Human body energy clock

A slightly another way of looking at the chinese organ clock 🙂

human-body-energy-clock

Artikel: TCM – sambandet mellan mjälten och psykisk ohälsa

http://www.epochtimes.se/traditionell-kinesisk-medicin-sambandet-mellan-mjalten-och-psykisk-ohalsa/

Övervikt, sömnlöshet och depression kan orsakas av problem med mjälten

Medan man inom den västerländska medicinen ser sjukdomar som biokemiska eller mekaniska, så anser man inom kinesisk medicin att alla sjukdomar kan involvera både fysiska och psykologiska processer. Mjälten upprätthåller ämnesomsättningen och kopplas till bland annat oro och nervositet.

När vi talar om ett organ inom traditionell kinesisk medicin, har den en bredare betydelse än inom västerländsk medicin. Mjältens betydelse när det gäller fysiologiska funktioner är större och mer komplex inom traditionell kinesisk medicin.

Mjälten upprätthåller vår dagliga energi och ämnesomsättning. Det omfattar matsmältningssystemet, immunsystemet, det lymfatiska systemet, blodets näringsämnen och olika aspekter av vårt hormonsystem.

Mjältens mentala och emotionella tillstånd hör ihop med oro, sömnlöshet, tungsinthet, ångest, nervositet och grubbel. Uttryckt med moderna psykologiska termer kopplas mjälten till oro och nervositet och några former av depression och sömnlöshet.

Inom kinesisk medicin styr mjälten över ”transport och omvandling” av mat och vätskor. Med västerländska termer innebär det matsmältning, assimilering, fördelningen av näringsämnen och utnyttjandet av fetter, hormoner och elektrolyter.

Obalanser i dessa funktioner hos mjälten leder oftast till matsmältningsbesvär, inkluderat diarré och förstoppning, buksmärtor, illamående och kräkningar, överdriven eller brist på aptit, fetma, ätstörningar, vätskeretention och hudsjukdomar såsom akne och vätskande eksem.

Fukt

Inom traditionell kinesisk medicin anses vind, värme, kyla, torka och fukt kunna skapa obalans i kroppen och orsaka sjukdom.

Störningar i mjälten kan särskilt uppkomma när en person utsätts för fuktiga miljöer. Fuktigt väder förvärrar tillstånd som diarré, ödem, och överskott av slemproduktion.

På både fysiska och psykiska nivåer har fukt samband med slöhet, långsamhet och brist på energi. Fukt kan försvaga mjältens energi, orsaka trötthet och tröghet och leda till att sköldkörteln fungerar sämre. När mjälten är försvagad på grund av fukt kan man utveckla miljö-, pollen- och födoämnesallergier samt svampinfektioner.

Smak

Den söta smaken hör ihop med mjälten. Sötsug kan indikera en obalans i mjälten, och överkonsumtion av sötsaker, inklusive kolhydrater, kan leda till att mjälten förlorar energi. I extrema fall kan sötma och överskott på fukt leda till fetma. Brist på mjältens energi kan också resultera i diabetes.

Sömnproblem

Obalans i mjälten kan ofta uppstå i kombination med obalanser i andra organ. Sömnlöshet av alla slag relateras till hjärtat som sägs ”hysa sinnet” inom kinesisk medicin.

När människor har svårt att somna beror det på att blodet från mjälten misslyckas med att ge näring åt hjärtat och det beror ofta på grund av grubblande, ångest eller oro.

Inom traditionell kinesisk medicin anses att mjältens matsmältningsfunktion, som producerar blod, har koppling till sömnlöshet. Kinesiska läkare förstod sambandet mellan sömn och mage redan tusentals år innan den moderna västerländska medicinen upptäckte att cirka 70 procent av serotoninmetabolismen sker i tarmen. (Serotonin är en signalsubstans i hjärnan som har betydelse för bland annat sömnen, övers. anm)

Behandling av mjälten

I min praktik har minst 30 procent av mina patienter ofta sömnsvårigheter och de flesta av dem har svårt att somna, vilket kan förekomma både i början av natten eller när sömn avbryts.

Jag använder alltid en kombination av örter som är välgörande för mjälten och som kan reglera andra organs ”obalanser”.

Kinesisk örtmedicin behandlar all bristfällig mjältenergi med ginseng och andra mjältstärkande tonikum, såsom astragalus och atractylodes.

När vi behandlar mjältstörningar såsom överskott av fukt, använder vi örter som hagtorn för att öka och utnyttja matsmältningen av fett samt örten alisma för att främja urinproduktionen.

Global örtmedicin och homeopati

Jag använder också den globala örtmedicinen och homeopati för behandling av mjältstörningar. Inom den globala örtmedicinen använder jag mig av ayurvediska och västerländska örter för att behandla mjältens syndrom.

Inom klassisk homeopati använder jag mig av en eller flera medel som är baserade på ett hundratal olika växtbaserade läkemedel för att behandla både fysiska och mental-emotionella problem.

Det homeopatiska medlet Lycopodium behandlar matsmältningsproblem och psykiska symptom i samband med mjältobalans. Jag använder också botemedlet Ceanothus vilket vidgar mjältartären och medför att mer syresatt blod kan komma till mjälten, vilket förbättrar mjältens funktion och filtrering.

Jag har kommit fram till att klassisk homeopati ofta uppnår ännu mer imponerande resultat än traditionell kinesisk medicin och global örtmedicin när det gäller att behandla mer allvarliga psykiska sjukdomar som depression, ångest och sömnsvårigheter. Homeopati är också mycket effektivt i vissa fall av hormonella sjukdomstillstånd och immunsjukdomar, bland annat infertilitet och allergier.

Dr Christopher Trahan är medicinsk chef vid Olympus Center for Holistic and Integrative Medicine. Han är certifierad läkare inom akupunktur och kinesisk örtmedicin och är klassiskt utbildad läkare inom homeopati. Han har över 30 års klinisk erfarenhet och har sin klinik i Chelsea, New York, USA. Gratis konsultation: Olympus-Center.com.

Rådfråga alltid läkare vid sjukdomstillstånd.

Videos with the Chinese meridian system

It’s interesting to study different modalities, to check out where the similarities are, and where they differ, there’s a lot to learn, there are Jin Shin Jyutsu classes where we can learn to draw the flows – I haven’t been able to go to a class like that yet, but hopefully I can soon enough… in the meanwhile, I will study videos like these, and will compare notes…

The 12 meridians:

The lung meridian has 11 points originating in the chest and terminating at the thumb.
The large intestine meridian has 20 points originating on the index finger and terminating at the nose.
The stomach meridian has 45 points originating below the eye and terminating at the second toe.
The spleen meridian has 21 points beginning on the big toe and terminating on the rib cage.
The heart meridian has 9 points originating at the armpit and terminating at the small finger.
The mall intestine meridian has 19 points originating at the small finger and terminating at the ear.
The urinary bladder meridian has 67 points originating at the eye and terminating at the small toe.
The kidney meridian has 27 points originating on the bottom of the foot and terminating at the clavicle.
Pericardium meridian (which is called Diaphragm in Jin Shin Jyutsu) has 9 points originating at the chest and terminating at the tip of the middle finger.
Triple heater/San Jiao (which is called Umbilicus in Jin Shin Jyutsu) has 23 points originating at the end of the ring finger and terminating at the lateral side of the eyebrow.
The gall bladder meridian has 44 points originating at the temporal region and terminating at the fourth toe.
The liver meridian has 14 points originating at the second toe and terminating at the rib cage.

 

Recharge Your Body’s Batteries the Easy Way: Jin Shin Jyutsu® (Kathrin Stengel)

Recharge Your Body’s Batteries the Easy Way: Jin Shin Jyutsu®

Jin Shin Jyutsu thumb hold

The power of our hands is no secret to massage therapists. The ancient art of Jin Shin Jyutsu® takes this knowledge to a new level, offering an easy-yet-sophisticated self-care method that is accessible to everyone, at all times.

According to the philosophy of Jin Shin Jyutsu, we have 26 points of energetic density on both sides of our body. These points protect us from major energetic breakdowns, and are called safety energy locks. In case our energetic current isn’t in balance—on a physical, mental or emotional level—several of these points will lock, and dis-ease or discomfort will remind us to restore our balance.

The Key to Health and Balance

In Jin Shin Jyutsu, our hands work as jumper cables that enable us to recharge our body, mind and spirit and restore a harmonious flow of energy, which is key to health and balance.

For example, by simply holding your thumb, you can help boost your stomach and spleen energy and harmonize the plethora of symptoms that may occur when those energies are out of balance. Holding your thumb can assist in easing a broad range of issues, including upset stomach, nervousness and exhaustion.

Jin Shin Jyutsu chart

See the photo above for how to perform the thumb hold. Hold your thumb until you can sense a pulsing in it; or, if you don’t feel your pulse easily, hold it for about three minutes.

Once you perform the technique a few times, you will quickly develop an intuitive understanding of how long you need to hold it in order to feel relief. In addition to your thumb, you can perform holds on other fingers.

See the chart on the right for information on which fingers help balance different body parts, or assist in relieving worry, anger, sadness and other negative emotions. Gently holding our fingers addresses physical, mental and emotional concerns, as our fingers are the main entry points to all energetic highways of the body, such as the vertebrae, organs and emotions.

In addition to simple finger holds, Jin Shin Jyutsu also utilizes flows, intricate choreographies for our hands which help us take care of our bodily fuse box. You can learn these more complex practices and adapt them to your self-care routine by taking one of the many continuing education courses available.

For me, my family of five, and thousands of practitioners, Jin Shin Jyutsu has become indispensable, as we can apply it anywhere, anytime. Try it for self-care and tap into the repairing properties of this simple healing art.

Kathrin Stengel, Ph.D.About the Author

Kathrin Stengel, Ph.D., is a certified Jin Shin Jyutsu practitioner, author and philosopher. She co-founded the philosophical studio and publishing house Upper West Side Philosophers Inc. (www.westside-philosophers.com), which recently published the book and card set Health Is in Your Hands: Jin Shin Jyutsu®—Practicing the Art of Self-Healing, by Waltraud Riegger-Krause.

– See more at: https://www.massagemag.com/recharge-your-bodys-batteries-the-easy-way-27160/#sthash.tGSbN3Hq.dpuf

How to think about the Chinese clock :-)

This is a blogpost from comfytummy:

http://www.comfytummy.com/2014/05/08/human-body-energy-clock/

human-body-energy-clock

“Why do I keep waking up at 3am?” I couldn’t figure it out. It was driving me crazy. I would go to bed exhausted, usually some time between 11:30pm and 1am, sleep a few hours, and then wake up with a mind full of stress, worries, anxiety, negativity, etc. When I looked over at the time, it would be around 3am. It was happening just about every night. It got to the point where any time I woke up, I was like “Oh, it must be 3am” and sure enough, when I looked at the time, it was 3:08 or 3:15 or some time right around 3am.

Of course, if you google “waking up at 3am”, you will come up with all kinds of different reasons including many that are supernatural or demonic (after all, it’s referred to as the witching hour). However, I decided to dig deeper. I had remembered reading somewhere that 3am is the time that the liver goes into its cleansing mode so I began digging around there. Soon I found myself learning all about the Chinese Body Clock.

The Chinese Body Clock is based on Chinese medicine and the body organ Qi(energy) cycle. It’s the idea that there is a cyclic flow of energy through the body that moves in two hour intervals through the various organ systems. See diagram above. Click on the diagram for a larger version.

So for each two hour window, there is an organ system operating a peak energy. As per – http://pathways4health.org/2010/03/04/the-chinese-body-clock-energy-patterns-through-24-hours/

“When one organ is at its peak energy, the organ at the opposite side of the clock, 12 hours away, is at its lowest ebb. For example, between 1-3 a.m., the liver reaches its peak, doing its work to cleanse the blood, while the small intestine, the organ responsible for the absorption and assimilation of many key nutrients, is at its ebb. What does this tell us? Principally, that it must be taxing to the system to deal with late night meals and snacking. The body is not programmed to accommodate the modern habit of late-night screen-based stimulation and the eating habits that go with it. When we eat late at night, food is not well absorbed by the small intestine and the liver has little opportunity to do its job of housekeeping.

The idea, then, is to try when you can to plan daily activity around an organ system’s peak energy, while avoiding actions that can tax a system when its energy is at its lowest ebb. Think of lifestyle habits you might modify in order to better synchronize your system’s energy ebbs and flows:

Lungs: With the lungs at their peak energy in the early morning, you might want to schedule aerobic exercise at this time rather than later in the day. And, if you must speak through the long work day, presentations given earlier in the day benefit from greater lung energy. Laryngitis can set in late afternoon when lung energy is depleted .

Large Intestine: To get the day off to a good start, give yourself enough time early in the morning to honor the normal elimination function of the large intestine.

Stomach/Pancreas/Small Intestine: Try to eat heavier meals early in the day—at breakfast when the stomach is at its peak, and at lunch, to catch Qi’s expanding/warming energy as it crests at midday. Eating larger meals of the day early delivers nourishment to the small intestine when it is strongest, which aids absorption and assimilation.

Kidneys: The kidneys are aligned with the adrenals, the glands that produce cortisol to help us spring out of bed in the morning. Early morning, from 5 a.m.-7 a.m., is when kidney energy is weakest—a reason that people with depleted kidney energy often have trouble waking up to a new day.

Liver: The liver stores and cleanses the blood, a fact that becomes more interesting as we consider personal experience. Have you ever partied too much in the evening, and awakened in the wee hours of the morning feeling “off” and unable to fall back to sleep? Chances are good that you were tossing and turning between the hours of 1 a.m. and 3 a.m. when your alcohol over-loaded liver was struggling to do its work. The timing of the liver’s peak activity also speaks to consuming the last meal of the day as early as possible. The liver’s daily programming assumes an early dinner and bedtime. Before electricity and the light bulb, people ate supper and retired early, allowing time for the last meal of the day to digest so that the liver could be most effective in its peak hours of activity. The “work shift” of the liver, then, reinforces the concept of making the last meal of the day a light one that is consumed on the early side. The more time that passes after food is eaten before peak activity of the liver, the better the liver will be able to carry out its myriad of functions.”

I found that very interesting because I had a very hard time getting out of bed in the morning, and I also tended to eat dinner very late, usually making it my biggest meal of the day. Maybe that was why I kept waking up at 3am? In fact, nothing in my daily routine corresponded with the organ energy cycle. I also thought it was very interesting because I’m always trying to maximize how much I can get done in a day and in order to do that, it requires sustaining a good level of energy throughout the day. There were some days when I just had no energy, and I felt like I just couldn’t get going.

Before rearranging my schedule and my life, I decided to become more conscious of my body in relation to this energy clock theory. So as I went about my day, I kept in mind the various organ cycles.

I noticed that if I ever got gas (the intestinal kind), it was usually in the early morning, before I really woke up. I made it a point to look at the time – 5:30am. Hmmm. Large intestine cycle. My stomach would start growling around 8am. I always figured it was because I hadn’t eaten since the night before and it wanted breakfast which I always put off for another hour or two. Maybe it was because my body was in the stomach cycle? I always liked to sit down and get work done in the morning around 10am or so because I felt clear-headed and efficient. That corresponded to the chart. And I’ll be damned if I wasn’t always peeing in the late afternoon. Bladder cycle. I thought “Maybe I should give this body clock thing a try and see what happens”.

It’s been over a week now and I feel great! I’ve made some adjustments to my schedule to correspond to the organ cycles and I’m kind of amazed by it. I go to sleep around or by 11pm with a 50 oz. bottle of water on the night table next to my bed. I set my alarm for 6am. I don’t wake up at 3am anymore but sleep straight through to 6am when my alarm goes off. I still hit snooze once or twice, but by 6:20 I’m usually sitting up and have started drinking the water. I drink about 24 to 32 ounces before even getting out of bed. I can literally feel it traveling through my system and hydrating my body. I have breakfast around 7:30 or 8am and make lunch at the same time. I get as much food related activities out of the way while I’m in the stomach cycle. Prepare snacks, clean the kitchen, plan dinner, etc. At 9am I’m at my computer working and being productive, getting stuff done. Once the heart cycle rolls around at 11am, I send and respond to emails, reach out to family and friends, head to my office, and have lunch. At 1pm, it’s back to work tackling problems, responding to emails and issues, and analyzing data. Between 3pm and 5pm, I love having a cup of tea and making more work progress, perhaps delving into some research and analysis. I now try to have dinner before 7pm and start winding down my daily activities by 9pm or 10pm the latest. With some quiet time to just relax and read before sleeping.

To help with staying on these cycles, I’ve been setting the alarm on my phone to go off at the start of each cycle from 7am until 9pm. Mostly just as a conscious reminder. Some days I’m truly amazed at how great I feel, how much energy I have, and how much I can accomplish. Other days, when it seems everyone in my world needs me to drop everything and solve their problems, it can be more of a challenge. Sometimes there’s no time for lunch before 1pm or no time for dinner until after 7pm, but I can adjust to live more in harmony with the cycles. The most amazing thing for me has just been the fact that I’ve been up, out of bed, awake and with good energy before 7am! And of course, not waking up at 3am anymore is an added bonus.

Here’s a link for more information – http://www.spiritualcoach.com/chinese-body-clock/

ComfyTummy

More from this Author 

I was diagnosed with severe Ulcerative Colitis in 2004 and told that I would spend the rest of my life on prescription meds. I began researching and studying natural alternative treatments and discovered the Specific Carbohydrate Diet (SCD). Within a year, I was off all meds and had brought my body and digestive system back into balance and a state of health and healing. That began my journey of health through nature and nutrition. I haven’t looked back since. Won’t you join me?

June 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930