.’ Take back control of your health with nutrition, and realize that food is the only medicine that will both nourish us and heal our bodies in a way that will produce lasting health.

Artikel från Hemmets Journal om antiinflammatorisk mat

Jag tror verkligen på att den mat vi äter har stor betydelse för hur vi mår, här är en till artikel om det 🙂

http://www.hemmetsjournal.se/Medicin/Medicin-och-halsa/Gunnel-blev-frisk-med-antiinflammatorisk-mat/

Gunnel blev frisk med antiinflammatorisk mat!

Gunnel vägrade acceptera läkarnas dom – att hon skulle tvingas leva med ständig smärta resten av sitt liv. Med hjälp av antiinflammatorisk kost har hon nu lyckats bli både frisk och smärtfri. – Det går att läka sig själv!

Gunnel blev frisk med antiinflammatorisk kost.
– Jag älskar livet och är oerhört tacksam för allt som hänt mig, säger Gunnel Saric som fått ett helt nytt liv med hjälp av antiinflammatorisk kost.

Föräldrarna trodde att det var växtvärk som låg bakom smärtorna i flickans armar och ben. Men som vuxen förstod Gunnel att det var andra orsaker som låg bakom hennes ständiga inflammationer i muskler och leder.

– Fibromyalgi var min första dom. Sedan kom den ena diagnosen efter den andra.

– Ett tag var jag inlagd på sjukhus och i så dåligt skick att jag trodde att jag skulle dö, utbrister Gunnel Saric, 61 år.

När vi hälsar på hemma hos Gunnel för att prata om inflammationer och mat, är hon i full färd med att mixa en mossgrön fruktdrink i köket. Egentligen skulle hennes älskade dotter och tre barnbarn ha varit på besök, men förkylningar har satt krokben och Gunnel är för dagen ensam hemma i sin mysiga etta på Södermalm i Stockholm.

– Jag bor på 28 kvadratmeter och stortrivs. Jag har rensat bort allt jag inte behöver och gläds, framför allt åt utsikten över Hammarby sjö och Globen.

Idag kan Gunnel njuta av livet, men så låg det inte till för drygt 10 år sedan. Då hade hon som sagt hunnit få en fibromyalgidiagnos och drogs med muskelvärk i rygg, axlar, höfter och ben. En värk som ständigt flyttade på sig. 

– Ett tag trodde jag att det var det tidigare arbetet som servitris som orsakade smärtorna. Jag försökte lindra med smärtstillande tabletter, fast det hjälpte knappt, berättar hon. 

 

Skyhög feberGunnel blev frisk med antiinflammatorisk kost.

År 2000 arbetade Gunnel på ett dataföretag och kom nu in på en beteendevetenskaplig utbildning på Stockholms universitet. Under det andra studieåret pluggade hon på heltid och jobbade 70 procent, eftersom hon var för gammal för att få studiemedel.

Det var nu som febern och magvärken slog till. Gunnel hann bli inlagd tre gånger på sjukhus innan läkarna insåg vad hon råkat ut för. 

– Jag hade både skyhög feber och sänka. Till slut fick jag feberkramper och skrek när de klämde på min smärtande mage. Jag trodde att jag skulle dö.

– Äntligen förstod läkarna att hela tjocktarmen var inflammerad, att jag hade tarmsjukdomen ulcerös kolit. Jag pumpades full med starka mediciner som slutligen dämpade mitt skov.

Men nu blommade plötsligt fibromyalgivärken upp, mycket kraftigare än förr. Samtidigt drabbades Gunnel av besvärliga inflammationer i finger-, hand- och knäleder. Ovanpå det fick hon problem med sköldkörteln och svår trötthet.

Gunnel frågade läkarna varför hon hade drabbats av alla dessa besvär och varför hon led av ihållande smärta i kroppen. Men de hade ingen förklaring. Deras lösning var att hon skulle ta starka mediciner och tvingas leva med de kroniska sjukdomarna livet ut.

Gunnel är däremot envis och ville själv försöka hitta orsaken till sin dåliga hälsa. Dessutom ville hon veta hur hon skulle kunna lindra sina besvär utan mediciner, som gav henne svåra biverkningar.

– Min första insikt var att jag hade jobbat för hårt och inte lyssnat på min kropp, som inte orkade längre. 

– Jag hittade flera inspirerande böcker som handlade om kroppens självläkning, bland annat Den självläkande människan (Bokförlaget Forum) och Besegra din smärta (Telegram Bokförlag). Jag läste den ena boken efter den andra och har numera ett litet bibliotek här hemma!

Men det var inte slut på eländet. Plötsligt blev Gunnel uppsagd från sitt arbete på grund av nedskärningar. Gunnels föräldrar dog inom loppet av 1,5 år och mannen hon älskade försvann samtidigt ur hennes liv. Gunnel fick även problem med A-kassan och Försäkringskassan, vilket ledde till att hon tvingades lägga ner sitt företag där hon hade börjat arbeta som hälsocoach.

– Det var verkligen min tid av utmaningar, som visade sig stärka mig i slutändan. Idag är jag mycket stark och vågar möta rädslan på ett helt annat sätt.

– Det hade jag inte gjort om jag inte blivit sjuk, då hade jag bara gått i gamla fotspår. 

 

Tacksamheten är stor

Det var i den här vevan som Gunnel fick idén att skriva en bok. Min vän Smärtan (Ariton Förlag) blev resultatet och boken handlar om hennes resa till smärtlindring. Boken har medfört att Gunnel har studiecirklar och ger föreläsningar med inriktningen mat som medicin och hur man når smärtlindring. För det var maten som slutligen fick Gunnel att må bättre fysiskt. Även om fysiska, psykiska och andliga aspekter hänger ihop, menar hon.

– I början var jag mycket strikt med vad jag åt. Jag valde antiinflammatorisk och smärtlindrande mat och drog ner på kolhydrater med hjälp av en näringsterapeut.

– Bland annat uteslöt jag socker, mjölkprodukter, rött kött, alkohol och alla raffinerade sädesprodukter. 

– Numera äter jag mycket fisk, fågel och ägg. Jag väljer grönsaker och sallad istället för potatis. Quinoa äter jag till exempel både som gröt och som tillbehör till kött. 

– Utöver det började jag ta D-vitamin, krom, magnesium, selen och omega-3 för att komma i balans. Jag kokar också örter till te och äter mycket basisk mat.

Den nya kosten gav snart resultat och smärtan i kroppen minskade rejält. Gunnel besökte doktorn regelbundet och efter tre år upptäckte han till sin förvåning att inflammationen i tarmen var borta. Trots att Gunnel slängt medicinerna!

– Idag är jag inte lika strikt med maten längre. Men om jag slarvar och får i mig mjölkprodukter drabbas jag av ballongmage. 

– Äter jag å andra sidan socker eller vete, får jag betala priset efteråt genom att få värk. Jag kan också känna av lite värk om jag anstränger kroppen för mycket.

Varje morgon gör Gunnel Feldenkrais-övningar i sängen. Det är lugna rörelser som stabiliserar de små musklerna i kroppen. Dessutom gör hon qi gong, yoga och andningsövningar.

– Nuförtiden mår jag bra så länge jag sköter mig. Däremot orkar jag inte lika mycket som tidigare, jag utnyttjar bara 50 procent av min energi. 

– Jag har tagit ansvar för min hälsa och mitt liv. Tacksamheten är stor över att jag har lyckats självläka på naturlig väg. 

Gunnel blev frisk med antiinflammatorisk kost.
Gunnel är utbildad hälsocoach och börjar varje morgon med yoga och qi gong.

 

Immunologen: På två månader kan du se stora förändringar!

Immunologen Sanna Ehdin AnandalaSanna Ehdin Anandala är immunolog och forskar kring hur man stärker immunförsvaret och den självläkande kraften.

 

Hur farligt är det att ha pågående inflammationer i kroppen?

– Dagens stora hälsohot är den låggradiga, kroniska inflammationen som pågår i det tysta. Den uppstår på grund av att den moderna västerländska kosten är fel sammansatt, så att den ger ett ständigt påslag av inflammation i kroppen. Celler, blodådror och organ angrips i åratal utan att vi märker något, och så småningom uppenbarar sig olika sjukdomar. Jag kallar det för ”ohälsobomben” eftersom det drabbar allt fler. Men det positiva är att vi kan åtgärda det när vi vet orsaken.  

 

Vilka åkommor kan lindras genom att äta inflammationsdämpande mat?

– Rätt mat gör att vi blir mjukare i lederna och mindre stela i kroppen. Huden ser friskare ut och allergier avtar eller försvinner. Samtidigt minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, Alzheimers sjukdom, astma, cancer, benskörhet, diabetes och andra åldersrelaterade sjukdomar som har inflammation som grund. 

 

Vilken mat kan skapa inflammationer?

– Mat som är näringsfattig, söt och fet, såsom socker, vetemjöl, chips och dåligt fett. Transfetter, industriellt härdat fett, är bland det mest inflammationsframkallande vi kan äta. 

– Fet snabbmat och mat med mycket socker ökar halterna av inflammatoriska ämnen i blodet under minst 3-4 timmar efter intaget. Gräddbakelser, godis, pommes frites och feta såser främjar alltså inflammation. Socker och fett minskar också blodkärlens förmåga att expandera och dras samman allt eftersom blodflödet ökar eller minskar.

 

Har det forskats kring antiinflammatorisk mat?

– Det finns mängder av forskning som visar på de starka positiva hälsoeffekterna av till exempel inflammationsdämpande kryddor som gurkmeja, vitlök, ingefära, chili och lök. Sjukdomar kan motverkas och även förbättras eller läka med hjälp av detta.

– Hur lång tid det tar att bli av med inflammationen beror på åldern och kroppens kondition. Men du får avsevärda skillnader på bara någon vecka och efter 2-3 månader bör du se stora förändringar. Räkna med ett år för alla genomgripande förändringar att ta plats.

– Inflammationsdämpande mat är bra för alla åldrar.

July 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031