Jin Shin Jyutsu classes with Muriel Carlton 2016/2017/2018

I was looking at the schedule for Muriel and was very surprised to find more classes than I expected – if you have a chance to participate in some of her classes – do it!!!! She has a lot of knowledge, and she is not getting any younger, so take your chance now when she is giving classes…

Living a Jin Shin Jyutsu Life.
Start Date: November 04, 2016 (Friday) End Date: November 06, 2016 (Sunday)
Location: Tucson, Arizona
Organizer Name: Lynne Huret
Phone: 520-327-4770
Email: jsjlynnetucson@earthlink.net
Address:1508 E.Adelaide #13, Tucson, AZ 85719
Muriel will be teaching this class with Wayne Hackett

“The Physic-Philosophy of the 26 Safety Energy Locks”
Start Date: July 07, 2017 (Friday) End Date: July 09, 2017 (Sunday)
Location: Santa Monica
Organizer Name:Sue Galvao
Phone / Fax:(562) 896 8165
Email:SUEGALVAOJSJ@GMAIL.COM
Address:6237 Riviera Circle Long Beach Ca. 90815
Co-Organizer Name: Zoe Koufopoulos
Co-Organizer Phone / Fax:(310) 927 6480
Co-Organizer Email: JINSHINZOE@SBCGLOBAL.NET

Special Topic Class “Exploring the Jin Shin Jyutsu Artist within Each of Us”
Start Date: November 10, 2017 (Friday) End Date: November 12, 2017 (Sunday)
Location: Tucson, AZ
Organizer Name: Lynne Huret
Phone: 520-327-4770
Email: jsjlynnetucson@earthlink.net
Address:1508 E.Adelaide #13 Tucson, AZ 85719

Special Topic Class. Prerequisite for the class is three five-day classes. “Jin Shin Jyutsu is a Cosmic Artless Art (not technique) (Bk. I, p I) Mary has given each of us the canvas and paints. In this STC Workshop each will explore and deepen his/her
Start Date: September 22, 2018 (Saturday) End Date: September 23, 2018 (Sunday)
Location: Cotati, Santa Rosa, California
Organizer Name: Sylvia Marie
Phone: 707-829-1772
Email: sylvia@sylviamarie.com
Address: PO Box 1019, Sebastopol, CA 95473
Co-Organizer Name: Sophie Acheson
Phone: 203-216-6653
Email: sophiejsjray@gmail.com

 

Jin Shin Jyutsu classes with Cynthia Broshi 2016/2017

I haven’t had the possibility to participate in a class with Cynthia yet, but I have met her at a organizers meeting a couple of years ago, I am checking out her schedule, hopefully I will be able to go soon – she has a lot of interesting classes!

She will have a 5 day class in Ravensburg, Germany, 1-5 of October 2016, and there are two other 5 day classes in the USA next year, in September and October.
And here are some special topic classes:

“Pulse Listening: The Ecosystem of the Body & How we Hear and Understand it Through the Pulses”
Start Date: October 14, 2016 (Friday) End Date: October 16, 2016 (Sunday)
Location: BRATTLEBORO, VERMONT
Organized by Bobi Jentis
Phone: (802) 376-6426,
Email: bobijsj@gmail.com
PO Box 26, Westminster, VT 05158

“Listen to the song, dance, vision, anatomy, mathematics and magic of the pulses” (English – translation into German)
Start Date: March 03, 2017 (Friday) End Date: March 05, 2017 (Sunday)
Location: ISNY, GERMANY
(Fri.-Sun.)
Organized by Josef Schrott & Helga Geggerle
Phone: (011) +49-8383-1092, Fax: (011) +49-8383-922730
Email: josef-schrott@t-online.de
Schulstrasse 15, D-88167, Gestratz, Germany

“Pulse and Body Reading”
Start Date: April 24, 2017 (Monday) End Date: April 26, 2017 (Wednesday)
Location: Reno, Nevada
Organizer:Carissa Bracamonte
Phone: 775-338-0388
Email: draca@sbcglobal.net

Here’s the link to all her classes:
https://www.jsjinc.net/instructor-courses.php?id=12

And here are some words about her from the jsjinc.net website:

Cynthia Broshi was drawn to Jin Shin Jyutsu for the help it gave her daughter,
born with a life-threatening illness. Skeptical yet desperate, her first attempt at “jumper
cabling” was full of fear…for about three minutes…when, tensions melting,
she found herself captivated by the mysteries and simplicity of this Art. Her studies
with Mary Burmeister (1985-1990) were supplemented with frequent hands-on
Intensives with Mary over a ten-year period. Jin Shin Jyutsu has now been her daily
practice for 31 years.

From the experience of complementing medical regimens with Jin Shin Jyutsu,
Cynthia brings to classes a practicality and a blend of intuition, science and heart.
Since 2002 she’s presented 5-Day Seminars and Special Topic Classes worldwide. A
visual artist and poet, her colorful drawings and precise language help to convey this Art’s
basic principles and clarify its intricacies. Cynthia joins us from her home
near Santa Fe, New Mexico. Explore her website at www.jsjbroshi.net

 

Jin Shin Jyutsu class with Sadaki Kato, Boulder, Colorado, 26-30 July 2017

Now is the information out there about Sadaki Kato’s class in Boulder, Colorado, in July 2017:
Course Title: Jin Shin Jyutsu 5-Day Kato Text Training (In Japanese with English translation) Start Date: July 26, 2017 (Wednesday)
End Date: July 30, 2017 (Sunday)
 
Location: Boulder, CO
Description: Organized by Marcelo Bernardes
Phone: (303) 828-0153
Email: marcelo@JSJinCO.com
Co-Organizer: Elia Brandao
Email: elia@JSJinCO.com
 
Don’t miss the class – I’ve been taking two classes with him already and intend to come to this class too, I can really recommend his classes!

Artikel av Bertil Wosk: Livsmedelsverkets förbud äventyrar människors hälsa!

Det här är skrivet 12 mars 2015, men tyvärr fortfarande alldeles för aktuellt…

http://kurera.se/livsmedelsverkets-forbud-aventyrar-manniskors-halsa/

Att förbjuda kosttillskott baserat på hypotetiska och medicinskt felaktiga resonemang kommer att leda till allt fler hälsoproblem i Sverige.
Myndigheter begår övertramp – och det är dags att någon reagerar. Det menar hälsoprofilen Bertil Wosk.
– Livsmedelsverket överskrider sina befogenheter och bryter mot gällande lagstiftning. Myndighetsutövandet sker dessutom godtyckligt och förfarandet äventyrar allvarligt vissa medborgares hälsa, skriver han på Kurera debatt – och framför samtidigt tre krav.

Många svenskars hälsa äventyras allvarligt på grund av Livsmedelsverkets försäljningsförbud av vissa vitaminer och mineraler. I varje kiosk och livsmedelsaffär säljs tobak med varningstexten ”Rökning dödar”, men något förbud finns inte. Drogen Spice kan enkelt beställas på internet.
− Sverige silar mygg och sväljer kameler, kommenterar den ansedde forskaren Mats Humble.

2006 och 2012 tog Europeiska Livsmedelsverket, EFSA, fram icke tvingande rekommendationer rörande en övre gräns för dagligt intag av vitaminer och mineraler i kosttillskott, Tolerable Upper Intake Limits eller förkortat UL.

 

2006 och 2012 tog Europeiska Livsmedelsverket, EFSA, fram icke tvingande direktiv och icke tvingande rekommendationer rörande en övre gräns för dagligt intag av vitaminer och mineraler i kosttillskott, så kallade Tolerable Upper Intake Limits (förkortas UL). Om värdet överskrids menar man att biverkningar kan uppkomma. Enklare uttryckt: Medborgare rekommenderas att inte inta för höga doser av vitaminer och mineraler eftersom det kan vara skadligt.

Intentionen är god men i praktiken uppstår en rad problem. Här följer några:

● Tanken var att EU-kommissionen skulle anta dessa UL-värden. Projektet lades dock på is på grund av svårigheten att tillämpa det i praktiken. Inom EU-länderna finns avsevärt olika behov. Medborgare i Grekland och Spanien har inte samma behov av D-vitamin via kosttillskott i jämförelse med oss nordbor. I Sverige påvisar forskningsstudier uttalade D-vitaminbrister hos befolkningen.

I nuläget finns ingen global konsensus om var den övre gränsen för vitaminer och mineraler bör ligga. Forskningsresultaten går isär. EFSAs tolkning är dock både föråldrad och onödigt konservativ. Färskare forskningsrön finns inte med i EFSAs rapport (se nedan). Ändå väljer Livsmedelsverket att hålla fast vid denna inaktuella rapport trots att den tydligt erkänner sina egna brister: ”The views or positions expressed in this report do not represent in legal terms the official position neither of the European Food Safety Authority or the European Commission. The European Food Safety Authority assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear.”
(EFSAs rapport: Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals, 2006, sid 2.)

Myndigheterna vill alltså stoppa kosttillskott av skäl som inte har stöd i den vetenskapliga världen. Förfarandet är unikt.

● Allvarligare är ändå det faktum att Livsmedelsverket överskrider sina befogenheter och bryter mot gällande lagstiftning. Myndigheten tolkar rekommendationer som tvingande lag, vilket är ett brott mot gällande EU-lag som Sverige har förbundit sig att följa. Sveriges riksdag har inte heller stiftat en egen lag inom området, vilket vore önskvärt med tanke på de särskilda behov som föreligger för en stor del av Sveriges befolkning (se nedan).

Det faktum att Livsmedelsverket bryter mot lagen är oacceptabelt. I ett rättssamhälle måste alla medborgare veta vilka lagar som gäller för att kunna följa dem. I nuläget kan hälsokostaffärer och företag som producerar säkra kosttillskott utan förvarning få reda på att vissa produkter har belagts med saluförbud.

● Myndighetsutövandet sker dessutom godtyckligt. Ansvaret för övervakning av kosttillskott har delegerats från Livsmedelsverket till Miljö- och hälsoinspektörerna i respektive kommun. Sedan många år utövar kommunerna professionell livsmedelskontroll; däremot har de inte tillräcklig kunskap om kosttillskott för att kunna göra pålitliga utvärderingar. Dessutom kan en produkt förbjudas i en kommun medan grannkommunen gör en helt annan tolkning. Invånare i en kommun tvingas då göra dyra inköpsresor till en annan kommun för att få tag på ett viktigt kosttillskott.

Ett exempel är Västerås kommun där en företagare och en hälsobutik nyligen fick säljförbud för vitaminerna B6, D, E och mineralet zink som vid föreskriven daglig dos innehåller mängder som överstiger eller tangerar EFSA:s UL-värden. Anledningen till säljförbudet var att produkterna inte är ”tillräckligt säkra för att säljas till och konsumeras av allmänheten utan medicinsk övervakning och uppföljning”. Förfarandet äventyrar allvarligt vissa medborgares hälsa.

Detta gäller:

För vitamin B6 är UL 25 mg per dagsdos. En intressant konsekvens är följande. Läkemedelsverket har godkänt vitamin B6 som receptfritt läkemedel i dosering upp till 240 mg/dag. Läkemedlet tillverkas av Meda/Recip under läkemedelsnamnet Pyridoxin Recip. I produktresumén och bipacksedeln finns angivet att det inte finns några rapporterade biverkningar för doseringarna 40-240 mg/dag. Denna produkt kan köpas fritt på apotek och i handel utanför apotek. Det framstår som ett mycket märkligt agerande från kommunens sida att hävda att ett kosttillskott överstigande 25 mg/dag inte skulle vara säkert när Läkemedelsverket har godkänt en receptfri dosering som är nästan tio gånger högre.

När det gäller D-vitamin är UL 100 mikrogram per dagsdos. Men om du solar när solen står högt på himlen en solig sommardag så bildas i huden 250 mikrogram D-vitamin på 20-30 minuter, alltså 2,5 gånger så mycket som UL. Människor som bor närmare ekvatorn har under århundraden inte drabbats av biverkningar av för höga doser D-vitamin. Ansedda forskare anser, baserat på studier, att det inte finns någon risk för överdosering av D-vitamin förrän vid dagliga doser som överstiger 1 000 mikrogram/dag. Alltså tio gånger högre dos än UL.

Man vet att vi i Norden behöver mer D-vitamin än på sydligare breddgrader. I synnerhet mörkhyade medborgare, liksom de som har heltäckande klädsel behöver högre doser. Nyare forskning visar dock att D-vitaminbrist är betydligt vanligare och allvarligare än vad man tidigare anat.
Professor Stig Bengmark skriver i en nyligen publicerad artikel att brist på detta vitamin (som också är ett hormon) kan ha en avgörande betydelse för uppkomsten av mer än 30 allvarliga sjukdomar, däribland cancer, Alzheimer, depressioner, diabetes 1 och 2, lungsjukdomar (inklusive KOL), epilepsi och Parkinson.
Enligt Stig Bengmark har ”mer än 80% av barn och ungdomar i övre Norrland och mer än 60% i södra Sverige (Göteborg) dokumenterad D-vitaminbrist”.

Mats Humble, en av Sveriges främsta forskare på området, framhåller att även mild D-vitaminbrist kan ge upphov till allvarlig ohälsa, till exempel benskörhet och neuropsykiatriska sjukdomstillstånd.
Han skriver: Att i klinisk rutin upptäcka och behandla D-vitaminbrist skulle kunna ha oanade folkhälsoeffekter (Läkartidningen nr 11 2007 volym 104 853).

Det är synnerligen viktigt att dessa forskningsrön beaktas. Livsmedelsverkets förfarande äventyrar folkhälsan.

Stig Bengmark framhåller att frekvensen av en rad sjukdomar skulle minska radikalt om alla invånare i Europa alltid hade normala D-vitaminnivåer. Dessutom skulle samhället spara häpnadsväckande summor varje år.

Ett amerikanskt-europeiskt forskningsprojekt (Gant WB et al Prog Biophys Mol Biol 2009;99:104-113) använde metoder som tagits fram av hälso-ekonomiprofessorn Bengt Jönsson på Handelshögskolan i Stockholm för att kartlägga effekterna för såväl hälsa som ekonomi om alla innevånare i EU alltid hade normalt D-vitamin i blodet. Resultatet borde få samtliga politiker att vakna upp.

Gränsen för D-vitaminbrist sattes till en mycket låg nivå (40 ng/mL) och idag är nästan alla forskare och även myndigheterna i en del länder överens att det bör ligga nästan dubbelt så högt (70 ng/mL). Kostnaden för information och blodtester med mera, beräknas till 10 miljoner euro per år (cirka 95 miljoner svenska kronor). Å andra sidan beräknas vinsten (minskad kostnad för sjuklighet/vårdbudget) bli inte mindre än 187 miljarder euro/år (cirka 1,765 miljarder svenska kronor). Det motsvarar 36 procent av sjukvårdens indirekta kostnader i EU och 28 procent av de direkta kostnaderna.

Stig Bengmark hoppas ”att våra politiker en dag ska inse vilka besparingar som kan göras.”

Vi instämmer i denna förhoppning och förordar att svenska myndigheter skyndsamt gör en självständig översyn av relevanta UL-värden – inte enbart för D-vitamin utan för samtliga hälsosamma kosttillskott.

En viktig fråga i sammanhanget är: Varför befolkningen blir allt sjukare?

En av de främsta orsakerna är näringsbrister som orsakar symtom och så småningom sjukdomar. Då förväntas vi ta läkemedel. Men läkemedel tar i bästa fall bara hand om symtomen – och bidrar oftast med mer eller mindre allvarliga biverkningar. Den underliggande orsaken – näringsbristen – är inte något som läkemedel råder bot på.

Enda lösningen är att ändra livsstil, det vill säga äta bra kost och ta kosttillskott vid behov, samt stressa mindre och motionera mer. De allra flesta kosttillskott är hälsosamma och fungerar som ett utmärkt komplement till kosten. Att förbjuda kosttillskott baserat på hypotetiska och medicinskt felaktiga resonemang kommer att leda till allt fler hälsoproblem i Sverige.
Om Livsmedelsverket och kommunerna verkligen vill hjälpa svenska folket till bättre hälsa måste de snarast tänka om och uppdatera sina rekommendationer utifrån relevant vetenskaplig forskning.

Vi kräver att:

1. Berörda kommuner omedelbart drar tillbaka sina krav på saluförbud av kosttillskott som överstiger UL.
2. Livsmedelsverket och kommunerna skyndsamt uppdaterar sina rekommendationer utifrån relevant vetenskaplig forskning. EFSAs rapport är förlegad och kan inte fungera som vägledning för kommunernas kontroller av hälsobutiker och nutritionsföretag.
3. Livsmedelsverket följer gällande lagstiftning. I nuläget missbrukar myndigheten sin makt, överskrider sina befogenheter och bryter mot lagen. Utövandet äventyrar alla människors rätt till frihet och ett hälsosamt liv.

Av Bertil Wosk, grundare av kosttillskottsföretaget Holistic

Kurera debatt är en debattsida för friskvård och naturlig hälsa. 
Här ges möjligheten att ventilera sin åsikt, ge replik eller kort och gott skapa debatt.
Sidans debattartiklar och skribenter är fristående från Kurera och behöver alltså inte vara åsikter Kurera delar.
Vill du skriva ett inlägg på Kurera debatt kontaktar du redaktionen på webbredaktor@kurera.se.

 

Artikel om skräpmat/epilepsi av Christer Kustvik

Tänk att kosten kan vara så viktig… att äta en så bra kost som möjligt är ju bra i alla lägen, sen kanske man måste finjustera lite fram och tillbaka, men det verkar ju som om det är väldigt mycket som går att lösa, eller i alla fall bli lite bättre, med en bättre kost…

http://www.corren.se/sport/kustvikskronikor/arenor-fyllda-med-skrapmat-7305768.aspx
P
ublicerad 6 sep 2016

Arenor fyllda med skräpmat

KRÖNIKA Hoppas ni tål lite hejdlös glädje, kära läsare, för den här krönikan kommer att skrivas i ett lyckorus.

Den gångna veckan har varit en av de absolut bästa i mitt liv.

Som jag skrev på facebook i torsdags:

“Yiiiihaaaa! För första gången på 20 år är jag MEDICINFRI! Två decenniers epilepsiproblem är plötsligt under kontroll tack vare ändrad kost (mindre kolhydrater/socker). Helt fantastiskt, det känns som jag flyger idag!” 

Så är det.

Mindre kolhydrater/socker har gett mig ett nytt liv. Ett friskt liv.

Plötsligt känner jag mig stark. Pigg. Lätt.

Att bli frisk när man varit så sjuk är som en dröm. En känsla svår att förstå för friska människor, tror jag.

Jag satt nyligen och tänkte tillbaka på mina 23 år som sportjournalist på Corren. Jag gjorde det för att jag nu bytt spår och blivit redaktionschef.

Det blev en fantastisk nostalgitripp. Från mina första stapplande steg i huset, med Jörgen Auer som fantastisk mentor, till alla underbara möten och upplevelser på små och stora arenor.

Jörgen som inte bara lärde mig göra tidning, utan också lärde mig så mycket om livet, och idrotten bortom alla resultat. Även om ingen var mer noggrann med just resultaten än Jörgen, så var det heller ingen på sportredaktionen som såg på idrotten, och livet, som just han.

När Jerrevång, Nydahl och Bergsten jagade in på redaktionen från diverse matcher, uppeldade efter förluster och segrar för LHC, Saab och ÅFF, log oftast Jörgen och sa något i stil med: ”jaja, det är bara idrott”.

Jörgen fick mig, sporttoken, att se att idrotten är så mycket mer än bara mål, poäng och utvisningar. Som livet självt. Fylld med samma känslor, glädje, sorg, spänning och gemenskap, men också det nödvändiga som organisation och ekonomi.

Målen, poängen och utvisningarna i all ära, men det är människorna som gör idrotten.

Med den dimensionen för ögonen, dimensionen Jörgen gav mig, blev mina sportjournalistår rena drömmen.

Tyvärr var inte hälsan en dröm under dessa år och när jag nu vet vad som orsakat så mycket problem för mig, nämligen att jag ätit för mycket kolhydrater och socker, så inser jag vilken minimal hjälp idrotten varit i det hänseendet.

Gå in på vilken idrottsarena som helst och det är rena mardrömmen för den som mår dåligt av socker. Ni som mår bra av socker är verkligen att gratulera.

Utbudet av söta drycker, godis och skräpmat är enormt. En försäljning som ger idrotts-Sverige tiotals miljoner kronor varje år.

Barerna på de största arenorna, med all alkohol de erbjuder, är förstås stora inkomstkällor också, men mest pengar gör idrotts-Sverige på skräputbudet i kioskerna.

Det var det utbudet jag min idiot öste mig full av under de 23 år idrottsarenorna var min arbetsplats, utan att förstå att det påverkade min hjärna så negativt.

Mitt ansvar fullständigt förstås, men jag undrar vilket ansvar idrotten känner för kosten de erbjuder sina kunder?

Vilken kost står idrotten för?

Är det varm korv, pommes frites, choklad, chips och läsk som LHC, ÅFF , LFC och Piraterna vill förknippas med?

Vore jag LHC skulle jag öppna ett par kiosker i Saab arena med ett utbud liknande Hälsofreak i Linköping.

Det vore en inkomst att vara stolt över.

Christer Kustvik är redaktionschef på Corren och skriver krönikor på lördagar.

 

 

Blogg från Jonas Bergqvist: Är glutenfritt bara för glutenintoleranta?

http://www.jonasbergqvist.se/blogg/glutenfritt-bara-for-glutenintoleranta-nej-for-fler-an-sa

Glutenfritt bara för glutenintoleranta? Nej, för fler än så…..

Jag har en sida som grundligt går igenom allt om gluten, spannmål, läckande tarm och hälsoeffekter. Stora delar av denna sida återfinns i min bok Ät & Lev Paleo. Kontentan är att även alla som upplever sig känsliga mot gluten (utan att vara glutenintoleranta) bör undvika gluten och spannmål (speciellt vete). Det finns vissa oklarheter kring vad dessa personer får en immunologisk reaktion mot. Det kan vara gluten, men också andra spannmålsproteiner eller FODMAPS. Förmodligen skiljer det sig åt mellan individer. Ett mer heltäckande begrepp att använda är därför NCWS (non-celiac-wheat-sensitivity) jämfört med det mer vanliga NCGS (non-celiac-gluten-sensitivity) och för att vara på den säkra sidan är det bättre att tänka att man ska undvika spannmål än att bara undvika gluten.

Många svart-vita kostexperter håller dock fortfarande fast vid åsikten att det inte finns någon anledning att undvika gluten om man inte har glutenintolerans (celiaki). Det är en tydlig, svart-vit, enkel och populistisk gränsdragning som många också vill höra för att rättfärdiga sitt brödberoende. Det som dessa kostexperter inte tar hänsyn till är de små ohälsoprocesser – ofta kroniska inflammationer – som kan förekomma i kroppen och som helt eller delvis kan vara grogrund till framtida sjukdom. Det är ett typiskt skolmedicinskt synsätt att se på kroppen som fullt frisk för att sedan över en natt drabbas av sjukdom. Ett mer funktionsmedicinskt synsätt (och mer överensstämmande med verkligheten) är att inse att dessa kroniska inflammationer bör motverkas på ett tidigt stadium för att undvika sjukdomar längre fram. Alla former av förhöjda värden på inflammationsmarkörer är därför relevant att beakta och försöka åtgärda. Och i det synsättet hör hemma att betydligt fler än de som har glutenintolerans bör undvika gluten och spannmål för optimal hälsa, eller åtminstone skära ner konsumtionen och hålla sig till ursprungliga spannmålssorter.

Ny studie
En välgjord och nypublicerad studie bekräftar återigen att gluten och spannmål orsakar immunologiska reaktioner hos fler personer än bara de som har glutenintolerans. I studien tog man 80 personer som upplevde sig känsliga mot gluten (och som inte hade glutenintolerans), antingen med symtom från mage och tarm eller från annanstans på kroppen. Dessa personer fick äta spannmålsfritt under 6 månader och symtomen försvann. De återinförde spannmålen under 1 månad och symtomen kom tillbaka. Som kontrollgrupp hade man 40 personer med glutenintolerans och 40 personer som var friska och inte upplevde sig känsliga mot gluten.

Resultat
Patienter med glutenintolerans uppvisade i blodprov förhöjda nivåer av IgA antikroppar mot transglutaminas 2 (främsta diagnoskriteriet för glutenintolerans) samt IgG och IgA antikroppar mot gliadin (en del av gluten). Inget konstigt med det. Men personer som upplevde sig känsliga mot gluten hade förhöjda värden av IgA, IgG och IgM antikroppar mot gliadin, men inte lika höga jämfört med personerna med glutenintolerans. Personer som upplevde sig känsliga mot gluten hade också förhöjda värden av LBP (Lipopolysackarid-Bindande Protein), CD14 och FABP2 (Fatty-Acid-Binding Protein 2). Utan att gå in i detalj så påvisar förekomst av LBP och CD14 en immunologisk respons och FABP2 skada på tarmslemhinnan. Slutligen såg man också andra förhöjda immunologiska värden hos personer som upplever sig känsliga mot gluten jämfört med friska personer, bland annat tecken på endotoxiner i blodet. LPS (LipoPolySackarider) definieras som ett toxin från tarmbakterier och har intressant nog visat sig binda till receptorer i hjärnans blodkärl, vilket leder till en frisättning lokalt av cytokiner som är immunförsvarets signaleringsämnen. Där har man en tydlig koppling mellan hjärna och tarm och ett bevis på att hjärnans miljö är beroende av mag-tarmhälsan.

F3.large

Slutsats
I studien drar man slutsatsen att personer som upplever sig känsliga mot gluten får en specifik immunologisk respons av intag av spannmål som skiljer sig från glutenintolerans. Denna slutsats dras eftersom man hos dessa personer inte ser förhöjda värden av just antikroppar mot transglutaminas 2 och deaminerat gliadin. NCWS är alltså ingen light-variant av glutenintolerans utan en självständig immunologisk reaktion.

Vidare diskuteras att den mekaniska skadan på tarmslemhinnan som kan inträffa hos personer med NCWS är placerad i jejunum (eftersom det är från dessa celler FABP2 frisätts) och inte i tolvfingertarmen som vid glutenintolerans. Så en person med NCWS som söker vård och genomgår en biopsiundersökning får med all sannolikhet ett falskt positivt svar, eftersom man undersöker på fel ställe i tarmen. Hos en person med NCWS kan näringsupptaget således fortfarande vara tillfredsställande medan näringsupptaget minskar drastiskt vid glutenintolerans. NCWS bör tas på allvar, eftersom det ofta handlar om små symtom som inte motiverar den enskilda individen att fullt ut undvika gluten och spannmål, vilket gör att den immunologiska reaktionen får fortgå.

 

Artikel från Sveriges radio: Sjuka av sina mediciner

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4809546

Publicerat söndag 20 november 2011 kl 05.00

Johannes fru Ulla kommer aldrig mer att bli sig lik och Ehrling gick runt med smärtor – helt i onödan. Två av hundratusentals patienter som varje år blir sjuka eller skadade på grund av sin medicin. Men på sjukhusen är medvetenheten låg.

Tack vare medicinska framsteg kan vi bota allt fler sjukdomar och vi lever allt längre. Men det finns en baksida. Felaktiga och bristfälliga läkemedelsbehandlingar i svensk sjukvård kostar samhället många miljarder varje år och skapar ett stort onödigt lidande.

Mer än var tredje medicinpatient på akuten har fått läggas in på grund av sina läkemedel, visar forskning. Problem orsakade av läkemedel har blivit den vanligaste orsaken till att svenskar läggs in på sjukhus.

Trots detta är medvetenheten låg om problemet på landets akutmottagningar. Kalibers granskning visar att bara ett fåtal av sjukhusen har koll på hur stor andel av patienterna som hamnat där på grund av sina läkemedel. Och uppföljning och utvärdering av de mediciner som skrivs ut saknas ofta genom hela vårdkedjan.

Patienter ligger i korridorerna och bakom stora skynken. Pipsignalerna från EKG-monitorerna ligger som en ljudkuliss.

Jag går bredvid överläkare Jessica Fryckstedt som i sin forskning undersöker hur ofta patienternas läkemedel orsakar att de hamnar här. Vi manövrerar mellan olika stationer och Jessica hör sig för med de jourhavande läkarna om de har några sådana patienter idag.

– Du frågade om de har någon läkemedelslista – de verkar inte ha sådär hundra procent örnkoll?

– Nej, det är ett av problemen, att man inte riktigt tänker läkemedelsrelaterade problem. Här har vi en patient som har ramlat, det är oklart varför, de har inte frågat om patientens läkemedel. Och så går vi in och kollar lite så snabbt så ser vi att hon står på en väldig massa blodtryckssänkande mediciner. Och då kan det naturligtvis vara så att de här medicinerna har fått en för stor effekt, det kan vara orsaken till att hon har ramlat.

En nyinkommen patient med diffusa symptom fångar Jessicas intresse.

– Det är en patient som står på väldigt mycket läkemedel och är lite äldre och har ett flertal sjukdomar. Då brukar det… av erfarenhet vet jag att då har de ofta läkemedel som inte går ihop eller läkemedel som orsakar biverkningar. Då måste man gå in och tänka aktivt på läkemedelsrelaterade problem för att hitta dom.

Johan Lepitsu är 89 år gammal och fick under morgonen svår yrsel efter att han tagit sin cocktail med olika läkemedel och fick åka in med ambulans. När Jessica kontrollerar hans tvåsiffriga läkemedelslista är det inte mycket som stämmer.

– Han illustrerar väl den förvirring som patienterna känner inför sin läkemedelslista och de läkemedel de ska ta. Du hörde själv att han hade fått olika läkemedel ordinerade från olika läkare, han tog själv läkemedel som inte stod på listan, och han tog inte alla läkemedel som stod på listan. Det gör att vi har egentligen ingen aning om vad patienterna tar för läkemedel.

Så vad ska man göra med en patient som Johan? Yrsel är ett av de vanligaste symptomen på läkemedelsbiverkan och det råder en total förvirring kring hans medicinering.

– En sån här patient skulle ju må väl av att bli inlagd på en geriatrisk avdelning, för där är dom ofta väldigt duktiga på att titta igenom läkemedelslistan. Doktorerna på geriatriken har ett specialintresse för läkemedel

Det skulle vara det bästa. Vad skulle vara det sämsta?

– Det sämsta är att han skickas hem och att ingen uppfattar problemet.

I två olika studier följde Jessica upp sammanlagt 1000 ickekirurgiska patienter om kom hit till vuxenakuten och sedan blev inlagda på någon vårdavdelning. Hon fann att i mer än en tredjedel av fallen så var läkemedlen den bakomliggande orsaken till patientens problem.

– Jag tror att det absolut första det är att man måste öka medvetenheten om läkemedelsrelaterade problem. Det är A och O att vi, både läkare och tjänstemän och politiker i sjukvårdssammanhang måste förstå vidden av det här problemet.

Trots vidden av problemet är det få sjukhus där man har koll på det här området.

Få sjukhus undersöker läkemedelsinläggningar

Kaliber har varit i kontakt med 50 akutsjukhus fördelade på samtliga landsting i Sverige.

40 svarade och på bara fyra av dessa hade man brytt sig om att ta reda på hur många av inläggningarna som orsakades av läkemedel

– Ja, men det är väl ganska symptomatiskt för den här situationen. Vi känner inte till problemet, vi tänker in på det, vi är inte tillräckligt medvetna om läkemedelsrelaterade problem är ett jättebekymmer. Det vittnar ju bara om att man inte känner till det, att man inte kommer upptäcka att de här läkemedelsrelaterade problemen kommer få fortgå och patienten kommer få betala i form av lidande och tid på sjukhus och felmedicinering etcetera.

Läkemedelsrelaterade problem är ett samlingsnamn för en mängd olika bekymmer.

Främst är det biverkningar. Det kan ofta vara att dosen av en substans blir för hög och viktiga organ som njurar och lever kommer i svikt. Det är också vanligt att en person har två eller flera läkemedel som inte går ihop.

De två största läkemedelsgrupperna i sammanhanget är jättevanliga. Det är hjärt-kärlmediciner och läkemedel som påverkar hjärnan, som smärtstillande, kramplösande och sömnmedel.

På Huddinge sjukhus träffar jag farmakologiprofessor Ulf Bergman. Han har forskat på det här sedan 70-talet och enligt hans studier har andelen patienter som läggs in på grund av läkemedelsrelaterade problem fördubblats sedan dess. Han uppskattar att det i dag är den vanligaste orsaken till inläggning på sjukhus.

– Det finns ingen enskild sjukdom som orsakar så stor inläggning på sjukhusnivå så att säga.

Inte hjärtinfarkter? Inte cancer?

– Nä, dom är… på sina enskilda kliniker så står dom ju för väldigt mycket mer men inte på ett helt sjukhus. Det här är en av de största kostnadsposterna vi har. Det kostar gigantiska summor. Om vi ser på en läkemedelsnota på 35 miljarder så är det förmodligen hälften av kostnaderna som betingas av olika problem relaterade till läkemedel.

Problemet ökar

Enligt de studier som är gjorda i Sverige ökar problemen i takt med patienternas ålder.

Forskningen visar att mellan 5 och 10 procent av samtliga inläggningarna på svenska sjukhus beror på läkemedel.

Men när man tittar på medicinska, alltså icke-kirurgiska avdelningar, där patienterna är lite äldre, då handlar det om en dryg tredjedel.

Och när det gäller våra äldsta patienter, på de geriatriska klinikerna, då hamnar siffran runt 50 procent, alltså hälften. Flera av de läkare och forskare som jag intervjuar tycker att de läkemedelsrelaterade problemen måste ses som symptom på en dåligt fungerande sjukvård för äldre personer.

– När man kommer hem, öppnar man den här dörren då, då är det mörkt, kallt, inga ljud och det… det känns konstigt.

Vi har kommit hem till Johannes Wallin i Umeå. Fotografier på väggarna minner om familj och släktingar. Två män med varsin gitarr blickar ner från ett inramat foto.

– Hennes två bröder… hon kommer ju från en musikerfamilj, en musikersläkt. Alla var musiker.

Var hon också musikintresserad?

– Mycket, hon spelade själv. Och sjöng.

För ungefär tio år sen började Johannes hustru, Ulla, bli lite glömsk och förvirrad, och det upptäcktes sedan att hon har Alzheimers sjukdom. Men sjukdomen framskred långsamt och de kunde fortsätta ha ett bra liv tillsammans.

“Hon försvann helt egentligen”

Tillvaron förändrades radikalt efter att Ulla för drygt tre år sedan började med två mycket vanliga läkemedel: en bromsmedicin som skulle hejda sjukdomsförloppet och ett antidepressivt, såkallat lyckopiller, som skulle göra tillvaron lite enklare. Båda dessa läkemedel har som biverkning att de sänker kramptröskeln som för övrigt redan är sänkt hos personer med demenssjukdom.

– När vi var ute och körde bil exempelvis så började hon att famla nere vid fötterna och plockade i luften saker som hon inte… som inte fanns. Och det där eskalerade ju med tiden. Det kom som pang direkt på. Och då föll hon. Då dråsade hon i backen.

Hon får diagnosen epilepsi och följaktligen ett nytt läkemedel. Men nu är det som om hennes demenssjukdom plötsligt blir tiofalt värre

– Ja, hon blev ju oerhört frånvarande. Mycket trött. Utan liv. Hon var ju… när hon var frisk så var hon ju sprakande, glad och sprallig och… men hon försvann helt egentligen. Hon var ett kolli.

Nu kan hon inte bo kvar hemma längre. Hon kommer närbelägna till Tegs äldrecentrum. Överläkare Yngve Gustafson minns sitt första möte med Ulla.

– Och då var hon sängliggande. Hon kunde inte prata, hon hallucinerade, hon kunde inte äta själv. Hon kunde inte göra i stort sett någonting. Hon var i ett väldigt, väldigt dåligt skick. Och eftersom man då… grundprincipen när det gäller gamla, sköra människor och speciellt med väldigt onormalt snabbt förlopp av demenssjukdom – då måste man alltid misstänka läkemedelsbiverkningar. Och sen när man då också ser att patienten står på läkemedel som orsakar och förvärrar epilepsi, som är i princip kontraindicerade, alltså direkt olämpliga att använda när man har en epilepsi, speciellt en epilepsi man har haft svårt att få kontroll på, där man fått höja epilepsimedicindosen gång på gång för att hålla borta kramperna.

– När läkekonsten kommit så långt och att man gör så… sådana misstag som här har begåtts så tycker jag att det är galet. Jag tycker det är galet.

– Så det vi gjorde när hon flyttade in här det var ju att vi tog bort dom två medicinerna och då kunde vi också ta bort epilepsimedicinera. Och bara på någon vecka efter det så kunde hon… steg hon upp ur sängen och började kunna prata och äta och gå själv.

– Ja, det märktes ganska snart en vändning av dom här problemen

Men helt återställd blir hon aldrig. De svåra epileptiska anfallen och de kraftiga biverkningarna av läkemedlen har förvärrat hennes sjukdom permanent. Yngve Gustafson säger att de fel som begicks här är typiska för hur vården är organiserad i dag.

– Vi har idag en sjukvård som inte ser det som självklart att den läkare som sätter in ett läkemedel också följer upp ett ansvar för den behandling och de eventuella biverkningar som kommer. När man har en patient med en svår hjärnsjukdom som dessutom drabbas av epilepsi då borde det vara självklart att man följer upp den här patienten och upptäcker dom här biverkningarna hon får av läkemedlet så hade vi inte behövt hamna i den här situationen. Då hade hon haft ett långsamt förlopp av sin sjukdom och förmodligen varit mycket friskare även idag, flera år senare.

Sedan det här hände har Johannes haft en stroke. Ulla kommer aldrig kunna flytta hem igen. I stället besöker han henne så ofta han kan.

– Jag behöver ju henne nu, vi har levt ihop hela livet och känner ju varandra utan och innan och… men jag är ju glad över jag kan ju kanske hjälpa henne med att gå ut och gå och gå och kanske se på nåt och höra någon musik och… vi går ju efter älven då och får se vatten då och jag tror hon trivs med det. Det är det enda som jag lever för nu, nåt annat har jag inte att leva för.

Ulla sittligger i sin rullstol och lyssnar på jazz när Johannes kommer på sitt dagliga besök på Tegs äldrecentrum. Hon är klädd i vinröd stickad tröja och det svartgrå håret är nykammat. Hennes blick är klar men ändå frånvarande. Hennes tal är som långa svaga flämtningar.

– Det är så lätt att tro att när man ser gamla människor, dom är rynkiga, dom är gråhåriga, att dom är lika på nåt sätt. Men det är precis tvärtom. När man blir gammal så blir man mer och mer olik varandra. Man blir mer och mer olika känsliga för läkemedel. Det finns ju ingen grupp människor där du så lätt kan ställa till det med fel behandling.

Yngve Gustafson är professor i geriatrik och överläkare vid Norrland universitetssjukhus. Men jag möter honom i hans kliniska arbete här på Tegs äldrecentrum. I sällskapsrummet rör ett ungt vårdbiträde ut medicin i ett glas saft. Utanför fönstret flyter Umeälven bakom en avlövad skogsdunge.

Fler mediciner till äldre

Under de senaste 20 åren har medicinförskrivningen till personer över 75 år fördubblats.

Men knappast några läkemedel är testade på människor i den patientgruppen. Hur de påverkar, skröpliga, multisjuka äldre, är inte utforskat. Yngve Gustafson säger att han ser läkemedelsbehandling av äldre som ett riskfyllt experiment.

– Det vore väldigt bra om man betraktade det som ett experiment, om man insåg att underlaget för att behandla gamla, sköra människor, att det är så dåligt så att… jag vet inte, nu när du var med mig här så såg du att det… väldigt många av de patienter som vi diskuterade var sådana där vi följde upp någon som jag hade träffat för en vecka sedan eller två veckor sedan och nästa alla läkemedel som vi satte in här nu bestämde vi att vi tar upp det här nästa vecka eller om två veckor igen för att se om vi fått bra effekter eller om vi bara fått biverkningar. Så att trots att jag försöker använda läkemedel så försiktigt och i låga, försiktiga doser så måste jag nog acceptera att varannan gång blir det inte rätt.

Han uppskattar att så mycket som en tredjedel av de läkemedel som gamla människor står på får de mot biverkningar av andra läkemedel. Orsaken till det är precis som i fallet med Ulla att man behandlar symptom utan att utreda orsaken bakom.

– De här patienterna, de här gamla, de går från den ena doktorn till den andra doktorn och de är ibland inlagda ibland till sin distriktsläkare ibland till en stafettläkare. Och så söker dom för olika symptom och så får dom piller mot de här olika symptomen. Jag hade en kvinna här för en tid sedan som sökte distriktsläkaren för att hon var andfådd och hon hade också svullna ben. Av det så fick hon då vätskedrivande medicin, Furix, för hjärtsvikt. Av den medicinen fick hon då svårt att hålla urinen så hon blev inkontinent och var tvungen att börja med blöjor. Sen fick hon efter nåt halvår, ett år så fick hon gikt, ledvärk, för det är också en väldigt vanlig biverkning av vätskedrivande medicin. Hon blev också förstoppad så hon var tvungen… på grund av den där vätskedrivande tabletten så fick hon alltså blöjor, laxermedel och så fick hon ledvärk, gikt. Och mot gikten… man förstod inte att det berodde på medicinen utan då satte man in värktabletter. Och av värktabletterna fick hon då magsår och så fick hon läkemedel mot sitt magsår. Och sen rullade det på på det här sättet och sen fick hon nya biverkningar som till slut ledde faktiskt till att hon dog. I hennes fall började det alltså med ett felaktigt insatt läkemedel. Efter drygt ett års tid så hade hon tio läkemedel vilka alla var mot biverkningar av tidigare insatta läkemedel. Och såna här exempel stöter man på rätt ofta.

Erling Persson och hans fru Gunilla Sponton sitter i favoritsoffan och planerar helgens aktiviteter. Vi är i deras fritidshus i Burträsk, i södra Skellefteå.

Erling är urtypen för en hurtig pensionär. Han har en framgångsrik brottarkarriär bakom sig och ledde en motionsgrupp för ett gäng pensionärer. Tills han, för en tid sedan, började få allt värre höftsmärtor och värken gjorde honom mer och mer handikappad.

– Om man skulle till exempel ur bilen och man vred ut benet såhär då var det som om man stack in en kniv i höften. När man steg upp ur sängen på morgonen sådär då var det ju besvärligt om man skulle ta på sig strumpor till exempel. Det fick du hjälpa mig med.

– Ja, det fick jag göra.

– Så var det ju. Jag var ju helt inställd på att det var höften som var utsliten. Och sen fick jag ont i tån och… jag vet inte hur jag ska berätta… det var ju nästan en värre smärta genom att när man skulle gå då, man vek på tån…

– Du sa ju det, du kunde ju inte ens trampa ner kopplingen.

– Då fick jag ju använda hälen då, när det var som värst. Och jag kunde inte acceptera för jag är sjuttio år nästa år och jag är ju jäkligt fräsch, alltså egentligen, vältränad är jag. Och jag tänkte: sånt där kan inte drabba mig.

Vad Erling och hans fru inte hade en tanke på var att alla symptom kunde vara en biverkning av hans blodtrycksmedicin, en sort som över en halv miljon svenskar knaprar regelbundet.

Men efter ett år förstört av värk och gikt och i tron att hans höft var utsliten fick Erling tips att han skulle prata med Yngve Gustafson som föreslog att han skulle pröva att byta läkemedel.

– Ja, när man bytte medicin och tog bort det vätskedrivande då… efter någon vecka så gick det ju egentligen bort, alltså jag blev besvärsfri alltså.

Vad tänker du nu när du vet att det var ett läkemedel som ställde till det?

– Det är klart att man känner sig besviken, förbannad, därför att det… det är ju onödigt. Och det ska nog följas upp mera, vad dom stoppar i folk och inte bara skriva ut och så får det gå. Utan man ska kolla upp, vad är det som händer? Det är väl det viktigaste.

– Det följs ju inte upp någonting! Det är det som är det värsta.

Vi är tillbaka vid Tegs äldrecentrum i Umeå. Johannes Wallin tar ut sin hustru Ulla på en promenad. De stannar för att titta på den höstvackra älven.

– Det är klart, det gnager ju i mig. Jämt. Att dom har gjort nåt fel i sjukvården när dom skrev medicinerna till henne utan att kontrollera vad hon hade tidigare och följa upp.

Att följa upp. Varför är kontinuitet och uppföljning inte längre en given del av läkemedelsbehandlingen i den svenska sjukvården? Den frågan följer mig som en röd tråd genom arbetet med det här reportaget. Jag möter samma undran hos professorer, överläkare, sjuksköterskor, vårdbiträden, patienter och deras anhöriga.

“Lagstiftningen finns”

Jag frågar socialminister Göran Hägglund vad han tänker göra för att vända den här utvecklingen.

– Det finns ju ett generellt ansvar som följer läkare och annan legitimerad personal naturligtvis, att göra det bästa för patienten och att säkerställa att det får dom effekter… lagstiftningen finns ju på plats generellt och det ansvaret finns och det behöver ju skärpas genom strategier, genom handlingsprogram och genom det arbete som bedrivs ute på kliniker och i det enskilda mötet mellan läkare och patient.

Och vad säger socialministern om omedvetenheten ute i vården kring läkemedelsrelaterade problem – den vanligaste orsaken till att svenskar läggs in på sjukhus? Det var ju bara på ett fåtal av de akutsjukhus som Kaliber kontaktade som man hade tagit reda på hur vanligt det här är bland dom egna patienterna.

– Det som du redovisar gör mig lite bekymrad. Jag trodde att medvetenheten var betydligt större om det här, inte minst eftersom det har diskuterats nu under så många år i så många olika sammanhang och det är jätteviktigt att man på landstingsnivå jobbar med det här, på enskilda sjukhus och kliniker och att hela vårdkedjan fungerar hela vägen. Och när vi diskuterar patientsäkerhetsfrågor med landstingen, som vi gör väldigt intensivt, så kommer det här att bli en fråga som jag kommer att ta upp fortsättningsvis för att säkerställa att man har en strategi för det här.

Hur gick det då för 89-årige Johan Lepitsu, han som fått svår yrsel efter att ha tagit sina läkemedel på morgonen, och som kom in till akuten på Karolinska sjukhuset i Solna? Blev han inlagd som överläkare Jessica Fryckstedt rekommenderade, på en geriatrisk avdelning, där man utredde hans symptom och gick igenom hans kaotiska läkemedelslista?

Det var vi som talade med dig förut – hur gick det, ska du läggas in eller ska du åka hem?

– Nej, nu ska jag hem.

Hem? Okej.

– Jag ville att dom skulle undersöka vad som är fel men det gör dom inte.

De ska inte lägga in dig?

– Nej, jag går hem.

Vad säger du om det beslutet? Du sa ju att det var worst case scenario.

– Ja, det är tyvärr så här det blir ofta, att det finns inte plats på sjukhuset, det finns inte plats på geriatriken, patienten är inte tillräckligt sjuk för att kräva vård på att akutsjukhus och då får man åka hem. Och så förblir problemet olöst.

Reporter: Per Shapiro
Researcher: Valeria Helander
Producent: Sabina Schatzl

Podcast/artikel av Carolina Werling, om tandläkare Karin Öckert

Här hittar du en pod av Carolina Werling – du kan hitta mer information om henne, och flera av hennes podcasts genom länken här nedanför.

http://www.halsosant.nu/avsnitt-21/

Avsnitt #21 Karin Öckert – Amalgam och rotfyllda tänder är en riktig hälsofara

Av skolmedicinens auktoriteter har jag inte lärt mig något användbart för behandlingen av tandvårdsskadade patienter. Därför att skolmedicinen saknar helhetssyn, dialog mellan kliniker och forskare och viljan att lyssna på patienter”

Amalgam och rotfyllda tänder är en riktig hälsofara- Karin Öckert
I dagens avsnitt ska vi prata om hälsa (jag skojar inte 😉 ) ur ett annat perspektiv. Nämligen hur vår munhälsa påverkar hela vår kropp. Karin Öckert är tandläkaren som lyssnade på sina patienter och vågade gå sin egen väg och trotsa det rådande etablissemanget. Hon såg hur hennes patienter blev sjuka av sina amalgam-fyllningar och rotfyllda tänder, fast det ”ska vara” helt ofarligt med dessa behandlingar. I dagens avsnitt berättar hon om hur hela kroppen är sammanlänkad och hur munhälsan påverkar vår kropp radikalt.

Karin är författaren av boken Smärta i fokus och HÄR kan du läsa 3 kapitel ur hennes bok. I avsnittet lottar Tandvårdsskadeförbundet,  som Karin är styrelsemedlem i, ut en årsprenumeration på deras tidning, TF-bladet. Mer info om det i avsnittet. Karin nämner även IAOMT som ni finner HÄR.

Jag är så sjukt nöjd med det här avsnittet. Jag vet att jag säger det om många avsnitt men det här är absolut ett av mina favoritavsnitt! En tandläkare har ett så otroligt viktigt jobb när det kommer till hela (!) kroppen. Ni kommer förstå när ni lyssnar :)

Det här avsnittet är absolut inte bara för dig som har fyllningar i tänderna, utan snarare ett avsnitt för alla som har en mun. Karin har ett otroligt bra sätt att se på våra kroppar och har ett helhetssynsätt som alla har nytta att ta del av.

 

Det här pratade vi om:

 • Varför Karin valde en liten annan väg som tandläkare
 • Vad amalgam är och vad som är problemet med amalgam i munnen
 • Vad som händer när vi får in toxiner i kroppen
 • Ska alla ta bort sina amalgamfyllningar?
 • Vad du ska tänka på ifall du vill sanera ditt amalgam
 • Varför Karin använde sig av C-vitamindropp
 • Hur tandläkare påverkas av sina patienters amalgam-fyllningar
 • Hur rotfyllda tänder kan ge symptom på flera olika ställen i kroppen
 • Det starka sambandet mellan rotfyllda tänder och hjärt-kärlproblematik
 • Weston Price- tandläkarnas urfader och varför alla tandläkare borde känna till honom
 • Vad man ska tänka på vid implantat i munnen

 

Enjoy

/Carolina

Ps. Vill du vara med och sprida budskapet, lämna gärna en recension på iTunes. Det hjälper andra att hitta till podden ❤

Videos with Dr Doris Rapp, about allergies in children and adults

Laddades upp den 15 dec. 2007

Dr. Rapp is dedicated to sharing important information about harmful environmental factors that can affect how children and adults feel, think and act in our high-tech, high-stress, high-profit world. The “progress at any cost” mentality is rapidly overwhelming our bodies as we attempt to cope with our increasingly polluted environment.

Dr. Rapp is committed to educate both the public and health professionals about the ominous physical and behavioral changes frequently evident in children and adults. The more we know, the more we can protect ourselves and our loved ones by taking some often easy and inexpensive precautions. We simply have to be more informed so we can make better choices.

In her breakthrough book, “Is This Your Child’s World?” – Dr. Rapp identifies the major symptoms of potentially unrecognized allergies in children and adults, suggesting possible sensitivities to dust, mold, pollen, foods or chemicals. Allergies are much more than high fever, asthma and itchy skin. It is possible to identify allergies by simply looking at someone. At times it is surprisingly easy to find and eliminate the cause.

The typical clues of allergies and environmental illness can include any combination of the following: Rubbing Nose Upwards, Eye Wrinkles, Dark Eye Circles, Sudden Aggression, Scarlet Earlobes, A Spacey Look, Extreme Activity Changes, Wiggly Legs, Red Cheeks, A Mottled Tongue

Publicerades den 1 apr. 2012

Families sharing successes with their children, but only after “horror stories”. It’s a must see for parents of difficult children, or persons themselves, with allergies…in some cases NOT knowing they have them. This program’s design is to show the facts, giving hope, as there is lots of help available! ☺ Go to DrRapp.com OR Google & type in Dr. Doris Rapp MD. Then go to her website & there’s the help.

Laddades upp den 22 feb. 2008

Many children with bi-polar and ADHD symptoms can be helped without the use of dangerous off-label drugs. There are fast, easy and inexpensive answers available. Dr. Doris Rapp has dedicated her life to identifying and providing simple solutions to these and other behavior problems. Visit http://www.drrapp.com for more helpful tips, books and videos.

Publicerades den 25 maj 2013

Could allergies from food and the environment be the cause of so many sick people and children. Dr. Doris Rapp, M.D.H has treated thousands of children with behavior problems, learning disabilities, depression and suicidal thoughts by finding out what is causing the problem and getting rid of it or desensitizing an allergy.

Laddades upp den 7 nov. 2011

Boy- “If I can ever find a knife, I’ll kill myself.”

My name is Dr. Doris Rapp. I’m a pediatric allergist and environmental medical specialist. And I’d like to show you why some people become very angry. It can affect children and adults, and much to my amazement, this is frequently precipitated by molds.

Exposure to a moldy house, a moldy room, on damp rainy days. And this particular 8 year old boy had difficulty on moldy, damp, wet days. His whole personality would change, and his teachers complained at school.

Now let me show you how we did what’s called Provocation/Neutralization allergy testing. You can check my website (www.drrapp.com) for more information about it. But basically we put one drop of mold in his arm. Now this is how he looked before we put the drops in. Notice that he is happy and wonderful.

Then we put one drop of allergy extract in his arm, and look at what happens. He gets angry. He gives you the body language that tells you ‘leave me alone!’

Dr. Rapp in the video-“And as is typical of many children they will bite whatever is nearby, and if nothing is nearby they will bite themselves. You can see the teeth marks there and there.”

And then we gave him one drop of the right dilution of a mold solution, a mold allergy extract, and look at what happens. All of a sudden, he’s happy again! Do you have a child that acts this way. You don’t have a bad child. You have a child that is sensitive to molds in the air. But it could be that your child reacts this way to dust or pollen or a particular food or a particular chemical. So if you want to know more about this kind of reaction and how you can figure out what is causing it, and what you can do about it, please go to my books. Is This Your Child’s World? discusses this particular answer.

Thank you for watching. My name is Dr. Doris Rapp. Bye for now.

Visit http://www.drrapp.com, and visit the online store for the book, “Is This Your Child’s World?” and more.

Article by Maddy Harland: Monsanto buys up heirloom seed suppliers

https://www.permaculture.co.uk/articles/monsanto-buys-heirloom-seed-suppliers

Monsanto Buys Up Heirloom Seed Suppliers

Maddy Harland
Monday, 30th June 2014

Monsanto is buying up heirloom seed companies and trademarks. Maddy Harland discovers who is buying what and how to avoid Monsanto. She explores why what we buy can be a form of positive activism.

The NM Tree and Garden Center located in Rio Rancho, New Mexico has discovered that Monsanto is buying heirloom seed companies. They are also buying the trademarks to a number of heirloom seeds. This means that you may think you are supporting an heirloom seed company but in reality the company is owned by Monsanto. The seeds themselves are still non-GMO and heirloom and they can be saved at the end of the harvest and resown next season, but you are still giving money to Monsanto.

Monsanto are also buying trademarks so that no matter where you buy certain seeds, they get money from it. Here is a LINK to the trademarks and seed companies Monsanto supply and ones that they do not supply in the USA.

Here’s some tips on how to avoid Monsanto.

We need to all do our research when buying seeds (or any organically labelled product for that matter).

In Europe we have witnessed a proactive corporate programme to buy up ethical/organic companies. L’Oreal now own The Body Shop and have a poor record for animal testing. Green and Blacks fair trade chocolate were bought in 2006 by Cadbury who were then acquired by Kraft Foods, one of the huge food multi-nationals. Rachel’s Organic, founded by Welsh farmers, is now a subsidiary of French company Lactalis.

This is a deliberate strategy – so much so that Triodos Bank actually have a European fund to help small organic companies stay independent and resist being bought up.

Why are small organic/heirloom marques being acquired by the big global corporates? Firstly, there is a commercial market for them. Secondly, what you own you can control. Thirdly, if you are a vast industrial magnate and own one of these companies you can marginalise its market if you wish.

Ethics in Action

As consumers we have the power to first support our local producers and make sure they stay in business. Then we need to support larger ethical, organic companies like Yeo Valley who produce organic dairy products and still remain independently owned by the family who started the company. Sometimes this means spending more money on a product. But we have a choice: Do we want to eat a chocolate bar with cacao picked by children in a system that pays the farmer a subsistence wage or do we want an artisanal bar that costs much more but tastes better and is fairly traded? Do we buy yoghurt from a large corporate who is trading under an acquired organic brand or from a local supplier or a family owned national organic supplier?

Permaculture is all about Earthcare, Peoplecare and Fair shares. It is therefore not only about what we grow but what we buy. Shopping is a form of activism. We all do it to a greater or lesser degree. We have to activate our consciences.

About The NM Tree and Garden Center

The NM Tree and Garden Center is a small nursery located in Rio Rancho. NMT & GC is owned by a husband and wife partnership who have always loved gardening and growing. Everything they grow is organic and sustainable. All their seeds are heirloom and will never be GMO. We hope this blog will inspire you to start growing your own food and planting trees. Contact us with any questions and for ordering information.

Monsanto Takeover in Europe

Europe may have opened the gates to Monsanto to grow genetically modified crops. Due to an accepted proposal by the EU Environment Council last week, GM crops could be planted across Europe as soon as next year.

Even worse, the proposal could give Monsanto and other biotech giants the power to overturn decisions made by democratically-elected governments to ban GM crops.

The European Parliament can still reject this decision. With MEPs voting on the issue soon, we need to make sure they hear from citizens across the continent to reject this Monsanto-backed proposal. Sign THIS PETITION to show our MEPs this is not what Europe wants.

Further Resources

Watch: Patrick Whitefield’s tips for seed saving and making compost

FREE downloadable Guide to Seed Saving, Seed Stewardship & Seed Sovereignty

Top tips for seed saving

Collecting summer seeds

PCM86.jpgNEW ENHANCED
PERMACULTURE SUBSCRIPTION

Exclusive content and FREE digital access to over 20 years of back issues

SUBSCRIBE:
www.permaculture.co.uk/Subscribe

Trial your FREE digital copy HERE!

Previous Older Entries

September 2016
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930