Artikel från ETC (intervju med Ralf Sundberg): “Livsmedelsverket är köpt av matjättarna”

Den här artikeln från ETC postades 9 oktober 2015, men jag har svårt att tro att något skulle ha ändrats på ett par år…

https://www.etc.se/inrikes/myndigheten-ar-kopt-av-matjattarna

Anser du att Coca-Cola, Nestlé och Kellogs borde utforma kostråd till allmänheten? Mycket talar för att de gör det. Kopplingarna mellan livsmedelsindustrin och Livsmedelsverket är många.
– Det får allvarliga konsekvenser för folkhälsan, säger docent Ralf Sundberg.

Läs också: “Inget problem med dubbla uppdrag”

Välj sida:
“Myndigheten är köpt av matjättarna”
1

Läs också: “Inget problem med dubbla uppdrag”

2008 avsatte Socialstyrelsen två kända näringsprofessorer från en grupp som skulle utvärdera kostråden för diabetiker. Anledningen var att de båda också jobbade för Swedish Nutrition Foundation (SNF), en intresseorganisation för livsmedelsindustrin. Det visade sig då att även Livsmedelsverkets experter hade uppdrag för samma organisation. Men Livsmedelsverkets dåvarande generaldirektör Inger Andersson såg inget problem med det. Dagens ETC:s granskning visar att problemet kvarstår då flera ledamöter i Livsmedelsverkets expertgrupp för kostråd fortfarande får sitta på dubbla stolar.

Professor Lena Hulthén är en av Livsmedelsverkets kostrådsexperter. Hon sitter också i SNF:s forskningsnämnd som ger råd till livsmedelsindustrin. Vid sin sida på Livsmedelsverket har hon professor Tommy Cederholm. Han är också medlem SNF:s styrelse och del av redaktionen för SNF:s tidskrift. Swedish Nutrition Foundation finansieras av livsmedelsjättar som Barilla, Coca-Cola, Findus, Kelloggs, Pågen, Semper, McDonalds och Unilever. Enligt organisationens information till företagen kan de ge stöd till företag när de exempelvis behöver hjälp att ”hantera trender, dieter och debatter”. De kan också hjälpa företag att ”designa vetenskapliga studier” och marknadsföra ”livsmedel med hjälp hälso- och näringspåståenden”.

Gagnar livsmedelsindustrin

Docent Ralf Sundberg, som bland annat har skrivit boken Forskningsfusket om kopplingarna mellan livsmedels- och läkemedelsindustrin och nationella myndigheter, anser att Livsmedelsverket borde fråntas sitt uppdrag att ge råd kring kost och hälsa.

– Jag menar att de är korrumperade, det finns inget annat sätt att beskriva det, säger Ralf Sundberg.

Han tror att Livsmedelsverkets verkliga mandat är att gagna livsmedelsindustrin, snarare än att värna om människors hälsa.

– Människor tror att det finns hälsoperspektiv bakom myndighetens kostråd, men en granskning av hur de tolkar forskningen som ligger till grund för råden visar att deras analyser inte håller, säger Ralf Sundberg.

Det har under åren varit svängdörrar mellan SNF och Livsmedelsverket.

SNF har sedan gammalt starka kopplingar till livsmedelsjättarnas lobbyorganisation International Life Science Institute Europe (ILSI).

ILSI Europe vill framstå som ett vetenskapligt institut men finansieras till största delen av medlemsföretagen, däribland Mc Donalds, Monsanto, Pepsi, Unilver och Ajinomoto – världens ledande producent av sötningsmedlet aspartam.

Kostråd granskade av SNF

2012 presenterade Livsmedelsverket sina uppdaterade kostråd, de femte i raden, i samarbete med övriga nordiska länder. Ett hundratal vetenskapliga experter deltog i revideringen och i systematiska litteraturöversikter. Bland de svenska experterna märks bland annat professor Ingvar Bosaeus, vetenskaplig företrädare på SNF, och Inger Björck, styrelsemedlem i SNF som också deltar i samarbeten med livsmedelsjättarnas globala lobbyorganisation ILSI.

– Inger Björck var tidigare en av medlemmarna i Livsmedelsverkets expertgrupp. Hon rapporterade då regelbundet till Livsmedelsverket från sina möten med ILSI, säger Ralf Sundberg.

En annan av medlemmarna Livsmedelsverkets expertgrupp är Elisabet Rothenberg. Hon är biträdande professor och ordförande för Dietisternas riksförbund (DRF). Hon är också DRF:s representant i den europeiska dietistorganisationen European Federation of the Association of Dietitians (EFAD) med nära band till bland annat EUFIC, en europeisk lobbygrupp för livsmedelsindustrin, som också samarbetar med ILSI.

– Dietisternas riksförbund vill likna sig vid Svenska läkaresällskapet, men är i själva verket en organisation som kontrollerar vad dietister får och inte får säga, och anmäler dietister och läkare som gör uttalanden de finner misshagliga till Socialstyrelsen, säger Ralf Sundberg.

Vice ordförande i DRF är Veronica Eriksson. Hon arbetar också som Health and nutrition manager på Coca-Cola.

”En orosstiftare”

2008 avslöjades det att ILSI tagit emot 126 miljoner från EU för att ta fram de europeiska kostråden. Bland medarbetarna fanns då Livsmedelsverkets chefsnutritionist Wulf Becker. Han satt i styrkommittéen för ILSI:s nätverk Eurreca som hjälpte till att utforma kostråden.

Ralf Sundberg är övertygad om att ILSI fortfarande är en huvudaktör när de europeiska kostråden ska utformas.

– Jag tror inte det är någon skillnad idag, säger Ralf Sundberg.

Han ser allvarligt på kopplingarna mellan livsmedelsindustrin och nationella myndigheter med uppdrag att skydda människors hälsa.

– Det påverkar folkhälsan negativt. Det är ingen tvekan om att folk har blivit fetare och fått mer diabetes med de kostråd vi haft de senaste 20–30 åren, säger Ralf Sundberg.

Vilken relation har du till Livsmedelsverket?

– De ser mig nog som en orosstiftare, men jag tror att de har respekt för mig eftersom ingen från Livsmedelsverket vågat möta mig i debatt, säger Ralf Sundberg.

Fotnot: Fotnot: Dagens ETC har sökt de utpekade ledamöterna i expertpanelen för en kommentar.

Kostexperter på dubbla stolar

Tommy Cederholm

Ledamot i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa

Akademirepresentant i styrelsen för Swedish Nutrition Foundation (SNF) som har starka kopplingar till livsmedelsjättarna.

Anlitas som föreläsare och utbildare av matjättar som Danone/Nutricia och Nestlé.

Mai-Lis Hellénius

Ledamot i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa

Ledamot av organisationen American College of Sports Medicines forskningsnämnd, som bland annat sponsras av Coca Cola, Gatorade och Du Pont.

Föreläser samt skriver patientinformationsmaterial för ett flertal läkemedelsbolag och matjätten Unilever mot arvode.

Lena Hulthén

Ledamot i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa

Ledamot av Swedish Nutrition Foundations forskningsnämnd som har kopplingar till livsmedelsindustrin.

10 WORST FOOD COMPANIES THAT ARE POISONING YOU DAILY AND LYING ABOUT IT

This is another reason why I am cooking myself, as much as I can, and using products in it’s “natural state” as much as I can too, and organic, of course…

http://www.healthy-holistic-living.com/10-worst-food-companies-that-are-poisoning-you-daily-and-lying-about-it.html

Much of the mainstream American food supply is laden with unhealthy additives, artificial flavorings, coloring, dyes, preservatives, hormones, genetically modified organisms (GMOs), and toxins. Not everyone agrees that GMOs have been proven harmful to humans, which is why the food chains listed here were selected specifically because they are responsible for a wide variety of health violations—the GMOs and their concealment from public knowledge are included for informational purposes.

As with all things, I urge you to read with your head on a swivel, adjusting your worldview based on new information.

#1: ConAgra Foods

ConAgra—whose brands include Hunt’s, Healthy Choice, Marie Callender’s, Orville Redenbacher, Slim Jim, Reddi-wip, Egg Beaters, Hebrew National, P. F. Chang’s, and Bertolli—labels many of their products under the confidence-inspiring statement of “made with all natural ingredients.” Their slogan, “Making the food you love,” is equally charming and disingenuous. Unless you contextualize them in a world of Orwellian doublespeak, these statements are the antithesis of truth. ConAgra was found guilty of “health code violations and bacterial contaminations at its food processing facilities, which have endangered consumers and in some cases been linked to deaths.” They’ve also concealed the use of GMOs in their products and practice unethical factory-farm sourcing.

In 2003, it was revealed that for two years, ConAgra had been poisoning Americans with E.coli-tainted beef, which the USDA was complicit in covering up.

#2: General Mills

Trisodium Phosphate (also known as TSP) is an additive and flavor enhancer found in thousands of frozen and processed foods, including kids’ cereals. It also happens to be an ingredient that was used in industrial cleaners—that is, until the EPA declared it unsafe for human exposure. Still, that doesn’t stop General Mills from using it. It’s okay, though, because GM states: “In our food products we use very small amounts [of TSP]”. Phew! Only a small amount of poison, thank God!

Up until just this year, General Mills’ foods also used BHT, or butylated hydroxytoluene, which animal tests have proven to be toxic.

General Mills has also come under fire for the widespread use of GMOs in nearly all of its foods. The company actively lobbies against any required labeling of GMO ingredients and it spreads disinformation concerning the safety of GMOs.

#3: Kraft Foods

There’s a reason why Kraft’s Mac N’ Cheese has such a beautifully golden hue to it: it’s the artificial coloring agent Yellow No. 6, which has been linked to hyperactivity, asthma, skin conditions and even cancer. In 2013, Kraft bowed to pressure and removed the artificial coloring, but tens of thousands of people have already consumed their products. Kraft also hides the presence of GMOs in their foods while actively fighting against regulations to require the labeling of these potentially dangerous ingredients. And, of course, their highly processed, pre-packaged products contain high amounts of fat, sugar and sodium.

Oh, and one last thing: as of March 18th, 2015, Kraft was in the process of recalling 6.5 million boxes of Mac N’ Cheese because some of them contained fragments of metal.

#4: Heinz

Heinz recently lost a lawsuit over false advertising. They’ve been busy lying to the public by labeling products made from GMOs as all natural. Whether you tolerate GMOs in your food or not, the fact is that this company has a proven track record of lying to the public.

Furthermore, Heinz products contain the following ingredients: tomato concentrate made from non-organic tomatoes, distilled vinegar, high fructose corn syrup (HFCS), corn syrup, salt, and variety of spices and flavorings. Each squirt of that classic ketchup contains pesticides, HFCS (a neurotoxin), a particularly unhealthy type of sugar, and table salt, which dehydrates the body and depletes minerals.

You don’t have to stop eating ketchup—just switch to a healthy organic brand. The same goes for all of these foods.

#5: Campbell’s Soup Company

Is it a prerequisite for success that all large food companies must actively lie to their customers? Campbell’s soup, forever emblazoned in our minds by Andy Warhol’s iconic prints, has been a staple in most American homes for decades. Unfortunately, Campbell’s has been sued for hiding the presence of GMOs and for labeling foods as low-sodium when they contain as much salt as regular products. The average cup of Campbell’s soup contains a staggering 850mg of sodium. Unless that’s your only major meal of the day, consuming it means you’re risking heart attacks, diabetes and high blood pressure.

Just as importantly, if not more so, is the fact that for many decades, Campbell’s has lined its epoxy-resin cans with the toxic chemical, bisphenol A (BPA). “BPA has been linked in lab studies to breast and prostate cancer, infertility, early puberty in girls, type-2 diabetes, obesity, and attention deficit hyperactivity disorder,” according to Breastcancerfund.org. Only recently did the company finally bow to pressure and phase BPA out of its production.

#6: Coca-Cola

Does this really surprise anyone? By this point, you should be aware of the myriad health problems that Coca Cola and Diet Coca Cola cause, but sometimes it’s helpful to break it down to the specifics. Coca Cola has over a half dozen chemical additives that are detrimental to your health: E150D, a food coloring agent; E952, or Sodium Cyclamate, a synthetic sugar substitute that was actually banned by the FDA in 1969 and then inexplicably reinstated by WHO a decade later; E950, or Acesulfame Potassium, which is 200 times sweeter than sugar, very addictive, and is bad for the cardiovascular and nervous system; E951, or aspartame, a sugar substitute that has been linked to brain tumors, MS (Multiple Sclerosis), epilepsy, Graves’ disease, chronic fatigue, Alzheimer’s, diabetes, mental deficiency and tuberculosis; E338, or Orthophosphoric Acid, which can cause irritation of the skin and eyes; and E211, or Sodium Benzoate, a compound that, according to one study, damages human DNA.

#7: Nestlé

Nestlé is one of three companies using GMOs in their infant formula. Okay, so maybe you want to trust corporate-paid scientists about the safety of GMOs— but Nestlé also has the additional track record of using traces of the industrial poison melamine. For context, this is the same chemical that sickened at least 50,000 Chinese infants in 2008.

Purina, which is owned by Nestlé, also had a lawsuit filed against it for the use of propylene glycol, a known animal toxin and component of automotive antifreeze in its dog food. After over 3,000 dogs became ill, Purina responded on its website that propylene glycol is “an FDA-approved food additive that is also in human foods like salad dressing and cake mix.” How reassuring.

#8: Kellogg’s

Kellogg’s has been the target of a nationwide ban over GMOs after spending over $1,012,552 on pro-GMO, anti-organic media propaganda in California, Washington, and Oregon in order to defeat GMO labeling initiatives. Did the nationwide ban impact Kellogg’s corporate ethos? Unfortunately, the company actually doubled down and its products now contain 100% GMO corn that contains traces of glyphosate and BT toxins.

#9: PepsiCo

Following the lead of Coca Cola, Pepsi vowed to changed its formula after a California law mandated a carcinogen warning for soft drinks. Nevertheless, the vast majority of Pepsi still contains 4-methylimidazole, or 4-Mel, which has been linked to cancer in humans.

Another major opponent of GMO labeling laws, PepsiCo invests millions in celebrity endorsements to make sure you don’t equate their products with obesity, diabetes or cancer. A 2014 study has shown Pepsi has even more sugar fructose than previously believed.

#10: Hershey’s

Along with many other chocolate companies, Hershey’s was recently found to have unsafe levels of lead—which can lead to neurological damage and learning disabilities—as well as cadmium, which can cause reproductive harm and damage to the kidneys, liver, and bones.

Additionally, Hershey’s has spent more than a million dollars to make sure you can’t be certain whether or not the candies you are eating contain GMOs. Their most popular treats contain many modified ingredients, a fact they obviously hope stays unknown.


This article (10 Worst Food Companies that are Poisoning You Daily and Lying About It) is free and open source. You have permission to republish this article under a Creative Commons license with attribution to the author and TheAntiMedia.org. Tune in! The Anti-Media radio show airs Monday through Friday @ 11pm Eastern/8pm Pacific. Image credit: faerie-angel. Help us fix our typos: edits@theantimedia.org.

July 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031