Anslutning till Boka Direkt (Helene Iliste)

Bara en upplysning om att jag (Helene Iliste) har anslutit mig till Boka Direkt – jag har inga tider upplagda just nu då det är semestertider, men jag kan kontaktas via den sidan ändå, om det skulle vara någon som vill ha en behandling så här i sommar.
http://jinshinjyutsuheleneiliste.bokadirekt.se

Kristin Ellingsen – nycertifierad JSJ behandlare, Spånga/Stockholm

Kristin Ellingsen är en nycertifierad Jin Shin Jyutsu behandlare i Stockholmsområdet (Spånga) – här är info om henne:

Jag heter Kristin Ellingsen och jag är certifierad Jin Shin Jyutsu behandlare. Jag har alltid försökt hjälpa människor när jag har sett att de behöver det. Det knådas i nacken, då är jag där på en gång och masserar.

I 2014 gick jag Friskvårdsmassagekurs på Axelssons. Jag tyckte om att massera, men ville hjälpa mer. 
I mars 2015 hittade jag Jin Shin Jyutsu, blev alldeles lyrisk och gjorde min första kurs april 2015 i Uppsala. Instruktör Natalie Max.
I februari 2016 gjorde jag min andra kurs i Strasbourg i Frankrike med instruktör Jed Schwartz.
Efter min tredje kurs i Amsterdam i Nederländerna i augusti 2016 (instruktör Susan Schwartz) blev jag certifierad. 

Jag är tacksam över att Anita Westö (som har 12 års erfarenhet med Jin Shin Jyutsu) tog mig under sina vingar. Vi har bytt behandling sedan april 2016. Sedan augusti 2016 har även Helene Iliste (som har 25 års erfarenhet) förbarmat sig över mig. Det är guld att ha såna erfarna och mänskliga mentorer.

Mitt företag, mysliv Sverige, har nu knutit an till Bokadirekt.se
Du är mycket välkommen att boka tid via

https://www.bokadirekt.se/places/mysliv-sverige-16563

eller du kan nå mig via www.mysliv.se Tryck ”Boka tid” knappen, den är länkat till Bokadirekt.se

Jag ser fram emot att hjälpa just dig att leva ditt mysliv med balanserade energier!

Varma hälsningar
Kristin Ellingsen
Mysliv Sverige

kristin

Förvaltningsrätten i Faluns domslut angående företaget Great Earth

Det var ett program på SVT (20 oktober 2016), programmet Plus, där dom tog upp det här med kosttillskott, att det egentligen inte får säljas vitaminer och mineraler med högre halt än vad Livsmedelsverket har bestämt, men att det går att få tag på högre halter ändå, vilket dom verkade vara lite upprörda över – men dom hade inte koll på att det finns ett dom från förvaltningsrätten i Falun. Företaget Great Earth hade fått ett föreläggande från Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun att sänka halten i sina B6 tabletter, vilket företaget överklagade, och Great Earth fick rätt 🙂 glädjande nog! Det är inte folk i nämnderna på kommunerna som ska bestämma vad vi ska stoppa i oss, enligt min mening, dom har inte tillräcklig kunskap om såna saker…
Här är en länk där det går att läsa hela domen:

Click to access falun-fr-3600-14-dom-2016-09-01.pdf

Och här är lite utdrag ur domen (första och sista paragrafen, ungefär):

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver Samhällsbyggnads- nämnden i Gävle kommuns beslut den 31 oktober 2013 att förelägga Great Earth Scandinavia AB att sänka halterna av vitamin B6 så att de befinner sig under det av EFSA satta UL-värdet om 25 mg per dag i samtliga produkter där UL-värdet överskrids.

Sammanfattningsvis gör förvaltningsrätten bedömningen att nämnden inte haft fog för sitt beslut att, utan att först ha beaktat möjligheten av att an- vända sig av alternativa åtgärder, förelägga bolaget att sänka halterna av vitamin B6 i sina produkter. Nämndens beslut att förelägga Great Earth Scandinavia AB att sänka halterna av vitamin B6 så att de befinner sig un- der det av EFSA satta UL-värdet om 25 mg per dag i samtliga produkter där UL-värdet överskrids, ska därför upphävas.

Här är ett brev som en lärare i mikronäringslära (Pekka Nylund) har skickat till redaktionen på Plus:

“För kännedom. Har översänt följande skrift till Plus-redaktionen SVT. Hej Plus-redaktion,
Såg igår inslaget i Plus om kosttillskott och blev helt häpen över avsaknaden av grundläggande journalistiska kriterier.

1. Inslaget saknade principen om opartiskhet. Man utgick redan i grundläget från att kosttillskott är farligt och bör generellt undvikas. Inslaget var fullt med känslomässigt baserade uttryck och påståenden som mer redogjorde journalistens syn på det hela. Inte ett ord nämndes om de stora grupper som behöver näringstillskott. Tusentals människor i Sverige har en förtida död direkt och/eller indirekt relaterat till subkliniska näringsbrister.
2. Inslaget tog upp vitamin B6 som farligt utan bakgrundskontroll och hänsyn till vetenskapligt baserad fakta. Finns inga belägg för att ett intag av vitamin B6 under 250 mg/dag har någon klinisk biverkan.
3. Tre styck juridiska instanser har slagit fast att kommunala saluförbud mot preparat, som innehåller B6 i högre dagsdos än 25 mg, saknar lagstöd. D.v.s. de kommunala sanktionsåtgärderna har varit olagliga. Detta innebär också att Livsmedelsverkets underlag för kontrollfunktioner saknar lagstöd. Detta kan vara en stor anledning till varför vissa sanktionsåtgärderna varierar mellan olika kommuner.

Vänligen
Pekka Nylund

 

Jin Shin Jyutsu 3 day special topic class with Chus Arias, Ireland, 18-20 Nov 2016

Here’s information about Chus Arias 3 day special topic class in Ireland (from the organizer Norrie Dooley):
Dear Jin Shin Jyutsu student,

Thank you to all those who have already submitted enrolment forms, and to those who have replied informing us that they can’t make it this year; we look forward to meeting another time.

The class is filling up well and we have a few places still free. This e-mail is a reminder to all those who plan on attending the course but have not got round to filling in the enrolment form yet.

This Special Topic class takes place in is entitled ‘Safety Energy Lock 3. UNDERSTANDING. “The door” Sanctifying Intelligence. To see and BE’.
“The Door” to Understanding Psychoneuroimmunology and Autoimmune projects – A Jin Shin Jyutsu perspective.

The class runs over 3 days from Friday 18th to Sunday 20th November 2016 and will be presented by Chus Arias.

The venue will be in the Carrickmacross, County Monaghan area in Ireland.

It is approximately 1 hour drive north of Dublin airport and can be reached easily by public transport. Detailed travel information is available on request.

Carrickmacross is a picturesque town which is nestled in the drumlin hills of County Monaghan, made famous by the poet, Patrick Kavanagh.

There are a number of hotels and B&Bs in the area (please see attached list). Accommodation charges vary from Approx Eur 35 to Eur 40 for B&B to Eur 75 to Eur 90 for 4 Star Hotel for a single room per night including breakfast. Please book accommodation directly and we advise to book early.
Please find brochure and enrolment form attached which you can fill in and return to me.

The enrolment form is a ‘text document’ that can be edited with Notepad for Windows and with TextEdit (or Textmate) for Mac.
Please detach the file from your e-mail, edit it and return to me at norriejsj@gmail.com or print it out, fill it in, scan it and then e-mail it or send it by post (snail mail).

Early booking would be greatly appreciated !

If you require any further information, please don’t hesitate to contact us.

We look forward to meeting you in November.
Norrie and Tom.

Norrie Dooley, Organiser, +353 87 6717742

Tom Larney, Co-Organiser, +353 87 6174735

Attachments:

1. * Brochure

2. * Enrolment form

3. * Accommodation List

4. * Accommodation Map

Jin Shin Jyutsu � STC Class Ireland 18th to 20th Nov 2016 – Enrolment Form

Name:
————————————————————–

Address:
————————————————————–

————————————————————–

Home Phone: Mobile phone:
———————— ——————————
e-mail address:
————————————————————–

(Mark ‘x’ in box(es) as appropriate)

Fee: Euro 375 Fri 18, Sat 19, Sun 20 Nov 2016

Students must have completed at least one 5 day Jin Shin Jyutsu Basic Seminar.

I have attended the following number of �5 day� classes:
One [ ] Two [ ] Three or more – please note number attended [
]

I can bring a massage table [ ] I can bring linen [ ]

Payment methods:

Euro cash, cheque, Bank Draft or Electronic Bank Transfer:
Please send a booking deposit of �100 made payable to Norrie Dooley,
fully-refundable until 1st Nov 2016.

If possible full payment would be greatly appreciated two weeks
prior to seminar i.e. by the 3rd Nov 2016.

Organiser: Norrie Dooley, Co-Organiser: Tom Larney
Postal address: Coolderry,Inniskeen,Dundalk, Mobile: +353 87 6174735
Co. Louth, Ireland.
E-mail: norriejsj@gmail.com
Mobile: +353 87 6717742

Jin Shin Jyutsu classes with Sara Harper 2016/2017

I wish I could go to the class with Sara Harper in Louisville, Kentucky, but my schedule doesn’t allow that… and I was in Louisville jus a few months ago, for a Now Know Myself class. But the topic for the class is very interesting!

Drawing The Organ Flows
Start Date: October 14, 2016 (Friday) End Date: October 16, 2016 (Sunday)
Location: Louisville
Organizer Name: Kelly Mount
Phone / Fax: 502-558-3809
Email: skellymac@me.com
Address: 1167 Conner Station Simpsonville, KY 40067
Co-Organizer Name: Sheryl Williams
Co-Organizer Phone / Fax: 502-412-3349
Co-Organizer Email: skwlou350@tec.com
Notes: This class will explore the pathways that create our 12 individualized organ function flows. Having an awareness of these pathways creates an understanding of the relationships between the physical organs and how congestion can accumulate along these pathways.

12 Organ Flow Class
Start Date: March 10, 2017 (Friday) End Date: March 12, 2017 (Sunday)
Location: Tucson
Organizer Name:Stan Posey
Phone: 520-326-0443
Email:erbdoc@comcast.net
Address:3208 East Ft Lowell #103
Co-Organizer Name: Sara Harper
Co-Organizer Phone: 520-730-9288
Co-Organizer Email: saraharper@exhalejsj.com
Notes: 12 Organ Flow Special Topic Class- Intensive focus on the organ flows, Drawing the flows, practicing the each of the flows over the three days.

Living the Art
Start Date: April 07, 2017 (Friday) End Date: April 09, 2017 (Sunday)
Location: Tucson
Organizer Name:Stan Posey
Phone / Fax:520 326-0443
Email:erbdoc@comcast.net
Address:3208 East Fort Lowell #103
Co-Organizer Name: Sara Harper
Phone: 520 730-9288

Living The Art
Start Date: April 21, 2017 (Friday) End Date: April 23, 2017 (Sunday)
Location: Berkeley
Organizer Name: Jenny Swiecicki
Phone / Fax: 510-839-9252
Email: jsjdoula@gmail.com
Address:6519 Wheeler St. #2 Oakland Ca 94609
Co-Organizer Name: Bevin Deiters
Co-Organizer Phone:415-994-9250
Co-Organizer Email: bevind@mac.com

Now Know Myself Seminar- Tampa, Florida
Start Date: October 25, 2017 (Wednesday) End Date: October 29, 2017 (Sunday)
Location: Ramada Tampa Westshore Inn
Organizer Name:Melissa Alday
Phone / Fax:813-748-7929
Email:MelissaAlday@gmail.com
Address:662 8th Street, Palm Harbor, FL 34683
Co-Organizer Name:Kathy Fleming
Co-Organizer Phone / Fax:813-340-0727
Co-Organizer Email:Kathymfleming1@gmail.com

And here’s the link to all her classes, she will give some 5 day classes too:
https://www.jsjinc.net/instructor-courses.php?id=28

 

 

 

Jin Shin Jyutsu classes with Wayne Hackett 2016/2017

I have participated in 4 classes with Wayne, so far, and there’s always more interesting classes out there with him, soon he will give a class together with Muriel Carlton – I wish I could go, but my schedule doesn’t allow that…

Living a Jin Shin Jyutsu Life.
Start Date: November 04, 2016 (Friday) End Date: November 06, 2016 (Sunday)
Location: Tucson, Arizona
Organizer Name: Lynne Huret
Phone: 520-327-4770
Email: jsjlynnetucson@earthlink.net
Address:1508 E.Adelaide #13, Tucson, AZ 85719
Wayne will be teaching this class with Muriel Carlton

Jin Shin Jyutsu, Astrology, and Numerology – A Sacred Dance
Start Date: March 10, 2017 (Friday) End Date: March 12, 2017 (Sunday)
Location: Franklin, MA (suburban Boston)
Organizer Name: Susan Silvi
Phone / Fax: (508) 668-8168
Email:suesilvi@aol.com
Address:812 Main Street, Walpole, MA 02081
Co-Organizer Name: Anne Fish
Co-Organizer Phone / Fax:(508) 485-4225
Co-Organizer Email: annefish001@gmail.com

Mentoring Program
Start Date: April 03, 2017 (Monday) End Date: April 07, 2017 (Friday)
Location: SCOTTSDALE, ARIZONA
The Student/Practitioner Mentoring Program provides in-depth, practical study in a small group setting with an instructor. For one week, up to 9 student/practitioners will gather with one faculty member, and participate each day in eight hours of hands-on, discussion and other study activities. Each participant receives two sessions daily.
Please call the office: 480 998 9331
Email: terry@jsjinc.com
Notes: Pre-requisites: 3 five day classes

Mentoring Program
Start Date: April 10, 2017 (Monday) End Date: April 14, 2017 (Friday)
Location: SCOTTSDALE, ARIZONA
The Student/Practitioner Mentoring Program provides in-depth, practical study in a small group setting with an instructor. For one week, up to 9 student/practitioners will gather with one faculty member, and participate each day in eight hours of hands-on, discussion and other study activities. Each participant receives two sessions daily.
Please call the office: 480 998 9331
Email: terry@jsjinc.com
Notes: Pre-requisites: 3 five day classes

Special Topic Mentoring (English with German Translation)
Start Date: May 12, 2017 (Friday) End Date: May 14, 2017 (Sunday)
Location: DÜSSELDORF, GERMANY
Organized by Gabriela Zenker
Phone: (011) +49-211-153742, Email: jsj.hpzenker10@gmail.com
Volmerswerther Str. 475, D-40221, Düsseldorf, Germany

Jin Shin Jyutsu, Astrology and Numerology “A Sacred Dance”
Start Date: June 09, 2017 (Friday) End Date: June 11, 2017 (Sunday)
Location: NEW MINAS, NS, CANADA
Organized by Jean White
Phone: (902) 681-0039
Email: jeanwhitejsj@gmail.com
8 Country Walk, New Minas, NS Canada B4N 4L8
Co-Organizer: Ann Havard
Phone: (902) 897-0817, Email: annjsj@ns.sympatico.ca

“Bridges”
Start Date: July 26, 2017 (Wednesday) End Date: July 28, 2017 (Friday)
Location: Frankenmuth
Organizer Name:Amy Ferstl
Phone: 989-660-9890
Email:beipsissimus@yahoo.com
Address:P.O. Box 287, Millington, MI 48746
Co-Organizer Name: David Engelhardt
Co-Organizer Phone: 989-501-0920
Co-Organizer Email: dle_48706@yahoo.com
Notes: Prerequisite 1 Five Day Class

Special Topic Class “I will give you an answer and you will leave class with three questions.”
Start Date: September 22, 2017 (Friday) End Date: September 24, 2017 (Sunday)
Location: GENT, BELGIUM
Organized by Hans Govaert
Phone: 0032 475 53 15
Email: hans.govaert@skynet.be
Lieremanstraat 42, B-9000 Gent, Belgium
Co-organizer: Jurgen Dumont
Cell Phone: 032 476 34 70 25
Email: jurgen@jinshinjyutsugent.be

5 Day Basic Seminar (English with German translation)
Start Date: September 29, 2017 (Friday) End Date: October 03, 2017 (Tuesday)
Location: RAVENSBURG, GERMANY
Organized by Gisela Wache
Phone: (011) +49-751-26871, Fax: 0049 -751-95897287
Email: jsj.giselawache@gmx.de
Ludwig-van-Beethovenstrasse 7
Ravensburg

Now Know Myself Seminar- Tampa, Florida
Start Date: October 25, 2017 (Wednesday) End Date: October 29, 2017 (Sunday)
Location: Ramada Tampa Westshore Inn
Organizer Name:Melissa Alday
Phone / Fax:813-748-7929
Email:MelissaAlday@gmail.com
Address:662 8th Street, Palm Harbor, FL 34683
Co-Organizer Name:Kathy Fleming
Co-Organizer Phone / Fax:813-340-0727
Co-Organizer Email:Kathymfleming1@gmail.com

 

Jin Shin Jyutsu classes with Cynthia Broshi 2016/2017

I haven’t had the possibility to participate in a class with Cynthia yet, but I have met her at a organizers meeting a couple of years ago, I am checking out her schedule, hopefully I will be able to go soon – she has a lot of interesting classes!

She will have a 5 day class in Ravensburg, Germany, 1-5 of October 2016, and there are two other 5 day classes in the USA next year, in September and October.
And here are some special topic classes:

“Pulse Listening: The Ecosystem of the Body & How we Hear and Understand it Through the Pulses”
Start Date: October 14, 2016 (Friday) End Date: October 16, 2016 (Sunday)
Location: BRATTLEBORO, VERMONT
Organized by Bobi Jentis
Phone: (802) 376-6426,
Email: bobijsj@gmail.com
PO Box 26, Westminster, VT 05158

“Listen to the song, dance, vision, anatomy, mathematics and magic of the pulses” (English – translation into German)
Start Date: March 03, 2017 (Friday) End Date: March 05, 2017 (Sunday)
Location: ISNY, GERMANY
(Fri.-Sun.)
Organized by Josef Schrott & Helga Geggerle
Phone: (011) +49-8383-1092, Fax: (011) +49-8383-922730
Email: josef-schrott@t-online.de
Schulstrasse 15, D-88167, Gestratz, Germany

“Pulse and Body Reading”
Start Date: April 24, 2017 (Monday) End Date: April 26, 2017 (Wednesday)
Location: Reno, Nevada
Organizer:Carissa Bracamonte
Phone: 775-338-0388
Email: draca@sbcglobal.net

Here’s the link to all her classes:
https://www.jsjinc.net/instructor-courses.php?id=12

And here are some words about her from the jsjinc.net website:

Cynthia Broshi was drawn to Jin Shin Jyutsu for the help it gave her daughter,
born with a life-threatening illness. Skeptical yet desperate, her first attempt at “jumper
cabling” was full of fear…for about three minutes…when, tensions melting,
she found herself captivated by the mysteries and simplicity of this Art. Her studies
with Mary Burmeister (1985-1990) were supplemented with frequent hands-on
Intensives with Mary over a ten-year period. Jin Shin Jyutsu has now been her daily
practice for 31 years.

From the experience of complementing medical regimens with Jin Shin Jyutsu,
Cynthia brings to classes a practicality and a blend of intuition, science and heart.
Since 2002 she’s presented 5-Day Seminars and Special Topic Classes worldwide. A
visual artist and poet, her colorful drawings and precise language help to convey this Art’s
basic principles and clarify its intricacies. Cynthia joins us from her home
near Santa Fe, New Mexico. Explore her website at www.jsjbroshi.net

 

Jin Shin Jyutsu class with Sadaki Kato, Boulder, Colorado, 26-30 July 2017

Now is the information out there about Sadaki Kato’s class in Boulder, Colorado, in July 2017:
Course Title: Jin Shin Jyutsu 5-Day Kato Text Training (In Japanese with English translation) Start Date: July 26, 2017 (Wednesday)
End Date: July 30, 2017 (Sunday)
 
Location: Boulder, CO
Description: Organized by Marcelo Bernardes
Phone: (303) 828-0153
Email: marcelo@JSJinCO.com
Co-Organizer: Elia Brandao
Email: elia@JSJinCO.com
 
Don’t miss the class – I’ve been taking two classes with him already and intend to come to this class too, I can really recommend his classes!

Artikel av Bertil Wosk: Livsmedelsverkets förbud äventyrar människors hälsa!

Det här är skrivet 12 mars 2015, men tyvärr fortfarande alldeles för aktuellt…

http://kurera.se/livsmedelsverkets-forbud-aventyrar-manniskors-halsa/

Att förbjuda kosttillskott baserat på hypotetiska och medicinskt felaktiga resonemang kommer att leda till allt fler hälsoproblem i Sverige.
Myndigheter begår övertramp – och det är dags att någon reagerar. Det menar hälsoprofilen Bertil Wosk.
– Livsmedelsverket överskrider sina befogenheter och bryter mot gällande lagstiftning. Myndighetsutövandet sker dessutom godtyckligt och förfarandet äventyrar allvarligt vissa medborgares hälsa, skriver han på Kurera debatt – och framför samtidigt tre krav.

Många svenskars hälsa äventyras allvarligt på grund av Livsmedelsverkets försäljningsförbud av vissa vitaminer och mineraler. I varje kiosk och livsmedelsaffär säljs tobak med varningstexten ”Rökning dödar”, men något förbud finns inte. Drogen Spice kan enkelt beställas på internet.
− Sverige silar mygg och sväljer kameler, kommenterar den ansedde forskaren Mats Humble.

2006 och 2012 tog Europeiska Livsmedelsverket, EFSA, fram icke tvingande rekommendationer rörande en övre gräns för dagligt intag av vitaminer och mineraler i kosttillskott, Tolerable Upper Intake Limits eller förkortat UL.

 

2006 och 2012 tog Europeiska Livsmedelsverket, EFSA, fram icke tvingande direktiv och icke tvingande rekommendationer rörande en övre gräns för dagligt intag av vitaminer och mineraler i kosttillskott, så kallade Tolerable Upper Intake Limits (förkortas UL). Om värdet överskrids menar man att biverkningar kan uppkomma. Enklare uttryckt: Medborgare rekommenderas att inte inta för höga doser av vitaminer och mineraler eftersom det kan vara skadligt.

Intentionen är god men i praktiken uppstår en rad problem. Här följer några:

● Tanken var att EU-kommissionen skulle anta dessa UL-värden. Projektet lades dock på is på grund av svårigheten att tillämpa det i praktiken. Inom EU-länderna finns avsevärt olika behov. Medborgare i Grekland och Spanien har inte samma behov av D-vitamin via kosttillskott i jämförelse med oss nordbor. I Sverige påvisar forskningsstudier uttalade D-vitaminbrister hos befolkningen.

I nuläget finns ingen global konsensus om var den övre gränsen för vitaminer och mineraler bör ligga. Forskningsresultaten går isär. EFSAs tolkning är dock både föråldrad och onödigt konservativ. Färskare forskningsrön finns inte med i EFSAs rapport (se nedan). Ändå väljer Livsmedelsverket att hålla fast vid denna inaktuella rapport trots att den tydligt erkänner sina egna brister: ”The views or positions expressed in this report do not represent in legal terms the official position neither of the European Food Safety Authority or the European Commission. The European Food Safety Authority assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear.”
(EFSAs rapport: Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals, 2006, sid 2.)

Myndigheterna vill alltså stoppa kosttillskott av skäl som inte har stöd i den vetenskapliga världen. Förfarandet är unikt.

● Allvarligare är ändå det faktum att Livsmedelsverket överskrider sina befogenheter och bryter mot gällande lagstiftning. Myndigheten tolkar rekommendationer som tvingande lag, vilket är ett brott mot gällande EU-lag som Sverige har förbundit sig att följa. Sveriges riksdag har inte heller stiftat en egen lag inom området, vilket vore önskvärt med tanke på de särskilda behov som föreligger för en stor del av Sveriges befolkning (se nedan).

Det faktum att Livsmedelsverket bryter mot lagen är oacceptabelt. I ett rättssamhälle måste alla medborgare veta vilka lagar som gäller för att kunna följa dem. I nuläget kan hälsokostaffärer och företag som producerar säkra kosttillskott utan förvarning få reda på att vissa produkter har belagts med saluförbud.

● Myndighetsutövandet sker dessutom godtyckligt. Ansvaret för övervakning av kosttillskott har delegerats från Livsmedelsverket till Miljö- och hälsoinspektörerna i respektive kommun. Sedan många år utövar kommunerna professionell livsmedelskontroll; däremot har de inte tillräcklig kunskap om kosttillskott för att kunna göra pålitliga utvärderingar. Dessutom kan en produkt förbjudas i en kommun medan grannkommunen gör en helt annan tolkning. Invånare i en kommun tvingas då göra dyra inköpsresor till en annan kommun för att få tag på ett viktigt kosttillskott.

Ett exempel är Västerås kommun där en företagare och en hälsobutik nyligen fick säljförbud för vitaminerna B6, D, E och mineralet zink som vid föreskriven daglig dos innehåller mängder som överstiger eller tangerar EFSA:s UL-värden. Anledningen till säljförbudet var att produkterna inte är ”tillräckligt säkra för att säljas till och konsumeras av allmänheten utan medicinsk övervakning och uppföljning”. Förfarandet äventyrar allvarligt vissa medborgares hälsa.

Detta gäller:

För vitamin B6 är UL 25 mg per dagsdos. En intressant konsekvens är följande. Läkemedelsverket har godkänt vitamin B6 som receptfritt läkemedel i dosering upp till 240 mg/dag. Läkemedlet tillverkas av Meda/Recip under läkemedelsnamnet Pyridoxin Recip. I produktresumén och bipacksedeln finns angivet att det inte finns några rapporterade biverkningar för doseringarna 40-240 mg/dag. Denna produkt kan köpas fritt på apotek och i handel utanför apotek. Det framstår som ett mycket märkligt agerande från kommunens sida att hävda att ett kosttillskott överstigande 25 mg/dag inte skulle vara säkert när Läkemedelsverket har godkänt en receptfri dosering som är nästan tio gånger högre.

När det gäller D-vitamin är UL 100 mikrogram per dagsdos. Men om du solar när solen står högt på himlen en solig sommardag så bildas i huden 250 mikrogram D-vitamin på 20-30 minuter, alltså 2,5 gånger så mycket som UL. Människor som bor närmare ekvatorn har under århundraden inte drabbats av biverkningar av för höga doser D-vitamin. Ansedda forskare anser, baserat på studier, att det inte finns någon risk för överdosering av D-vitamin förrän vid dagliga doser som överstiger 1 000 mikrogram/dag. Alltså tio gånger högre dos än UL.

Man vet att vi i Norden behöver mer D-vitamin än på sydligare breddgrader. I synnerhet mörkhyade medborgare, liksom de som har heltäckande klädsel behöver högre doser. Nyare forskning visar dock att D-vitaminbrist är betydligt vanligare och allvarligare än vad man tidigare anat.
Professor Stig Bengmark skriver i en nyligen publicerad artikel att brist på detta vitamin (som också är ett hormon) kan ha en avgörande betydelse för uppkomsten av mer än 30 allvarliga sjukdomar, däribland cancer, Alzheimer, depressioner, diabetes 1 och 2, lungsjukdomar (inklusive KOL), epilepsi och Parkinson.
Enligt Stig Bengmark har ”mer än 80% av barn och ungdomar i övre Norrland och mer än 60% i södra Sverige (Göteborg) dokumenterad D-vitaminbrist”.

Mats Humble, en av Sveriges främsta forskare på området, framhåller att även mild D-vitaminbrist kan ge upphov till allvarlig ohälsa, till exempel benskörhet och neuropsykiatriska sjukdomstillstånd.
Han skriver: Att i klinisk rutin upptäcka och behandla D-vitaminbrist skulle kunna ha oanade folkhälsoeffekter (Läkartidningen nr 11 2007 volym 104 853).

Det är synnerligen viktigt att dessa forskningsrön beaktas. Livsmedelsverkets förfarande äventyrar folkhälsan.

Stig Bengmark framhåller att frekvensen av en rad sjukdomar skulle minska radikalt om alla invånare i Europa alltid hade normala D-vitaminnivåer. Dessutom skulle samhället spara häpnadsväckande summor varje år.

Ett amerikanskt-europeiskt forskningsprojekt (Gant WB et al Prog Biophys Mol Biol 2009;99:104-113) använde metoder som tagits fram av hälso-ekonomiprofessorn Bengt Jönsson på Handelshögskolan i Stockholm för att kartlägga effekterna för såväl hälsa som ekonomi om alla innevånare i EU alltid hade normalt D-vitamin i blodet. Resultatet borde få samtliga politiker att vakna upp.

Gränsen för D-vitaminbrist sattes till en mycket låg nivå (40 ng/mL) och idag är nästan alla forskare och även myndigheterna i en del länder överens att det bör ligga nästan dubbelt så högt (70 ng/mL). Kostnaden för information och blodtester med mera, beräknas till 10 miljoner euro per år (cirka 95 miljoner svenska kronor). Å andra sidan beräknas vinsten (minskad kostnad för sjuklighet/vårdbudget) bli inte mindre än 187 miljarder euro/år (cirka 1,765 miljarder svenska kronor). Det motsvarar 36 procent av sjukvårdens indirekta kostnader i EU och 28 procent av de direkta kostnaderna.

Stig Bengmark hoppas ”att våra politiker en dag ska inse vilka besparingar som kan göras.”

Vi instämmer i denna förhoppning och förordar att svenska myndigheter skyndsamt gör en självständig översyn av relevanta UL-värden – inte enbart för D-vitamin utan för samtliga hälsosamma kosttillskott.

En viktig fråga i sammanhanget är: Varför befolkningen blir allt sjukare?

En av de främsta orsakerna är näringsbrister som orsakar symtom och så småningom sjukdomar. Då förväntas vi ta läkemedel. Men läkemedel tar i bästa fall bara hand om symtomen – och bidrar oftast med mer eller mindre allvarliga biverkningar. Den underliggande orsaken – näringsbristen – är inte något som läkemedel råder bot på.

Enda lösningen är att ändra livsstil, det vill säga äta bra kost och ta kosttillskott vid behov, samt stressa mindre och motionera mer. De allra flesta kosttillskott är hälsosamma och fungerar som ett utmärkt komplement till kosten. Att förbjuda kosttillskott baserat på hypotetiska och medicinskt felaktiga resonemang kommer att leda till allt fler hälsoproblem i Sverige.
Om Livsmedelsverket och kommunerna verkligen vill hjälpa svenska folket till bättre hälsa måste de snarast tänka om och uppdatera sina rekommendationer utifrån relevant vetenskaplig forskning.

Vi kräver att:

1. Berörda kommuner omedelbart drar tillbaka sina krav på saluförbud av kosttillskott som överstiger UL.
2. Livsmedelsverket och kommunerna skyndsamt uppdaterar sina rekommendationer utifrån relevant vetenskaplig forskning. EFSAs rapport är förlegad och kan inte fungera som vägledning för kommunernas kontroller av hälsobutiker och nutritionsföretag.
3. Livsmedelsverket följer gällande lagstiftning. I nuläget missbrukar myndigheten sin makt, överskrider sina befogenheter och bryter mot lagen. Utövandet äventyrar alla människors rätt till frihet och ett hälsosamt liv.

Av Bertil Wosk, grundare av kosttillskottsföretaget Holistic

Kurera debatt är en debattsida för friskvård och naturlig hälsa. 
Här ges möjligheten att ventilera sin åsikt, ge replik eller kort och gott skapa debatt.
Sidans debattartiklar och skribenter är fristående från Kurera och behöver alltså inte vara åsikter Kurera delar.
Vill du skriva ett inlägg på Kurera debatt kontaktar du redaktionen på webbredaktor@kurera.se.

 

Podcast/artikel av Carolina Werling, om tandläkare Karin Öckert

Här hittar du en pod av Carolina Werling – du kan hitta mer information om henne, och flera av hennes podcasts genom länken här nedanför.

http://www.halsosant.nu/avsnitt-21/

Avsnitt #21 Karin Öckert – Amalgam och rotfyllda tänder är en riktig hälsofara

Av skolmedicinens auktoriteter har jag inte lärt mig något användbart för behandlingen av tandvårdsskadade patienter. Därför att skolmedicinen saknar helhetssyn, dialog mellan kliniker och forskare och viljan att lyssna på patienter”

Amalgam och rotfyllda tänder är en riktig hälsofara- Karin Öckert
I dagens avsnitt ska vi prata om hälsa (jag skojar inte 😉 ) ur ett annat perspektiv. Nämligen hur vår munhälsa påverkar hela vår kropp. Karin Öckert är tandläkaren som lyssnade på sina patienter och vågade gå sin egen väg och trotsa det rådande etablissemanget. Hon såg hur hennes patienter blev sjuka av sina amalgam-fyllningar och rotfyllda tänder, fast det ”ska vara” helt ofarligt med dessa behandlingar. I dagens avsnitt berättar hon om hur hela kroppen är sammanlänkad och hur munhälsan påverkar vår kropp radikalt.

Karin är författaren av boken Smärta i fokus och HÄR kan du läsa 3 kapitel ur hennes bok. I avsnittet lottar Tandvårdsskadeförbundet,  som Karin är styrelsemedlem i, ut en årsprenumeration på deras tidning, TF-bladet. Mer info om det i avsnittet. Karin nämner även IAOMT som ni finner HÄR.

Jag är så sjukt nöjd med det här avsnittet. Jag vet att jag säger det om många avsnitt men det här är absolut ett av mina favoritavsnitt! En tandläkare har ett så otroligt viktigt jobb när det kommer till hela (!) kroppen. Ni kommer förstå när ni lyssnar :)

Det här avsnittet är absolut inte bara för dig som har fyllningar i tänderna, utan snarare ett avsnitt för alla som har en mun. Karin har ett otroligt bra sätt att se på våra kroppar och har ett helhetssynsätt som alla har nytta att ta del av.

 

Det här pratade vi om:

 • Varför Karin valde en liten annan väg som tandläkare
 • Vad amalgam är och vad som är problemet med amalgam i munnen
 • Vad som händer när vi får in toxiner i kroppen
 • Ska alla ta bort sina amalgamfyllningar?
 • Vad du ska tänka på ifall du vill sanera ditt amalgam
 • Varför Karin använde sig av C-vitamindropp
 • Hur tandläkare påverkas av sina patienters amalgam-fyllningar
 • Hur rotfyllda tänder kan ge symptom på flera olika ställen i kroppen
 • Det starka sambandet mellan rotfyllda tänder och hjärt-kärlproblematik
 • Weston Price- tandläkarnas urfader och varför alla tandläkare borde känna till honom
 • Vad man ska tänka på vid implantat i munnen

 

Enjoy

/Carolina

Ps. Vill du vara med och sprida budskapet, lämna gärna en recension på iTunes. Det hjälper andra att hitta till podden ❤

Previous Older Entries

July 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031