Kristin Ellingsen – nycertifierad JSJ behandlare, Spånga/Stockholm

Kristin Ellingsen är en nycertifierad Jin Shin Jyutsu behandlare i Stockholmsområdet (Spånga) – här är info om henne:

Jag heter Kristin Ellingsen och jag är certifierad Jin Shin Jyutsu behandlare. Jag har alltid försökt hjälpa människor när jag har sett att de behöver det. Det knådas i nacken, då är jag där på en gång och masserar.

I 2014 gick jag Friskvårdsmassagekurs på Axelssons. Jag tyckte om att massera, men ville hjälpa mer. 
I mars 2015 hittade jag Jin Shin Jyutsu, blev alldeles lyrisk och gjorde min första kurs april 2015 i Uppsala. Instruktör Natalie Max.
I februari 2016 gjorde jag min andra kurs i Strasbourg i Frankrike med instruktör Jed Schwartz.
Efter min tredje kurs i Amsterdam i Nederländerna i augusti 2016 (instruktör Susan Schwartz) blev jag certifierad. 

Jag är tacksam över att Anita Westö (som har 12 års erfarenhet med Jin Shin Jyutsu) tog mig under sina vingar. Vi har bytt behandling sedan april 2016. Sedan augusti 2016 har även Helene Iliste (som har 25 års erfarenhet) förbarmat sig över mig. Det är guld att ha såna erfarna och mänskliga mentorer.

Mitt företag, mysliv Sverige, har nu knutit an till Bokadirekt.se
Du är mycket välkommen att boka tid via

https://www.bokadirekt.se/places/mysliv-sverige-16563

eller du kan nå mig via www.mysliv.se Tryck ”Boka tid” knappen, den är länkat till Bokadirekt.se

Jag ser fram emot att hjälpa just dig att leva ditt mysliv med balanserade energier!

Varma hälsningar
Kristin Ellingsen
Mysliv Sverige

kristin

SVT:s Plus vilseleder tittarna om kosttillskott

Här är ett inlägg till i kalabaliken om hälsokostaffärer, gurkmeja, kokosolja osv…

http://www.nordicnutritioncouncil.com/svts-plus-vilseleder-tittarna-om-kosttillskott/

SVT:s Plus vilseleder tittarna om kosttillskott

SVT:s konsumentprogram Plus påstår felaktigt att kosttillskott som innehåller B6-vitamin i doser som överstiger EFSA:s rekommenderade gränsvärde är olagliga.

En dom i Falu förvaltningsrätt fastställde nyligen att kosttillskott som innehåller doser i den storlek som programmet hänvisar till är säkra, och att det inte finns någon svensk lag som styr halten av vitaminer eller mineraler i kosttillskott. Det är tillverkarens och leverantörens ansvar att se till att produkterna är säkra, inte kommunens miljö- och hälsoinspektörer.

Dessutom särskiljer varken Plus eller övriga media mellan kosttillskott och andra hälsokostprodukter. Det är exempelvis felaktigt att påstå att de pulverprodukter där man hittat amfetaminliknande ämnen är kosttillskott. Pulverprodukter som tas i större dosräknas som livsmedel, inte kosttillskott.

Publicerad 23 oktober, 2016 av Helene Sandström

Och nedan skrivet av Pekka Nylund, det är ok att dela

“Just nu rasar en medial tvekamp mellan oss inom komplementär/alternativmedicinen och representanter för konventionen (skolmedicinen och den multinationella läkemedelsindustrin). Ett dilemma för oss är att den multinationella läkemedelsindustrin (förkortat MNLI) dominerar dominerar det som numera kallas för gammelmedia, tack vare sina enorma finansiella resurser. Däremot verkar det som att vi har ett starkare fotfäste i sociala medier. På senare tid har media dominerats av olika attacker mot aktörer i alternativmedicinen. Jag är helt övertygad om att detta sker p.g.a att den MNLI:s frontaktörer (Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och kommunernas kontrollinstanset) har lidit ett antal svidande nederlag i en rad juridiska instanser. Men vi måste vara på vår vakt. Alla vi som anser att vi måste försvara våra grundläggande mänskliga fri- och rättigheter (rätten till egenvård) måste engagera sig i frågan. Gör allt vad ni kan. Skriv till berörda myndigheter. Skriv till media. Om inte annat så dela så mycket ni kan i sociala medier. Låt dom få veta att vi är många som vill värna rätten till fri egenvård!”

TAGE DANIELSSON OM MYNDIGHETERNAS ÖRTSKRÄCK
Du ädla ros och förgyllande skrin!
Du hör väl på våra förbryllande skrin
som tolkar vår skräck för all örtmedicin?

Vårbacken är full av förrädiska gifter!
Örtläkarnas böcker är hädiska skrifter!
När våren, den giftigt bedrövliga, blommar
utfärdar vi därför behövliga domar.

En enhällig styrelses ärliga önskan
att göra oss kvitt den förfärliga grönskan
är mycket stark för att den hotas av texter
om folk som bevisligen botas av växter.

Med motvilja ser de bestörta vårdarna
på folk som blir friska i örtagårdarna
För om man blir frisk när man käkar våren
så tar man ju jobbet från läkarkåren…

Lås in i din köksträdgårds krukhus fröerna
och gå och ställ in dej i sjukhusköerna
Du ädla ros! Se hur majsolen skiner
på våra centralstyrda sjukhusrutiner!
Det är för naturligt med örtmediciner!
(Tage Danielsson om Socialstyrelsen)

Ett par blogginlägg av Sven-Erik Nordin, angående t ex cancer, gurkmeja, kokosolja osv

Det har ju varit kalabalik på diverse sociala medier och SVT ett tag nu, efter “avslöjandet” att hälsokostaffärer säljer gurkmeja och kokosolja, som SVT uttryckte det, “under olagliga förespeglingar” osv…
Här är ett par blogginlägg av Sven-Erik Nordin som ger lite nyans till debatten…

http://www.svaradoktorn.se/427029039/4251564/posting/en-förfärande-brottslighet

En förfärande brottslighet!

Den fullkomligt sanslösa debatten om hälsokostprodukter fortsatte i kväll (24/10) i Aktuellt. Självklart skall personal i hälsokostbutiker ge korrekt information om sina produkter. Strängt taget borde också våra läkare ha samma krav på sig, när de skriver ut mediciner eller t.ex. föreslår kirurgiska ingrepp. Nu spelade man åter upp de ”olagligheter” man filmat med dold kamera, då personal i flera hälsokostbutiker sagt att kokosolja och gurkmeja skulle kunna vara bra mot Alzheimer. Föregående kväll hade man bjudit in professor Lennart Minthon som ”expert” – och han visade sig totalt okunnig åtminstone om gurkmeja. Nu hade man bjudit in enhetschef Susanne Zakrisson från Läkemedelsverket, och hon tycktes inte veta mer om ämnet.

Men nu gällde det uppenbarligen inte frågan om huruvida dessa produkter var effektiva mot Alzheimer eller inte – utan i stället att personal i hälsokostbutikerna hade påstått det, och därigenom begått ett lagbrott. Man skulle annars kunna tänka sig, att det åtminstone vore en förmildrande omständighet, om gurkmeja och kokosolja nu faktiskt påverkade hälsan i positiv riktning – vilket dessa produkter bevisligen gör, även om det än kanske saknas riktigt hållbara bevis för att de kan bota Alzheimer.

Men ingen försökte ens visa, att någon som köpt och konsumerat kokosolja eller gurkmeja skulle ha skadats på något sätt, eller att någon som köpt produkterna därmed skulle ha undandragit sig effektiv läkarvård (som i detta fall inte finns). Det kanske mest uppseendeväckande var det klipp från föregående kvälls inslag, där professor Lennart Minthon påstod att den Alzheimerpatient som använder gurkmeja ”dör fortare”! Jag skulle vilja se de bevis han kan åberopa för detta fullständigt sanslösa påstående! Jag tror inte man kan hitta någon enda person som skadats av gurkmeja eller kokosolja. Däremot dör människor dagligen i andra sammanhang av de ”godkända läkemedel” som läkarna skriver ut recept på!

Nu är säkert många okunniga svenskar upprörda över detta ”fusk” inom hälsovårdsbranschen. Men innan man blir alltför upprörd borde man begrunda följande:

Kan läkarna bota Alzheimer? Svar: Nej!

Kan gurkmeja bota Alzheimer? Vi vet inte – men modern forskning visar att det mycket väl kan vara så.

Har läkarnas bromsmediciner mot Alzheimer några biverkningar? Ja, många och delvis svåra!

Har gurkmeja och kokosolja några biverkningar? Nej, inte mer än att alltför stort intag av båda möjligen kan innebära att man blir en smula ”lös i magen”!

Är läkarnas Alzheimermediciner dyra? Ja, tusentals kronor i månaden! Den totala kostnaden för landets ca 160 000 demenssjuka beräknades här om året till drygt 60 miljarder kronor (d.v.s. ca 400 000 kr per person och år), varav medicinerna utgör en betydande del.

Är gurkmeja och kokosolja dyra produkter? Nej – och patienten betalar själv, varför kostnaden för kommuner och landsting blir 0 kr!

Till saken hör sedan också, att bristen på läkare som bekant är minst sagt betydande, och varför man då nödvändigtvis skall belasta läkarkåren ytterligare genom att slussa alla Alzheimerpatienter via läkare – som dessutom inte kan erbjuda någon bot – borde för de flesta anses helt obegripligt!

Nu talade man om hur viktigt det var med INFORMATION! Javisst! Men då skall det vara korrekt och saklig information, som berättar att läkarna än inte har något botemedel mot Alzheimer, att bromsmedicinerna är svindyra och har avsevärda och plågsamma biverkningar – samt att gurkmeja och kokosolja är generellt hälsobefrämjande, sannolikt lindrar verkningarna av de flesta neurodegenerativa sjukdomar som t.ex. Alzheimer och inte har några allvarliga biverkningar!

När får vi höra den informationen?

Och här är ett till blogginlägg:
http://www.svaradoktorn.se/427029039/4230367/posting/varför-förebyggs-och-botas-inte-cancer

“På förekommen anledning lägger jag ut denna långa text:

Varför förebyggs och botas inte cancer?

Som de flesta vet har förekomsten av cancer ökat dramatiskt de senaste decennierna – trots att ett oändligt antal miljarder under denna tid satsats på cancerforskning. Förutom att cancer är en enorm inkomstkälla för de stora läkemedelsbolagen, varför deras intresse av att ”lösa cancerns gåta” är obefintligt, så kan man också identifiera några andra orsaker till misslyckandet.

För det första satsas nästan inte något på att förhindra cancerns uppkomst – utom möjligen att man försöker minska rökning, att man lyckats avskaffa hanteringen av asbest och några andra klart cancerframkallande produkter. Men direkt inom den medicinska professionen har inte mycket hänt. Där tycks man enbart vara inställd på att försöka BOTA (hittills med klent resultat) och inte alls ägna sig åt att FÖREBYGGA. Detta gäller för övrigt inte bara cancer, utan också andra allvarliga sjukdomar.

För det andra tycks man i hög grad vara inställda på att hitta GENETISKA lösningar på cancer. Detta måste anses vara mycket märkligt, eftersom våra gener är desamma nu som de var innan förekomsten av cancer började öka! Dessutom har ju disciplinen epigenetik på senare tid dramatiskt ändrat kunskapen om våra geners betydelse och visat att miljöfaktorer i hög grad kan förändra våra geners konkreta uttryck. Med tanke på att vår livsmiljö och vår kost under den aktuella tidsrymden däremot förändrats drastiskt, så hade en inriktning av forskningen mot sådana orsaker varit den självklara. Några föregångsmän finns det dock. Så har t.ex. den amerikanske läkaren Thomas Seyfried i sin forskning klart visat, att den genetiska mutationen vid cancer inte är den initiala orsaken, utan kommer i efterhand. Men hans resultat verkar inte beaktas!

För det tredje tycks dagens läkare mer eller mindre omedvetna om upptäckten som gjorde att den tyske professorn Otto Warburg fick Nobelpriset i medicin 1931. Han visade i sin forskning, att cancerceller har en avvikande metabolism, jämfört med vanliga celler. Förenklat kan man beskriva det som att deras mitokondrier (de små enheter i cellerna, där energi skapas) är defekta och använder sig av ineffektiv fermentering (jäsning) av glukos i stället för förbränning med hjälp av syre. Detta innebär bl.a. att de behöver 20 – 30 ggr mer glukos (socker) än vanliga celler. Dessutom kan de ENDAST använda glukos för sin energiförsörjning, medan de flesta av kroppens övriga celler kan använda det alternativa bränslet ketoner (förenklat en nedbrytningsprodukt av fett). Denna fatala kunskapsbrist hos läkarna gör, att de ofta bidrar till att optimera möjligheterna för cancerceller att utvecklas – genom att t.ex. uppmana cancerpatienter att äta en kolhydratrik föda! Upprörande!

För övrigt tycks Warburg under senare delen av sitt liv blivit övertygad om, att orsaken till att celler övergick till att bli cancerceller var förgiftning – av t.ex. giftiga kemikalier eller olika former av strålning. Ingen kan förneka, att vi i dag i hög grad utsätts för just dessa faktorer i vår livsmiljö!

För det fjärde verkar de flesta läkare helt omedvetna om, att det finns naturliga produkter som effektivt och skonsamt motverkar cancer (t.ex. gurkmeja, ingefära, aroniabär, kolloidalt silver), samt att cancerpatienter nästan alltid har brist på viktiga mineraler som jod, magnesium, selen och zink, samt vitaminer som C- och D-vitamin och några fler.
För det femte tycks läkarna vara helt främmande för tanken att vårt immunförsvar, om det fungerar optimalt, också skyddar oss mot cancer – precis som det skyddar oss mot bakterier, virus och andra skadliga mikrober. En kost som innehåller alla nödvändiga vitaminer, mineraler och spårämnen för att vår kropp (inkl. immunförsvaret) skall fungera på bästa sätt torde vara en av de effektivaste metoderna för att förhindra uppkomsten av cancer.

Detta verkar inte läkarna ha förstått, och man kan t.o.m. få höra, att ”kosten inte har någon betydelse för cancer”. Kosten är tvärt om en avgörande faktor för vår hälsa – vilket redan Hippokrates för omkring 2400 år sedan påpekade. I dag tycks läkekonsten ha tappat den självklara insikten!”

Förvaltningsrätten i Faluns domslut angående företaget Great Earth

Det var ett program på SVT (20 oktober 2016), programmet Plus, där dom tog upp det här med kosttillskott, att det egentligen inte får säljas vitaminer och mineraler med högre halt än vad Livsmedelsverket har bestämt, men att det går att få tag på högre halter ändå, vilket dom verkade vara lite upprörda över – men dom hade inte koll på att det finns ett dom från förvaltningsrätten i Falun. Företaget Great Earth hade fått ett föreläggande från Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun att sänka halten i sina B6 tabletter, vilket företaget överklagade, och Great Earth fick rätt 🙂 glädjande nog! Det är inte folk i nämnderna på kommunerna som ska bestämma vad vi ska stoppa i oss, enligt min mening, dom har inte tillräcklig kunskap om såna saker…
Här är en länk där det går att läsa hela domen:

Click to access falun-fr-3600-14-dom-2016-09-01.pdf

Och här är lite utdrag ur domen (första och sista paragrafen, ungefär):

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver Samhällsbyggnads- nämnden i Gävle kommuns beslut den 31 oktober 2013 att förelägga Great Earth Scandinavia AB att sänka halterna av vitamin B6 så att de befinner sig under det av EFSA satta UL-värdet om 25 mg per dag i samtliga produkter där UL-värdet överskrids.

Sammanfattningsvis gör förvaltningsrätten bedömningen att nämnden inte haft fog för sitt beslut att, utan att först ha beaktat möjligheten av att an- vända sig av alternativa åtgärder, förelägga bolaget att sänka halterna av vitamin B6 i sina produkter. Nämndens beslut att förelägga Great Earth Scandinavia AB att sänka halterna av vitamin B6 så att de befinner sig un- der det av EFSA satta UL-värdet om 25 mg per dag i samtliga produkter där UL-värdet överskrids, ska därför upphävas.

Här är ett brev som en lärare i mikronäringslära (Pekka Nylund) har skickat till redaktionen på Plus:

“För kännedom. Har översänt följande skrift till Plus-redaktionen SVT. Hej Plus-redaktion,
Såg igår inslaget i Plus om kosttillskott och blev helt häpen över avsaknaden av grundläggande journalistiska kriterier.

1. Inslaget saknade principen om opartiskhet. Man utgick redan i grundläget från att kosttillskott är farligt och bör generellt undvikas. Inslaget var fullt med känslomässigt baserade uttryck och påståenden som mer redogjorde journalistens syn på det hela. Inte ett ord nämndes om de stora grupper som behöver näringstillskott. Tusentals människor i Sverige har en förtida död direkt och/eller indirekt relaterat till subkliniska näringsbrister.
2. Inslaget tog upp vitamin B6 som farligt utan bakgrundskontroll och hänsyn till vetenskapligt baserad fakta. Finns inga belägg för att ett intag av vitamin B6 under 250 mg/dag har någon klinisk biverkan.
3. Tre styck juridiska instanser har slagit fast att kommunala saluförbud mot preparat, som innehåller B6 i högre dagsdos än 25 mg, saknar lagstöd. D.v.s. de kommunala sanktionsåtgärderna har varit olagliga. Detta innebär också att Livsmedelsverkets underlag för kontrollfunktioner saknar lagstöd. Detta kan vara en stor anledning till varför vissa sanktionsåtgärderna varierar mellan olika kommuner.

Vänligen
Pekka Nylund

 

Jin Shin Jyutsu 3 day special topic class with Chus Arias, Ireland, 18-20 Nov 2016

Here’s information about Chus Arias 3 day special topic class in Ireland (from the organizer Norrie Dooley):
Dear Jin Shin Jyutsu student,

Thank you to all those who have already submitted enrolment forms, and to those who have replied informing us that they can’t make it this year; we look forward to meeting another time.

The class is filling up well and we have a few places still free. This e-mail is a reminder to all those who plan on attending the course but have not got round to filling in the enrolment form yet.

This Special Topic class takes place in is entitled ‘Safety Energy Lock 3. UNDERSTANDING. “The door” Sanctifying Intelligence. To see and BE’.
“The Door” to Understanding Psychoneuroimmunology and Autoimmune projects – A Jin Shin Jyutsu perspective.

The class runs over 3 days from Friday 18th to Sunday 20th November 2016 and will be presented by Chus Arias.

The venue will be in the Carrickmacross, County Monaghan area in Ireland.

It is approximately 1 hour drive north of Dublin airport and can be reached easily by public transport. Detailed travel information is available on request.

Carrickmacross is a picturesque town which is nestled in the drumlin hills of County Monaghan, made famous by the poet, Patrick Kavanagh.

There are a number of hotels and B&Bs in the area (please see attached list). Accommodation charges vary from Approx Eur 35 to Eur 40 for B&B to Eur 75 to Eur 90 for 4 Star Hotel for a single room per night including breakfast. Please book accommodation directly and we advise to book early.
Please find brochure and enrolment form attached which you can fill in and return to me.

The enrolment form is a ‘text document’ that can be edited with Notepad for Windows and with TextEdit (or Textmate) for Mac.
Please detach the file from your e-mail, edit it and return to me at norriejsj@gmail.com or print it out, fill it in, scan it and then e-mail it or send it by post (snail mail).

Early booking would be greatly appreciated !

If you require any further information, please don’t hesitate to contact us.

We look forward to meeting you in November.
Norrie and Tom.

Norrie Dooley, Organiser, +353 87 6717742

Tom Larney, Co-Organiser, +353 87 6174735

Attachments:

1. * Brochure

2. * Enrolment form

3. * Accommodation List

4. * Accommodation Map

Jin Shin Jyutsu � STC Class Ireland 18th to 20th Nov 2016 – Enrolment Form

Name:
————————————————————–

Address:
————————————————————–

————————————————————–

Home Phone: Mobile phone:
———————— ——————————
e-mail address:
————————————————————–

(Mark ‘x’ in box(es) as appropriate)

Fee: Euro 375 Fri 18, Sat 19, Sun 20 Nov 2016

Students must have completed at least one 5 day Jin Shin Jyutsu Basic Seminar.

I have attended the following number of �5 day� classes:
One [ ] Two [ ] Three or more – please note number attended [
]

I can bring a massage table [ ] I can bring linen [ ]

Payment methods:

Euro cash, cheque, Bank Draft or Electronic Bank Transfer:
Please send a booking deposit of �100 made payable to Norrie Dooley,
fully-refundable until 1st Nov 2016.

If possible full payment would be greatly appreciated two weeks
prior to seminar i.e. by the 3rd Nov 2016.

Organiser: Norrie Dooley, Co-Organiser: Tom Larney
Postal address: Coolderry,Inniskeen,Dundalk, Mobile: +353 87 6174735
Co. Louth, Ireland.
E-mail: norriejsj@gmail.com
Mobile: +353 87 6717742

Jin Shin Jyutsu classes with Sara Harper 2016/2017

I wish I could go to the class with Sara Harper in Louisville, Kentucky, but my schedule doesn’t allow that… and I was in Louisville jus a few months ago, for a Now Know Myself class. But the topic for the class is very interesting!

Drawing The Organ Flows
Start Date: October 14, 2016 (Friday) End Date: October 16, 2016 (Sunday)
Location: Louisville
Organizer Name: Kelly Mount
Phone / Fax: 502-558-3809
Email: skellymac@me.com
Address: 1167 Conner Station Simpsonville, KY 40067
Co-Organizer Name: Sheryl Williams
Co-Organizer Phone / Fax: 502-412-3349
Co-Organizer Email: skwlou350@tec.com
Notes: This class will explore the pathways that create our 12 individualized organ function flows. Having an awareness of these pathways creates an understanding of the relationships between the physical organs and how congestion can accumulate along these pathways.

12 Organ Flow Class
Start Date: March 10, 2017 (Friday) End Date: March 12, 2017 (Sunday)
Location: Tucson
Organizer Name:Stan Posey
Phone: 520-326-0443
Email:erbdoc@comcast.net
Address:3208 East Ft Lowell #103
Co-Organizer Name: Sara Harper
Co-Organizer Phone: 520-730-9288
Co-Organizer Email: saraharper@exhalejsj.com
Notes: 12 Organ Flow Special Topic Class- Intensive focus on the organ flows, Drawing the flows, practicing the each of the flows over the three days.

Living the Art
Start Date: April 07, 2017 (Friday) End Date: April 09, 2017 (Sunday)
Location: Tucson
Organizer Name:Stan Posey
Phone / Fax:520 326-0443
Email:erbdoc@comcast.net
Address:3208 East Fort Lowell #103
Co-Organizer Name: Sara Harper
Phone: 520 730-9288

Living The Art
Start Date: April 21, 2017 (Friday) End Date: April 23, 2017 (Sunday)
Location: Berkeley
Organizer Name: Jenny Swiecicki
Phone / Fax: 510-839-9252
Email: jsjdoula@gmail.com
Address:6519 Wheeler St. #2 Oakland Ca 94609
Co-Organizer Name: Bevin Deiters
Co-Organizer Phone:415-994-9250
Co-Organizer Email: bevind@mac.com

Now Know Myself Seminar- Tampa, Florida
Start Date: October 25, 2017 (Wednesday) End Date: October 29, 2017 (Sunday)
Location: Ramada Tampa Westshore Inn
Organizer Name:Melissa Alday
Phone / Fax:813-748-7929
Email:MelissaAlday@gmail.com
Address:662 8th Street, Palm Harbor, FL 34683
Co-Organizer Name:Kathy Fleming
Co-Organizer Phone / Fax:813-340-0727
Co-Organizer Email:Kathymfleming1@gmail.com

And here’s the link to all her classes, she will give some 5 day classes too:
https://www.jsjinc.net/instructor-courses.php?id=28

 

 

 

Jin Shin Jyutsu classes with Wayne Hackett 2016/2017

I have participated in 4 classes with Wayne, so far, and there’s always more interesting classes out there with him, soon he will give a class together with Muriel Carlton – I wish I could go, but my schedule doesn’t allow that…

Living a Jin Shin Jyutsu Life.
Start Date: November 04, 2016 (Friday) End Date: November 06, 2016 (Sunday)
Location: Tucson, Arizona
Organizer Name: Lynne Huret
Phone: 520-327-4770
Email: jsjlynnetucson@earthlink.net
Address:1508 E.Adelaide #13, Tucson, AZ 85719
Wayne will be teaching this class with Muriel Carlton

Jin Shin Jyutsu, Astrology, and Numerology – A Sacred Dance
Start Date: March 10, 2017 (Friday) End Date: March 12, 2017 (Sunday)
Location: Franklin, MA (suburban Boston)
Organizer Name: Susan Silvi
Phone / Fax: (508) 668-8168
Email:suesilvi@aol.com
Address:812 Main Street, Walpole, MA 02081
Co-Organizer Name: Anne Fish
Co-Organizer Phone / Fax:(508) 485-4225
Co-Organizer Email: annefish001@gmail.com

Mentoring Program
Start Date: April 03, 2017 (Monday) End Date: April 07, 2017 (Friday)
Location: SCOTTSDALE, ARIZONA
The Student/Practitioner Mentoring Program provides in-depth, practical study in a small group setting with an instructor. For one week, up to 9 student/practitioners will gather with one faculty member, and participate each day in eight hours of hands-on, discussion and other study activities. Each participant receives two sessions daily.
Please call the office: 480 998 9331
Email: terry@jsjinc.com
Notes: Pre-requisites: 3 five day classes

Mentoring Program
Start Date: April 10, 2017 (Monday) End Date: April 14, 2017 (Friday)
Location: SCOTTSDALE, ARIZONA
The Student/Practitioner Mentoring Program provides in-depth, practical study in a small group setting with an instructor. For one week, up to 9 student/practitioners will gather with one faculty member, and participate each day in eight hours of hands-on, discussion and other study activities. Each participant receives two sessions daily.
Please call the office: 480 998 9331
Email: terry@jsjinc.com
Notes: Pre-requisites: 3 five day classes

Special Topic Mentoring (English with German Translation)
Start Date: May 12, 2017 (Friday) End Date: May 14, 2017 (Sunday)
Location: DÜSSELDORF, GERMANY
Organized by Gabriela Zenker
Phone: (011) +49-211-153742, Email: jsj.hpzenker10@gmail.com
Volmerswerther Str. 475, D-40221, Düsseldorf, Germany

Jin Shin Jyutsu, Astrology and Numerology “A Sacred Dance”
Start Date: June 09, 2017 (Friday) End Date: June 11, 2017 (Sunday)
Location: NEW MINAS, NS, CANADA
Organized by Jean White
Phone: (902) 681-0039
Email: jeanwhitejsj@gmail.com
8 Country Walk, New Minas, NS Canada B4N 4L8
Co-Organizer: Ann Havard
Phone: (902) 897-0817, Email: annjsj@ns.sympatico.ca

“Bridges”
Start Date: July 26, 2017 (Wednesday) End Date: July 28, 2017 (Friday)
Location: Frankenmuth
Organizer Name:Amy Ferstl
Phone: 989-660-9890
Email:beipsissimus@yahoo.com
Address:P.O. Box 287, Millington, MI 48746
Co-Organizer Name: David Engelhardt
Co-Organizer Phone: 989-501-0920
Co-Organizer Email: dle_48706@yahoo.com
Notes: Prerequisite 1 Five Day Class

Special Topic Class “I will give you an answer and you will leave class with three questions.”
Start Date: September 22, 2017 (Friday) End Date: September 24, 2017 (Sunday)
Location: GENT, BELGIUM
Organized by Hans Govaert
Phone: 0032 475 53 15
Email: hans.govaert@skynet.be
Lieremanstraat 42, B-9000 Gent, Belgium
Co-organizer: Jurgen Dumont
Cell Phone: 032 476 34 70 25
Email: jurgen@jinshinjyutsugent.be

5 Day Basic Seminar (English with German translation)
Start Date: September 29, 2017 (Friday) End Date: October 03, 2017 (Tuesday)
Location: RAVENSBURG, GERMANY
Organized by Gisela Wache
Phone: (011) +49-751-26871, Fax: 0049 -751-95897287
Email: jsj.giselawache@gmx.de
Ludwig-van-Beethovenstrasse 7
Ravensburg

Now Know Myself Seminar- Tampa, Florida
Start Date: October 25, 2017 (Wednesday) End Date: October 29, 2017 (Sunday)
Location: Ramada Tampa Westshore Inn
Organizer Name:Melissa Alday
Phone / Fax:813-748-7929
Email:MelissaAlday@gmail.com
Address:662 8th Street, Palm Harbor, FL 34683
Co-Organizer Name:Kathy Fleming
Co-Organizer Phone / Fax:813-340-0727
Co-Organizer Email:Kathymfleming1@gmail.com

 

Jin Shin Jyutsu classes with Muriel Carlton 2016/2017/2018

I was looking at the schedule for Muriel and was very surprised to find more classes than I expected – if you have a chance to participate in some of her classes – do it!!!! She has a lot of knowledge, and she is not getting any younger, so take your chance now when she is giving classes…

Living a Jin Shin Jyutsu Life.
Start Date: November 04, 2016 (Friday) End Date: November 06, 2016 (Sunday)
Location: Tucson, Arizona
Organizer Name: Lynne Huret
Phone: 520-327-4770
Email: jsjlynnetucson@earthlink.net
Address:1508 E.Adelaide #13, Tucson, AZ 85719
Muriel will be teaching this class with Wayne Hackett

“The Physic-Philosophy of the 26 Safety Energy Locks”
Start Date: July 07, 2017 (Friday) End Date: July 09, 2017 (Sunday)
Location: Santa Monica
Organizer Name:Sue Galvao
Phone / Fax:(562) 896 8165
Email:SUEGALVAOJSJ@GMAIL.COM
Address:6237 Riviera Circle Long Beach Ca. 90815
Co-Organizer Name: Zoe Koufopoulos
Co-Organizer Phone / Fax:(310) 927 6480
Co-Organizer Email: JINSHINZOE@SBCGLOBAL.NET

Special Topic Class “Exploring the Jin Shin Jyutsu Artist within Each of Us”
Start Date: November 10, 2017 (Friday) End Date: November 12, 2017 (Sunday)
Location: Tucson, AZ
Organizer Name: Lynne Huret
Phone: 520-327-4770
Email: jsjlynnetucson@earthlink.net
Address:1508 E.Adelaide #13 Tucson, AZ 85719

Special Topic Class. Prerequisite for the class is three five-day classes. “Jin Shin Jyutsu is a Cosmic Artless Art (not technique) (Bk. I, p I) Mary has given each of us the canvas and paints. In this STC Workshop each will explore and deepen his/her
Start Date: September 22, 2018 (Saturday) End Date: September 23, 2018 (Sunday)
Location: Cotati, Santa Rosa, California
Organizer Name: Sylvia Marie
Phone: 707-829-1772
Email: sylvia@sylviamarie.com
Address: PO Box 1019, Sebastopol, CA 95473
Co-Organizer Name: Sophie Acheson
Phone: 203-216-6653
Email: sophiejsjray@gmail.com

 

Jin Shin Jyutsu classes with Cynthia Broshi 2016/2017

I haven’t had the possibility to participate in a class with Cynthia yet, but I have met her at a organizers meeting a couple of years ago, I am checking out her schedule, hopefully I will be able to go soon – she has a lot of interesting classes!

She will have a 5 day class in Ravensburg, Germany, 1-5 of October 2016, and there are two other 5 day classes in the USA next year, in September and October.
And here are some special topic classes:

“Pulse Listening: The Ecosystem of the Body & How we Hear and Understand it Through the Pulses”
Start Date: October 14, 2016 (Friday) End Date: October 16, 2016 (Sunday)
Location: BRATTLEBORO, VERMONT
Organized by Bobi Jentis
Phone: (802) 376-6426,
Email: bobijsj@gmail.com
PO Box 26, Westminster, VT 05158

“Listen to the song, dance, vision, anatomy, mathematics and magic of the pulses” (English – translation into German)
Start Date: March 03, 2017 (Friday) End Date: March 05, 2017 (Sunday)
Location: ISNY, GERMANY
(Fri.-Sun.)
Organized by Josef Schrott & Helga Geggerle
Phone: (011) +49-8383-1092, Fax: (011) +49-8383-922730
Email: josef-schrott@t-online.de
Schulstrasse 15, D-88167, Gestratz, Germany

“Pulse and Body Reading”
Start Date: April 24, 2017 (Monday) End Date: April 26, 2017 (Wednesday)
Location: Reno, Nevada
Organizer:Carissa Bracamonte
Phone: 775-338-0388
Email: draca@sbcglobal.net

Here’s the link to all her classes:
https://www.jsjinc.net/instructor-courses.php?id=12

And here are some words about her from the jsjinc.net website:

Cynthia Broshi was drawn to Jin Shin Jyutsu for the help it gave her daughter,
born with a life-threatening illness. Skeptical yet desperate, her first attempt at “jumper
cabling” was full of fear…for about three minutes…when, tensions melting,
she found herself captivated by the mysteries and simplicity of this Art. Her studies
with Mary Burmeister (1985-1990) were supplemented with frequent hands-on
Intensives with Mary over a ten-year period. Jin Shin Jyutsu has now been her daily
practice for 31 years.

From the experience of complementing medical regimens with Jin Shin Jyutsu,
Cynthia brings to classes a practicality and a blend of intuition, science and heart.
Since 2002 she’s presented 5-Day Seminars and Special Topic Classes worldwide. A
visual artist and poet, her colorful drawings and precise language help to convey this Art’s
basic principles and clarify its intricacies. Cynthia joins us from her home
near Santa Fe, New Mexico. Explore her website at www.jsjbroshi.net

 

Jin Shin Jyutsu class with Sadaki Kato, Boulder, Colorado, 26-30 July 2017

Now is the information out there about Sadaki Kato’s class in Boulder, Colorado, in July 2017:
Course Title: Jin Shin Jyutsu 5-Day Kato Text Training (In Japanese with English translation) Start Date: July 26, 2017 (Wednesday)
End Date: July 30, 2017 (Sunday)
 
Location: Boulder, CO
Description: Organized by Marcelo Bernardes
Phone: (303) 828-0153
Email: marcelo@JSJinCO.com
Co-Organizer: Elia Brandao
Email: elia@JSJinCO.com
 
Don’t miss the class – I’ve been taking two classes with him already and intend to come to this class too, I can really recommend his classes!

Previous Older Entries

July 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031