Videoserie: Kampen om hälsoparadigmet

Här är en viktig serie med 3 videos, Kampen om hälsoparadigmet:

Medverkande:
Sanna Ehdin, PhD, hälsobloggare och författare. https://ehdin.com/
Robert Hahn, läkare, professor och forskningschef. http://roberthahn.nu/
Ursula Flatters, leg. läkare, specialist i allmänmedicin, utvecklings- och utbildningschef på Vidar Rehab. https://vidarrehab.se/
Peter Wilhelmsson, näringsmedicinare och författare. https://www.alpha-plus.se/
Marina Szöges, redaktör Dagens Homeopati, ordf. i Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati. http://homeopatiframjandet.se/
Torbjörn Sassersson, mediekonsult och redaktör på NewsVoice. https://newsvoice.se/

https://halsoparadigmet.wordpress.com/
Ansvarig utgivare: 2000-talets Vetenskap 2017

Del 1: Publicerades den 11 nov. 2017

Del 2: Publicerades den 18 nov. 2017

Del 3: Publicerades den 25 nov. 2017

https://halsoparadigmet.wordpress.com/om/

Om

Filmens innehåll:

Den nya hälsovågen.
Det bloggas, poddas och skrivs om hälsa som aldrig förr. Populära hälsoprofiler delar med sig av hälsofrämjande tips, intresset för matens påverkan på hälsan ökar, stora grupper bildas på Facebook där information om hälsa är i centrum. Trenden med mer ekologiska livsmedel och produkter växer för varje år. En konsumentdriven rörelse med intresse för bättre hälsa är på frammarsch.
Intervju med:
Sanna Ehdin, PhD, hälsobloggare och författare.
Peter Wilhelmsson, näringsmedicinare och författare.

Integrativ medicin.
Helhetssynen på hälsa ökar i takt med att människor inser att man själv kan påverka sin hälsa genom att stärka den inneboende självläkande kraften. Den integrativa vården har just detta fokus och är på frammarsch runt om i världen men här i Sverige finns bara ett enda alternativ att tillgå. Vidarkliniken i Järna är Sveriges enda komplementärmedicinska klinik, dit patienter kan söka sig via landstingsvården. Men trots sitt unika slag och popularitet hos patienter är man hårt ansatt i media.
Intervju med:
Ursula Flatters, allmänläkare, utvecklings- och utbildningschef på Vidarkliniken i Järna.

Skeptikerrörelsen.
Det är inte alla som uppskattar den växande hälsotrenden. Runt om i världen finns en väl organiserad skeptikerrörelse som har som mål att motarbeta utvecklingen som går bortom traditionell skolmedicin. Filmen tar upp skeptikerrörelsens bakgrund, uppbyggnad och beskriver hu de organiserat arbetar som drivna lobbyister. Flera skeptikeranhängare har viktiga positioner i media, som utan att redovisa kopplingen till lobbyisterna skapar rubriker mot olika hälsotrender. Skeptikerna rider på professorstitlar och bjuds okritiskt in för att debattera hälsofrågor. Även bland politiker med inflytande inom sjukvården drivs frågor som är helt i skeptikernas anda.
Intervju med:
Torbjörn Sassersson, mediekonsult och redaktör för NewsVoice.
Robert Hahn, läkare, professor och forskningschef.

Skeptikerdrevet mot homeopati.
Homeopati är en läkekonst som funnits i över 200 år och används dagligen över hela världen. Trots den utbredda användningen är homeopatin omstridd eftersom det saknas en vetenskaplig förklaringsmodell och att homeopatiska medel bereds så att den verksamma substansen är kraftigt utspädd. Det har skeptikerna tagit fasta på och menar att homeopati är bluff och båg och bör förbjudas helt. Men det finns en annan bild som sällan kommer fram. Forskare som synat skeptikernas påstående om homeopati menar att de förvanskar bilden av forskningen och att homeopati har bevisad effekt.
I en världsomfattande kampanj 2010, kallad 10:23, tog hundratals skeptiker simultant en överdos av homeopatiska medel för att visa att medlen är overksamma. I Sverige utspelades samma kampanj på bästa sändningstid i SVT., utan att det redovisades att lobbyorganisationer låg bakom.
Intervju med:
Marina Szöges, redaktör för Dagens Homeopati.
Robert Hahn, läkare, professor och forskningschef.

Framtidens hälsoparadigm.
När konsumenter själva driver en utveckling kommer kraften underifrån. Det är ingen från ovan som bett hundratusentals människor att på egen hand söka information på nätet som främjar hälsan. Det sker på eget initiativ.
Trots olika gruppers intressen och motsättningar är framtidstron är stark.

Detta filmprojekt är ett samarbete mellan flera föreningar, företag och privatpersoner.
Ansvarig utgivare: 2000-talets vetenskap http://www.2000tv.se/

Kontaktperson är Heléne Bengtsson som du kan nå per e-mail:
halsoparadigmet@gmail.com

GLÖM INTE!
Vill du stödja filmprojektet, spridning, marknadsföring och uppföljning av filmen:

Hjälp oss arbeta vidare med filmen

Filmen grundfinansierades av ett antal olika företag och föreningar under 2015. Nu i slutet av 2017 slutförs filmprojektet och vi skulle gärna fortsätta att arbeta mer med den färdiga filmen.
Filmen kan ses som en grund för en vidare diskussion om synen på hälsa i Sverige.
Vi vill gärna sprida den vitt och brett, inte minst till alla de beslutsfattare som har möjlighet att påverka hälsoarbetet framöver.

Vill du stötta oss i det framtida arbetet, kan du bidra till filmens swish eller PayPal.

TACK !

Använd SWISH till nummer:
076 421 94 36

 

Artikel: Internationell konferens om integrativ medicin

Det borde vara önskvärt att de politiker som beslutar om nedläggning av Vidarkliniken försöker hålla sig lite uppdaterade om såna här saker, men det verkar vara svårt att få till…

http://www.ytterjarnaforum.se/vard-omsorg/internationell-konferens-om-integrativ-medicin/

26 juni, 2016

Internationell konferens om integrativ medicin

En global konferens på temat integrativ medicin ”International Congress for Integrative Health & Medicine” hölls nyligen i Stuttgart, Tyskland, med deltagare från 46 länder och WHO-representanter från samtliga sex regioner runt om i världen. Läkare, beslutsfattare, forskare och andra intressenter var samlade som en del i utvecklingen av ”Hållbar hälsa” (Sustainable health) med den integrativa medicinen som plattform.

Vi står idag inför de största välfärdsutmaningarna någonsin med åldrande befolkningar i de rika länderna, dramatiska ökningar av kroniska och livsstilsrelaterade sjukdomar, antibiotikaresistens, skenande kostnader i vården, ökande antal läkemedelsskador, mindre tid för mänskliga och humanitära aspekter i vården och en ökande grupp läkare som förlorar sin motivation för yrket.

Den integrativa medicinen kännetecknas av att man inte bara vill ta hänsyn till våra organs funktion utan ser människan i ett helhetsperspektiv där även känslomässiga och existentiella frågeställningar vägs in. Patienten reduceras inte bara till sin sjukdom. Den integrativa medicinen kombinerar gängse medicinska terapier med det som kallas CAM (Complementary Alternative Medicine), där patientsäkerhet och effekter kunnat visas i högkvalitativa vetenskapliga studier.

Medicin för framtiden

Gustav Dobos, professor i intern medicin och ordförande i föreningen ”Complementary and integrative Medicine”, på medicinska fakulteten vid universitetet Duisburg-Essen, inledde konferensen med ett föredrag på temat ”Medicine for the Future”. Han talade bl a om det åldrande samhällets stora sjukdomsgrupper – ledbesvär, depression, cancer och hjärtsjukdomar. Varannan kvinna och var tredje man över 60 år lider av artros i sina knän. Normalbehandlingen är antiinflammatoriska läkemedel sk NSAID (Non Steroidal Antiinflammatory Drugs) eller operation.

Professor Dobos visade med stöd av omfattande forskningsresultat, hur akupunktur, träning och Tai Chi i stort sett ger samma resultat som medicinering och operationer i form av förbättrad rörlighet och mindre smärta.
Med motsvarande breda studier som grund, visade han också att antidepressiva läkemedel bara fungerar på ca 50 procent av patienterna, medan Johannisört, daglig yoga eller meditation, Omega 3, akupunktur och massage istället visar anmärkningsvärt goda resultat.

Vad gäller cancer fokuserar den integrativa medicinen på att dämpa biverkningar och förhöja livskvaliteten t ex under cellgiftsbehandling, antihormoniell behandling och för patienter med metastaser.

Professor Dobos oroade sig också för rekryteringen av framtidens läkare. Redan idag säger ca 30 procent av de unga läkarna att de vill inte fortsätta arbeta inom medicinen och ca 80 procent av de kvinnliga läkarna planerar att jobba deltid.
Han efterlyste också påbyggnadsutbildningar i integrativ medicin liksom medicinska riktlinjer inom området. Dessutom menade han, liksom många andra talare, att nya forskningsmetoder, anpassade till detta komplexa område, måste utvecklas vid sidan av de traditionella dubbelblindstudierna, som inte lämpar sig för denna form av jämförande studier.

“Läkare skriver ut mediciner som de i praktiken vet väldigt lite om, mot sjukdomar, som de vet ännu mindre om till patienter som de inte vet något om överhuvudtaget! (Voltaire, 1694-1778)”

WHOs strategidokument 2014-2023 och den potential inför framtiden som WHO anser att den integrativa medicinen har, fick stort utrymme på konferensen, liksom frågan om antibiotikaresistens. Det framhölls att vi kommit till vägs ände med dagens konventionella läkemedel och att den komplementära medicinen bl a kan hjälpa till att hålla nere den farliga överanvändningen av antibiotika.

Forskning saknas – inom all typ av vård

Flera talare framhöll också att integrativ medicin ger möjlighet att ta del av många olika viktiga aspekter på sjukdom och hälsa och att terapiformer som akupunktur, generella närings- och livsstilsfrågor (Mind Bodymedicine), naturmediciner etc har mer att ge. Enigheten var stor om att det behövs mer forskning, vilket gäller både för integrativ och konventionell medicin.

Sustainable health/Hållbar hälsa och livsstilsfrågorna var ett övergripande tema. Ordföranden för Academy of Integrative Health and Medicine (AIHM) i USA, kardiologen MD Mimi Guarneri, talade bl a om att den största risken för hjärtsjukdom, men som det pratas minst om, är fattigdom och avsaknad av kärlek och kontroll över sitt liv. Hon underströk också att sociala relationer – vänner, familj, grannar eller kollegor – förbättrar våra odds till överlevnad med 50 procent medan låg social interaktion motsvarar rökning av 15 cigaretter per dag eller alkoholism och är värre än att inte motionera.

Internationell deklaration för mer integrativ vård

Olika länder har kommit olika långt vad gäller detta tänkande och konferensen antog också en internationell deklaration, som de gärna vill ha hjälp att sprida. Där riktar man uppmaningar till både regeringar, WHO och vårdyrkenas intresseorganisationer att ytterligare öka tempot i arbetet med att implementera den integrativa vårdformen i sjukvårdssystemen runtom i världen.

Inger Holmström

 

Artikel: Big Pharmas strypgrepp på svensk sjukvård hårdnar

Det har varit mycket prat om Vidarklinikens vara eller inte vara under en längre tid nu, helt otroligt att det finns ett sånt oförstånd bland de som bestämmer (politiker) så att dom kan bestämma om att lägga ner verksamheten… lyckligtvis har Vidarkliniken fått en frist på 5 år nu, i sista minuten, så jag hoppas att politikerna hinner ta sitt förnuft till fånga, och att det kommer någon som faktiskt fattar grejen med den här typen av sjukvård, som kan rädda verksamheten…

Big Pharmas strypgrepp på svensk sjukvård hårdnar

2 juli, 2016 

Svensk sjukvård domineras totalt av den skolmedicin med rötterna i USA som under snart hundra år styrts av läkemedelsindustrins intressen. Genom förment filantropisk verksamhet har den angloamerikanska oligarki som är storägare inom pillerindustrin skaffat sig ett avgörande inflytande över läkarutbildningen i västvärlden. Dagens skolmedicin går ut på att sjukdomar i första hand skall mötas med livslång behandling med symptomdämpande patenterade piller och i andra hand med kirurgi. Den gamla traditionen inom läkekonsten som förlitar sig mer på bot av sjukdomar med naturmedel och kost i Hippokrates anda har under 1900-talet trängts undan inom vår västerländska sjukvård.

Det kanske viktigaste andningshålet av ytterst få för bot av sjukdomar med naturliga metoder, är antroposofernas Vidarklinik i Järna. Häromdagen gav regeringen besked om att den dispens som Vidarkliniken haft för att använda antroposofiska preparat och metoder, kommer att försvinna inom fem år. Den av Big Pharma styrda skolmedicinen har nu lyckats med hjälp av obildade politiker, sätta en rejäl käpp i hjulet för naturmedicinen i landet. Det hela tiden ökande intresset hos allmänheten för alternativa naturpreparat, har inte gett industrin en lugn stund. Ett viktigt mål har således varit att eliminera en hotfull konkurrens mot industrins obscent vinstgivande piller. Världens mest sålda piller – Lipitor (en helt meningslös statin) har sålt för över 1.000 miljarder kr. 800.000 svenskar står på kolesterolsänkande statiner som sannolikt är mest till skada för dem, högt kolesterol har ju visat sig snarast förlänga livet.

En dominerande kader av forskare och läkare inom skolmedicinen som går i industrins sold har bedrivit en massiv kampanj mot naturläkemedel och andra naturmetoder i decennier. Man menar att naturmedel inte har någon vetenskapligt bevisad effekt, vilket man stödjer på att de inte genomgått de vetenskapliga tester som måste genomföras för att få lansera ett syntetiskt patenterat piller. Medlen saknar vetenskaplig evidens som man pompöst påstår. Detta gör man i den trygga förvissningen om att naturmedlen aldrig kan mobilisera de ekonomiska resurser som krävs för en sådan verifiering. Eftersom de inte kan patenteras, kan man heller aldrig tjäna igen kostnaderna för att skaffa sig den fina evidensen.

Det medicinska etablissemangets argumentation är givetvis nonsens. I sin bok Dödlig medicin och organiserad brottslighet avslöjar Cochrane-professorn Peter Götzsche fuskandet och korruptionen bakom en lång rad av dagens storsäljande piller. Detsamma gör vännen docent Ralf Sundberg i sin bok Forskningsfusket!.De visar hur pillren som skolmedicinen som i hundra år styrts av industrin, prånglar på de sjuka utvecklats till den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Den evidens man skryter med är mycket ofta baserad på rent forskningsfusk och ytterst kvalificerad manipulation av forskningsdata.

Skolmedicinen saknar i stort sett all kunskap om hur deras piller interagerar med varandra och med kosten. Anekdoter om döende gamla som stått på ett dussin olika piller som blivit fullt friska när läkarna satt ut pillren (med påstådd vetenskaplig evidens) inför den väntande hädanfärden, är väldigt många. Det finns överhuvudtaget ingen säker evidens om hur olika piller påverkar varandra och hur de påverkas av patientens kost. Så när någon förnumstig skolmedicinare börjar prata om evidens, var ytterst misstänksam. För det mesta vet han inte vad han pratar om.

Mitt intresse för skolmedicinens tillkortakommande bygger på egen erfarenhet av ett antal hälsoproblem och ett nioårigt engagemang i Cancerfonden och dess forskningsnämnd.

Jag drabbades för 26 år sedan av en besvärlig cancer och blev behandlad av skolsjukvården. Resultatet blev att jag fick ett antal ytterst besvärliga sviter av min behandling. Jag fick mycket högt blodtryck, jag blev pre-diabetiker, jag drabbades av en tilltagande gikt, jag fick upprepade njurbäckeninfektioner, jag fick njursten, jag led av regelbundna tarmvred m.m.. Ja, mitt liv blev ganska eländigt och det blev omöjligt för mig att sköta ett ordnat jobb, varför jag tvangs till en tidig förtidspensionering.

Under 25 år har jag sprungit som en tätting hos olika läkare, varav många välmenande och engagerade, för att få hjälp men jag har sakta men säkert bara blivit allt sämre för varje piller man ordinerat. Som mest stod jag på nio olika piller utan att ha en aning om hur de påverkade varandra.

Den som räddade mig från min pre-diabetes var hjälteläkaren Annika Dahlqvistsom för några år sedan lanserade den s.k. LCHF-dieten i Hippokrates anda. Det var han som myntade begreppet Låt maten bli din medicin och medicinen din mat. Dahlqvist var nära att få sin legitimation indragen för tilltaget att visa på en bot för diabetes utan piller och sprutor. LCHF går ut på att ersätta större delen av kolhydraterna i kosten med mer fet mat. Övergången till LCHF löste mina problem med blodsockersvängningar och gjorde att jag fick normalt blodsocker och blodtryck. Fördelen med LCHF är att dieten är mycket lätt att hålla, maten är godare och hungersuget försvinner.

Kostomställningen var dock inte tillräcklig, flera av mina problem tilltog och begränsade mitt liv på olika sätt. Jag sprang hos den ena läkaren efter den andra och fick olika behandlingar som bara gjorde mig sjukare. För över två år sedan fick jag hjärtproblem av mina mediciner, mitt blodtryck steg igen och jag började utveckla en nära nog kronisk gikt. När jag blev beroende av regelbundna kortisoninjektioner för att inte bli helt invalidiserad, insåg jag att skolmedicinen saknade nödvändig kompetens för att hjälpa mig.

Mitt vetenskapliga intresse gjorde att jag började studera allt som skrevs om olika naturmedel, det som många av skolmedicinarna kallar kvacksalveri på sitt vanliga arroganta sätt. Jag konsulterade vänner inom sjukvården och den medicinska vetenskapen med hög integritet (det finns faktiskt flera kvar även om deras inflytande är litet) som gav mig ovärderliga råd.

Mina efterforskningar ledde till att jag satte in ett batteri av åtgärder i form av kosthållning och naturpreparat samtidigt som jag fasade ut alla receptbelagda piller. Efter en ganska kort tid var jag frisk och en växande benign hudtumör som jag haft i över tio år skrumpnade bort. De naturmedel som gjorde mig frisk saknar givetvis den vetenskapliga evidens som man nu tänker strypa naturmedicinen vid Vidarkliniken med. Jag vet idag att en rad av de receptbelagda piller (med påstådd vetenskaplig evidens) som jag ordinerats var fullständigt verkningslösa och några av dem gjorde mig bara sjukare och var livsfarliga.

Regeringens beslut om Vidarkliniken är ett skandalöst angrepp på en naturlig vård som vi behöver mer av – inte mindre. Att svensk sjukvårdspolitik dansar efter storindustrins pipa är sorgligt och kommer att orsaka hundratusentals för tidiga dödsfall och ett oerhört onödigt lidande hos människor som saknar förmåga att själva ta itu med sina problem. Detta är ett allvarligt klassproblem i det svenska samhället.

Ett råd till er som inte tycker att ni får en adekvat hjälp av skolsjukvårdens medicinmän när ni får olika krämpor, är att kosta på er en konsultation i något tyskspråkigt land. I de länderna är det fortfarande tillåtet för läkare att ägna sig åt naturmedicin, utan att riskera att få sin läkarlegitimation indragen av sjukvårdsetablissemanget.

Artikel: Åsa Moberg om skeptiker mot homeopatin

Vi måste se till att Vidarkliniken får fortsätta sin verksamhet, det är verkligen horribelt att dom är så jagade och ansatta, när deras verksamhet fungerar så bra…

http://newsvoice.se/2016/06/30/asa-moberg-skeptiker-mot-homeopatin-bor-begrunda-pastadd-evidensbaserad-vard-och-vardskadorna/

Åsa Moberg: Skeptiker mot homeopati bör begrunda påstådd ”evidensbaserad” vård och vårdskadorna

 

Inställd Jin Shin Jyutsu självhjälpskurs i Järna

Det blev tyvärr ingen självhjälpskurs i Järna idag, det fanns folk som var intresserade, men datumet fungerade inte, så vi fick inte tillräckligt antal deltagare – vi tänkte pröva ha en kurs i början på hösten istället, när det börjar bli lite sämre väder, och det inte känns tråkigt att sitta inne en hel dag 🙂
Jag återkommer om datum när det börjar närma sig!

Påminnelse om Jin Shin Jyutsu självhjälpskurs i Järna och Malmö

Här är en påminnelse om Jin Shin Jyutsu självhjälpskurser, jag (Helene Iliste) kommer att ha en kurs i Järna lördag 23 april, och en i Malmö söndag 1 maj, anmäl er till helene_iliste@hotmail.com

Kursen i Järna kostar 500:- och tiden där är 10.00 – 18.00
Kursen i Malmö kostar 600:- och tiden där är 9.00 – 17.00
och jag kommer att använda Mary Burmeisters självhjälpsbok 1 för båda kurserna.
https://www.jsjinc.net/proddetail.php?prod=1

Jin Shin Jyutsu självhjälpskurs i Järna, 23 april 2016

Snart är det dags för en Jin Shin Jyutsu självhjälpskurs i Järna – jag har fått en förfrågan från Elisabeth Leia Åkerman om att hålla en kurs i Järna lördag 23 april, vilket jag gärna gör. Kurskostnaden kommer att bli 500:- + kostnaden för boken jag tänker använda, Mary Burmeisters självhjälpsbok 1, och den kostar 140:-. Jag kommer också att ta med mig hennes självhjälpsböcker 2 och 3, och även Happy Hands (för barn) om det är någon som vill köpa dessa böcker också, dom kostar också 140:-
Alla böcker finns också att få tag på via Jin Shin Jyutsu institutet i Scottsdale:
https://www.jsjinc.net/prods.php?sid=8

Tiden för kursen är preliminärt 10.00 till 18.00 – det är några personer från Nykvarn och Strängnäs som eventuellt vill vara med på kursen, och vi anpassar tiderna utifrån tågtiderna därifrån, om det är någon som behöver passa tågtider.

Och adressen för lokalen kommer jag att återkomma om, vi kommer förmodligen vara i en lokal som ligger 15-20 minuters promenad från pendeltågsstationen.

Anmälan sker till helene_iliste@hotmail.com

Jin Shin Jyutsu behandlingar i Järna

Nu finns det en möjlighet för er som bor i Järna-trakten att få Jin Shin Jyutsu behandlingar, Elisabeth Leia Åkerman ska börja ge behandlingar, här är hennes kontaktuppgifter:
elisabethakerman1@gmail.com
0736416873
och här är en Facebook-grupp där man kan hitta henne och andra liknande terapeuter i Järna, Mölnbo, Gnesta, Hölö, och dess “omnejder”…
https://www.facebook.com/groups/875617535784366/?fref=ts

Här är Elisabeths annons om behandlingar:

Jag börjar nu ge behandlingar med Jin Shin Jyutsu. JSJ är en japansk energimedicinsk metod som kan liknas vid akupressur. Den ger en balansering av energisystemen i kroppen och befrämjar därmed cirkulation och läkning när energierna kan flöda fritt och är i samklang. En behandling tar ca 1h och upplevs oftast som djupt avslappnande. Du är fullt påklädd under behandlingen. Läs gärna mer på:
https://jinshinjyutsuheleneiliste.wordpress.com/
Då jag utför behandlingarna hemma och är i uppstart har jag det förmånliga priset 200 Kr per behandling. (Jag kan även göra hembesök inom Järna om det finns massagebänk.)
Varmt välkommen att höra av dig!
elisabethakerman1@gmail.com 073-6416873

July 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031