Information om Börje Peratts filmer om Erik Enby + en artikel

“Behandlingen” av Erik Enby är verkligen en skandal utan dess like – har du chansen att se filmen om Erik som Börje Peratt har gjort, så se till att ta chansen. Filmen kommer att visas i Malmö 24 september, här är mer information om det:
https://www.facebook.com/erikenbyfilm/

Börje är också på gång att filma en uppföljare, Justitiemordet, här är information om det:
https://www.facebook.com/filmproducenten/

Och här är en artikel som är skriven av Erik Enby (om jag har förstått det rätt)

http://newsvoice.se/2017/08/28/erik-enby-cancerpatienter/

Dr Erik Enby: Tillåtet behandla cancerpatienter men inte cancersjukdomen med alternativ

postad 28 aug 2017

DEBATT. Folk har varit sjuka i alla tider och de har prövat allt som kan tänkas hämma olika sjukdomsförlopp. Det som fungerar har ackumulerats som alternativa metoder över hela världen vid sidan av den konventionella etablerade medicinens sätt att påverka sjukdomsprocesserna. Det menar dr Erik Enby som hjälpt många patienter till hälsa när den svenska vården misslyckats.

Text: Erik Enby

Jag har studerat alternativen så gott jag har kunnat och orkat och nu när jag är 80 år kan jag se tillbaka på en 40-årsperiod som läkare och terapeut, då jag mycket ofta har hjälpt kroniskt sjuka med icke gängse terapier.

Jag har kommit fram till att det finns ett flertal mycket bra terapier vid sidan av de medicinska i det så kallade alternativet. En sådan var THX-behandlingen som lanserades av veterinärmedicinske doktorn Elis Sandberg som jag kände. Han lär ha fått 360,000 patientbesök genom att använda detta enda medel som han själv var upphovsmannen till. Vem gör om det?

Jag har alltså kommit fram till att det finns riktigt bra terapier ”vid sidan om”. Det gäller bara att känna till dem. Det är dock svårt att erhålla gedigen information om dessa.

En förklaring kan vara att de som ”vet” inte så gärna släpper ifrån sig denna kunskap, ty sådana ”bra” behandlingar finns för det mesta bara att få på dyra behandlingshem – för dollarmiljonärer.

En annan förklaring kan vara att det inte lönar sig att hjälpa sjuka, ty de är ju oftast i hög ålder och om Svensson och Pettersson lever 10 år extra med sina åkommor blir ju detta en dålig affär för samhället.


De rika kan betala för sin egen överlevnad och har man pengar så finns det vissa möjligheter att erhålla bra terapier. Sådana finns inte att få på Sahlgrenska sjukhuset eller KI.


Samtidigt meddelar myndigheterna att man bluffar och lurar de sjuka på de dyra behandlingshemmen på Bahamas och övriga ställen i de varmare länderna dit miljonärerna åker. Till det kallare Sverige kommer de inte så gärna.

Märk att man inte säger ett enda ord om all mikrobiologisk aktivitet som finns i olika former av tumörsubstanser. Denna hämmar man så vitt jag har förstått inte med en enda av canceretablissemangets behandlingar.


När man vet att olika former av cancersubstans är full av mikrobiologisk aktivitet har man rätt att förmoda att denna aktivitet är själva sjukdomen. Om urinvägsbesvär eller halsinfektioner har att göra med mikrobiologisk växt – infektioner – kan det ju vara så med cancersjukdomen också, men man tiger om detta.


Man håller istället fast vid den gamla teorin där man menar att cancer i sig är orsakad av en kromosomförändring, vilket genererar cancerceller och att den eller de svampinfektioner som förekommer i sjuka vävnadsområden och kroppsvätskan vid maligna kroniska åkommor är ett sekundärfenomen.

Tillåtet att behandla cancerpatienter med alternativ

Jag behandlar infektionsväxten i cancerpatientens sjuka vävnadsområde och kroppsvätska med infektionshämmande icke gängse substanser och får därvid ofta gynnsamma behandlingsresultat. 

Det gör jag utan att ha en läkarlegitimation. Varför får jag fortsätta? Jag får ju inte behandla cancerpatienter. Jo, jag får behandla cancerpatienter, men inte cancersjukdomen. Det gör jag inte heller enligt canceretablissemanget, ty jag riktar min behandling mot den mikrobiologiska växten i cancersubstans och kroppsvätska som betraktas som ett sekundärfenomen till cancersjukdomen enligt canceretablissemanget.

Därför får jag fortsätta att behandla och canceretablissemanget kan i lugn och ro hålla fast vid sina gamla mer och mer ifrågasatta förklaringar av de sjukdomsprocesser som orsakar de oroande sjukdomsbilder som tyder på att malign sjukdom är på gång samtidigt som man inte behöver fundera över sjukdomens djupaste natur, SOM ÄR EN INFEKTION.

Kroniska sjukdomar beror på mikrobiologisk växt

Man kan resonera i samma banor när det gäller vilken sjukdom som helst. Kromosomförändring orsakar urinvägsbesvär och därefter kommer den mikrobiologiska växten till urinvägarna som ett sekundärfenomen. Tillämpa gärna resonemanget på hela infektionssjukdomspanoramat.


Ibland inser man att man skall eliminera infektionen – den mikrobiologiska växten – med antibiotika – och då blir patienten ofta märkbart förbättrad. Detta gäller ju även syfilis och gonorré.


Man kanske skulle försöka eliminera den mikrobiologiska växten i vävnader och kroppsvätska vid olika former av maligna sjukdomar och även andra kroniska sjukdomstillstånd. Det är mycket märkligt att man inte ägnar någon forskningskraft åt sådant alldenstund det inte kan vara möjligt att det makthavande medicinska etablissemanget är helt ovetande om ovanstående.

Är man helt fast i att försvara allt förslaget elittänkande kring de maligna sjukdomarna för att undvika den enorma katastrof som det skulle innebära för canceretablissemanget och läkemedelsindustrin om det skulle bli känt att det finns ”cancermikrober” och att all kronisk sjukdom (biologiskt, zoologiskt) har med nedbrytning av organisk substans orsakad av olika former av mikrobiologisk växt att göra?

Text: Erik Enby

Erik Enby (1937-) är en svensk medicine licentiat och specialist inom geriatric som har uppmärksammats för hans studier som beskriver mikrobers aktivitet i blod vid kroniska sjukdomstillstånd. Detta ansågs länge kontroversiellt, men i maj 2015 publicerade ett internationellt forskar-team forskningsresultat som ger stöd för Enby.

Läkaren Erik Enby har framgångsrikt hjälpt många patienter med kroniska sjukdomar som: cancer, psoriasis och kol genom att tillämpa icke konventionella ofarliga metoder. Vårdetablissemanget svarade med att delegitimera Enby istället för att ta reda på varför hans patienter tillfrisknar. 

Dokumentärfilmen ”Läkaren som vägrade ge upp” (2016) sammanfattar Enbys situation. I år (2017) kommer ytterligare en dokumentärfilm om Erik Enby, producerad av AlmaNova.

Läs mer om Erik Enby på Vetapedia

Video: Erik Enby föredrag Höllviken april 2014

Video: Ett nytt synsätt på cancer
Erik Enby föredrag Höllviken april 2014
Publicerades den 16 maj 2014

Erik Enbys föredrag vid seminariet “Nya synsätt på cancer” i Höllviken i april 2014.

Erik Enby berättar om och visar bilder på hur han kommit fram till sambandet mellan cancer och svamp.

Seminariet i Höllviken arrangerades av Föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap

http://2op.se/2013/12/23/tv-erik-enby-cancer-ar-svamp/

Artikel (av Kersti Wistrand) om Börje Peratts film om Dr Erik Enby

Tyvärr var jag på väg hem från USA just när dom visade filmen i Stockholm, jag hoppas på att det kommer fler möjligheter att se filmen i Stockholm…
Och här är Dr Erik Enbys hemsida:
http://www.enby.se/svenska/start.htm

http://humanismkunskap.org/2016/05/26/premiaren-pa-borje-peratts-film-lakaren-som-vagrade-ge-upp/

Premiären på Börje Peratts film ”Läkaren som vägrade ge upp”

 

Börje Peratts film om Erik Enby visas på Filmhuset 24 maj (Stockholm)

Tyvärr har jag ingen möjlighet att se den här filmen 24 maj (är på väg hem från USA då…) men jag hoppas att det kommer flera chanser – här är info för er som är i Stockholm den dagen:

Skulle ni kunna hjälpa till att sprida detta. Tiden är knapp. Börje Peratts film blev färdig 6 maj och enda möjligheten att visa den en första gång är redan den 24 maj på Filmhuset i Stockholm.

Bästa hälsningar, Kersti Wistrand

——-

Nu är Börje Peratts film färdig! Filmpremiär 24 maj kl 15.00 i Filmhuset Stockholm.

Bild för Läkaren som vägrade ge upp, Premiär, 2016-05-24, Bio Victor, Filmhuset
Foto: Filmvinjetten

Som ni kanske vet har Börje Peratt under ett år av intensivt och hårt arbete sammanställt en film om läkaren Erik Enby och dennes bakgrund samt forskning om infektioner av parasiter i blodet som orsak till många sjukdomar. Liknande forskning har visat sig vunnit stöd i andra delar av världen, vilket jag tagit upp i min artikel om nobelprisen i medicin 2015, men här i Sverige har Erik Enby varit motarbetad och förföljd. (Se min artikel http://humanismkunskap.org/…/nobelpriset-2015-det-viktigas…/ )

Börje Peratt har skapat föreningen Humanism och Kunskap för att återta begreppet ”humanism”, vilket kapats av VoF och humanisterna. Börje har sedan med stort mod och rättspatos nu färdigställt sin långfilmsdokumentär, ”Läkaren” om Dr. Erik Enby och hans arbete, där han skrivit manus, regisserat och producerat. Det är en film som också granskar dem som försökt stoppa Enby.

Filmen är grundad på crowdfunding, folklig frivillig finansiering, vilket räckt till ideella arvoden till en del av de i filmen medverkande aktörerna samt resor, boende och mat för filmteamet, medan Börje Peratt och fotograferna Lars af Sillén och Hans Welin samt administratören Ritva Peratt ställt upp helt gratis. (Deras professionella insats motsvarar egentligen 1 miljon kronor.)

Filmen är nu klar för visning och Stockholmspremiären äger rum i Filmhusets Bio Victor den 24 maj kl. 15.00. Adress: Borgvägen 1-5, Stockholm (vid Gärdet, buss 76 mot Ropsten). Det är en engångsföreställning och sedan måste filmen spridas ut till biografer över hela landet med hjälp av personer som är villiga att föra ut den och dess budskap. Biljetterna kostar 100 kronor och går oavkortat till att täcka alla de utgifter som finns. Det är en av vår tids kanske viktigaste dokumentärer och vi måste använda våra resurser för att hjälpa till att sprida den.

Också du är viktig som publik. Här kan du köpa biljetter: http://www.tickster.com/…/lakaren-som-vagrade-ge-upp-premiar

Jag citerar Börje Peratt: ”Vi hälsar alla intresserade välkomna, också läkare och annan sjukhuspersonal; forskare; terapeuter; intresserade av hälsa och sjukdom; kroniskt sjuka; journalister och ”programmakare”, TV- och radioproducenter m.fl. Det vore en underbar framgång om man kunde bryta VoF-monopolet på Public Service.”

VARMT VÄLKOMMEN!

Kersti Wistrand, medlem i H&K och Parapsykologiska sällskapet.

http://newsvoice.se/2015/10/29/dr-erik-enby-frias-fran-alla-misstankar-alternativa-lakemetoder-far-vind-i-seglen/

29 Okt, 2015 By 

Dr Erik Enby frias från alla misstankar efter att åklagare Johan Udén den 27 oktober lagt ned förundersökningen mot den omtyckta läkaren som hjälpt många patienter att bli friska från kroniska sjukdomar. Trots 19 månaders utredning kan inget hittas som tyder på att Enby gjort något olagligt. NewsVoice har pratat med en lättad Enby.

Kammaråklagare Johan Udén skriver i sitt beslut till Enby:

”Förundersökningen läggs ned. Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.” / Ärende AM-51537-14

Erik Enby är lättad, men han anser att det tagit alldeles för lång tid. Det tog 19 månader innan Enby fick beskedet.

”Det har inneburit ett onödigt lidande. Jag var även utan dator i 2 månader eftersom polisen beslagtog den. Patientkalendern har jag ännu inte fått tillbaka. Jag har förmodligen förlorat några patienter, men har näsan ovanför vattenytan.”

Trots att utredarna ringt alla eller de flesta av Enbys patienter kunde de inte hitta ett enda fel att slå ned på. Ett 20-tal patienter har kontaktat Erik och berättat att polisen hört av sig till dem och ställt frågor.

Beslutet att fria Enby från samtliga misstankar innebär en skjuts framåt för dokumentärfilmen om Enby och hans medicinska upptäckter om de kroniska sjukdomarnas ursprung, men det innebär också att det finns hopp om att både kreativa läkare (som Enby) och alternativläkare kan få arbetsro att fortsätta stödja patienter att bli friska, patienter som Landstingsvården ofta inte kan hjälpa. 

Läs mer om dr Erik Enby

Text: Torbjörn Sassersson

Video om cancer med Dr Erik Enby + kommentar till Sveriges Radio

http://www.vaken.se/canal2ndopinion-kan-cancer-vara-en-svampvaxt/#

KAN CANCER VARA EN SVAMPVÄXT?

2015-03-19

3511

Efter att ha mikroskoperat blod och andra kroppsvätskor från sjuka patienter i många år, har Erik Enby kommit fram till att alla kroniska sjukdomar föregås av infektioner. Och efter att ha hittat svampliknande växt i cancersjuka patienter har han börjat utforska teorin att cancer i själva verket är svamp. Skulle denna teori stämma, skulle det innebära en revolutionerade syn på den behandling som cancerpatienter får idag. Och ny kunskap, kan vara hotfull mot ett stort etablissemang. ”Ny kunskap stör mer än folk egentligen har en aning om”, säger Erik Enby.

Enby förlorade sin läkarlegitimation 2007, efter att ha försökt bota cancer med alternativa behandlingsmetoder.

http://www.youtube-nocookie.com/embed/yZqX3vqM3a0

http://newsvoice.se/2014/11/04/erik-enbys-kommentar-till-sveriges-radios-yttrande-2014-10-13-om-kropp-och-sjal-p1/

Kommentar till Sveriges Radios yttrande 2014-10-13 över “Kropp och Själ”, P1, 2014-04-01,  program om behandling av cancerpatienter (Dnr 14-00870)

För cirka 40 år sedan påbörjade jag förberedelserna för min undersökning rörande kronicitet dvs varför sjukdomstillstånd mycket ofta inte går över utan genom åren fortsätter att störa somat.

Denna kom att innebära mikroskopering av kroppsvätskor och vävnader och även olika slag av tumörsubstanser. Undersökningen visade att kronicitet av alla slag är associerad med mikrobiologisk växt i de kroniskt sjukas kroppsvätskor och vävnader samt i de resistenser som växer fram i de senare vid de tillstånd som med ett samlingsnamn rubriceras som cancer.

Jag har alltså inte primärt intresserat mig för den så kallade alternativmedicinen utan istället studerat sjukdomsbegreppet i mikroskop. Mitt mikroskoperingsprojekt är godkänt i etisk kommitté vid universitetet i Göteborg.

De viktigaste delarna hittills av denna undersökning är dokumenterad  och att tumörsubstans kan vara  full av mikrobiologisk växt visade jag tillsammans med min indiske kollega Dr Ramesh Sing Chouhan på världskonferensen i obstetrik och gynekologi 1994 i Montreal. Den film som visar detta förhållande i tumörvävnader finns utlagd på min hemsida http://www.enby.se, se abstrakt 6 ”video på vital cancersubstans”. Ett antal olika slag av tumörsubstanser visade sig innehålla olika former av mikrobiologisk växtlighet. Att demonstrera fynden för Patologiska institutionen på universitetskliniken i Göteborg visade sig vara omöjligt.

Det verkar finnas beskedliga till mycket aggressiva okända mikrofloror som irriterar eller förstör en organism vid olika former av kronicitet. Därvid förkortas livslängden olika mycket och den kroniskt sjuke uppnår aldrig maximal livslängd, vilken är upp mot 100 år när åldrandet får fortgå utan sjukdom. Om de röda blodkropparna med andra ord förstörs av infektioner, får man tänka sig ett kortare liv än om de celler som bygger upp ledkapselvävnad utsätts för mikrobiellt angrepp.

I båda fallen blir det dock frågan om att hämma de i somat främmande och störande och angripande växtprocesserna för att härigenom om möjligt lägga sordin på de besvärande sjukdomsbilderna.

Detta kan åstadkommas med vissa icke gängse behandlingar som ej används inom den reguljära sjukvården.

Ett ytterligare moment i behandling av kronicitet är upplösning av den utflockade blodkolloiden. Denna utflockning eller blodklumpning är praktiskt taget alltid förhanden vid kronisk sjukdom. Denna är reversibel och kan lösas upp med terapier som ej finns att tillgå inom gängse sjukvård.

Sådana behandlingsgrepp har använts i flera hundra år utan att man haft klart för sig varför sådana ofta förbättrar hälsotillståndet. Melvin H. Kniselys forskning, se bilaga 1, har dock bidragit med en pusselbit i försöken att förklara varför sådana terapier kan leda till förbättring av de kroniskt sjuka.

Detta är de två behandlingsprinciper som jag påverkar kroniskt sjuka med. De finns redovisade på min hemsida och de medel som jag använder har funnits tillgängliga i över 500 år så vitt jag vet.

Någon forskning är därför inte absolut nödvändig för att visa att dessa medel är ofarliga samt att detta sätt att behandla ofta leder till goda terapiresultat, vilket sannolikt är orsaken till att dessa och liknande terapier genom åren har hållit sig kvar i den icke gängse terapiarsenalen.

Här kan tilläggas att liknande sätt att behandla förekommer idag inom veterinärmedicinen. När man  talar med veterinärer kan man ofta få höra att det finns många bra behandlingar att tillgå inom den så kallade alternativmedicinen. Om hästen är sjuk och kostar flera miljoner används dessa terapier, men om herr Svensson ligger på sjukhuset på grund av lungcancer och är 75 år och utan pengar, så blir situationen en annan.

Cilla Benkös yttrande

Syfte och utgångspunkt:

  1. Tullio Simoncini och Erik Enby är inga före detta läkare. Vi är läkare utan legitimation och har lika mycket kunskaper efter deslegitimeringen som före denna.
  2. Vi lockar inte patienter och anhöriga att köpa preparat och behandlingar som saknar dokumenterad verkan. Anledningen till att vi använder oss av icke gängse behandlingsmetoder följer av det som förklarats ovan under ”Bakgrund”.
  3. Vi får enligt lag inte behandla cancer, diabetes, epilepsi etc. Dessa beteckningar representerar symptombilder och inte de bakomliggande sjukdomsprocesser som leder fram till de besvärande sjukdomsbilderna. I mitt koncept ingår inte att påverka symptombilder utan att hämma kronicitet av både beskedlig och allvarlig art – se ovan under  ”Bakgrund” – som efter inkubationstidens slut resulterar i olika former av symptombilder. Mina behandlingar syftar till att lösa upp  den vid alla former av kronicitet förekommande utflockningen av blodkolloiden – blodklumpningen – och med olika former av växthämmande icke gängse terapier  eliminera sjukdomsalstrande mikrobiologisk växt i kroppsvätskor, vävnader och olika slag av tumörsubstanser. Följaktligen behandlar jag varken cancer eller andra symptombilder när jag tar mig an patienternas sjuklighet och lagen förbjuder mig inte att arbeta på det sättet.

Exempelfallen:

1. Antalet varningar stämmer inte. Detta finns dokumenterat i tidigare skrivelser till rättsväsendet.

2. Den grova oskickligheten är ej bevisad och det åligger enligt Lissabonfördraget myndigheten att bevisa att sådan föreligger.

3. Narkotiska preparat har jag aldrig skrivit ut till patienter utan föregående undersökning och utan indikation. Däremot hade jag för över 30 år sedan sex patienter med svåra psykiska sjukdomsbilder i mottagningen. Jag var då allmänläkare och hade rätt att ha sköta deras psykofarmakamedicinering. Anledningen till att jag tog till mig ett antal sådana fall var för att få tillfälle att mikroskopera deras kroppsvätskor, ty jag misstänkte redan på den tiden att psykisk sjukdom i grund och botten beror på irritation av nervsystemet orsakad av infektion. Undersökningsresultatet tydde på att det förhåller sig på detta sätt. Naturligtvis var jag under denna period tvungen att se till att dessa patienter fick den psykofarmaka de behövde.  Apoteken tyckte att jag skrev ut för mycket och anmälde min verksamhet, vilket resulterade i en varning. Patienterna övertogs av den gängse sjukvården. De fick där ännu mer psykofarmaka än jag någonsin förskrivit. En av dessa patienter blev så påverkad av dessa doser att han på akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset ramlade framåt och skadade ansiktet så svårt att han därefter avled.

4. Jag har inte uttalat att cancer är svamp. Däremot har jag visat i flera fall att tumörsubstans kan vara fylld av mikrobiologisk aktivitet. I ett fall kunde jag visa att en bröstcancersubstans i sin helhet utgjordes av en sporsäckssvamp och detta finns publicerat. Simoncini däremot gör generella uttalanden och säger att ”cancer” är svamp.

Angående respekt för enskilds privatliv – Erik Enby

1. Privatlivsintrånget var uppenbart för alla och envar och går därför ej att kommentera. Mitt namn nämndes ju i radioprogrammet och därmed visades ingen respekt för mitt enskilda privatliv.

Opartiskhet och saklighet

1. Det var en reporter som ringde upp.  Anledningen till att jag är tveksam till att tala med journalister är att man inte kan lita på hur de rapporterar det man säger i en intervju. Det  som Simoncini och jag står för när det gäller handhavandet av olika former av kronicitet är  inga hemligheter. Tvärtom vill vi gärna tala om vad vi har kommit fram till. Tyvärr är detta  ännu inte möjligt och när jag berättar om  min nya kunskap om sjukdomsbegreppet för de  personer som borde visa intresse, leder detta ännu enbart till konfrontation och till och med ovänskap.

2. Att plötsligt ringa upp mig på kvällen innan programmet skulle sändas för att få mig att ögonblickligen gå med på en intervju rörande min verksamhet var inte lite fräckt och synnerligen förslaget och ovanligt hänsynslöst. Jag har varit tystad i 40 år och i Sverige inte fått säga ett enda ord om mitt arbete.  Det är ganska självklart att jag blir tveksam till att uttala mig i cancerfrågan när en för mig okänd person ringer och erbjuder mig att delta i ett program om icke gängse cancerbehandling, vilket är nästan klart för sändning och det redan nästa dag.

3. Ingen cancersjuk eller annan typ av patient har någonsin friskförklarats av mig. Däremot har det hänt att någon mycket allvarligt cancersjuk friskförklarats på Jubileumskliniken i Göteborg efter att ha blivit behandlad enligt mitt koncept – utan inblandning av någon skolmedicinsk behandling. Det kan man läsa om i min bok ”Blod, mod och envishet” på sidorna 218-223.

4.  Den svårt cancersjuka kvinnans pappa  ljög om och förtalade hela min verksamhet både inför myndigheter och media under den tid då detta ärende pågick.

Man kan förstå att forskare och myndigheter till varje pris vill osynliggöra det jag har kommit fram till, men det blir nog omöjligt i längden. Numera gör jag inte så mycket därför att fortsatt utveckling inom detta område som jag har kallat för ”Somatisk Ekologi” kräver institution och personal. Om något sådant kommer att bli verklighet någon gång, kommer det med all säkerhet att leda till stora förändringar för både sjukvård och forskning.

Avslutningsvis skickar jag med en artikel om Peter Goetzsche, en av grundarna till Cochrane-institutet i Köpenhamn, som har fått ett världsrykte för sina insatser på medicinens område,

se bilaga 2. Han skriver att det är märkligt tyst i Sverige. Anledningen är att boken ”Deadly Medicines and Organised Crime – How Big Pharma has corrupted Healthcare” avslöjar de svenska myndigheternas misslyckande med sjukvården. Ingenting händer. Det är bara tyst. Sverige tiger, vilket är ohållbart i längden.

Göteborg den 24 oktober 2014

Text: Erik Enby, E-mail: erik[snabela]enby.se

Bilaga 1: – Melvin H. Knisely ”Settling of sludge in human patients” p. 317-341
Bilaga 2: – Debattartikel på NewsVoice 2014-10-23: Peter Goetzsche fick pris av ”British Medical  Association” för boken ”Dödlig medicin och organiserad brottslighet”

 

 

July 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031