Anslutning till Boka Direkt (Helene Iliste)

Bara en upplysning om att jag (Helene Iliste) har anslutit mig till Boka Direkt – jag har inga tider upplagda just nu då det är semestertider, men jag kan kontaktas via den sidan ändå, om det skulle vara någon som vill ha en behandling så här i sommar.
http://jinshinjyutsuheleneiliste.bokadirekt.se

Jin Shin Jyutsu 5 day class with Mona Harris, in Uppsala, Sweden. 27 Apr-1 May 2018

JIN SHIN JYUTSU Physio-Philosophy 5 Day Seminar
Uppsala, Sweden
April 27 – May 1 2018
Presented by: Mona Harris

Here’s the invitation letter from Claire Boelhouwers:

Dear Jin Shin Jyutsu Friends

It is with great pleasure and anticipation that I invite you to our sixth 5 day basic Jin Shin Jyutsu seminar in Uppsala. Mona Harris will be our teacher again. Mona was the first Jin Shin Jyutsu faculty teacher to come to Sweden in 2012. Some of you started your journey with Mona and are still continuing! Unique to Mona’s class is that she introduces listening to pulses from the first day of class, and builds up on listening all throughout the following days. Mona’s clarity, and knowledge of Jin Shin Jyutsu is shared with calm and superbly organised presentation.

Many of you will be doing this class for the third time and will be receiving your Practitioner Level Attendance Certificate from Scottsdale when you complete the class!!

The seminar will be presented in English and covers the following:

Part 1

DAY 1-3

The foundation: Introduces the dynamic qualities of the 26 Safety Energy Locks, the Trinity Flows, the concept of Depths of energy within the body and the physio-philosophy of Jin Shin Jyutsu. Interspersed with the lecture are ample periods of hands-on application. Mona will begin with pulse listening from day one!

Part 2 ( prerequisite Part 1)

DAY 4 and 5

Introduces the concept and application of the Body Function Energy. We are also introduced to the Special Body Function Energy and how it contributes to harmonizing body, mind and spirit. Interspersed with the lecture are ample periods of hands-on application.

After attendance of one full seminar a certificate of completion is issued. Upon completion of a student’s third full seminar, a document of attendance is issued signifying attainment of minimum practitioner-level training.

About the instructor: Mona Harris was born and raised in southern Germany and has been studying Jin Shin Jyutsu since 1992. She has taught regular self-help classes since 1997, and begun teaching LTA (Living The Art – Jin Shin Jyutsu-seminars) in 2004. Mona has been teaching 5-day classes since 2011. She is fluent in English, German, and French and utilizes her language skills as a translator for Jin Shin Jyutsu seminars and classes. She has translated over 50 5-day classes! This unique experience offers her an incredible amount of insight and perspective which she brings into her own teachings. Mona was a special education teacher for nine years before she became a Jin Shin Jyutsu practitioner, translator, and teacher. Her compassion, knowledge, and wisdom of Jin Shin Jyutsu creates a dynamic learning environment for the JSJ-Seminar. Please also see Mona’s website : www.MonaHarris.de

FEES

New students:

Part 1 3900,-SEK Part 2 2600,-SEK Text books are included in the fees.

As a new student we recommend you attend both Part 1 and 2. However, if you cannot, you may choose to attend only Part 1, however Part 1 is a requisite for Part 2.

Review students:

Part 1 2535,-SEK Part 2 1690,-SEK

As a review student you may choose to do both Parts 1 and 2, or either Part 1 or Part 2.

A deposit of 1000 SEK will secure your place in the class. Please send the enrolment form and deposit by the 26 February 2018. The balance of tuition is to be received by 12 April 2018.

Cancellation policy: Refund of deposit and fee will be given until 28 March 2018.

Please pay your deposit and fee into the following account, or SWISH 0733 906 259

NB: Please remember to write your name so I know who has paid. Thanks.

Handelsbanken Uppsala city: Claire Boelhouwers

clearing number: 6501

account number: 668 804 882

SWIFT/BIC: HANDSESS

IBAN: SE9160000000000668804882

To enroll for the seminar please fill in the form below and email it to me AND send the deposit.

Venue: Shen Dao Health Center, 16 Vretgränd, Uppsala, Sweden. http://www.Shendao.se

Class times: Friday 27 April: registration 08:15 – 9am

Class daily: 08:30 Body reading, 09:00 – 18:30 Class

Lunch break 1h30

A REQUEST

If you have a treatment table and/ or are able to bring a set of sheets can you please let me know. Thank you!

Please feel free to come with any requests or comments!

Warm greetings,

Claire Boelhouwers (Seminar organizer) Email: claire_jsj@hotmail.com Mobile: +46 733906259

Application for Enrolment

Name:___________________________

Address:______________________________________________________________

City, Country, postal code:________________________________________________

Tel.:_____________________________

Email:____________________________

New student: _____ Review student:_____

I wish to attend:

Part 1 Only:______ 27 – 29 April

Part 2 Only:______ 30 April – 1 May

Part 1 and 2:______ 27 April – 1 May

Jin Shin Jyutsu behandlingar i Järna

Nu finns det en möjlighet för er som bor i Järna-trakten att få Jin Shin Jyutsu behandlingar, Elisabeth Leia Åkerman ska börja ge behandlingar, här är hennes kontaktuppgifter:
elisabethakerman1@gmail.com
0736416873
och här är en Facebook-grupp där man kan hitta henne och andra liknande terapeuter i Järna, Mölnbo, Gnesta, Hölö, och dess “omnejder”…
https://www.facebook.com/groups/875617535784366/?fref=ts

Här är Elisabeths annons om behandlingar:

Jag börjar nu ge behandlingar med Jin Shin Jyutsu. JSJ är en japansk energimedicinsk metod som kan liknas vid akupressur. Den ger en balansering av energisystemen i kroppen och befrämjar därmed cirkulation och läkning när energierna kan flöda fritt och är i samklang. En behandling tar ca 1h och upplevs oftast som djupt avslappnande. Du är fullt påklädd under behandlingen. Läs gärna mer på:
https://jinshinjyutsuheleneiliste.wordpress.com/
Då jag utför behandlingarna hemma och är i uppstart har jag det förmånliga priset 200 Kr per behandling. (Jag kan även göra hembesök inom Järna om det finns massagebänk.)
Varmt välkommen att höra av dig!
elisabethakerman1@gmail.com 073-6416873

Inbjudan till Jin Shin Jyutsu 5 dagars klass med Carlyse Smyth 4-8 maj 2016, Uppsala, Sverige

JIN SHIN JYUTSU® fysio-filosofi

5 dagars seminarium i Uppsala, Sverige

Presenteras av Carlyse Smyth

Maj 4–8 2016

Kära Jin Shin Jyutsu student/praktiker

Det är med stor glädje och förväntan som jag bjuder in dig till vår fjärde 5 dagars grundläggande Jin Shin Jyutsu seminarium i Uppsala. Välkommen!

Seminariet kommer att omfatta följande:

Dag 1-3 Del 1

Grunden: Introducerar de dynamiska egenskaperna hos de 26 Säkerhetsenergi Lås, Treenighetens Flöden, begreppet Djup i kroppen och den fysio-filosofi av Jin Shin Jyutsu. Föreläsningar varvas med gott om tid till praktiskt tillämpning.

Dag 4-5 Del 2

Introducerar de 12 Organ Flödena, Lyssna på Pulsen, Särskilda Kroppsliga Flödena och hur dessa bidrar till att harmonisera kropp, själ och ande. Föreläsningen varvas med gott om tid till praktiskt tillämpning.

För att anmäla dig skriv till Claire Boelhouwers claire_jsj@hotmail.com så snart som möjlig och sätt i din 1000,- SEK delbetalning. Skriv gärna också din gatuadress och telefon nummer. TackJ Hela betalningen betalas senast 2 veckor innan kursen börjar, dvs 20 April.

Varmt Välkommen!

Claire Boelhouwers

Kostnad:

Nya studenter:- Del 1 3900,-SEK Del 2 2600,-SEK Text Böcker inkluderas i kostnaden.

Ni som är nya studenter får delta i bara Del 1, däremot Del 1 är en förutsättning för att delta i Del 2.

Återkommande studenter:- Del 1 2535,-SEK Del 2 1690,-SEK

Som en återkommande student få ni ta bara Del 1 eller Del 2.

Återkommande studenter kan delta i 1 dag för 1105,-SEK, om så önskas.

Återkommande studenter räknas som ni som har tagit en 5 dagars kurs med en Jin Shin Jyutsu instruktör auktoriserade genom Jin Shin Jyutsu Inc. Scottsdale, Arizona.

En delbetalning av 1000,-SEK ska betalas omgående för att behålla din plats. Återbetalning av avgiften ges upp till 3 April 2016.

Det underlättar min planering om ni anmäla dig så snart ni har bestämt er. Förra gången hade vi lite för trångt i Win Win Lokalen, så att jag vill boka en plats som har mycket utrymme

Om ni har frågor eller funderingar gärna ring eller mejla mig.

Om ni har en behandlings bänk som ni kan tar med dig, eller som jag kan hämta från dig, är jag jätte tacksam för det !

Handelsbanken Uppsala City; Claire Boelhouwers

Clearing number: 6501

Swift bic: HANDSES

Account number; 668 804 882

NB; Kom ihåg att SKRIVA DITT NAMN MED BETALNINGEN

INSTRUCTOR BIO – CARLYSE SMYTH

Carlyse Smyth is a Jin Shin Jyutsu 5-day class instructor. In answering the question – “How long have you studied Jin Shin Jyutsu?” -the reply most often heard is simply “Jin Shin Jyutsu has been a part of my everyday life since 1980.”

As a student and practitioner of Jin Shin Jyutsu in the UK, she has been fully engaged in sharing awareness of the Art through talks, self-help classes and study groups. All are seen as opportunities to express the joy of life, movement, energy and a deep desire to live the philosophy and art of Jin Shin Jyutsu.

Born in Venezuela, she has followed her love of travel throughout her life, living in Venezuela, Texas, France, New York, London and Tokyo. After University, she worked in various industries for 30 years, integrating and expanding her awareness of Jin Shin Jyutsu into all facets of her life.

She lives and practices in London, England.

Invitation to Jin Shin Jyutsu 5 day class 4 to 8 May 2016 Uppsala, Sweden
JIN SHIN JYUTSU® physio-philosophy
5 day seminar in Uppsala, Sweden
Presented by Carlyse Smyth
4 to 8 May 2016
Dear Jin Shin Jyutsu student / practitioners
It is with great pleasure and anticipation that I invite you to our fourth 5-day basic Jin Shin Jyutsu seminar in Uppsala. Welcome!
The seminar will cover the following:
Day 1-3 Part 1
The basis: Introduces the dynamic characteristics of the 26 Safety Energy Locks, the Trinity Flows, the concept of depth in the body, and the Physio-Philosophy of Jin Shin Jyutsu. Lectures are interspersed with plenty of time to practical application.
Day 4-5 Part 2
Introduces the 12 organ flows, listening to Pulse, Special Bodily flows and how these contribute to harmonizing body, mind and spirit. The lecture interspersed with plenty of time to practical application.
To register, please write to Claire Boelhouwers claire_jsj@hotmail.com as soon as possible and put in your 1000, – SEK installment. Please write also your street address and phone number. TackJ Full payment is payable no later than two weeks before the course begins, ie 20 April.
Warm welcome!
Claire Boelhouwers
Cost:
New students: – Part 1 3900, -SEK Part 2 2600, -SEK Textbooks are included in the cost.
Those of you who are new students may attend only Part 1, however, Part 1 is a prerequisite for participating in Part 2.
Returning students: – Part 1 2535, -SEK Part 2 1690 -SEK
As a returning student, you get to take only Part 1 or Part 2.
Returning students can participate in one day of 1105, -SEK, if desired.
Returning students are counted like you who have taken a 5 day course with a Jin Shin Jyutsu instructor authorized by Jin Shin Jyutsu, Inc. Scottsdale, Arizona.
An installment of 1000, -SEK be paid immediately to keep your place. Reimbursement of the fee given up April 3 in 2016.
It makes my planning if you sign up as soon as you have decided. Last time we were a bit too crowded in Win Win venue, so I want to book a place that has a lot of space
If you have questions or concerns, please call or email me.
If you have a treatment bench that you can take with you, or that I can download from you, I’m very grateful for that!
Handelsbanken Uppsala City; Claire Boelhouwers
Clearing number: 6501
SWIFT BIC: HANDSES
Account number; 668 804 882
NB; Remember to write your name with the payment

Jin Shin Jyutsu classes, Nathalie Max

Since I came home from my trip from the US I have taken some time to update my website with the new JSJ classes that are happening, and in the process of doing that, I have been looking in to a little deeper what different classes the instructors teach, more than just 5 day classes. And I must say that I am really impressed with the knowledge and wisdom that all those instructors can share with us, I want to go to all those classes.. of course I don’t have time or the money to do that, but I can try as many as possible anyway 🙂
It’s also very interesting to get as many instructors point of view as possible, I have been to several 5 day classes with a lot of different teachers, and I always learn something new every time. And I also try to go to special topic classes, to go deeper into different themes, JSJ is really a thing you can study all your life, and get new “aha-moments” all the way 🙂

We here in Sweden (Uppsala) are going to have Nathalie Max with us for a 5 day class, in the end of April/beginning of May, so I was looking into what other classes she teaches, what themes she goes deeper into, and these are my findings, from the jsj website:

“Journey from the Myth to the Visible and from the Invisible to the Reality – The Main Central – from the Kojiki to the Spine”
(these are the words about the class: Written in the 8th Century, Kojiki, the Record of Ancient Things, is a collection of tales which represent one of the founding texts of Japanese culture. It describes the creation of the Universe through myths, legends and Kami (spirits) stories. “At the beginning of heaven and earth, the Kami were born…” There are three of them: one is the Main Central. The Main Central is the keystone of Jin Shin Jyutsu. What’s its name? Who is it? What’s its place? How is it described in the Kojiki and how have the different qualities of this spirit have been infused into Text I, Text II and the three Self-help Books?
How is a unique respiration “born” from the Main Central and how, from this Breath, is the spine “born”? In these 3 days we will look with new eyes – focusing mainly on pp. 37-47 of Text I, pp. 3, 4, 42 and 43 of Text II, as well as the “Now Know Myself” sheet, also called the Answer sheet.)

“The 12 Organ Function Energy and the Lumbar Circle”

“The Heart Function Energy through Text 1 & 2″. What does it represent? Where is it located? Which are its various relationships to pulse listening. The story of a small picture becoming the history of the big picture”

“Body Reading and Pulse Listening” 

” Now Know Myself” 

and she also have mentoring classes.

So this is the teacher we are going to meet for a 5 day class in the spring, get ready for her! 🙂
here is the information about her:
https://www.jsjinc.net/bio.php?id=47
and here is the information about all her classes:
https://www.jsjinc.net/instructor-courses.php?id=47

Jin Shin Jyutsu studygroup in Uppsala, Sweden, with Mona Harris

Just a reminder about the 3 day study group in Uppsala with Mona Harris, 17-19 January 2014. There will be a lot of hands-on, body reading, pulse-reading, and there will also be a lot of space for questions, if we want to deepen our understanding of something special. Some words about Mona:

She was born and raised in southern Germany, and have been studying Jin Shin Jyutsu since 1993. She has taught regular self-help classes since 1997, and begun teaching LTA (Living the Art-Jin Shin Jyutsu seminars) in 2004. She is fluent in German, English and French and utilizes her language skills as a translator for Jin Shin Jyutsu seminars and classes. She has translates over 35 5-day courses! This unique experience offers her an incredible amount of insight and perspective which she brings into her own teachings. Mona was a special education teacher for nine years before she became a Jin Shin Jyutsu practitioner, translator and teacher. Her compassion, knowledge, and wisdom of Jin Shin Jyutsu creates a dynamic learning for the Jin Shin Jyutsu seminars.

The price for three days will be 2000 SEK, if you will attend only one or two days, the price will be 800 SEK for one day.
The venue will be (preliminary) ShenDao Hälsocenter, Vretgränd 16, Uppsala
Contactinformation and sign up:
Claire Boelhouwers
claire_jsj (@) hotmail.com
0733-906259

July 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031