Artikel om vaccin – EU-dom 2017 fastställer vaccin orsakade MS

http://2op.se/2017/09/04/eu-dom-2017-faststaller-vaccin-orsakade-multipel-skleros-ms/

EU-dom 2017 fastställer – vaccin orsakade multipel skleros (MS)

Posted by  on måndag, september 4, 2017

En fransk man som vaccinerade sig mot hepatit B 1998 och 1999, utvecklade ett år senare multipel skleros (MS). Mannen anmälde vaccintillverkaren Sanofi Pasteur för att få ersättning för sjukdomen, som han menade hade koppling till vaccinet. Efter en lägre domstolsprocess i Frankrike vände han sig till EU-domstolen. Frågan gällde om det trots avsaknad av vetenskaplig enighet kring orsakssambandet är möjligt för en domstol att ”med stöd av kvalificerade, precisa och samstämmiga indicier fastställa att ett vaccin är felaktigt och att det finns ett orsakssamband mellan vaccinet och sjukdomen.”
EU-domstolens svar blev: JA!

EU-domstolen gav därmed rätt till att uppkomsten av MS kunde kopplas till vaccineringen mot hepatit B. Domstolen menar att om en sjukdom uppkommer tidsmässigt i nära anslutning till vaccination, om personen dessförinnan var frisk och om det inte finns någon familjehistorik av en sjukdom, så kan det anses vara bevis nog för att sjukdomen beror på vaccinet. Dessutom ansåg domstolen att om ett ”signifikant” antal sjukdomsfall rapporterats i anslutning till samma vaccin, kan vaccinet anses vara orsaken.

Källa:
http://www.lakemedelsvarlden.se/eu-dom-ger-vaccin-skulden-for-sjukdom/

Och här är artikeln från Läkemedelsvärlden:

EU-dom ger vaccin skulden för sjukdom

Även utan vetenskapligt bekräftad koppling kan vaccin anses orsaka sjukdom. Det är resultatet efter en dom i EU-domstolen, som menar att indicier räcker för bevis.

22 juni 2017, av Ingrid Helander

I går onsdag fattade EU-domstolen beslut i ett mål som innebär att sjukdom som uppkommit nära i tiden efter en vaccination kan anses beror på vaccinationen. Detta även om det saknas vetenskapliga belägg för en sådan koppling.

I domstolens beslut anges att om sjukdomen uppkommit tidsmässigt i nära anslutning till vaccination, om personen dessförinnan var frisk, om det inte finns någon familjehistorik av sjukdomen och om ett ”signifikant” antal sjukdomsfall rapporterats i anslutning till samma vaccin, kan det anses vara bevis nog för att sjukdomen beror på vaccinet.

EU-domstolens beslut kommer som svar på en förfrågan från Högsta domstolen i Frankrike. Där pågår ett mål rörande en fransk man, benämnd som J.W., som 1998 och 1999 fick vaccin mot hepatit B och som ett år senare utvecklade multipel skleros. Mannen avled 2011 men hade fem år dessförinnan väckt talan mot läkemedelsbolaget Sanofi Pasteur, som tillverkade hepatit B-vaccinet, för att få ersättning för den skada han upplevde sig fått.

Efter avslag och överklagande i en lägre domstolsinstans i Frankrike vände sig Högsta domstolen till EU-domstolen. Frågan man ville ha hjälp att besvara var om det trots avsaknad av vetenskaplig enighet kring orsakssambandet är möjligt för en domstol att ”med stöd av kvalificerade, precisa och samstämmiga indicier fastställa att ett vaccin är felaktigt och att det finns ett orsakssamband mellan vaccinet och sjukdomen.” EU-domstolens svar är: ja.

I fallet med J.W. var de tre första indicierna uppfyllda, det vill säga att sjukdomen debuterade strax efter vaccination, att han var frisk innan och att sjukdomen inte fanns i släkten. Det sista indiciet, att fler personer oberoende av varandra ska ha insjuknad i samma sjukdom efter samma vaccin, var dock inte uppfyllt.

EU-domen är inte avgörande för fallet med J.W. och hepatit B-vaccinet, det avgörs i Högsta domstolen i Frankrike. Inte heller är domen tvingande för de nationella lagstiftarna i EU, men kan användas som vägledning för nationella domstolar i liknande fall.

Advertisements

Artikel från Kurera, (Isabelle Hedander) läkemedelsskandalen som tystades ner

Den här artikeln är från 2015, men det här temat är tyvärr fortfarande aktuellt, läkemedelsskandaler tystas ner, och dom ger sig på alternativa terapier – myggen silas och kamelerna sväljs, som det heter… 

https://kurera.se/lakemedelsskandalen-som-tystades-ner-och-gick-oss-forbi/

Läkemedelsskandalen som tystades ner – och gick oss förbi

17 juni, 2015

I slutet av januari hände något stort – som totalt gick allmänheten förbi.
Vad? Jo, den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA avslöjade ett omfattande bedrägeri gällande laboratorierapporter som förfalskats och manipulerats i processen att få läkemedel godkända – vilket ledde till att 876 mediciner fick säljförbud och återkallades från den europeiska marknaden.
Ändå har ingen hört talas om det. Anmärkningsvärt, tycker två debattörer på Newsvoice.

En så stor skandal inom läkemedelsindustrin borde ha ett nyhetsvärde, kan nog många tycka. Ändå tog ingen större svensk tidning upp saken. Anledningen? Jo, att det rörde sig om läkemedel, något som varken Svensson eller Svenssons media har för vana att ifrågasätta. Hade det däremot rört sig om kosttillskott eller naturmedel hade det blivit ett betydligt större ramaskri.
Detta uttrycker i alla fall juristen Thomas Arvidsson och journalisten Thorbjörn Sassersson på den alternativa nättidningen Newsvoice.

Först ut med debattartikel
Det var Arvidsson som var först ut med att bli detaljerad kring detta. Det gjorde han i en artikel på Newsvoice – och verkade därmed vara en av få personer i Sverige som över huvud taget noterat att något otillbörligt hänt.

Många klagomål om utebliven effekt
Det gäller i samtliga fall så kallade generika, det vill säga billigare kopior av originalläkemedel, berättar Arvidsson. Han skriver: ”Många patienter som fått de originalmediciner som läkarna skrivit ut utbytta på apoteken mot billigare kopior (generika) har framfört klagomål till apoteken och till sina läkare att utbytesmedicinerna inte har effekt.
Han fortsätter:
”Medicinerna har inte fått förväntad effekt eller de har medfört oönskade biverkningar. Patienterna har då ofta fått beskedet från sina läkare att detta inte är möjligt då generika är exakta kopior av originalmedicinerna och de ska innehålla samma verksamma beståndsdelar och ska ha samma verkan på sjukdomstillstånden de är ämnade för.”

EMA fattade misstankar
Arvidsson skriver fortsättningsvis att det var när antalet patienter som klagade ökade som den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (där Sverige är med via Läkemedelsverket) fattade misstankar om att någonting kunde vara fel och bestämde sig för att göra en närmare granskning av preparaten med flest klagomål.
Granskningen inleddes i september 2014 och EMA fann snabbt att det i samtliga fall var ett och samma företag – det indiska företaget GVK Biosciences – som hade ansvarat för underlagshandlingarna och prövningarna för godkännandeprocessen.

Utökade granskningen
EMA beslutade sig då för att utöka kontrollen och granskningen till att gälla samtliga läkemedel där nämnda företag svarat för underlag och testningar av läkemedel för godkännande. Det visade sig röra sig om ett drygt hundratal läkemedel i cirka 1000 olika beredningsformer. Samtliga var så kallade generika, det vill säga billigare kopior av originalmediciner.
”EMA sände även inspektörer till företagets anläggning i Hyderabad i Indien, för att på plats ta del av samtliga data och underlag för hur testningar och prövningar av dessa läkemedel skett,” skriver Arvidsson.

Förfalskat material var underlag för nya godkännanden
Arvidson fortsätter så här:
”Resultatet avslöjade ett omfattande fusk och bedrägeri med bland annat förfalskade och manipulerade laboratorierapporter och dokumentation som fungerat som underlag för att medicinerna sedan godkändes av de europeiska läkemedelsmyndigheterna och i Sverige av Läkemedelsverket.

Sverige återkallade 16 tidigare godkända läkemedel
EMAs granskning fick som resultat att Läkemedelsverket i Sverige omedelbart återkallade 16 tidigare godkända genetiska läkemedel. Det gällde såväl psykofarmaka som läkemedel för somatiska – alltså kroppsliga – sjukdomar.
Ändå omskrevs nyheten som små notiser och endast av ett fåtal tidningar, med informationen hämtad från det, i alla fall enligt journalisten och debattören Thorbjörn Sassersson, mycket nedtonade pressmeddelande som Läkemedelsverket publicerat på sin hemsida. Sassersson som för övrigt kan ses som man två på pucken, när han efter Thomas Arvidssons artikel svarade med en egen debattartikel.

Spådde tystnad i mainstream media
Sassersson, redaktör för NewsVoice och med bakgrund som bland annat miljökonsult, menade att nyheten borde ha ett enormt allmänintresse men att mainstream media kommer att förbli tyst. Detta för att de har fullt upp med att ”trakassera elöverkänsliga eller försöka hitta fel på något ofarligt kosttillskott”, som han uttrycker det.
”Man kan enkelt föreställa sig mediernas, politikernas och myndigheternas reaktion om det avslöjats att 876 st alternativa preparat baserats på fuskforskning,” skriver Sassersson.

Oklart hur många som skadats
Han poängterar vidare att Arvidssons artikel tydliggjort att det rör sig om exempel på organiserad ekonomisk brottslighet och om företag som inte drar sig för att utsätta miljontals patienter för hälsorisker.
Han skriver bland annat:
”Alla dessa patienter över hela Europa har i åratal tagit verkningslösa ”kemiska preparat” varav många dessutom har gett biverkningar. Per definition är detta kvacksalveri.”
Han konstaterar också att det är oklart hur många som skadats eller avlidit på grund av dessa 876 fuskmediciner men att det sannolikt heller inte kommer att att undersökas av ansvariga myndigheter.

”Undrar hur det blivit om det handlat om naturmediciner?”
Han får medhåll från Arvidsson som kommenterar Sasserssons artikel så här:
”Undrar just hur många spaltkilometer det hade blivit i ”gammelmedia” om det handlat om 876 kosttillskott, naturmediciner eller homeopatika? Då hade det blivit krigsrubriker! Men nu handlar det ju om ”riktiga” mediciner och då nämns inte ett ord. Skrämmande att notera hur styrd media är när det gäller vilka nyheter som får komma ut och vilka som har ”locket på”. Tur att det finns alternativa kanaler.”

Av Isabelle Hedander

Artiklar om Dr Andrew Wakefield (vaccin/autism)

Ytterligare en artikel om vaccin – den här gången om Dr Andrew Wakefield som var regissör för filmen Vaxxed, och också en av de som blev intervjuade i Ty Bollingers serie “The truth about vaccines”. Det finns också en video att se, om man klickar på länken här nedan.

http://newsvoice.se/2014/08/29/ny-svensk-dokumentar-om-dr-andrew-wakefield-som-fann-en-koppling-mellan-trippelvaccin-och-autism/

Svensk dokumentär om dr Andrew Wakefield som fann en koppling mellan trippelvaccin och autism

PREMIÄR. Dr Andrew Wakefield intervjuas i ett samarbete med journalisten Celia Farber i New York. Syftet är att beskriva hur media, svensk public service och forskarsamhället i allmänhet behandlat upptäckten av kopplingen mellan trippelvaccin för barn, kroniska tarmproblem och autism.

Text: Torbjörn Sassersson | Premiär 29 aug 2014 | Se artiklar om Wakefield

Premiären av dokumentären med Wakefield kommer i samband med att forskaren dr William Thompson vid amerikanska myndigheten CDC den 25 augusti 2014 avslöjar att CDC under många år dolt information inför den medicinska världen och allmänheten att risken för barn att drabbas av autism ökar flerfaldigt vid trippelvaccinering. Särskilt drabbade är svarta barn.

Reaktionen inom etablissemanget, public service, myndighetsvärlden, medicinjournalistiken och skolmedicinen kan beskrivas med ett ord: vaccinriskförnekelse.

Smutskastningskampanj genom ”public service”

Den smutskastningskampanj som dr Andrew Wakefield utsatts för kan betecknas som en av de mest omfattande mot en enskild person i modern tid. Den har pågått i över 15 år och spänner över tidningar, webben, TV, radio och Wikipedia etc. Enorma ekonomiska intressen står på spel för läkemedelsindustrin som befarar att övertron mot vaccin ska ersättas av kunskap om riskerna med vaccin och hur ineffektiva de egentligen är. Myndigheter uttrycker mest en oro för en nedsatt så kallad ”vaccinationstäckning”. Denna oro är inte baserad på en fast vetenskaplig grund.

De svenska journalister inom gammelmedia som varit mest aggressiva mot Wakefield är Inger Atterstam på SvD och Karin Bojs på DN (sök bland artiklar på NewsVoice). I övrigt har SVT och Granskningsnämnden kraftigt bidragit till en orättvis behandling av och förvillande uppfattning om Wakefield och hans vetenskapliga fynd.


Produktion: NewsVoice, Sasser Media Lab
Intervju: Celia Farber
Kamera: Francesca Alesse, redaktör på Aljazeera America
Redigering och ljud: Pål Bergström
Produktions-team: Linda Karlström (Vaccin.me), Marina Ahlm (Vaccin.me), Marina Szöges (Dagens Homeopati), Ann-Charlotte Stewart, Torbjörn Sassersson (NewsVoice.se)

Och en till artikel (och man hittar också en video genom att klicka på länken):

http://vaccin.me/2014/02/16/mpr-vaccinet-kan-starta-en-autoimmun-reaktion-wakefields-fynd-om-sambandet-mellan-tarmskador-och-autism-bekraftat/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+VaccinationBiverkningar+%28Vaccination+%26+biverkningar%29

Mpr-vaccinet kan starta en autoimmun reaktion – Wakefields fynd om sambandet mellan tarmskador och autism bekräftat

16 februari, 2014 By 

År 1998 publicerade dr Andrew Wakefield och hans kollegor en studie som undersökte 12 barn med neurologisk fördröjning. Studien, ofta refererad till som Lancet 12, orsakade stor uppståndelse eftersom föräldrarna till barnen i studien påpekade att barnens problem uppstått i samband med mpr-vaccinationen. Wakefield upptäckte att barnen led av skador i tarmarna, vilket gjorde att proteiner som orsakar hjärnsjukdom kunde komma ut i blodomloppet. Hans fynd har nyligen bekräftats av en mycket stor studie som konstaterade att barn med autism hade förstoppning, diarré och en känslighet för olika livsmedel sex till åtta gånger oftare än barn som utvecklades normalt.

Text: Marina Ahlm    Bild: Studie gjord av Thompson och Wakefield år 1995

Wakefield upptäckte i samband med sin studie att mpr-vaccin kunde ha en möjlig koppling till barnens tarminflammation och förlust av tarmens barriärfunktion, vilket gjorde att encefalopatiska (orsakar hjärnsjukdom) proteiner kunde komma ut i blodomloppet. Detta var därmed en faktor i utvecklingen av neuropsykiatriska funktionshinder. Dr Wakefield beskrev 12 barn med neurologisk fördröjning varav 8 hade autism. Alla dessa barn hade magbesvär och hade utvecklat autism i samband med mpr-vaccinet, enligt föräldrarnas utsago.

Dr Wakefield hade redan innan studien varit kritisk mot kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Han gjorde därför rekommendationen att återgå till att ge mässlingsvaccinet som singeldos. Anledningen till detta var att efter introduktionen av kombinationsvaccinet drabbades ovanligt många barn av allvarliga biverkningar som encefalit (hjärninflammation) och meningit (hjärnhinneinflammation). Vaccinet slutade användas år 1992 i Japan där man återgick till att använda singeldoser. I Kanada drog man också tillbaka en typ av mpr-vaccin och 1993 bytte man ut det befintliga vaccinet i Storbritannien mot ett annat. Wakefield var dock inte övertygad om att detta vaccin var säkrare än det föregående. Hans oro för detta har bekräftats av andra (1).

År 2002 publicerade Wakefield och hans medarbetare en studie som undersöker förhållandet mellan mässlingsvirus och autism. Författarna testade tarmbiopsiprover för förekomst av mässlingsvirus från barn med och utan autism.  75 av 90 barn med autism befanns ha virusgenom från mässling i tarmvävnad, jämfört med endast 5 av 70 kontrollpatienter.

Kritiken mot detta blev att eftersom mässlingsvaccinets virus är levande och försvagade så innebär det att vaccinviruset replikerar sig 15-20 gånger efter vaccinationen. Om man nu vet att virus muterar, även om de kommer från ett vaccin, hur kan man vara säker på att dessa muterade virus inte utgör någon sjukdomsrisk? Vaccinviruset lär alltså med all sannolikhet komma att tas upp av specifika celler som ansvarar för virusupptag, och färdas vidare i kroppen. Därmed kan de detekteras i intestinala (tarm-) vävnader. Kritikerna tyckte också att eftersom naturliga mässlingsvirus fortfarande cirkulerar i England, hade det varit viktigt att fastställa om mässlingsviruset var naturligt mässlingsvirus eller vaccinvirus (2).

Det är en intressant aspekt med tanke på att det vid olika utbrott av vaccinerbara sjukdomar sällan undersöks huruvida utbrottet härstammar från vaccinvirus eller vilt virus. I länder där det levande poliovaccinet används är det däremot allmänt känt att vaccinet i sig själv leder till att virus muterar och sprids i det vilda (3)(4). Kikhosta drabbar numera ofta välvaccinerade populationer och en studie har visat att bakterien muterat och blivit resistent mot vaccinet (5). Intressant är att en del forskare hävdar att viruset muterat redan för 20 år sedan, vilket skulle innebära att alla som vaccinerats under denna tid varit helt oskyddade mot den vilda formen av kikhostebakterien (6). Mellan 2009 och 2010 hade USA ett utbrott av påssjuka med 3 502 bekräftade fall. Av dessa studerade man 1 648 fall och fann att 89 procent av dessa hade fått två doser av vaccinet. Utbrottet spårades till en 11-årig pojke som dessutom var vaccinerad (7).  Att vacciner inte kan kontrollera virus är helt uppenbart.

År 2003 publicerades en studie som visade att virus-inducerad autoimmunitet kan spela en avgörande roll i autism. Forskarna fann antikroppar mot en antigen i mässlingsviruset, något som återfanns i 83 procent av autistiska barn men inte i normala barn eller syskon till autistiska barn. Slutsatsen blev att autistiska barn kan överreagera på mässlingsvirus vilket i avsaknad av en vild typ av mässlingsinfektion kan vara ett tecken på en onormal immunreaktion mot vaccinstammen eller virusreaktivering (8).

MINE – den nya degenerativa sjukdomen i vaccinerade barn

År 2004 publicerades en artikel i Journal of Pediatric Neurology vilken beskriver hur reduceringen av mässling i  USA visat sig ha en signifikant konsekvens i form av en ny neurodegenerativ sjukdom, MINE-syndrom (Measles-Induced Neuroautistic Encephalopathy). MINE har samma konstellation av symtom som autism. Det är en variant av SSPE (Subacute Sclerosing Panencephalitis) som är en allvarlig men ytterst sällsynt komplikation efter en mässlingsinfektion (har även uppkommit i vaccinerade). Orsaken till uppkomsten är inte helt klarlagd men av någon anledning klarar inte kroppen av att ta hand om viruset som då ligger kvar i kroppen och senare kan orsaka skada.

Innan införandet  av mässlingsvaccinet rapporterades det över 500 000 fall av mässling varje år i USA. Under samma tidpunkt uppkom det årligen 60 fall av SSPE och de senaste åren har det endast rapporterats runt 5 fall per år. I relation till detta har det sedan slutet av 1990-talet  varit över 2 000 barn som diagnosticerats med MINE och tusentals fler med autism. Gemensamt för dessa barn är att de alla fått mpr-vaccin. Inget barn uppvisade några symtom innan vaccinering. Vid blodprov uppvisade alla vaccinstammar från mässling. Alla autistiska symtom uppstod flera månader efter vaccinering (vilket är vanligt för ”långsamma virus” som mässlingsviruset) och alla har haft symtom som tytt på immunologiska problem, t ex allergier, eksem och upprepade infektioner (9). 

År 2009 skrev Vijendra K. Singh en undersökande artikel där han beskriver autoimmunitet som den största faktorn för utvecklandet av autism.  En stor sannolik faktor för utvecklandet av autoimmunitet är mässling, antingen från en latent infektion eller från mpr-vaccinet. På något sätt tar sig viruset förbi blod-hjärnbarriären och skadar hjärnans myelin genom att starta en autoimmun reaktion. Myelinet har en isolerande förmåga på nervcellerna vilket gör att en nervimpuls kan fortplanta sig snabbare. Efter att denna artikel publicerats skrev 152 familjer och berättade om sin upplevelse av autism. Cirka 52 procent menade att de autistiska symtomen började efter mpr-vaccinet, 33 procent efter dtp-vaccinet, 8 procent berättade att det fanns en koppling till vaccinering men de kunde inte säga vilken, och 7 procent sade att de inte märkt något samband med vaccinering.

Men för att återgå till Wakefields fynd så har en nyligen publicerad studie av forskare vid UC Davis MIND Institute, visat att Andrew Wakefield hade rätt vad gäller samband mellan neuropsykiatriska tillstånd, som autism, och gastrointestinala problem (GI). Studien heter ”Gastrointestinala problem hos barn med autism, försenad utveckling eller typisk utveckling” och publicerades i Journal of Autism and Developmental Disorders.

I studien upptäcktes det att barn med autism hade förstoppning, diarré och en känslighet för olika livsmedel sex till åtta gånger oftare än hos barn som utvecklades normalt. Symtomen var relaterade till beteendeproblem, inklusive socialt tillbakadragande, irritabilitet och repetitivt beteende. Undersökningen som jämför GI-problem hos barn med autism, utvecklingsförsening och typisk (normal) utveckling är den hittills största som gjorts, med en stor etnisk spridning.

Föräldrar till barn med autism har länge sagt att deras barn har kraftiga GI-problem men lite anses känt om vad som orsakar vilket. GI-problem kan skapa beteendeproblem  och dessa beteendeproblem kan skapa eller förvärra GI-problem. Forskarna tog inte upp varför barnen med autism och utvecklingsförsening upplevt mer GI-problem . De noterade att deras resultat tyder på att ämnet förtjänar ytterligare utredning (11).

Källor

1. Pediatric MMR Vaccination Safety – Mark R. Geier, MD, PhD; David A Geier

2. THE ”WAKEFIELD” STUDIES: STUDIES HYPOTHESIZING THAT MMR CAUSES AUTISM

3. Polio Surge In Nigeria After Vaccine Virus Mutates – Maria Cheng

4. Long-term circulation of vaccine-derived poliovirus that causes paralytic disease – J Virol. 2002 Jul;76(13):6791-9

5. U.S. health officials find potentially vaccine-resistant whopping cough – Vaccine News Daily

6. Concerns Raised Over Whopping Cough Vaccin’s Potency – ABC News

7.  Mumps Outbreak in Orthodox Jewish Communities in the United States – NEJM

8. Elevated levels of measles antibodies in children with autism – Pediatr Neurol. 2003 Apr;28(4):292-4

9. Some aspects about the clinical and pathogenetic characteristics of the presumed persistent measles infections: SSPE and MINE – Journal of Pediatric Neurology, Vol. 2, No. 3, July-Sept, 2004, pp. 121-124

10. A major subset of autism  – AnnAls of CliniCAl PsyChiAtry 2009;21(3):148-161 

11. Children who have autism far more likely to have tummy troubles – ScienceDaily

Läs mer

Link found between measles virus and gut abnormalities in children with developmental disorder – Journal of Clinical Pathology

Regressive behavioral disorder diagnosis – Wakefields patent US6534259 B1

Testimony before congressional oversight commitee on autism and immunisation – John J. O´Leary

The MMR question – Correnspondence The Lancet

New research links measles, autistic gut disorders – Autism research review international

Fourteen studies 

We support Dr. Andrew Wakefield

New Published Study Verifies Andrew Wakefield´s Research on Autism – Again (MMR Vaccine Causes Autism)

”That Paper” By Andrew Wakefield

The history of MMR´s safety

The following peer-reviewed papers support the findings of the original work by Wakefield and colleagues at the Royal Free Hospital in the UK

 

Fler exempel på vaccinationer som kan sprida smitta

A case of yellow fever vaccine-associated disease – The New Zealand Medical Journal

Rotavirus vaccines: viral shedding and risk for transmission – The Lancet

Chickenpox The Disease & The Vaccine Fact Sheet – NVIC

 

Artikel från SR – Läkemedelsverket stoppade säkerhetsstudie om Gardasil

En till bloggpost om vaccinet Gardasil – den här gången är det en artikel från Sveriges Radio, P1 Kaliber. Publicerat måndag 2 november 2015 kl 06.47

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6291012

Kaliber avslöjar: Läkemedelsverket stoppade säkerhetsstudie om Gardasil

Läkemedelsverket körde över sin egen expert, när hon ville utreda misstänkta biverkningar av Gardasil, vaccinet mot livmoderhalscancer. Dessutom stoppade verket den säkerhetsstudie som utlovades vid vaccinets införande.

Det visar en granskning som P1:s Kaliber har gjort.

När Gardasil infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet, 2012, fanns en oro efter Pandemrix, vaccinet mot svininfluensa som visade sig kunna orsaka narkolepsi. Som en extra försiktighetsåtgärd utlovade Läkemedelsverket en förstärkt granskning av misstänkta biverkningar. Men den blir aldrig av.

Charlotta Bergquist, utredare på Läkemedelsverket, säger att man snart fick den kunskap man behövde ändå. Främst av en stor studie som Karolinska Institutet, KI, publicerad 2013.

Charlotta Bergquist, utredare på Läkemedelsverket:

– Det är ju svenska och danska flickor som ingår i den studien och många av dem skulle också ingått i den studien som vi planerade. Så vi kände att den blir överflödig den studien. Den kommer inte att bidra med mer kunskap än vi redan har.

Men forskaren bakom studien på KI, docent Lisen Arnheim-Dahlström är tydlig med att slutsatserna som kan dras av resultaten, är begränsade.

Lisen Arnheim-Dahlström, docent vid Karolinska Institutet:

– Den tittar ju på 53 olika diagnoser. Den säger ju ingenting om andra diagnoser som vi inte har inkluderat och den säger ingenting om diagnoser som är svåra att ställa. Som tar lång tid att diagnostisera.

Läkemedelsverket ansvariga säkerhetsexpert för Gardasil, Lisen Arnheim-Dahlström, försökte redan vintern 2014 få sjukdomen POTS, som leder till kronisk trötthet och återkommande svimningar, klassad som misstänkt risk. Därmed skulle hon tvinga fram en studie av det misstänkta sambandet mellan sjukdomen och vaccinet. Men förslaget stoppades. Charlotta Bergquist på Läkemedelsverket försvarar beslutet.

– Man ska inkludera sådant som man tror är en potentiell risk. I det läget kunde vi inte göra den bedömningen.

Hon anser att det fanns andra saker med Gardasil som var mer relevanta att utreda. Det här var kort efter att läkare i Danmark slagit larm om just POTS som en misstänkt biverkning. Rebecca Chandler, lämnade en skriftlig protest mot beslutet och lämnade verket kort därefter.

Rebecca Chandler, tidigare säkerhetsutredare vid Läkemedelsverket:

– Vad kan vara mer relevant.

Att det där och då fanns något som var mer relevant att utreda kan hon inte förstå. Det tror jag också flickorna som får vaccinet tycker, säger hon.

– Jag tror flickorna som fått vaccinet tycker att det är högst relevant, säger Rebecca Chandler.

Ett par blogginlägg av Sven-Erik Nordin, angående t ex cancer, gurkmeja, kokosolja osv

Det har ju varit kalabalik på diverse sociala medier och SVT ett tag nu, efter “avslöjandet” att hälsokostaffärer säljer gurkmeja och kokosolja, som SVT uttryckte det, “under olagliga förespeglingar” osv…
Här är ett par blogginlägg av Sven-Erik Nordin som ger lite nyans till debatten…

http://www.svaradoktorn.se/427029039/4251564/posting/en-förfärande-brottslighet

En förfärande brottslighet!

Den fullkomligt sanslösa debatten om hälsokostprodukter fortsatte i kväll (24/10) i Aktuellt. Självklart skall personal i hälsokostbutiker ge korrekt information om sina produkter. Strängt taget borde också våra läkare ha samma krav på sig, när de skriver ut mediciner eller t.ex. föreslår kirurgiska ingrepp. Nu spelade man åter upp de ”olagligheter” man filmat med dold kamera, då personal i flera hälsokostbutiker sagt att kokosolja och gurkmeja skulle kunna vara bra mot Alzheimer. Föregående kväll hade man bjudit in professor Lennart Minthon som ”expert” – och han visade sig totalt okunnig åtminstone om gurkmeja. Nu hade man bjudit in enhetschef Susanne Zakrisson från Läkemedelsverket, och hon tycktes inte veta mer om ämnet.

Men nu gällde det uppenbarligen inte frågan om huruvida dessa produkter var effektiva mot Alzheimer eller inte – utan i stället att personal i hälsokostbutikerna hade påstått det, och därigenom begått ett lagbrott. Man skulle annars kunna tänka sig, att det åtminstone vore en förmildrande omständighet, om gurkmeja och kokosolja nu faktiskt påverkade hälsan i positiv riktning – vilket dessa produkter bevisligen gör, även om det än kanske saknas riktigt hållbara bevis för att de kan bota Alzheimer.

Men ingen försökte ens visa, att någon som köpt och konsumerat kokosolja eller gurkmeja skulle ha skadats på något sätt, eller att någon som köpt produkterna därmed skulle ha undandragit sig effektiv läkarvård (som i detta fall inte finns). Det kanske mest uppseendeväckande var det klipp från föregående kvälls inslag, där professor Lennart Minthon påstod att den Alzheimerpatient som använder gurkmeja ”dör fortare”! Jag skulle vilja se de bevis han kan åberopa för detta fullständigt sanslösa påstående! Jag tror inte man kan hitta någon enda person som skadats av gurkmeja eller kokosolja. Däremot dör människor dagligen i andra sammanhang av de ”godkända läkemedel” som läkarna skriver ut recept på!

Nu är säkert många okunniga svenskar upprörda över detta ”fusk” inom hälsovårdsbranschen. Men innan man blir alltför upprörd borde man begrunda följande:

Kan läkarna bota Alzheimer? Svar: Nej!

Kan gurkmeja bota Alzheimer? Vi vet inte – men modern forskning visar att det mycket väl kan vara så.

Har läkarnas bromsmediciner mot Alzheimer några biverkningar? Ja, många och delvis svåra!

Har gurkmeja och kokosolja några biverkningar? Nej, inte mer än att alltför stort intag av båda möjligen kan innebära att man blir en smula ”lös i magen”!

Är läkarnas Alzheimermediciner dyra? Ja, tusentals kronor i månaden! Den totala kostnaden för landets ca 160 000 demenssjuka beräknades här om året till drygt 60 miljarder kronor (d.v.s. ca 400 000 kr per person och år), varav medicinerna utgör en betydande del.

Är gurkmeja och kokosolja dyra produkter? Nej – och patienten betalar själv, varför kostnaden för kommuner och landsting blir 0 kr!

Till saken hör sedan också, att bristen på läkare som bekant är minst sagt betydande, och varför man då nödvändigtvis skall belasta läkarkåren ytterligare genom att slussa alla Alzheimerpatienter via läkare – som dessutom inte kan erbjuda någon bot – borde för de flesta anses helt obegripligt!

Nu talade man om hur viktigt det var med INFORMATION! Javisst! Men då skall det vara korrekt och saklig information, som berättar att läkarna än inte har något botemedel mot Alzheimer, att bromsmedicinerna är svindyra och har avsevärda och plågsamma biverkningar – samt att gurkmeja och kokosolja är generellt hälsobefrämjande, sannolikt lindrar verkningarna av de flesta neurodegenerativa sjukdomar som t.ex. Alzheimer och inte har några allvarliga biverkningar!

När får vi höra den informationen?

Och här är ett till blogginlägg:
http://www.svaradoktorn.se/427029039/4230367/posting/varför-förebyggs-och-botas-inte-cancer

“På förekommen anledning lägger jag ut denna långa text:

Varför förebyggs och botas inte cancer?

Som de flesta vet har förekomsten av cancer ökat dramatiskt de senaste decennierna – trots att ett oändligt antal miljarder under denna tid satsats på cancerforskning. Förutom att cancer är en enorm inkomstkälla för de stora läkemedelsbolagen, varför deras intresse av att ”lösa cancerns gåta” är obefintligt, så kan man också identifiera några andra orsaker till misslyckandet.

För det första satsas nästan inte något på att förhindra cancerns uppkomst – utom möjligen att man försöker minska rökning, att man lyckats avskaffa hanteringen av asbest och några andra klart cancerframkallande produkter. Men direkt inom den medicinska professionen har inte mycket hänt. Där tycks man enbart vara inställd på att försöka BOTA (hittills med klent resultat) och inte alls ägna sig åt att FÖREBYGGA. Detta gäller för övrigt inte bara cancer, utan också andra allvarliga sjukdomar.

För det andra tycks man i hög grad vara inställda på att hitta GENETISKA lösningar på cancer. Detta måste anses vara mycket märkligt, eftersom våra gener är desamma nu som de var innan förekomsten av cancer började öka! Dessutom har ju disciplinen epigenetik på senare tid dramatiskt ändrat kunskapen om våra geners betydelse och visat att miljöfaktorer i hög grad kan förändra våra geners konkreta uttryck. Med tanke på att vår livsmiljö och vår kost under den aktuella tidsrymden däremot förändrats drastiskt, så hade en inriktning av forskningen mot sådana orsaker varit den självklara. Några föregångsmän finns det dock. Så har t.ex. den amerikanske läkaren Thomas Seyfried i sin forskning klart visat, att den genetiska mutationen vid cancer inte är den initiala orsaken, utan kommer i efterhand. Men hans resultat verkar inte beaktas!

För det tredje tycks dagens läkare mer eller mindre omedvetna om upptäckten som gjorde att den tyske professorn Otto Warburg fick Nobelpriset i medicin 1931. Han visade i sin forskning, att cancerceller har en avvikande metabolism, jämfört med vanliga celler. Förenklat kan man beskriva det som att deras mitokondrier (de små enheter i cellerna, där energi skapas) är defekta och använder sig av ineffektiv fermentering (jäsning) av glukos i stället för förbränning med hjälp av syre. Detta innebär bl.a. att de behöver 20 – 30 ggr mer glukos (socker) än vanliga celler. Dessutom kan de ENDAST använda glukos för sin energiförsörjning, medan de flesta av kroppens övriga celler kan använda det alternativa bränslet ketoner (förenklat en nedbrytningsprodukt av fett). Denna fatala kunskapsbrist hos läkarna gör, att de ofta bidrar till att optimera möjligheterna för cancerceller att utvecklas – genom att t.ex. uppmana cancerpatienter att äta en kolhydratrik föda! Upprörande!

För övrigt tycks Warburg under senare delen av sitt liv blivit övertygad om, att orsaken till att celler övergick till att bli cancerceller var förgiftning – av t.ex. giftiga kemikalier eller olika former av strålning. Ingen kan förneka, att vi i dag i hög grad utsätts för just dessa faktorer i vår livsmiljö!

För det fjärde verkar de flesta läkare helt omedvetna om, att det finns naturliga produkter som effektivt och skonsamt motverkar cancer (t.ex. gurkmeja, ingefära, aroniabär, kolloidalt silver), samt att cancerpatienter nästan alltid har brist på viktiga mineraler som jod, magnesium, selen och zink, samt vitaminer som C- och D-vitamin och några fler.
För det femte tycks läkarna vara helt främmande för tanken att vårt immunförsvar, om det fungerar optimalt, också skyddar oss mot cancer – precis som det skyddar oss mot bakterier, virus och andra skadliga mikrober. En kost som innehåller alla nödvändiga vitaminer, mineraler och spårämnen för att vår kropp (inkl. immunförsvaret) skall fungera på bästa sätt torde vara en av de effektivaste metoderna för att förhindra uppkomsten av cancer.

Detta verkar inte läkarna ha förstått, och man kan t.o.m. få höra, att ”kosten inte har någon betydelse för cancer”. Kosten är tvärt om en avgörande faktor för vår hälsa – vilket redan Hippokrates för omkring 2400 år sedan påpekade. I dag tycks läkekonsten ha tappat den självklara insikten!”

Artikel av Margareta Lundström: DN sprider medicinmyter som Big Pharma vill att du ska gå på

Amina Manzoor skrev en artikel åt DN – “Nio medicinska myter du inte ska gå på”, jag kommer tyvärr inte åt artikeln, man måste betala för att komma åt den, men det finns en massa fel i artikeln, och det bemöttes av Margareta Lundström, den artikeln kan jag dela i alla fall, så man kan förstå vad AM har gjort för tankevurpor (förmodligen väldigt medvetna såna)…

http://newsvoice.se/2016/08/11/replik-dn-sprider-medicinmyter-som-big-pharma-vill-att-du-ska-ga-pa/

DEBATT. Reaktionerna på Amina Manzoors artikel ”Nio medicinska myter du inte skall gå på” fortsätter att komma in efter semesterns slut.  Skribenten Margareta Lundström är en raden. Hon skickade ett brev till DN:s chefred Peter Wolodarski om DN i allmänhet och Manzoors artikel i synnerhet. NewsVoice publicerar brevet i debattartikelformat. 

Text och foto: Margareta Lundström | Originaladressen för DN:s artikel: ”Nio medicinska myter du inte ska gå på” | Samma artikel på Web Archive

Margareta LundströmI artikeln om nio påstådda medicinska myter pådyvlade Manzoor läsarna det som hon ansåg vara vanföreställningar, vilka hon sedan resolut tillbakavisade som myter. Texten är så enfaldig att jag tror att den enklaste veckotidning skulle ha hållit sig för god att publicera ett den, men Manzoor är säkert inte enfaldig. Hon vet vad hon gör.

Hon hade ett uppdrag för Läkemedelsindustrin på den förment neutrala nättidningen LäkemedelsVärlden och hon fullföljer tydligen det uppdraget på DN. Manzoor anställning på DN var en del av, men inte hela anledningen till att jag sade upp min prenumeration.

Artikeln är gratisreklam för en korrupt mångmiljardindustri och pretentiöst placerad under rubriken ”Vetenskap”.


Tyvärr är artikeln förenlig med DN:s förvandling till ett propagandaorgan för politiska och ekonomiska intressen. Då krävs det både desinformation och undanhållande av information.


Men underskatta inte läsarnas förståndsgåvor eller vår möjlighet att skaffa oss information på annat håll. Bli inte förvånade över att vi överger er.

Kopplingen vaccin och autism

Amina Manzoor påstår att hon vet att kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund inte orsakar autism och att vår villfarelse om detta samband kan skyllas på den ”forskningsfuskande britten Andrew Wakefield”.

Amina Manzoor: Nio medicinska myter, DN

Som referenser anger Manzoor sin kollega på tidningen, Karin Bojs. Karin Bojs källa i sin tur tycks vara Rupert Murdochs tabloidpress. Så här skriver Karin Bojs 2011:

“Han (Wakefield) har ljugit, plågat barn, skrämt upp föräldrar, kanske bidragit till att ovaccinerade barn dör av mässling och själv tjänat miljoner.”

För att ytterligare stärka sitt påståenderefererar Manzoor till vaccinindustrins och medias absoluta favoritstudie som alltid framhålls som bevis för att samband mellan vaccin och autism saknas. En studie som även Karin Bojs helt okritiskt slukat med hull och hår.

Studien har beslagits med att presentera motsägelsefulla fakta och med att utesluta viktiga data. Manzoor underlåter att berätta att ansvarig för studien är bland andra den famöse dr Poul Thorsen. Thorsen är förvunnen med forskningspengar och efterlyst av polis.

Tre övriga i forskningsteamet är Mads Melbye MD, Anders Hviid, MSc och Jan Wohlfahrt M. Sc. , samtliga anställda på Statens Seruminstitut i Danmark och involverade i tillverkning och distribution av vaccin. I samma team ingick också Diana Schendel, Ph.D, som vid tiden för studien var anställd av Centers for Disease Control and Prevention, (CDC). Studien finansierades av CDC, som har ett ekonomiskt intresse av att öka användning av MPR-vaccin.


CDC, köper vaccinet från Merck och säljer det vidare till de enskilda delstaternas hälsomyndigheter. På samma sätt är vårt statliga Läkemedelsverk finansiellt beroende av läkemedelsindustrin.


Nyligen har 12 av de av media och myndigheter mest citerade studierna som fritar vaccinet från att orsaka autism granskats. Granskningen har gjorts av Brian Hooker, PhD, PE för Alliance for Natural Health (ANH-USA) De visar efter granskning att de inte bevisar någonting. Samtliga är finansierade av dem som har ett finansiellt intresse av ett resultat som avvisar samband.

Andrew Wakefield

Dr Andrew Wakefield är en högt meriterad gastroenterologist med många vetenskapliga studier bakom sig varav tre har utförts tillsammans med svenska forskare. Professor Anders Ekbom på Karolinska var en av dem som ingick i samma forskningsteam som Wakefield.

Studier av dr Wakefield och studier som stöder hans forskning

Dr Wakefield spåddes en lysande akademisk framtid. Men han blev ett hot mot en mångmiljardindustri genom att vid en liten fallstudie uppmärksamma ett tänkbart samband mellan tarmproblem, autism och ett vaccin. Men då slog läkemedelsindustrin och dess hantlangare media till.

NewsVoice dokumentärfilm om Andrew Wakefield (YouTube)

DN underlåter att berätta för läsarna att denne läkare som blivit fråntagen sin legitimation, fått löpa gatlopp i pressen och tvingats flytta från sitt hemland England, nu reser världen runt och hyllas som en hjälte. När han föreläser får han stående ovationer Hans samproducerade film VAXXED from Cover up to Catastrophe, drar som en prärieeld med fulla hus över USA. Kan streamas på nätet inom kort.

William ThompsonDN underlåter att delge läsarna att en högt uppsatt forskare på CDC dr William Thompson 2014 offentligt erkände att både Merck och CDC under 15 år känt till och dolt det faktum att vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund orsakar autism framför allt hos afroamerikanska pojkar.

DN undanhåller oss också att ett antal av före detta anställda inom läkemedel-/vaccinsindustrin gått ut offentligt och tagit avstånd från vaccinindustrins verksamhet och deklarerar att de inte vaccinerar sina barn.

Vi vaccineras från vaggan till graven, ändå anser DN att frågor som detta inte är av allmänintresse och värda att ta upp.

Vaccin räddar liv – miljoner liv enligt Manzoor! Men statistiken och historien säger något helt annat om man orkar ta reda på det. Det verkar vara väldigt svårt för DN:s vetenskapsjournalister att ta reda på fakta själva. Det är naturligtvis enklare att upprepa vad andra säger och referera till den av den medicinindustriella kartellen styrda WHO.

Vacciner är säkra påstår Manzoor. Hur vet hon det? Säkerheten har ju aldrig har prövats? Vaccinindustrin medger själv att det finns risker med vaccin och var och en av oss kan ju läsa på vaccinets bipacksedel.

Vacciner är effektiva påstår hon. Hur förklarar hon återkommande mässlings- eller påssjukautbrott hos fullt vaccinerade personer?

Men faktum är att vi har en autismepidemi som och om trenden fortsätter då beräknas att vartannat barn är autistiskt i USA år 2025 . Faktum är också att amerikanska barn har fått 69 vaccinationsdoser innan det fyllt 18 år. Faktum är också att amerikanska barn är de mest drabbade av kroniska sjukdomar i världen. Faktum är också att spädbarnsdödligheten ligger på 34.de plats i USA jämfört med motsvarande utvecklade länder. Sverige ligger på andra plats efter Singapore. Tillfällighet? Samband? Har Manzoor funderat över detta?

Zikaviruset

Manzoor påstår också att det inte är insektsmedel som orsakar microcefali i Brasilien och att det råder vetenskaplig konsensus om att orsaken är zikaviruset.

När media använder begreppet vetenskaplig konsensus är det ett sätt att manipulera oss. Ingen vill ju göra sig dum och gå emot vetenskaplig konsensus. Så får man slut på diskussionen och kan driva sin tes utan inblandning av stolliga konspirationsteoretiker, som kanske skulle påstå att det är en ”man made” sjukdom.

Men hur förklarar den vetenskapliga konsensus att det inträffar 25 000 fall av microcefali årligen i USA? Eller att i epicentrum för tragedin i Brasilien hittar man bara zikavirus hos 10 % av de drabbade? Eller alla barn som föds med normala hjärnor av mödrar som bär på antikroppar mot zikaviruset?

Sötningsmedel

Manzoor påstår också att det inte finns några kända risker för Aspartam.

NewsVoice svar sukralos DNFDA har vägrat godkänna Aspartam vid fyra ansökningstillfällen. Redan 1975 konstaterades att Asparatam var ett nervgift. Alla tänkbara knep togs till för att genomdriva ett godkännande. Oresonabla medlemmar i den granskande kommitteen byttes ut. Tillverkaren presenterade en studie (The Bresslel Report) som visade sig vara så manipulerad att det faktiskt ledde till åtal.

Men trägen vinner. När Ronald Reagan blev president var en av hans allierade miljardären Donald Rumpsfeld, som var VD för GD Searle Company som tillverkar Aspartam.

Det var så Aspartam blev ofarligt och utgör nu en jätteindustri tillsammans med tillverkare av liknande konstgjorda sötningsmedel.

”Man faller inte ner död efter en lightläsk, men det är det långsiktiga skadorna som är allvarliga”, säger professor emeritus Göran Petersson, Miljö Kemi på Chalmers.

Upptäckaren av en huskur så betecknar Manzoor Linus Pauling, tvåfaldig nobelpristagare. Ett rekord i understatement. Manzoor följer en tradition hos det medicinindustriella komplexet att förringa Linus Pauling och hans forskning på C-vitaminet.

Pauling var biokemist och han skulle enligt det medicinska skrået inte blanda sig i deras monopol med dess lönande kontakter med läkemedelsindustrin.

Dr Paulings huskur används i tysthet vid cancerbehandling för att förstärka effekten av cytostatika.

Kardiologen Thomas E. Levy var i Stockholm i våras och föreläste om C-vitaminets stora betydelse för hjärt- och kärlhälsa? Han är inte ensam om att föra Linus Paulings arv vidare. Var var då DN: medicinjournalist?

Manzoor har synpunkter på cancer och kost. Det är rätt som Manzoor skriver, att cancer är en mycket komplex sjukdom och har många orsaker. Just därför tycker jag att Manzoor skall avstå från att ta upp detta ångestladdade ämne i detta ytliga sammanhang.

Manzoor är proaktiv och bemötte redan i artikeln konspirationsteoretiker. Om jag har förmågan att se sammanhang utnyttja tidigare erfarenheter och se bakom det som synes ske. Kunna göra analogier och jämförelser och ställa frågan, vem tjänar? Då är jag stolt över att kallas konspirationsteoretiker.

Jag betraktar mig också som dissident i förhållande till DN:s världsbild.

Manzoor försvar för läkemedelsindustrin är generande naivt. En industri vars produkter är orsak till den tredje vanligaste dödsorsaken.

Så här skriver professor Peter C. Gøtzsche, chef för det oberoende Chochrane Institutet i Köpenhamn och författare till boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet, hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk-och hälsovården. 

Hans bok fick första pris i kategorin ”Medicinska grundvalar” av British Medical Association Book Awards 2014.

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet av Peter C Gøtzsche”År 2012 fick jag veta att de tio största läkemedelsföretagen i världen begår upprepade och allvarliga brott till en sådan grad att de uppfyller kriterierna för organiserad brottslighet enligt amerikansk lag. Jag hittade också hur stora konsekvenserna av dessa brott är. Detta innebär kolossala stölder av offentliga medel och de bidrar i hög grad till att våra läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer.”

Dr Richard Horton som är chefredaktör för en av världens mest erkända medicinska tidskrifter, the Lancet, varnar för att hälften av alla medicinska studier baseras på pseudovetenskap. Konsekvensen blir att många vacciner och läkemedel är exempel på kvacksalveri.

Marcia Angell f.d., chefredaktör för New England Journal of Medicine”: skriver

Marcia Angell - Wikimedia“It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of the New England Journal of Medicine”

Why Most Published Research Findings are False” är det mest nedladdade dokument genom tiderna på PLoS, Public Library of Medicines peer-reviewed, open access-tidskriftJohn P. A Ioannidis förklarar i detalj hur:

”Det kan bevisas att de flesta påstådda forskningsresultaten är falska.” Och att ”för många av dagens vetenskapliga områden och påstådda forskningsresultat handlar det helt enkelt oftast om att de exakt speglar rådande förställningar.”

Jag tycker i grunden att papperstidningen [DN] är en fantastisk produkt.

Jag har en enorm respekt för ärlig och god journalistik. Det går inte att nog betona vilken viktig uppgift journalistiken har – för att granska makten för att driva en debatt och förklara komplicerade sammanhang. Därför är det så sorgligt när man förfelar sitt uppdrag, stryper debatten och går maktens ärenden.

Dagligen upplever jag hur mainstream media förtiger viktiga nyheter och information och vi matas vi med nonsens och propaganda. 

Saknar jag DN? Ja! Jag saknar Richard Swartz och Nathan Shachar med sin bildning djup och bredd och respekt för läsarna. Jag saknar Bard och jag saknar korsorden och Kulturbilagan.

Text: Margareta Lundström

 

 

Articles about tattoos (och en artikel på svenska)

I always warn people about tattoos and piercings (even wearing earrings…), since I have a problem with mercury/amalgam myself, and know first hand what those things can do to your body ( I would never put a tattoo or a piercing on my body). People are very concerned about vaccines, and what the ingredients are in that, it should be the same kind of thinking about tattoos too –  there are some health hazards connected to those kind of things, here’s an article about that theme:

http://www.naturalnews.com/050189_tattoo_ink_chronic_disease_heavy_metals.html

Tattoos linked to chronic health problems; dyes, chemicals can cause long-term allergies and infections, warn scientists
Thursday, June 25, 2015 by: Jonathan Benson, staff writer

(NaturalNews)
It’s somewhat amusing when health-conscious folks try to defend tattoos, all the while ignoring the fact that everything from the needle itself to the ink being injected is a potential health hazard. A recent study found that most tattooed people who develop some kind of acute reaction following the invasive procedure also end up developing chronic health problems like constant swelling and infection.

After polling some 300 tattooed people walking through New York’s Central Park, researchers found that only about 10% recalled suffering any noticeable reactions following the procedure. But among those who did, six in 10 said they suffered severe health problems that didn’t go away for a long time; some of them still suffering to this day.

Dr. Marie Leger, a dermatologist at the New York University Langone Medical Center in New York City and co-author of the recently published paper, says she decided to investigate the issue after noticing an uptick in the number of patients coming to her because of problems with their tattoos. After speaking to friends and colleagues, she discovered that tattoo-related health problems are much more common than she previously thought.

Her paper, which was published in the journal Contact Dermatitis, contends that one in 10 people who get tattoos experience itching, swelling, redness or infection as a result of the procedure. In most cases, these adverse effects last for months or even years, though many tattooed people decide to just live with it and avoid seeing a doctor.

Claiming that she actually likes tattoos, Dr. Leger still warns that people need to be aware of the risks involved, which are probably more severe than the average person assumes. Injecting any kind of unnatural substance below the skin obviously isn’t risk-free, and since getting a tattoo is largely permanent (aside from getting it professionally removed), people need to carefully consider what they’re doing to their bodies.

“Of 300 participants, 31 (10.3%) reported experiencing an adverse tattoo reaction, 13 (4.3%) reported acute reactions, and 18 (6.0%) suffered from a chronic reaction involving a specific colour lasting for >4 months,” warns the study. “This study shows that tattoo reactions are relatively common, and that further investigation into the underlying causes is merited.”

Tattoos and vaccines both contain toxic mercury

What about the ink itself? According to Dr. Leger, tattoo ink is very loosely regulated in the U.S., meaning it may contain all sorts of hidden toxins that, once injected, can never be fully removed. Tattoos are a lot like vaccines, in fact, as recipients are typically unaware of what’s being pumped into their bodies.

Natural News can confirm, based on tests conducted in our own in-house Forensic Food Lab, that some tattoo ink contains upwards of 6,000 parts per billion (ppb) of mercury.

Other research has shown that tattoo ink often contains heavy metals like titanium, copper, chromium and iron. One study out of Italy published in 2009 identified cadmium, cobalt, chromium and nickel in all of 13 separate ink samples from a single supplier. Most of these samples also contained mercury, according to the study.

“Very few countries have any regulations controlling the composition of tattoo inks,” explains the website Science Or Not.

“Most have regulations covering colourings used in foods and cosmetics. These do not apply to tattoos, but some tattoo ink suppliers make reference to such regulations to imply that their products are safe. The wide variety of pigments used and lack of regulation means there is potential for harmful consequences.”

To see the test results of many other consumer products, including brown rice protein and cacao powder, be sure to visit the Natural News Forensic Food Lab website:
Labs.NaturalNews.com.

Sources:

http://onlinelibrary.wiley.com

http://www.livescience.com

http://www.huffingtonpost.com

http://scienceornot.net

Learn more:  http://www.naturalnews.com/050189_tattoo_ink_chronic_disease_heavy_metals.html#ixzz44UEPizY0

 

And here’s another website, treehugger.com:
http://www.treehugger.com/culture/ask-treehugger-are-tattoo-inks-toxic.html

Question: I’ve been wanting to get myself a tattoo for a few weeks, but I’ve heard that tattoo inks can be toxic. Where/How can I find a tattoo artist who uses “safe” inks?

Response: The safety of tattoo inks or pigments have recently been the subject of some attention, possibly the result of a lawsuit brought by the American Environmental Safety Institute (AESI) against Huck Spaulding Enterprises, Inc., Superior Tattoo Equipment Co., and other tattoo ink sellers in the U.S. As a result of this lawsuit, the companies must place a warning for their California customers on their tattoo ink labels, catalogs and Internet sites that reads “inks contain many heavy metals, including lead, arsenic and others” and that the ingredients have been linked to cancer and birth defects. These adverse effects have been shown for exposures that occur over long time periods to these and other heavy metals, although not explicitly from these metals in tattoos. Although the US Food and Drug Administration (FDA) has the authority to regulate tattoo pigments, tattoo pigments have not yet been approved by FDA for injection into the skin, as is done when a tattoo is made. Heavy metals are used to give tattoo pigments their permanent color. The specific ingredients that are used in the pigments differ by color and by brand, but may include not only lead and arsenic, but also antimony, beryllium, chromium, cobalt, and nickel — metals that have also been linked to bad outcomes in people. The amount of these metals in a tattoo may be substantial. For example, AESI states that the ink used for an index card sized (3″ by 5″) tattoo contains 1.23 micrograms of lead, which is more than double the amount permitted per day under California’s Proposition 65.

Certain tattoo colors may present greater health risks than others. For example, green and blue pigments produced from copper salts (Copper Pthalocyanine) are thought to be safe, as they are approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for use in contact lenses, surgical implants, and infant furniture paint. Similarly, black pigments made from carbon black or india ink, white pigments made from zinc or titanium white, purple pigments made from dioxazine/carbazole, and brown pigments made from iron oxides are thought to be have minimal (if any) health risks. Of the colors, red pigments, especially those that contain cadmium, iron oxides or mercury (cinnabar), are generally the most worrisome. Mercury in tattoo pigments, for example, has caused allergic reactions and scarring in people and has sensitized people to mercury from other sources, such as fish or dental fillings.

In light of these and other concerns, it makes sense to think twice about getting a tattoo. At a minimum, you should find out the ingredients of any tattoo pigments that will make up your new tattoo. This information may be hard to find, since the ingredients of tattoo pigments are considered to be proprietary and thus are usually not listed or otherwise revealed. Some tattoo artists, however, do mix their own tattoo pigments, in which case they should be able to tell you the ingredients. I would suggest going to only those artists that can give you this information.

And another website:

http://naturallysavvy.com/care/are-tattoos-safe-the-truth-about-tattoo-inks

ARE TATTOOS SAFE? THE TRUTH ABOUT TATTOO INKS

More than 20 percent of adults in the United States have a tattoo and, believe it or not, women beat out men in this area (23% vs 19%). But how many tattoo-toting men and women know the truth about the tattoo inks that were injected under their skin? If you are thinking about getting a tattoo, do you know which tattoo inks are safe and which ones are not?

The first truth about tattoo inks in the US is that while the Food and Drug Administration (FDA) regulates substances people ingest and some of the ingredients individuals place on their skin, the agency does not regulate inks that are placed under the skin. That means you must trust the individuals who are providing the tattoo services to use safe inks. But what are safe inks?

You don’t get any help from the FDA here either. That’s because the agency does not require the ink makers to reveal the ingredients in their products. Tattoo inks include the pigment, which can include a variety of metallic salts (e.g., oxides, selenides, sulfides), organic dyes, or plastics, and the carriers with which they are mixed to help provide an even application of the ink.

Read more about getting a tattoo

Regulation of tattoo inks differs from that of permanent makeup inks in that the states—and not the federal government–regulate the latter. Each state has its own guidelines.

Overall, the FDA has stated the following concerning tattoo and permanent makeup inks:FDA considers the inks used in intradermal tattoos, including permanent makeup, to be cosmetics…. The pigments used in the inks are color additives, which are subject to premarket approval under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. However…FDA traditionally has not exercised regulatory authority for color additives on the pigments used in tattoo inks. The actual practice of tattooing is regulated by local jurisdictions.

The bottom line is that every brand and color of tattoo ink has different ingredients, according to a Northern Arizona University study, and since the makers don’t have to tell you what’s in their products, it is clearly a case of buyer beware. You can take steps to uncover the ingredients by asking for the MFSD sheet on the different tattoo inks.

Tattoo inks may be made from titanium dioxide, lead, chromium, nickel, iron oxides, ash, carbon black, and other ingredients. Some of the pigments are industrial grade and used as automobile paint. According to an Environmental Health News report, an ingredient found in black tattoo inks—benzo(a)pyrene—has caused skin cancer in animals. It also noted that tattoo inks have migrated into the lymph nodes, which play a significant role in immune system health.

Carrier ingredients may contain dangerous substances such as antifreeze, formaldehyde, methanol, denatured alcohols, and other aldehydes. Among the most popular pigments are those made from acrylonitrile butadiene styrene (ABS), a type of heat-resistant plastic that is used to make luggage, pipe fittings, appliance parts, and, when ground down, tattoo inks. These inks are popular because they produce vivid colors. In fact, you can usually tell if an ink contains ABS because of the color.

You may pay a price for brilliant color, however, as people can experience allergic reactions to these plastic-based pigments. However, pigments that have a metal base also can cause allergic reactions. For example, you may react to the cobalt or copper in blue, the cadmium sulfite in yellow, or the mercury in red cinnabar.

An additional danger from tattoo inks concerns the desire to have a tattoo removed. If you want to eliminate a tattoo using laser or ultraviolet light (the usual methods), the process may cause the release of toxic chemicals into your body, especially if the tattoo includes yellow #7 pigment.

Did you know you can get a tattoo that glows in the dark or responds to black ultraviolet light? These tattoo inks can be dangerous, as they can accumulate into one spot under your skin. Carriers that contain alcohol cause an increase in the skin’s permeability, which means the pigment and all of its chemicals are better transported into the bloodstream. Alcohol also has been shown to enhance the activity of cancer-causing substances.

What about a henna tattoo?

Is a henna tattoo safer? Not really. If you want to choose a henna tattoo, you should ask about the ingredients. Those that contain para-phenylenediamine (PPD) as well as other toxic chemicals found in dyes can cause delayed allergic reactions and hypopigmentation, scarring, and dying skin (skin necrosis). In addition, use of henna may cause you to be permanently unable to tolerate sulfa drugs, sunscreens that contain PABA, benzocaine, and hair dyes.

Read more about henna tattoos

What you should do

Since companies are not required to reveal the ingredients in their tattoo inks and you are not protected against receiving a tattoo from unqualified individuals (unless you do your homework, as noted in a previous Naturally Savvy article on tattoos), you need to take steps to ensure your safety if you want to have a tattoo. Therefore:

 • Ask to see the Material Safety Data Sheets (MSDS) for each of the pigments or carriers to be used in your tattoo. These information sheets will tell you about the safety and basic health information on each substance.
 • Have skin tests performed on each of the inks to be used in your tattoo, even if the professional insists the inks are safe.
 • Insist on inks that generally have been shown to be safe. Therefore, look for carriers that include glycerine, ethanol, and purified water rather than toxic chemicals.
 • Nontoxic choices for various different colors of pigments include the following: logwood and carbon for black; titanium dioxide for white; turmeric for yellow; monoazo (carbon-based) for green; sodium, aluminum, or copper for blue; dioxazine and carbazole for purple. Avoid red pigments made from cadmium red, iron oxide, or cinnabar and ask for naphthol.
 • Avoid neon or vividly colored pigments, which are more likely to be toxic than other pigments.
 • Consider vegan tattoo inks. Numerous companies make pigments that are animal cruelty free. You can check this list of vegan tattoo inks and ask for them by name.

The safest advice of all regarding tattoo inks? Don’t get a tattoo. If you have your heart set on getting one, do your homework and choose the safest tattoo inks available and licensed professionals.

Additional sources
The truth about tattoos: Health risks, toxicity and more
Nontoxic tattoo ink ingredients

And what Dr Mercola is saying about this theme:
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/06/10/allergic-reaction-tattoo.aspx

About one in five US adults, or 21 percent, has at least one tattoo. This is up from 14 percent in 2008, according to a Harris poll.1 Tattoos have been around for more than 5,000 years. They were used in ancient Egypt as a way to identify peasants and slaves.2

They were discovered on a 5,000-year-old frozen mummy identified as the “Iceman,” and it’s thought his tattoos may have been placed as a therapeutic tool on areas prone to joint pain and degeneration.3

In Samoa, extensive tattoos were given as a show of courage, endurance, and dedication to cultural traditions,4 while around the world different cultures valued the designs as status symbols, signs of religious beliefs, declarations of love, beautifications, or as a form of punishment.5

In the US, tattoos, once thought of as more of a fringe or alternative practice, are becoming practically mainstream and are often used as a form of self-expression. There are still some stereotypes remaining, however.

While 73 percent of voters said they would hire someone with a visible tattoo,627 percent of respondents to a Harris poll believed people with tattoos are less intelligent and 50 percent believed they were more rebellious.

Most people getting a tattoo are not doing so to appease the views of others, of course, but there is one consideration you might not have considered: your health. If you’ve ever gotten a tattoo, or thought about it, chances are high that you weighed the artistic and social aspects of it far more than the healthaspects.

But, unbeknownst to many, a significant number of people with tattoos have experienced lasting health issues as a result.

10 Percent of People with Tattoos Experienced Abnormal Reactions

Researchers from the NYU Langone Medical Center surveyed 300 people in New York’s Central Park. Of those who had a tattoo, more than 10 percent said they developed abnormal reactions as a result, including pain, itching, and infection that sometimes required antibiotics.8,9

In 4 percent of the cases, the symptoms went away within four months, but for 6 percent symptoms such as itching, scaly skin, and swelling lasted much longer. Chronic reactions occurred more often in people with more colors in their tattoo, particularly shades of red.

Past research has also found “red pigments are the commonest cause of delayed tattoo reactions.”10 One study conducted actual skin biopsies from red tattoo reactions and determined interface dermatitis was the primary problem, in many cases due to an allergic response.

In many cases, however, “overlapping reactive patterns were identified,” which suggests the red pigment was irritating the skin and body via multiple mechanisms.11 In addition to red, pink and purple colors were also commonly involved in reactions.

The featured study’s lead author was actually motivated to conduct the study after seeing a patient who seemed to develop an intolerance to red tattoo dye after receiving her multiple tattoos. She told CNN:12

“[Dr. Marie C. Leger, assistant professor of dermatology at NYU Langone Medical Center]… got motivated to study tattoo complications after treating a patient who developed itching and raised, scaly skin around only the red parts of a tattoo on her arm. 

She had the first tattoo for years but the symptoms started after getting a more recent tattoo on her foot. In addition to the problems at the tattoo site, she developed a rash over her whole body. 

‘It was like her body decided after being exposed to red dye more than once, that it just didn’t like it,’ Leger said. There are many questions over what is causing these undesirable side effects. Leger said she suspects that allergic reactions to the dyes, especially red dye, are responsible for some of the chronic reactions lasting more than four months.” 

Tattoo Ink Is Unregulated

While tattoo parlors are often inspected to ensure safe practices (such as the use of single-use needles), however tattoo inks typically fly under the radar. Inks and ink colorings (pigments) used for tattoos are technically subject to regulation by the US Food and Drug Administration (FDA) as cosmetics and color additives.

However, the Agency states that because of other public health priorities and a “previous lack of evidence of safety concerns,” they have not traditionally regulated such products.13

It has been said that “tattoo ink is remarkably nonreactive histologically, despite the frequent use of different pigments of unknown purity and identity by tattoo artists.”14

However, University of Bradford researchers using an atomic force microscope (AFM) that allows them to examine skin with tattoos at the nano-level have found evidence that suggests otherwise. In a preliminary study (the first to use an AFM to examine tattoos), the researchers found that the tattoo process remodels collagen (your body’s main connective tissue).15

Carcinogenic Nanoparticles Found in Tattoo Ink

In 2011, a study in The British Journal of Dermatology revealed that nanoparticles are indeed found in tattoo inks,16 with black pigments containing the smallest particles (white pigments had the largest particles and colored pigments were in between).

Nanoparticles are ultramicroscopic in size, making them able to readily penetrate your skin and travel to underlying blood vessels and your bloodstream. Evidence suggests that some nanoparticles may induce toxic effects in your brain and cause nerve damage, and some may also be carcinogenic.

Further, nanoparticles from tattoo ink were found to exist in both the collagenous network of the skin as well as around blood vessels, according to the University of Bradford researchers.

This suggests the ink particles are leaving the surface of your skin and traveling elsewhere in your body, where they could potentially enter organs and other tissues. This is particularly worrisome because tattoo inks are known to contain cancer-causing compounds…

Black Tattoo Ink May Also Carry Unique Risks

While red ink appears to be associated with chronic skin reactions and those that are allergic in nature, black ink is also implicated in health problems. This might be, in part, because of its high concentration of nanoparticles.

“The black pigments were almost pure NPs [nanoparticles], i.e. particles with at least one dimension <100 nm,” researchers said in The British Journal of Dermatology.17 Writing in Experimental Dermatology, researchers highlighted the dangerous potential of tattoo inks (particularly black) even beyond nanoparticles:18

“Black tattoo inks are usually based on soot, are not regulated and may contain hazardous polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Part of PAHs possibly stay lifelong in skin, absorb UV radiation and generate singlet oxygen, which may affect skin integrity. 

Tattooing with black inks entails an injection of substantial amounts of phenol and PAHs into skin. Most of these PAHs are carcinogenic and may additionally generate deleterious singlet oxygen inside the dermis when skin is exposed to UVA (e.g. solar radiation).”

That being said, all tattoo inks have toxic potential. Some tattoo pigment may migrate from your skin into your body’s lymph nodes, for instance.19 Other potential health effects include:

 • Potentially carcinogenic20
 • May cause inflammation and DNA damage21
 • May contain carcinogenic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) like benzo(a)pyrene (a Class 1 carcinogen according to the International Agency for Research on Cancer)

‘Think Before You Ink’

While I certainly value artistic and self-expression, I do urge you to “think before you ink” for the sake of your health. No systematic studies have been performed on the safety of tattoo inks, and many of those used are industrial-grade colors suitable for printers’ ink or automobile paint.22

There is much yet to be learned about how these pigments interact with your body. For instance, National Center for Toxicological Research (NCTR) studies show that Yellow 74, a common yellow tattoo ink, is broken down by enzymes and metabolized by your body.

This pigment also breaks down in sunlight, often turning colorless, but the pigments remain and it’s unknown if they are toxic. Ink breakdown products may also disperse throughout your body, again with unknown effects.23 As the number of teenagers and young adults getting tattoos increases, it’s expected that complications will too. As reported in the Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery:24

Unfortunately there are no legislations to promote safe tattooing, hence complications are quite common. Superficial and deep local infections, systemic infections, allergic reactions, photodermatitis, granulomatous reactions and lichenoid reactions may occur. Skin diseases localized on the tattooed area, such as eczema, psoriasis, lichen planus, and morphea can be occasionally seen.” 

Additional risks that can occur with any tattoo include:25

 • Scarring
 • Granulomas, which are small knots or bumps that may form around a material your body perceives as foreign
 • MRI complications, such as swelling or burning at the tattoo site during an MRI

Tattoo Removal Carries Its Own Set of Risks

If you do decide to get a tattoo, consider it a permanent decision. Although tattoo removal is possible using laser treatment and other methods, it is time-consuming, expensive, and may not rid you of the tattoo completely. As explained in the Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery:26

“…regrets after a tattoo are also seen and requests for tattoo removal are rising. Laser tattoo removal using Q-switched lasers are the safest; however, complications can occur. Acute complications include pain, blistering, crusting and pinpoint hemorrhage. Among the delayed complications pigmentary changes, hypopigmentation and hyperpigmentation, paradoxical darkening of cosmetic tattoos and allergic reactions can be seen. 

Another common complication is the presence of residual pigmentation or ghost images. Scarring and textural changes are potential irreversible complications. In addition, tattoo removal can be a prolonged tedious procedure, particularly with professional tattoos, which are difficult to erase as compared to amateur tattoos. Hence the adage, stop and think before you ink holds very much true in the present scenario.”

Och en svensk artikel om tatueringar också:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20486902.ab

Flera tatueringsfärger förbjuds

De innehåller cancerframkallande ämnen, tungmetaller och arsenik.

Nu plockas 20 tatueringsfärger bort från den svenska marknaden.

– Ett väldigt nedslående resultat, säger Magnus Crona på Läkemedelsverket.

Av 29 tatueringsfärger blev bara två godkända när Läkemedelsverket lät analysera innehållet. 15 hade höga halter av förbjudna ämnen som arsenik, barium och bly. Sex innehöll aromatiska aminer som kan ge cancer, skada arvsmassan, orsaka sterilitet och framkalla allergier.

– Det är ett väldigt nedslående resultat. Det var några produkter med märkningsbrister som korrigerades men det var ändå 20 produkter som togs bort, säger Magnus Crona, utredare på enheten för kosmetiska produkter på Läkemedelsverket.

Alla utom två färger bröt mot märkningsreglerna, men detta rättades till av sju av återförsäljarna.

“Har tagit bort den”

En av färgerna som förbjuds heter True Gold från det kända märket Eternal Ink. Färgen innehöll fyra aromatiska aminer och 84 gånger för hög halt av tungmetallen barium.

Läkemedelsverkets kontroll gjordes hos återförsäljaren East Street Tattoo i Stockholm, som nu slutat sälja färgen.

– Den fick nedslag, vi har tagit bort den från sortimentet och vi har pratat med tillverkaren. Färgen i sig har gått igenom den europeiska kontrollen men de säger att det har att göra med en produktionsmiss. Vi har ringt runt till de vi sålt till och informerat om att de bör ta bort den, säger Isak som är tatuerare sedan 25 år och företagets produktansvarige.

Eternal Ink har många färger. Litar ni på dem i fortsättningen?

– Ja, det kan jag nog säga att jag gör. Självklart tar vi det på allvar men vi har ändå förtroende för leverantören och kan bara beklaga att en sån miss har skett, säger Isak.

“Fruktansvärd marknad”

Isak tycker att man som tatueringskund inte ska behöva vara orolig.

Men något han verkligen vill varna för är att handla färg på köp- och säljsajter på nätet. Nio av de nu förbjudna färgerna såldes av företag på Tradera.

– Det är fruktansvärd marknad. Det ska man absolut inte göra. 99,9 procent av det som säljs där är piratkopierade färger, säger Isak.

Missuppfattning

Det finns runt 1 600 tatueringsfärger i Läkemedelsverkets register över de som säljs i Sverige. Enligt Magnus Crona tar tatuerare för givet att färgerna är testade.

Men det är tillverkarens ansvar att se till att de inte innehåller förbjudna ämnen. Återförsäljare får inte sälja färger med förbjudna ämnen och tatuerarna får inte använda den.

Myndigheten utför bara stickprover.

– En del missuppfattar det som att anmälan betyder att de är kontrollerade. Men företaget måste kolla upp att tillverkaren kan visa upp ett analysprotokoll, säger Magnus Crona.

Frågan många ställer sig är hur många färger som skulle förbjudas om alla analyserades.

– Förmodligen skulle det vara ganska många. Vår förhoppning är att företagen ska få bättre kunskap om reglerna och bli bättre på att kontrollera sina produkter. Det är också viktigt att konsumenterna är medvetna om problemet och ställer frågor om färgerna och hygienen, säger Magnus Crona.

Billigast är sämst

Branschorganisationen Sveriges registrerade tatuerare (SRT) representerar ett hundratal av landets runt 3 000–4 000 öppet verksamma tatuerare.

Föreningens ordförande Jens Bergström är inte förvånad över resultatet, och menar att det framför allt är billiga asiatiska färger som brister.

– När man köper det billigast möjliga så får man det sämsta möjliga, säger han till TT.

 

Fotnot: Färgerna Cheyenne Ink Sensored black och Silverback Ink XXX black uppfyllde det som granskades. 

Företagen som säljer färgerna Atomic traffic red, Bella pigment BPC 301 Pure black, Killer black premium quality tattoo ink light shading, LCN Permanent make-up colour eyebrows lava brown, Panthera XP tattoo ink XX tribal black, Permanent pigment U50 toffy och Sacred color tattoo ink light grey rättade frivilligt till brister i innehållsdeklarationen.

 

June 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930